Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2, Ks. Maciąga 3 Sędziszów Małopolski
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Miasto: SĘDZISZÓW MŁP. Ulice: Aleja 1000 - lecia, Fredry, Głowackiego nr 23 - 31 oraz nr parzyste od nr 2 - 22, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kolbuszowska, Księżomost, Letnia, Ługowa, Mickiewicza, Olszana, Piłsudskiego, Południowa, Prusa, Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza, Słowackiego, Staszica, Warzywna, Wincentego Witosa
Liczba mieszkańców 1713
Liczba wyborców 1362
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 1
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1362
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1362
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1231
3 Liczba kart niewykorzystanych 485
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 746
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 746
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 746
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 745
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 732
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 kmiecz boguslzawKMIEĆ Bogusław 46 Wyższe Sędziszów Małopolski 160 572 78.14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1362
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1230
3 Liczba kart niewykorzystanych 484
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 746
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 746
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 743
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 700
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dul jolantaDUL Jolanta 45 Radomyśl Wielki 7 0.001
1.00
2 straub lidiaSTRAUB Lidia 54 Chorzelów 1 0.00014
0.14
3 wolska renataWOLSKA Renata 52 Gorzyce 8 0.00114
1.14
4 szebla lzukasz marekSZEBLA Łukasz Marek 35 Mielec 1 0.00014
0.14
5 koziolz arkadiusz krzysztofKOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 38 Mielec 5 0.00071
0.71
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lada wieslzaw andrzejLADA Wiesław Andrzej 56 Żyraków 7 0.001
1.00
2 tarapata jan wlzadyslzawTARAPATA Jan Władysław 64 Tuszów Narodowy 6 0.00086
0.86
3 kiepiel teresa boguslzawaKIEPIEL Teresa Bogusława 54 Ropczyce 2 0.00029
0.29
4 barnasz mariusz andrzejBARNAŚ Mariusz Andrzej 43 Mielec 1 0.00014
0.14
5 koziolz magdalena helenaKOZIOŁ Magdalena Helena 45 Dębica 4 0.00057
0.57
6 zzzelazko danutaŻELAZKO Danuta 54 Mielec 0 0
0.00
7 stolarska malzgorzataSTOLARSKA Małgorzata 36 Dobrzechów 1 0.00014
0.14
8 szliwinzski dariusz adamŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 54 Wielopole Skrzyńskie 10 0.00143
1.43
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mitrezga mariaMITRĘGA Maria 65 Dębica 24 0.00343
3.43
2 krajewska aneta annaKRAJEWSKA Aneta Anna 37 Gnojnica 12 0.00171
1.71
3 strojna ewa janinaSTROJNA Ewa Janina 63 Rzeszów 5 0.00071
0.71
4 zzzylzka adam nikodemŻYŁKA Adam Nikodem 44 Ropczyce 18 0.00257
2.57
5 rawinis emiliaRAWINIS Emilia 64 Rzemień 0 0
0.00
6 jurzysta marcinJURZYSTA Marcin 36 Czudec 2 0.00029
0.29
7 pietruszka jacek robertPIETRUSZKA Jacek Robert 41 Stępina 2 0.00029
0.29
8 gamrot jacek michalzGAMROT Jacek Michał 58 Mielec 6 0.00086
0.86
