Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Hetmańska (numery nieparzyste od 1 do 71 i numery parzyste od 2 do 36).
Liczba mieszkańców 2263
Liczba wyborców 1893
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 3
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1880
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1724
3 Liczba kart niewykorzystanych 766
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 969
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 969
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 966
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 13 0.00135
1.35
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 226 0.0234
23.40
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 665 0.06884
68.84
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 28 0.0029
2.90
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 34 0.00352
3.52
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1880
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1700
3 Liczba kart niewykorzystanych 742
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 968
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 968
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 954
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derezgowski marcinDERĘGOWSKI Marcin 37 Rzeszów 115 0.01205
12.05
2 bacher agata iwonaBACHER Agata Iwona 44 Rzeszów 10 0.00105
1.05
3 jozzefek jakub janJÓZEFEK Jakub Jan 30 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 czwik agata annaĆWIK Agata Anna 42 Rzeszów 6 0.00063
0.63
5 koryl zbigniew marianKORYL Zbigniew Marian 65 Rzeszów 11 0.00115
1.15
6 malzecka magdalena agataMAŁECKA Magdalena Agata 58 Rzeszów 8 0.00084
0.84
7 fronz malzgorzata mariaFROŃ Małgorzata Maria 61 Rzeszów 6 0.00063
0.63
8 szewczyk mariuszSZEWCZYK Mariusz 57 Rzeszów 3 0.00031
0.31
Razem 161
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 161

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nycz ewelina magdalenaNYCZ Ewelina Magdalena 31 Rzeszów 27 0.00283
2.83
2 gieniec jacekGIENIEC Jacek 37 Rzeszów 7 0.00073
0.73
3 znamirowska natalia joannaZNAMIROWSKA Natalia Joanna 35 Rzeszów 23 0.00241
2.41
4 kotula janinaKOTULA Janina 59 Rzeszów 8 0.00084
0.84
5 deminzski tomasz rafalzDEMIŃSKI Tomasz Rafał 44 Rzeszów 2 0.00021
0.21
6 ruszalza andrzejRUSZAŁA Andrzej 62 Rzeszów 8 0.00084
0.84
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbarowski damian grzegorzGĘBAROWSKI Damian Grzegorz 33 Rzeszów 12 0.00126
1.26
2 stec-rusiecka jolanta magdalenaSTEC-RUSIECKA Jolanta Magdalena 38 Rzeszów 5 0.00052
0.52
3 pakulza-sacharczuk anna zofiaPAKUŁA-SACHARCZUK Anna Zofia 62 Rzeszów 1 0.0001
0.10
4 danzczyszyn karolina jagodaDAŃCZYSZYN Karolina Jagoda 34 Rzeszów 2 0.00021
0.21
5 podbielski dawid bogdanPODBIELSKI Dawid Bogdan 21 Rzeszów 3 0.00031
0.31
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szumny waldemar wlzodzimierzSZUMNY Waldemar Włodzimierz 50 Rzeszów 104 0.0109
10.90
2 kotula waldemar krystianKOTULA Waldemar Krystian 32 Rzeszów 54 0.00566
5.66
3 neszew agnieszka klaudiaNESZEW Agnieszka Klaudia 55 Rzeszów 8 0.00084
0.84
4 rusinek stanislzaw pawelzRUSINEK Stanisław Paweł 66 Rzeszów 18 0.00189
1.89
5 kowalska izabela teresaKOWALSKA Izabela Teresa 54 Rzeszów 47 0.00493
4.93
6 borek janusz piotrBOREK Janusz Piotr 42 Rzeszów 8 0.00084
0.84
7 olechowska annaOLECHOWSKA Anna 23 Rzeszów 9 0.00094
0.94
8 lasota ernest andrzejLASOTA Ernest Andrzej 45 Rzeszów 7 0.00073
0.73
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fijolzek konrad rafalzFIJOŁEK Konrad Rafał 42 Rzeszów 159 0.01667
16.67
2 skiba anna agnieszkaSKIBA Anna Agnieszka 42 Rzeszów 62 0.0065
6.50
3 wywrocki waldemar ludwikWYWROCKI Waldemar Ludwik 47 Rzeszów 32 0.00335
3.35
4 micalz janusz antoniMICAŁ Janusz Antoni 61 Rzeszów 14 0.00147
1.47
5 ustrobinzski marek jerzyUSTROBIŃSKI Marek Jerzy 53 Rzeszów 75 0.00786
7.86
6 dudzinzska krystyna mariaDUDZIŃSKA Krystyna Maria 68 Rzeszów 19 0.00199
1.99
7 rzazsa dorota elzzzbietaRZĄSA Dorota Elżbieta 49 Rzeszów 18 0.00189
1.89
8 walawender robert pawelzWALAWENDER Robert Paweł 42 Rzeszów 61 0.00639
6.39
Razem 440
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 440
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1705
3 Liczba kart niewykorzystanych 747
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 967
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 966
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 966
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 944
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 13 0.00138
1.38
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 3 0.00032
0.32
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 7 0.00074
0.74
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 8 0.00085
0.85
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 2 0.00021
0.21
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 11 0.00117
1.17
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 5 0.00053
0.53
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 8 0.00085
0.85
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 18 0.00191
1.91
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 4 0.00042
0.42
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 2 0.00021
0.21
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 1 0.00011
0.11
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 3 0.00032
0.32
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 0 0
0.00
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 0 0
0.00
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 2 0.00021
0.21
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 2 0.00021
0.21
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 5 0.00053
0.53
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 0 0
0.00
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 80 0.00847
8.47
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 64 0.00678
6.78
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 24 0.00254
2.54
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 5 0.00053
0.53
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 1 0.00011
0.11
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 10 0.00106
1.06
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 5 0.00053
0.53
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 12 0.00127
1.27
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 6 0.00064
0.64
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 37 0.00392
3.92
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 98 0.01038
10.38
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 4 0.00042
0.42
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 9 0.00095
0.95
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 5 0.00053
0.53
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 7 0.00074
0.74
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 1 0.00011
0.11
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 6 0.00064
0.64
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 12 0.00127
1.27
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 64 0.00678
6.78
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 6 0.00064
0.64
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 0 0
0.00
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 0 0
0.00
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 5 0.00053
0.53
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 1 0.00011
0.11
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 0 0
0.00
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 0 0
0.00
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 3 0.00032
0.32
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 13 0.00138
1.38
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 1 0.00011
0.11
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 0 0
0.00
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 0 0
0.00
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 1 0.00011
0.11
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 1 0.00011
0.11
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 1 0.00011
0.11
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 30 0.00318
3.18
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 7 0.00074
0.74
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 9 0.00095
0.95
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 3 0.00032
0.32
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 2 0.00021
0.21
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 5 0.00053
0.53
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 1 0.00011
0.11
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 0 0
0.00
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 4 0.00042
0.42
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 6 0.00064
0.64
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 2 0.00021
0.21
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 1 0.00011
0.11
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 0 0
0.00
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 1 0.00011
0.11
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 2 0.00021
0.21
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 0 0
0.00
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 2 0.00021
0.21
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 136 0.01441
14.41
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 17 0.0018
1.80
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 13 0.00138
1.38
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 47 0.00498
4.98
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 29 0.00307
3.07
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 13 0.00138
1.38
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 2 0.00021
0.21
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 11 0.00117
1.17
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 9 0.00095
0.95
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 6 0.00064
0.64
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 2 0.00021
0.21
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 0 0
0.00
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 1 0.00011
0.11
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 2 0.00021
0.21
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 2 0.00021
0.21
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 0 0
0.00
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 1 0.00011
0.11
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8