Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 23

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Adama Mickiewicza 30 Przemyśl
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Jagiellońska strona prawa, Kamienny Most strona prawa do nr 4, Sebastiana Klonowicza, Stanisława Konarskiego, Leopolda Hausera, Józefa Korzeniowskiego, Mariacka od ul. Adama Mickiewicza do terenu PKP strona lewa od nr 1 do nr 5, strona prawa od nr 2 do nr 2a, Adama Mickiewicza strona lewa do nr 61, strona prawa do nr 46, Mnisza, Nestora nr 1 i nr 2, Plac Legionów, Tadeusza Rejtana od ul. Aleksandra Dworskiego do ul. Adama Mickiewicza tj. strona lewa nr 1 i nr 3, Henryka Siemiradzkiego, Generała Józefa Sowińskiego, Stanisława Staszica, Juliana Tuwima.
Liczba mieszkańców 2284
Liczba wyborców 1909
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Przemyślu 4
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Przemyślu) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Prezydenta Miasta Przemyśla
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Przemyślu) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1904
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1904
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1727
3 Liczba kart niewykorzystanych 926
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 801
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 801
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 802
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 802
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 779
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wilk blzazzzej sebastianWILK Błażej Sebastian 45 Przemyśl 68 0.00873
8.73
2 czeszejko-sochacka zdzislzawaCZESZEJKO-SOCHACKA Zdzisława 62 Przemyśl 41 0.00526
5.26
3 krupski leslzaw henrykKRUPSKI Lesław Henryk 55 Przemyśl 5 0.00064
0.64
4 szczekot ninaSZCZEKOT Nina 31 Przemyśl 3 0.00039
0.39
5 szwiezzzy boguslzaw bernardŚWIEŻY Bogusław Bernard 42 Przemyśl 0 0
0.00
6 malzyska elzzzbieta alicjaMAŁYSKA Elżbieta Alicja 51 Przemyśl 5 0.00064
0.64
7 blzachowicz wojciechBŁACHOWICZ Wojciech 52 Przemyśl 62 0.00796
7.96
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulawik tomasz przemyslzawKULAWIK Tomasz Przemysław 49 Przemyśl 34 0.00436
4.36
2 kurzywilk zbigniew leslzawKURZYWILK Zbigniew Lesław 61 Przemyśl 13 0.00167
1.67
3 piorunz ludwik augustPIORUŃ Ludwik August 71 Przemyśl 5 0.00064
0.64
4 danzczak maria grazzzynaDAŃCZAK Maria Grażyna 57 Przemyśl 4 0.00051
0.51
5 palzys danuta izabelaPAŁYS Danuta Izabela 49 Przemyśl 5 0.00064
0.64
6 glesman marek janGLESMAN Marek Jan 58 Przemyśl 0 0
0.00
7 kuropatwa dagmara sylwiaKUROPATWA Dagmara Sylwia 46 Przemyśl 8 0.00103
1.03
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaworska-zzzurawska monika katarzynaJAWORSKA-ŻURAWSKA Monika Katarzyna 35 Przemyśl 60 0.0077
7.70
2 barszczak bartlzomiej mariuszBARSZCZAK Bartłomiej Mariusz 26 Przemyśl 60 0.0077
7.70
3 slzodyczko andrzej arkadiuszSŁODYCZKO Andrzej Arkadiusz 44 Przemyśl 31 0.00398
3.98
4 karlik ewa antoninaKARLIK Ewa Antonina 39 Przemyśl 10 0.00128
1.28
