Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Gimnazjum Nr 1, ul. Misiągiewicza 10 Przeworsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Mikołaja Kopernika, Misiagiewicza 16 - 22a parzyste, od 35 do końca, os. Józefa Benbenka, Pod Rozborzem, Pogodna.
Liczba mieszkańców 1252
Liczba wyborców 967
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Przeworska 11
Rady Powiatu Przeworskiego 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Przeworskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Przeworska) - Okręg nr 11
  • Wybory Burmistrza Miasta Przeworska
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Przeworskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 967
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 870
3 Liczba kart niewykorzystanych 297
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 573
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 573
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 573
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 553
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zablzocki adam franciszekZABŁOCKI Adam Franciszek 45 Przeworsk 56 0.01013
10.13
2 pieniazzzzek janPIENIĄŻEK Jan 75 Przeworsk 7 0.00127
1.27
3 fejdasz kazimierz piotrFEJDASZ Kazimierz Piotr 55 Przeworsk 5 0.0009
0.90
4 tonia krystyna zofiaTONIA Krystyna Zofia 41 Przeworsk 8 0.00145
1.45
5 bieniasz malzgorzata annaBIENIASZ Małgorzata Anna 31 Przeworsk 4 0.00072
0.72
6 mazur malzgorzata annaMAZUR Małgorzata Anna 45 Przeworsk 3 0.00054
0.54
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bukowa-jedynak agnieszka mariaBUKOWA-JEDYNAK Agnieszka Maria 41 Przeworsk 52 0.0094
9.40
2 lzuczyk ryszardŁUCZYK Ryszard 69 Przeworsk 11 0.00199
1.99
3 rozpotynzski andrzej franciszekROZPOTYŃSKI Andrzej Franciszek 57 Przeworsk 100 0.01808
18.08
4 sznajder-jablzonzska ilona magdalenaSZNAJDER-JABŁOŃSKA Ilona Magdalena 36 Przeworsk 20 0.00362
3.62
5 krupa urszula katarzynaKRUPA Urszula Katarzyna 56 Przeworsk 7 0.00127
1.27
6 zzzuk mieczyslzawŻUK Mieczysław 65 Przeworsk 34 0.00615
6.15
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 12 - KWW RAZEM DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 syk tomasz aleksanderSYK Tomasz Aleksander 35 Przeworsk 46 0.00832
8.32
2 frazczek marekFRĄCZEK Marek 48 Przeworsk 37 0.00669
6.69
3 ryszawa janinaRYSZAWA Janina 57 Przeworsk 10 0.00181
1.81
4 kurzawa krzysztof janKURZAWA Krzysztof Jan 65 Przeworsk 4 0.00072
0.72
5 paszkowska dorota mariaPASZKOWSKA Dorota Maria 53 Studzian 18 0.00325
3.25
6 solarz wieslzawa cecyliaSOLARZ Wiesława Cecylia 61 Przeworsk 7 0.00127
1.27
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122

Lista nr 13 - KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sebzda bogdan andrzejSEBZDA Bogdan Andrzej 51 Przeworsk 56 0.01013
10.13
2 superson wojciechSUPERSON Wojciech 46 Przeworsk 16 0.00289
2.89
3 zakrzewska agnieszka annaZAKRZEWSKA Agnieszka Anna 47 Przeworsk 27 0.00488
4.88
4 michalik elzzzbieta agnieszkaMICHALIK Elżbieta Agnieszka 61 Przeworsk 2 0.00036
0.36
5 jucha grzegorz maciejJUCHA Grzegorz Maciej 48 Przeworsk 7 0.00127
1.27
6 godlewska iwonaGODLEWSKA Iwona 43 Przeworsk 16 0.00289
2.89
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 967
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 969
3 Liczba kart niewykorzystanych 396
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 573
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 573
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 573
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 542
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 telega renata czeslzawaTELEGA Renata Czesława 48 Przemyśl 9 0.00166
1.66
2 kulas malzgorzata barbaraKULAS Małgorzata Barbara 45 Ostrów 1 0.00018
0.18
3 miesiazc wojciech stanislzawMIESIĄC Wojciech Stanisław 50 Bolestraszyce 1 0.00018
0.18
