Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, ul. Franciszka Dolińskiego 4 Przemyśl
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Bełwińska, Marcina Bielskiego strona prawa do nr 20, strona lewa do nr 9, Bieszczadzka, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Dolińskiego, Głogowska, Seweryna Goszczyńskiego strona lewa, Grunwaldzka strona prawa od nr 46 do końca, Jasna, Jesionowa, Henryka Kadyi, Andrzeja Kmicica, Krzywiecka, Legnicka, Gabriela Narutowicza, Płowiecka, Stanisława Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Księdza Ignacego Skorupki, Jana Skrzetuskiego, Majora Mieczysława Słabego, Szańce strona lewa do nr 7 (od ul. Grunwaldzkiej do I-go Fortu), Kornela Ujejskiego, Władysława Warneńczyka, Węgierska strona prawa, Michała Wołodyjowskiego strona lewa od nr 53 do końca, Jana Zachariasiewicza, Onufrego Zagłoby.
Liczba mieszkańców 2777
Liczba wyborców 2332
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Przemyślu 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Przemyśla
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miejskiej w Przemyślu) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Przemyśla
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2325
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2325
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2095
3 Liczba kart niewykorzystanych 791
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1304
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1304
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1301
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 1294
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1272
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bakun wojciech antoniBAKUN Wojciech Antoni 37 Średnie Nehrybka 550 0.04324
43.24
2 blzachowicz wojciechBŁACHOWICZ Wojciech 52 Wyższe Przemyśl 313 0.02461
24.61
3 hamryszczak janusz adamHAMRYSZCZAK Janusz Adam 50 Wyższe Przemyśl 288 0.02264
22.64
4 kulawik tomasz przemyslzawKULAWIK Tomasz Przemysław 49 Wyższe Przemyśl 121 0.00951
9.51
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2325
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2118
3 Liczba kart niewykorzystanych 819
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1304
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1301
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1298
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1254
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 telega renata czeslzawaTELEGA Renata Czesława 48 Przemyśl 33 0.00263
2.63
2 kulas malzgorzata barbaraKULAS Małgorzata Barbara 45 Ostrów 8 0.00064
0.64
3 miesiazc wojciech stanislzawMIESIĄC Wojciech Stanisław 50 Bolestraszyce 1 8.0E-5
0.08
4 piekarska marzena mariaPIEKARSKA Marzena Maria 36 Żurawica 2 0.00016
0.16
5 fiedosewicz monikaFIEDOSEWICZ Monika 57 Przemyśl 2 0.00016
0.16
6 dec andrzej piotrDEC Andrzej Piotr 48 Trzeboś 4 0.00032
0.32
7 mezzzzyk lzukasz janMĘŻYK Łukasz Jan 28 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nepelski andrzejNEPELSKI Andrzej 59 Nowe Sioło 6 0.00048
0.48
2 twarowski kacper karolTWAROWSKI Kacper Karol 21 Korzenica 2 0.00016
0.16
3 dachnowicz malzgorzata krystynaDACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 42 Dubiecko 33 0.00263
2.63