5 gamulczak mariuszGAMULCZAK Mariusz 40 Przemyśl 33 0.00424
4.24
6 partyka mariusz jozzefPARTYKA Mariusz Józef 50 Przemyśl 7 0.0009
0.90
7 pudysz dorota katarzynaPUDYSZ Dorota Katarzyna 39 Przemyśl 19 0.00244
2.44
Razem 220
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 220

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzeszutko wojciech lzukaszRZESZUTKO Wojciech Łukasz 35 Przemyśl 60 0.0077
7.70
2 dryniak daniel piotrDRYNIAK Daniel Piotr 42 Przemyśl 41 0.00526
5.26
3 podbilska lzucja janinaPODBILSKA Łucja Janina 54 Przemyśl 7 0.0009
0.90
4 bukowski przemyslzaw marcinBUKOWSKI Przemysław Marcin 34 Przemyśl 66 0.00847
8.47
5 bandas-wajda grazzzynaBANDAS-WAJDA Grażyna 59 Przemyśl 18 0.00231
2.31
6 lach agataLACH Agata 49 Przemyśl 6 0.00077
0.77
7 karasinzski maciej stanislzawKARASIŃSKI Maciej Stanisław 60 Przemyśl 12 0.00154
1.54
Razem 210
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 210

Lista nr 12 - KW REGIA CIVITAS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pusiarski leszek wieslzawPUSIARSKI Leszek Wiesław 66 Przemyśl 47 0.00603
6.03
2 niklewicz kamil marekNIKLEWICZ Kamil Marek 31 Przemyśl 12 0.00154
1.54
3 skuneczny krzysztof dawidSKUNECZNY Krzysztof Dawid 32 Przemyśl 9 0.00116
1.16
4 ochalska wioletta mariaOCHALSKA Wioletta Maria 54 Przemyśl 9 0.00116
1.16
5 czorniak beata dorotaCZORNIAK Beata Dorota 50 Przemyśl 12 0.00154
1.54
6 kozlzowski maciej tadeuszKOZŁOWSKI Maciej Tadeusz 39 Przemyśl 2 0.00026
0.26
7 blzaszczyszyn-juzzwik edyta malzgorzataBŁASZCZYSZYN-JUŹWIK Edyta Małgorzata 42 Przemyśl 5 0.00064
0.64
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1904
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1739
3 Liczba kart niewykorzystanych 938
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 801
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 802
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 801
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 769
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 telega renata czeslzawaTELEGA Renata Czesława 48 Przemyśl 22 0.00286
2.86
2 kulas malzgorzata barbaraKULAS Małgorzata Barbara 45 Ostrów 5 0.00065
0.65
3 miesiazc wojciech stanislzawMIESIĄC Wojciech Stanisław 50 Bolestraszyce 6 0.00078
0.78
4 piekarska marzena mariaPIEKARSKA Marzena Maria 36 Żurawica 1 0.00013
0.13
5 fiedosewicz monikaFIEDOSEWICZ Monika 57 Przemyśl 1 0.00013
0.13
6 dec andrzej piotrDEC Andrzej Piotr 48 Trzeboś 2 0.00026
0.26
7 mezzzzyk lzukasz janMĘŻYK Łukasz Jan 28 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nepelski andrzejNEPELSKI Andrzej 59 Nowe Sioło 2 0.00026
0.26
2 twarowski kacper karolTWAROWSKI Kacper Karol 21 Korzenica 2 0.00026
0.26
3 dachnowicz malzgorzata krystynaDACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 42 Dubiecko 23 0.00299
2.99
4 pieniazzzzek teresaPIENIĄŻEK Teresa 58 Żurawiczki 0 0
0.00
5 holzowacz bogumilza stanislzawaHOŁOWACZ Bogumiła Stanisława 54 Jarosław 0 0
0.00
6 matrejek edmund stanislzawMATREJEK Edmund Stanisław 57 Przemyśl 14 0.00182
1.82
7 bawolz tomasz tadeuszBAWOŁ Tomasz Tadeusz 27 Majdan Sieniawski 0 0