4 piekarska marzena mariaPIEKARSKA Marzena Maria 36 Żurawica 5 0.00092
0.92
5 fiedosewicz monikaFIEDOSEWICZ Monika 57 Przemyśl 4 0.00074
0.74
6 dec andrzej piotrDEC Andrzej Piotr 48 Trzeboś 5 0.00092
0.92
7 mezzzzyk lzukasz janMĘŻYK Łukasz Jan 28 Rzeszów 1 0.00018
0.18
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nepelski andrzejNEPELSKI Andrzej 59 Nowe Sioło 15 0.00277
2.77
2 twarowski kacper karolTWAROWSKI Kacper Karol 21 Korzenica 1 0.00018
0.18
3 dachnowicz malzgorzata krystynaDACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 42 Dubiecko 9 0.00166
1.66
4 pieniazzzzek teresaPIENIĄŻEK Teresa 58 Żurawiczki 8 0.00148
1.48
5 holzowacz bogumilza stanislzawaHOŁOWACZ Bogumiła Stanisława 54 Jarosław 1 0.00018
0.18
6 matrejek edmund stanislzawMATREJEK Edmund Stanisław 57 Przemyśl 0 0
0.00
7 bawolz tomasz tadeuszBAWOŁ Tomasz Tadeusz 27 Majdan Sieniawski 1 0.00018
0.18
8 holzyszko janusz marekHOŁYSZKO Janusz Marek 53 Drohojów 1 0.00018
0.18
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartoszek piotr lzukaszBARTOSZEK Piotr Łukasz 37 Przemyśl 1 0.00018
0.18
2 wojtaszek barbara ewaWOJTASZEK Barbara Ewa 41 Gorzejowa 1 0.00018
0.18
3 cizzla michalz piotrCIŹLA Michał Piotr 19 Rzeszów 0 0
0.00
4 cygan karolina danielaCYGAN Karolina Daniela 19 Łęki Dolne 0 0
0.00
5 sezk ryszard adamSĘK Ryszard Adam 42 Stalowa Wola 3 0.00055
0.55
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomanzski piotrTOMAŃSKI Piotr 49 Żurawica 26 0.0048
4.80
2 zadworny waldemarZADWORNY Waldemar 44 Dachnów 2 0.00037
0.37
3 chyzzzynzski mariuszCHYŻYŃSKI Mariusz 39 Duńkowice 2 0.00037
0.37
4 kostka grazzzyna dorotaKOSTKA Grażyna Dorota 55 Przeworsk 15 0.00277
2.77
5 zygarlicka mariaZYGARLICKA Maria 68 Głogów Małopolski 1 0.00018
0.18
6 szpunar olimpia katarzynaSZPUNAR Olimpia Katarzyna 35 Jarosław 1 0.00018
0.18
7 mazurkiewicz stanislzaw jacekMAZURKIEWICZ Stanisław Jacek 49 Pawłosiów 7 0.00129
1.29
8 klzak krzysztof jozzefKŁAK Krzysztof Józef 52 Przeworsk 76 0.01402
14.02
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzotnicki jan ryszardBŁOTNICKI Jan Ryszard 68 Krasiczyn 9 0.00166
1.66
2 szczygielz anna iwonaSZCZYGIEŁ Anna Iwona 43 Lubaczów 1 0.00018
0.18
3 mykita jacek wojciechMYKITA Jacek Wojciech 51 Przemyśl 0 0
0.00
4 wozjtowicz adam jozzefWÓJTOWICZ Adam Józef 70 Przeworsk 7 0.00129
1.29
5 wojtyna katarzyna monikaWOJTYNA Katarzyna Monika 39 Przemyśl 3 0.00055
0.55
6 czujko jolanta kazimieraCZUJKO Jolanta Kazimiera 57 Jarosław 0 0
0.00
7 sawa kinga katarzynaSAWA Kinga Katarzyna 21 Gorliczyna 9 0.00166
1.66
8 lzuksik wieslzaw bogdanŁUKSIK Wiesław Bogdan 44 Rogóżno 3 0.00055
0.55
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalinowska liliana sabinaKALINOWSKA Liliana Sabina 37 Przemyśl 0 0
0.00
2 turkiewicz dariusz bogdanTURKIEWICZ Dariusz Bogdan 43 Przemyśl 1 0.00018
0.18
3 lewicka monikaLEWICKA Monika 45 Przemyśl 2 0.00037
0.37
4 skozrka-krozl grzegorzSKÓRKA-KRÓL Grzegorz 34 Przemyśl 0 0
0.00
5 razczy katarzynaRĄCZY Katarzyna 35 Rzeszów 0 0
0.00
6 imielzowski marek zygmuntIMIEŁOWSKI Marek Zygmunt 27 Jarosław 1 0.00018
0.18
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majka robertMAJKA Robert 56 Przemyśl 2 0.00037
0.37
2 kulpa marek boguslzawKULPA Marek Bogusław 42 Żurawica 0 0
0.00
3 wazzzny tomasz mariuszWAŻNY Tomasz Mariusz 41 Cieszanów 0 0
0.00
4 perzzzylzo anna mariaPERŻYŁO Anna Maria 34 Żurawica 0 0
0.00
5 matrejek michalz kornelMATREJEK Michał Kornel 37 Munina 1 0.00018
0.18
6 zielinzska katarzyna jadwigaZIELIŃSKA Katarzyna Jadwiga 36 Rzeszów 1 0.00018
0.18
7 szumigraj wiktoria marcelinaSZUMIGRAJ Wiktoria Marcelina 18 Jarosław 1 0.00018
0.18
8 jezierski lzukaszJEZIERSKI Łukasz 31 Tryńcza 1 0.00018
0.18
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brenkacz jaroslzaw andrzejBRENKACZ Jarosław Andrzej 53 Zapałów 16 0.00295
2.95