4 pieniazzzzek teresaPIENIĄŻEK Teresa 58 Żurawiczki 4 0.00032
0.32
5 holzowacz bogumilza stanislzawaHOŁOWACZ Bogumiła Stanisława 54 Jarosław 1 8.0E-5
0.08
6 matrejek edmund stanislzawMATREJEK Edmund Stanisław 57 Przemyśl 11 0.00088
0.88
7 bawolz tomasz tadeuszBAWOŁ Tomasz Tadeusz 27 Majdan Sieniawski 2 0.00016
0.16
8 holzyszko janusz marekHOŁYSZKO Janusz Marek 53 Drohojów 12 0.00096
0.96
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartoszek piotr lzukaszBARTOSZEK Piotr Łukasz 37 Przemyśl 4 0.00032
0.32
2 wojtaszek barbara ewaWOJTASZEK Barbara Ewa 41 Gorzejowa 1 8.0E-5
0.08
3 cizzla michalz piotrCIŹLA Michał Piotr 19 Rzeszów 0 0
0.00
4 cygan karolina danielaCYGAN Karolina Daniela 19 Łęki Dolne 1 8.0E-5
0.08
5 sezk ryszard adamSĘK Ryszard Adam 42 Stalowa Wola 1 8.0E-5
0.08
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomanzski piotrTOMAŃSKI Piotr 49 Żurawica 292 0.02329
23.29
2 zadworny waldemarZADWORNY Waldemar 44 Dachnów 16 0.00128
1.28
3 chyzzzynzski mariuszCHYŻYŃSKI Mariusz 39 Duńkowice 1 8.0E-5
0.08
4 kostka grazzzyna dorotaKOSTKA Grażyna Dorota 55 Przeworsk 13 0.00104
1.04
5 zygarlicka mariaZYGARLICKA Maria 68 Głogów Małopolski 7 0.00056
0.56
6 szpunar olimpia katarzynaSZPUNAR Olimpia Katarzyna 35 Jarosław 3 0.00024
0.24
7 mazurkiewicz stanislzaw jacekMAZURKIEWICZ Stanisław Jacek 49 Pawłosiów 3 0.00024
0.24
8 klzak krzysztof jozzefKŁAK Krzysztof Józef 52 Przeworsk 6 0.00048
0.48
Razem 341
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 341

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzotnicki jan ryszardBŁOTNICKI Jan Ryszard 68 Krasiczyn 112 0.00893
8.93
2 szczygielz anna iwonaSZCZYGIEŁ Anna Iwona 43 Lubaczów 2 0.00016
0.16
3 mykita jacek wojciechMYKITA Jacek Wojciech 51 Przemyśl 8 0.00064
0.64
4 wozjtowicz adam jozzefWÓJTOWICZ Adam Józef 70 Przeworsk 1 8.0E-5
0.08
5 wojtyna katarzyna monikaWOJTYNA Katarzyna Monika 39 Przemyśl 6 0.00048
0.48
6 czujko jolanta kazimieraCZUJKO Jolanta Kazimiera 57 Jarosław 0 0
0.00
7 sawa kinga katarzynaSAWA Kinga Katarzyna 21 Gorliczyna 2 0.00016
0.16
8 lzuksik wieslzaw bogdanŁUKSIK Wiesław Bogdan 44 Rogóżno 2 0.00016
0.16
Razem 133
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 133

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalinowska liliana sabinaKALINOWSKA Liliana Sabina 37 Przemyśl 16 0.00128
1.28
2 turkiewicz dariusz bogdanTURKIEWICZ Dariusz Bogdan 43 Przemyśl 2 0.00016
0.16
3 lewicka monikaLEWICKA Monika 45 Przemyśl 3 0.00024
0.24
4 skozrka-krozl grzegorzSKÓRKA-KRÓL Grzegorz 34 Przemyśl 3 0.00024
0.24
5 razczy katarzynaRĄCZY Katarzyna 35 Rzeszów 0 0
0.00
6 imielzowski marek zygmuntIMIEŁOWSKI Marek Zygmunt 27 Jarosław 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majka robertMAJKA Robert 56 Przemyśl 15 0.0012
1.20
2 kulpa marek boguslzawKULPA Marek Bogusław 42 Żurawica 8 0.00064
0.64
3 wazzzny tomasz mariuszWAŻNY Tomasz Mariusz 41 Cieszanów 3 0.00024
0.24
4 perzzzylzo anna mariaPERŻYŁO Anna Maria 34 Żurawica 2 0.00016
0.16
5 matrejek michalz kornelMATREJEK Michał Kornel 37 Munina 0 0
0.00
6 zielinzska katarzyna jadwigaZIELIŃSKA Katarzyna Jadwiga 36 Rzeszów 0 0
0.00
7 szumigraj wiktoria marcelinaSZUMIGRAJ Wiktoria Marcelina 18 Jarosław 0 0
0.00
8 jezierski lzukaszJEZIERSKI Łukasz 31 Tryńcza 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brenkacz jaroslzaw andrzejBRENKACZ Jarosław Andrzej 53 Zapałów 54 0.00431