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzostowski edwardBRZOSTOWSKI Edward 83 Dębica 27 0.00386
3.86
2 kurek andrzejKUREK Andrzej 61 Dulcza Wielka 1 0.00014
0.14
3 mikowski bogdan adamMIKOWSKI Bogdan Adam 61 Radomyśl Wielki 0 0
0.00
4 garbacz-sarlinzska barbara beataGARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 43 Dębica 0 0
0.00
5 baran danuta jolantaBARAN Danuta Jolanta 52 Kliszów 1 0.00014
0.14
6 siuta magdalena mariaSIUTA Magdalena Maria 36 Czudec 4 0.00057
0.57
7 szwieztoniowski arkadiusz jerzyŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 38 Wiśniowa 1 0.00014
0.14
8 tomczyk michalz konradTOMCZYK Michał Konrad 20 Mielec 5 0.00071
0.71
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzyk martin marianIRZYK Martin Marian 33 Dobrzechów 1 0.00014
0.14
2 rzzzany monikaRŻANY Monika 41 Mielec 3 0.00043
0.43
3 zagozrski marek jozzefZAGÓRSKI Marek Józef 46 Szufnarowa 1 0.00014
0.14
4 jurasinzska agnieszka zofiaJURASIŃSKA Agnieszka Zofia 30 Dynów 0 0
0.00
5 gawron jakubGAWRON Jakub 37 Krasne 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzazba leszekSŁĄBA Leszek 55 Mielec 1 0.00014
0.14
2 ziezba tadeusz mikolzajZIĘBA Tadeusz Mikołaj 62 Rzędzianowice 4 0.00057
0.57
3 ochalz katarzyna kingaOCHAŁ Katarzyna Kinga 24 Zagorzyce 1 0.00014
0.14
4 kubik michalz franciszekKUBIK Michał Franciszek 39 Dębica 0 0
0.00
5 usarz-nicosz paulina ewaUSARZ-NICOŚ Paulina Ewa 26 Żarówka 0 0
0.00
6 fila-morytko piotr robertFILA-MORYTKO Piotr Robert 22 Mielec 0 0
0.00
7 malinowska klaudia katarzynaMALINOWSKA Klaudia Katarzyna 25 Dębica 2 0.00029
0.29
8 szrodonz monika paulinaŚRODOŃ Monika Paulina 28 Gwoźnica Górna 2 0.00029
0.29
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goclon pawelz andrzejGOCLON Paweł Andrzej 32 Dębica 10 0.00143
1.43
2 kapinos aleksander jozzefKAPINOS Aleksander Józef 37 Chrząstów 1 0.00014
0.14
3 jurasz bartlzomiej adamJURASZ Bartłomiej Adam 28 Pułanki 3 0.00043
0.43
4 luka jolanta annaLUKA Jolanta Anna 43 Dąbrówka Osuchowska 2 0.00029
0.29
5 parys anna katarzynaPARYS Anna Katarzyna 36 Dębica 5 0.00071
0.71
6 pietrucha agata annaPIETRUCHA Agata Anna 39 Rzeszów 3 0.00043
0.43
7 zamorski mariuszZAMORSKI Mariusz 31 Żyznów 3 0.00043
0.43
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 salwa malzgorzata kazimieraSALWA Małgorzata Kazimiera 57 Strzyżów 1 0.00014
0.14
2 strzelczyk karol mikolzajSTRZELCZYK Karol Mikołaj 23 Rzemień 0 0
0.00
3 niekowal krzysztof stanislzawNIEKOWAL Krzysztof Stanisław 56 Gogołów 0 0
0.00
4 kumorek dariusz janKUMOREK Dariusz Jan 44 Lutcza 0 0
0.00
5 matlzosz mariusz kazimierzMATŁOSZ Mariusz Kazimierz 40 Strzyżów 0 0
0.00
6 kwasek agnieszkaKWASEK Agnieszka 26 Tarnobrzeg 1 0.00014
0.14
7 maciolzek jaroslzaw pawelzMACIOŁEK Jarosław Paweł 24 Żyraków 1 0.00014
0.14
8 bury sylwia magdalenaBURY Sylwia Magdalena 21 Strzyżów 2 0.00029
0.29
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ortyl wlzadyslzaw zenonORTYL Władysław Zenon 64 Mielec 149 0.02129
21.29
2 lzazczak czeslzawŁĄCZAK Czesław 63 Zawierzbie 9 0.00129
1.29
3 bieszczad stefanBIESZCZAD Stefan 59 Dębica 9 0.00129
1.29
4 magdonz jacekMAGDOŃ Jacek 45 Ropczyce 236 0.03371
33.71
5 marczenia andrzejMARCZENIA Andrzej 55 Mielec 1 0.00014
0.14
6 napieracz mariaNAPIERACZ Maria 54 Partynia 4 0.00057