0.00
8 holzyszko janusz marekHOŁYSZKO Janusz Marek 53 Drohojów 6 0.00078
0.78
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartoszek piotr lzukaszBARTOSZEK Piotr Łukasz 37 Przemyśl 1 0.00013
0.13
2 wojtaszek barbara ewaWOJTASZEK Barbara Ewa 41 Gorzejowa 0 0
0.00
3 cizzla michalz piotrCIŹLA Michał Piotr 19 Rzeszów 0 0
0.00
4 cygan karolina danielaCYGAN Karolina Daniela 19 Łęki Dolne 1 0.00013
0.13
5 sezk ryszard adamSĘK Ryszard Adam 42 Stalowa Wola 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomanzski piotrTOMAŃSKI Piotr 49 Żurawica 159 0.02068
20.68
2 zadworny waldemarZADWORNY Waldemar 44 Dachnów 2 0.00026
0.26
3 chyzzzynzski mariuszCHYŻYŃSKI Mariusz 39 Duńkowice 0 0
0.00
4 kostka grazzzyna dorotaKOSTKA Grażyna Dorota 55 Przeworsk 2 0.00026
0.26
5 zygarlicka mariaZYGARLICKA Maria 68 Głogów Małopolski 1 0.00013
0.13
6 szpunar olimpia katarzynaSZPUNAR Olimpia Katarzyna 35 Jarosław 1 0.00013
0.13
7 mazurkiewicz stanislzaw jacekMAZURKIEWICZ Stanisław Jacek 49 Pawłosiów 0 0
0.00
8 klzak krzysztof jozzefKŁAK Krzysztof Józef 52 Przeworsk 2 0.00026
0.26
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzotnicki jan ryszardBŁOTNICKI Jan Ryszard 68 Krasiczyn 43 0.00559
5.59
2 szczygielz anna iwonaSZCZYGIEŁ Anna Iwona 43 Lubaczów 1 0.00013
0.13
3 mykita jacek wojciechMYKITA Jacek Wojciech 51 Przemyśl 8 0.00104
1.04
4 wozjtowicz adam jozzefWÓJTOWICZ Adam Józef 70 Przeworsk 0 0
0.00
5 wojtyna katarzyna monikaWOJTYNA Katarzyna Monika 39 Przemyśl 3 0.00039
0.39
6 czujko jolanta kazimieraCZUJKO Jolanta Kazimiera 57 Jarosław 1 0.00013
0.13
7 sawa kinga katarzynaSAWA Kinga Katarzyna 21 Gorliczyna 1 0.00013
0.13
8 lzuksik wieslzaw bogdanŁUKSIK Wiesław Bogdan 44 Rogóżno 0 0
0.00
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalinowska liliana sabinaKALINOWSKA Liliana Sabina 37 Przemyśl 9 0.00117
1.17
2 turkiewicz dariusz bogdanTURKIEWICZ Dariusz Bogdan 43 Przemyśl 0 0
0.00
3 lewicka monikaLEWICKA Monika 45 Przemyśl 4 0.00052
0.52
4 skozrka-krozl grzegorzSKÓRKA-KRÓL Grzegorz 34 Przemyśl 2 0.00026
0.26
5 razczy katarzynaRĄCZY Katarzyna 35 Rzeszów 0 0
0.00
6 imielzowski marek zygmuntIMIEŁOWSKI Marek Zygmunt 27 Jarosław 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majka robertMAJKA Robert 56 Przemyśl 21 0.00273
2.73
2 kulpa marek boguslzawKULPA Marek Bogusław 42 Żurawica 6 0.00078
0.78
3 wazzzny tomasz mariuszWAŻNY Tomasz Mariusz 41 Cieszanów 0 0
0.00
4 perzzzylzo anna mariaPERŻYŁO Anna Maria 34 Żurawica 0 0
0.00
5 matrejek michalz kornelMATREJEK Michał Kornel 37 Munina 0 0
0.00
6 zielinzska katarzyna jadwigaZIELIŃSKA Katarzyna Jadwiga 36 Rzeszów 1 0.00013
0.13
7 szumigraj wiktoria marcelinaSZUMIGRAJ Wiktoria Marcelina 18 Jarosław 1 0.00013
0.13
8 jezierski lzukaszJEZIERSKI Łukasz 31 Tryńcza 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brenkacz jaroslzaw andrzejBRENKACZ Jarosław Andrzej 53 Zapałów 44 0.00572
5.72
2 szwirk lzukasz kazimierzŚWIRK Łukasz Kazimierz 30 Bóbrka Kańczucka 13 0.00169
1.69
3 chrapek grzegorz mariuszCHRAPEK Grzegorz Mariusz 39 Rozbórz Okrągły 26 0.00338
3.38
4 puchalski mateusz jerzyPUCHALSKI Mateusz Jerzy 26 Stary Dzików 20 0.0026