4.31
2 szwirk lzukasz kazimierzŚWIRK Łukasz Kazimierz 30 Bóbrka Kańczucka 14 0.00112
1.12
3 chrapek grzegorz mariuszCHRAPEK Grzegorz Mariusz 39 Rozbórz Okrągły 26 0.00207
2.07
4 puchalski mateusz jerzyPUCHALSKI Mateusz Jerzy 26 Stary Dzików 20 0.00159
1.59
5 duda dariusz czeslzawDUDA Dariusz Czesław 40 Huta Kryształowa 7 0.00056
0.56
6 bobel nadzieja paulinaBOBEL Nadzieja Paulina 29 Jarosław 7 0.00056
0.56
7 dziura bernadetta malzgorzataDZIURA Bernadetta Małgorzata 42 Koniaczów 15 0.0012
1.20
8 golzezbiowska marta magdalenaGOŁĘBIOWSKA Marta Magdalena 37 Hermanowice 14 0.00112
1.12
Razem 157
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 157

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filip tomasz rafalzFILIP Tomasz Rafał 42 Jarosław 2 0.00016
0.16
2 razczkowska karolina mariaRĄCZKOWSKA Karolina Maria 29 Przeworsk 0 0
0.00
3 wojtuch ryszard janWOJTUCH Ryszard Jan 54 Stary Lubliniec 0 0
0.00
4 kunach jerzy edwardKUNACH Jerzy Edward 47 Jarosław 0 0
0.00
5 stelmach klara zenonaSTELMACH Klara Zenona 70 Dąbrowa Rzeczycka 0 0
0.00
6 rebusz damian rafalzREBUŚ Damian Rafał 27 Lubaczów 1 8.0E-5
0.08
7 bujak marta ewaBUJAK Marta Ewa 41 Tarnobrzeg 1 8.0E-5
0.08
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilch piotrPILCH Piotr 52 Przemyśl 217 0.0173
17.30
2 czwierz andrzej boguslzawĆWIERZ Andrzej Bogusław 71 Jarosław 10 0.0008
0.80
3 huk anna mariaHUK Anna Maria 44 Radymno 31 0.00247
2.47
4 pamulza teresaPAMUŁA Teresa 61 Lubaczów 10 0.0008
0.80
5 legeny tomasz grzegorzLEGENY Tomasz Grzegorz 45 Jarosław 6 0.00048
0.48
6 polzudniak sabina ewaPOŁUDNIAK Sabina Ewa 37 Niżatyce 9 0.00072
0.72
7 lewicki maciej janLEWICKI Maciej Jan 62 Ostrów 83 0.00662
6.62
8 krozl mariusz andrzejKRÓL Mariusz Andrzej 46 Ruszelczyce 67 0.00534
5.34
Razem 433
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 433

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza mateusz marianJAGIEŁA Mateusz Marian 43 Gorliczyna 1 8.0E-5
0.08
2 szliwinzski jaroslzawŚLIWIŃSKI Jarosław 79 Mirocin 2 0.00016
0.16
3 potaczek joanna elzzzbietaPOTACZEK Joanna Elżbieta 45 Przemyśl 0 0
0.00
4 majcher andrzej janMAJCHER Andrzej Jan 52 Jarosław 1 8.0E-5
0.08
5 ficek piotr wlzadyslzawFICEK Piotr Władysław 52 Gorliczyna 0 0
0.00
6 szarek katarzyna mariaSZAREK Katarzyna Maria 36 Widna Góra 0 0
0.00
7 staniszewski stanislzawSTANISZEWSKI Stanisław 71 Jarosław 0 0
0.00
8 staniec marzena malzgorzataSTANIEC Marzena Małgorzata 43 Skołoszów 2 0.00016
0.16
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Przemyślu) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2325
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2325
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2095
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1304
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1304
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1302
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1299
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1279
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zastrowski pawelz jacekZASTROWSKI Paweł Jacek 34 Przemyśl 74 0.00579
5.79
2 kruzzzel jerzy janKRUŻEL Jerzy Jan 61 Przemyśl 85 0.00665
6.65
3 pich artur witoldPICH Artur Witold 50 Przemyśl 39 0.00305
3.05
4 leja lzucjaLEJA Łucja 62 Przemyśl 25 0.00195