0.57
7 marczak barbara danutaMARCZAK Barbara Danuta 51 Strzyżów 0 0
0.00
8 stec-szwiderska bogumilza miroslzawaSTEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 55 Iwierzyce 75 0.01071
10.71
Razem 483
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 483

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 armata janARMATA Jan 71 Wiśniowa 3 0.00043
0.43
2 szukalza mariaSZUKAŁA Maria 67 Kozłów 1 0.00014
0.14
3 babiarz mariusz jozzefBABIARZ Mariusz Józef 54 Gwoźnica Górna 1 0.00014
0.14
4 sarna wioletta katarzynaSARNA Wioletta Katarzyna 39 Wysoka Strzyżowska 0 0
0.00
5 mastej malzgorzataMASTEJ Małgorzata 52 Pułanki 0 0
0.00
6 wiszniewska-fudala wioleta annaWIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 33 Brzeziny 0 0
0.00
7 wlzodyka emilWŁODYKA Emil 66 Różanka 0 0
0.00
8 gomozlzka tadeusz ferdynandGOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 61 Strzyżów 4 0.00057
0.57
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1362
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1362
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1226
3 Liczba kart niewykorzystanych 480
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 746
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 746
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 746
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 746
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 728
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pajazk marekPAJĄK Marek 50 Sędziszów Małopolski 24 0.0033
3.30
2 bieszczad wojciech lzukaszBIESZCZAD Wojciech Łukasz 41 Sędziszów Małopolski 14 0.00192
1.92
3 zzzurad eleonoraŻURAD Eleonora 69 Wolica Ługowa 22 0.00302
3.02
4 siwiec andrzej bogdanSIWIEC Andrzej Bogdan 47 Sędziszów Małopolski 31 0.00426
4.26
5 lach marcinLACH Marcin 34 Sędziszów Małopolski 254 0.03489
34.89
6 kochmanzska teresaKOCHMAŃSKA Teresa 61 Sędziszów Małopolski 22 0.00302
3.02
7 bieniek aneta malzgorzataBIENIEK Aneta Małgorzata 35 Sędziszów Małopolski 9 0.00124
1.24
8 kolbusz sabinaKOLBUSZ Sabina 46 Sędziszów Małopolski 20 0.00275
2.75
9 olesz wieslzaw wojciechOLEŚ Wiesław Wojciech 61 Sędziszów Małopolski 87 0.01195
11.95
Razem 483
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 483

Lista nr 16 - KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzyszczak jerzyŁYSZCZAK Jerzy 53 Sędziszów Małopolski 72 0.00989
9.89
2 darlzak grzegorz antoniDARŁAK Grzegorz Antoni 53 Sędziszów Małopolski 52 0.00714
7.14
3 trojan pawelz mateuszTROJAN Paweł Mateusz 28 Sędziszów Małopolski 65 0.00893
8.93
4 pawlzowska teresaPAWŁOWSKA Teresa 55 Sędziszów Małopolski 1 0.00014
0.14
5 kopecz renata barbaraKOPEĆ Renata Barbara 47 Wolica Ługowa 29 0.00398
3.98
6 przydzialz aneta joannaPRZYDZIAŁ Aneta Joanna 46 Sędziszów Małopolski 3 0.00041
0.41
7 kielar marcinKIELAR Marcin 40 Sędziszów Małopolski 13 0.00179
1.79
8 chelzpa marcin janCHEŁPA Marcin Jan 35 Sędziszów Małopolski 10 0.00137
1.37
Razem 245
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 245
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1362
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1223
3 Liczba kart niewykorzystanych 477
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 746
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 746