2.60
5 duda dariusz czeslzawDUDA Dariusz Czesław 40 Huta Kryształowa 17 0.00221
2.21
6 bobel nadzieja paulinaBOBEL Nadzieja Paulina 29 Jarosław 7 0.00091
0.91
7 dziura bernadetta malzgorzataDZIURA Bernadetta Małgorzata 42 Koniaczów 21 0.00273
2.73
8 golzezbiowska marta magdalenaGOŁĘBIOWSKA Marta Magdalena 37 Hermanowice 22 0.00286
2.86
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filip tomasz rafalzFILIP Tomasz Rafał 42 Jarosław 1 0.00013
0.13
2 razczkowska karolina mariaRĄCZKOWSKA Karolina Maria 29 Przeworsk 0 0
0.00
3 wojtuch ryszard janWOJTUCH Ryszard Jan 54 Stary Lubliniec 0 0
0.00
4 kunach jerzy edwardKUNACH Jerzy Edward 47 Jarosław 0 0
0.00
5 stelmach klara zenonaSTELMACH Klara Zenona 70 Dąbrowa Rzeczycka 1 0.00013
0.13
6 rebusz damian rafalzREBUŚ Damian Rafał 27 Lubaczów 1 0.00013
0.13
7 bujak marta ewaBUJAK Marta Ewa 41 Tarnobrzeg 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilch piotrPILCH Piotr 52 Przemyśl 138 0.01795
17.95
2 czwierz andrzej boguslzawĆWIERZ Andrzej Bogusław 71 Jarosław 12 0.00156
1.56
3 huk anna mariaHUK Anna Maria 44 Radymno 13 0.00169
1.69
4 pamulza teresaPAMUŁA Teresa 61 Lubaczów 6 0.00078
0.78
5 legeny tomasz grzegorzLEGENY Tomasz Grzegorz 45 Jarosław 1 0.00013
0.13
6 polzudniak sabina ewaPOŁUDNIAK Sabina Ewa 37 Niżatyce 3 0.00039
0.39
7 lewicki maciej janLEWICKI Maciej Jan 62 Ostrów 44 0.00572
5.72
8 krozl mariusz andrzejKRÓL Mariusz Andrzej 46 Ruszelczyce 23 0.00299
2.99
Razem 240
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 240

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza mateusz marianJAGIEŁA Mateusz Marian 43 Gorliczyna 1 0.00013
0.13
2 szliwinzski jaroslzawŚLIWIŃSKI Jarosław 79 Mirocin 0 0
0.00
3 potaczek joanna elzzzbietaPOTACZEK Joanna Elżbieta 45 Przemyśl 1 0.00013
0.13
4 majcher andrzej janMAJCHER Andrzej Jan 52 Jarosław 0 0
0.00
5 ficek piotr wlzadyslzawFICEK Piotr Władysław 52 Gorliczyna 0 0
0.00
6 szarek katarzyna mariaSZAREK Katarzyna Maria 36 Widna Góra 0 0
0.00
7 staniszewski stanislzawSTANISZEWSKI Stanisław 71 Jarosław 0 0
0.00
8 staniec marzena malzgorzataSTANIEC Marzena Małgorzata 43 Skołoszów 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Przemyśla
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1904
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1904
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1725
3 Liczba kart niewykorzystanych 924
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 801
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 801
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 803
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 803
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 794
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakun wojciech antoniBAKUN Wojciech Antoni 37 Średnie Nehrybka 393 0.0495
49.50
2 blzachowicz wojciechBŁACHOWICZ Wojciech 52 Wyższe Przemyśl 186 0.02343
23.43
3 hamryszczak janusz adamHAMRYSZCZAK Janusz Adam 50 Wyższe Przemyśl 168 0.02116
21.16
4 kulawik tomasz przemyslzawKULAWIK Tomasz Przemysław 49 Wyższe Przemyśl 47 0.00592
5.92