1.95
5 kalinowska katarzyna ewelinaKALINOWSKA Katarzyna Ewelina 27 Przemyśl 4 0.00031
0.31
6 haliniak pawelz janHALINIAK Paweł Jan 43 Przemyśl 51 0.00399
3.99
7 dzzzochowska iga mariaDŻOCHOWSKA Iga Maria 69 Przemyśl 23 0.0018
1.80
8 jerska jolanta mariaJERSKA Jolanta Maria 62 Przemyśl 8 0.00063
0.63
9 wittner pawelz karolWITTNER Paweł Karol 47 Przemyśl 24 0.00188
1.88
Razem 333
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 333

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulej ryszardKULEJ Ryszard 63 Przemyśl 67 0.00524
5.24
2 oleszek rafalz sebastianOLESZEK Rafał Sebastian 42 Przemyśl 52 0.00407
4.07
3 bajda elzzzbieta ludmilzaBAJDA Elżbieta Ludmiła 42 Przemyśl 5 0.00039
0.39
4 jagustyn janusz andrzejJAGUSTYN Janusz Andrzej 78 Przemyśl 42 0.00328
3.28
5 lzagodzic halina teresaŁAGODZIC Halina Teresa 60 Przemyśl 5 0.00039
0.39
6 sosnowski wojciech tadeuszSOSNOWSKI Wojciech Tadeusz 35 Przemyśl 0 0
0.00
7 dzzzochowska katarzyna lzucjaDŻOCHOWSKA Katarzyna Łucja 39 Przemyśl 3 0.00023
0.23
8 warda helenaWARDA Helena 83 Przemyśl 0 0
0.00
9 boczar marian tomaszBOCZAR Marian Tomasz 46 Przemyśl 6 0.00047
0.47
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piwko mariuszPIWKO Mariusz 54 Przemyśl 38 0.00297
2.97
2 majgier zygmuntMAJGIER Zygmunt 78 Przemyśl 14 0.00109
1.09
3 kowalski marcin andrzejKOWALSKI Marcin Andrzej 36 Przemyśl 123 0.00962
9.62
4 ostrowska katarzyna annaOSTROWSKA Katarzyna Anna 29 Przemyśl 9 0.0007
0.70
5 zapalzowski andrzej tomaszZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 51 Przemyśl 74 0.00579
5.79
6 dwornik janina wlzadyslzawaDWORNIK Janina Władysława 62 Przemyśl 24 0.00188
1.88
7 andruszkiewicz radoslzaw kornelANDRUSZKIEWICZ Radosław Kornel 27 Przemyśl 3 0.00023
0.23
8 szymczycha janinaSZYMCZYCHA Janina 75 Przemyśl 3 0.00023
0.23
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski maciej piotrKAMIŃSKI Maciej Piotr 33 Przemyśl 193 0.01509
15.09
2 kijanka rafalz boguslzawKIJANKA Rafał Bogusław 38 Przemyśl 22 0.00172
1.72
3 rokitowska katarzyna dorotaROKITOWSKA Katarzyna Dorota 28 Przemyśl 15 0.00117
1.17
4 berestecki andrzejBERESTECKI Andrzej 55 Przemyśl 43 0.00336
3.36
5 sosnowska anetaSOSNOWSKA Aneta 39 Przemyśl 7 0.00055
0.55
6 smuczek danielSMUCZEK Daniel 31 Przemyśl 22 0.00172
1.72
7 marciniec sabina paulinaMARCINIEC Sabina Paulina 29 Przemyśl 1 8.0E-5
0.08
8 mliczek oliwiaMLICZEK Oliwia 19 Przemyśl 1 8.0E-5
0.08
9 dezbicki maciej krzysztofDĘBICKI Maciej Krzysztof 36 Przemyśl 18 0.00141
1.41
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 12 - KW REGIA CIVITAS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hayder grzegorz wojciechHAYDER Grzegorz Wojciech 50 Przemyśl 51 0.00399
3.99
2 lzukasiewicz annaŁUKASIEWICZ Anna 53 Przemyśl 7 0.00055
0.55
3 barczak bartlzomiej grzegorzBARCZAK Bartłomiej Grzegorz 39 Przemyśl 54 0.00422
4.22
4 kuzzmiek tomasz edmundKUŹMIEK Tomasz Edmund 52 Przemyśl 5 0.00039
0.39
5 andrzejczyk barbara ewaANDRZEJCZYK Barbara Ewa 63 Przemyśl 10 0.00078
0.78
6 dobrowolski sebastianDOBROWOLSKI Sebastian 43 Przemyśl 15 0.00117
1.17
7 kantyka agnieszka barbaraKANTYKA Agnieszka Barbara 43 Przemyśl 2 0.00016
0.16
8 zamirski mariusz antoniZAMIRSKI Mariusz Antoni 57 Przemyśl 12 0.00094
0.94
Razem 156
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 156