2 szwirk lzukasz kazimierzŚWIRK Łukasz Kazimierz 30 Bóbrka Kańczucka 2 0.00037
0.37
3 chrapek grzegorz mariuszCHRAPEK Grzegorz Mariusz 39 Rozbórz Okrągły 1 0.00018
0.18
4 puchalski mateusz jerzyPUCHALSKI Mateusz Jerzy 26 Stary Dzików 2 0.00037
0.37
5 duda dariusz czeslzawDUDA Dariusz Czesław 40 Huta Kryształowa 3 0.00055
0.55
6 bobel nadzieja paulinaBOBEL Nadzieja Paulina 29 Jarosław 1 0.00018
0.18
7 dziura bernadetta malzgorzataDZIURA Bernadetta Małgorzata 42 Koniaczów 3 0.00055
0.55
8 golzezbiowska marta magdalenaGOŁĘBIOWSKA Marta Magdalena 37 Hermanowice 1 0.00018
0.18
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filip tomasz rafalzFILIP Tomasz Rafał 42 Jarosław 5 0.00092
0.92
2 razczkowska karolina mariaRĄCZKOWSKA Karolina Maria 29 Przeworsk 2 0.00037
0.37
3 wojtuch ryszard janWOJTUCH Ryszard Jan 54 Stary Lubliniec 0 0
0.00
4 kunach jerzy edwardKUNACH Jerzy Edward 47 Jarosław 1 0.00018
0.18
5 stelmach klara zenonaSTELMACH Klara Zenona 70 Dąbrowa Rzeczycka 0 0
0.00
6 rebusz damian rafalzREBUŚ Damian Rafał 27 Lubaczów 0 0
0.00
7 bujak marta ewaBUJAK Marta Ewa 41 Tarnobrzeg 1 0.00018
0.18
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilch piotrPILCH Piotr 52 Przemyśl 51 0.00941
9.41
2 czwierz andrzej boguslzawĆWIERZ Andrzej Bogusław 71 Jarosław 48 0.00886
8.86
3 huk anna mariaHUK Anna Maria 44 Radymno 37 0.00683
6.83
4 pamulza teresaPAMUŁA Teresa 61 Lubaczów 9 0.00166
1.66
5 legeny tomasz grzegorzLEGENY Tomasz Grzegorz 45 Jarosław 3 0.00055
0.55
6 polzudniak sabina ewaPOŁUDNIAK Sabina Ewa 37 Niżatyce 81 0.01494
14.94
7 lewicki maciej janLEWICKI Maciej Jan 62 Ostrów 5 0.00092
0.92
8 krozl mariusz andrzejKRÓL Mariusz Andrzej 46 Ruszelczyce 21 0.00387
3.87
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza mateusz marianJAGIEŁA Mateusz Marian 43 Gorliczyna 4 0.00074
0.74
2 szliwinzski jaroslzawŚLIWIŃSKI Jarosław 79 Mirocin 0 0
0.00
3 potaczek joanna elzzzbietaPOTACZEK Joanna Elżbieta 45 Przemyśl 0 0
0.00
4 majcher andrzej janMAJCHER Andrzej Jan 52 Jarosław 1 0.00018
0.18
5 ficek piotr wlzadyslzawFICEK Piotr Władysław 52 Gorliczyna 2 0.00037
0.37
6 szarek katarzyna mariaSZAREK Katarzyna Maria 36 Widna Góra 1 0.00018
0.18
7 staniszewski stanislzawSTANISZEWSKI Stanisław 71 Jarosław 0 0
0.00
8 staniec marzena malzgorzataSTANIEC Marzena Małgorzata 43 Skołoszów 2 0.00037
0.37
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Przeworska) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 967
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 875
3 Liczba kart niewykorzystanych 302
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 573
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 573
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 573
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 573
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 559
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 wlazlzo danutaWLAZŁO Danuta 54 Przeworsk 150 0.02683
26.83
15 janisz marekJANISZ Marek 50 Przeworsk 336 0.06011
60.11
16 frydlewicz krystyna helenaFRYDLEWICZ Krystyna Helena 55 Przeworsk 73 0.01306
13.06
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Przeworska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 967
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 875
3 Liczba kart niewykorzystanych 302
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 573
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 573
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 573
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 573
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 567
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kisiel leszek marekKISIEL Leszek Marek 51 wyższe Przeworsk 333 0.05873
58.73
2 kojder tomasz jozzefKOJDER Tomasz Józef 38 wyższe Przeworsk 145 0.02557
25.57
3 lzapa dariusz stanislzawŁAPA Dariusz Stanisław 41 wyższe Przeworsk 89 0.0157
15.70