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 10
10 Liczba kart ważnych 736
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 712
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frysztak bernadeta dorotaFRYSZTAK Bernadeta Dorota 49 Sędziszów Małopolski 155 0.02177
21.77
2 kapusta piotr andrzejKAPUSTA Piotr Andrzej 47 Sędziszów Małopolski 95 0.01334
13.34
3 dziuba krzysztofDZIUBA Krzysztof 56 Góra Ropczycka 11 0.00154
1.54
4 flis marekFLIS Marek 53 Sędziszów Małopolski 36 0.00506
5.06
5 grodecka maria alicjaGRODECKA Maria Alicja 61 Czarna Sędziszowska 14 0.00197
1.97
6 bazczkowski andrzejBĄCZKOWSKI Andrzej 62 Zagorzyce 15 0.00211
2.11
7 stachnik beata teofilaSTACHNIK Beata Teofila 52 Borek Wielki 6 0.00084
0.84
8 wojdon wieslzaw boguslzawWOJDON Wiesław Bogusław 60 Wolica Ługowa 50 0.00702
7.02
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 12 - KW SAMORZĄD I GOSPODARKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 traciak barbaraTRACIAK Barbara 40 Zagorzyce 19 0.00267
2.67
2 stelmach kazimierz marcinSTELMACH Kazimierz Marcin 66 Klęczany 0 0
0.00
3 charchut kazimierzCHARCHUT Kazimierz 65 Góra Ropczycka 2 0.00028
0.28
4 krozl teodozjaKRÓL Teodozja 67 Sędziszów Małopolski 7 0.00098
0.98
5 szwierad annaŚWIERAD Anna 46 Gnojnica 9 0.00126
1.26
6 maziarz andrzej jozzefMAZIARZ Andrzej Józef 61 Iwierzyce 9 0.00126
1.26
7 gazsior robertGĄSIOR Robert 54 Ropczyce 3 0.00042
0.42
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 13 - KWW PLIS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwierad andrzej ryszardŚWIERAD Andrzej Ryszard 54 Czarna Sędziszowska 15 0.00211
2.11
2 ochalz maria danutaOCHAŁ Maria Danuta 64 Zagorzyce 1 0.00014
0.14
3 lorenc dominikLORENC Dominik 38 Będziemyśl 8 0.00112
1.12
4 jakubek januszJAKUBEK Janusz 61 Borek Wielki 1 0.00014
0.14
5 gwizdak elzzzbieta eugeniaGWIZDAK Elżbieta Eugenia 38 Klęczany 1 0.00014
0.14
6 kozek natalia jadwigaKOZEK Natalia Jadwiga 28 Góra Ropczycka 3 0.00042
0.42
7 kukla andrzej stanislzawKUKLA Andrzej Stanisław 42 Krzywa 7 0.00098
0.98
8 palzka mateuszPAŁKA Mateusz 31 Kawęczyn Sędziszowski 9 0.00126
1.26
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 14 - KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kiebalza jerzy wojciechKIEBAŁA Jerzy Wojciech 44 Będziemyśl 18 0.00253
2.53
2 zieminzski stanislzaw kazimierzZIEMIŃSKI Stanisław Kazimierz 65 Sędziszów Małopolski 100 0.01404
14.04
3 balza piotr adamBAŁA Piotr Adam 42 Sędziszów Małopolski 45 0.00632
6.32
4 doroba lucynaDOROBA Lucyna 56 Sędziszów Małopolski 50 0.00702
7.02
5 mazur monikaMAZUR Monika 39 Wolica Piaskowa 5 0.0007
0.70
6 palzkonz zbigniewPAŁKOŃ Zbigniew 40 Czarna Sędziszowska 1 0.00014
0.14
7 jakubek joanna monikaJAKUBEK Joanna Monika 40 Borek Wielki 2 0.00028
0.28
8 palzkonz stanislzaw adamPAŁKOŃ Stanisław Adam 54 Krzywa 2 0.00028
0.28
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 15 - KWW PIP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzobaza aleksander marekŁOBAZA Aleksander Marek 40 Wolica Piaskowa 0 0
0.00
2 drozd grzegorz zygmuntDROZD Grzegorz Zygmunt 55 Sędziszów Małopolski 13 0.00183
1.83
3 wrozblewska aleksandraWRÓBLEWSKA Aleksandra 24 Wolica Piaskowa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13