Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 703
Wyborców 6 099
Obwodów 12
 • Wybory do Rady Gminy Skarbimierz
 • Wybory Wójta Gminy Skarbimierz
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Ludowy, 44 Zwanowice stały Nie Sołectwa: Zwanowice, Kopanie
2 Dom Ludowy, 84 Kruszyna stały Tak Sołectwa: Kruszyna, Prędocin
3 Dom Ludowy, ul. Wesoła 11 Pawłów stały Tak sołectwo Pawłów
4 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna stały Tak sołectwo Żłobizna
5 Dom Ludowy, ul. Klonowa 7 Zielęcice stały Tak sołectwo Zielęcice
6 Dom Ludowy, 25 Skarbimierz stały Nie sołectwo Skarbimierz
7 Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle, Akacjowa 27 Skarbimierz-Osiedle stały Tak osiedle Skarbimierz-Osiedle
8 Budynek byłego Przedszkola, 65 Małujowice stały Nie sołectwo Małujowice
9 Dom Ludowy, 88A Łukowice Brzeskie stały Tak Sołectwa: Łukowice Brzeskie, Bierzów
10 Dom Ludowy, 63 Pępice stały Nie sołectwo Pępice
11 Przedszkole, 64 Brzezina stały Nie sołectwo Brzezina
12 Dom Ludowy, 32 Lipki stały Nie sołectwo Lipki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Kopanie, Zwanowice 1 457 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Kruszyna, Prędocin 1 398 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Pawłów 1 378 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Żłobizna 1 557 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Zielęcice, Skarbimierz 1 477 2 2
0.0000060000Nr 6 Osiedle Skarbimierz-Osiedle, ulice: Akacjowa od nr 10A do nr 10C i od nr 12A do nr 23D, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa, Lipowa, Topolowa, Wierzbowa; 1 366 4 4
0.0000070000Nr 7 Osiedle Skarbimierz-Osiedle, ulica Akacjowa numery : 6 A, B, C, D, E; 7 A, B, C, D, E; 8 A, B, C, D, E; 1 405 2 2
0.0000080000Nr 8 Osiedle Skarbimierz-Osiedle, ulica Akacjowa numery: 1D, E; 2 A, B, C, D, E; 3; 4 A, B, C, D, E; 5 A, B, C, D, E; 1 436 2 2
0.0000090000Nr 9 Osiedle Skarbimierz-Osiedle, ulice: Akacjowa nr 1 A, B, C; Brzeska , Jaśminowa, Klonowa, Kwiatowa, Maków, Modrzewiowa, Parkowa, Polna, Sadowa; 1 408 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Małujowice 1 346 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Łukowice Brzeskie 1 427 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Pępice, Bierzów 1 452 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Brzezina 1 452 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Lipki od nr 94 do nr 123; od nr 1 do nr 45; ulice: Polna, Spokojna, Szkolna; 1 268 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Lipki od nr 46 do nr 92; od nr 124A do nr 125; ulice: Kolejowa, Ogrodowa, Spacerowa, Sportowa; 1 272 1 1
Podsumowanie 15 6 099 34 34

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNA WIEŚ” KWW AKTYWNA WIEŚ 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KOŁODZIEJA KWW MARKA KOŁODZIEJA 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTĘP I ROZWÓJ KWW POSTĘP I ROZWÓJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS GMINY KWW GŁOS GMINY 1 1 1 1 1 1 6
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA SKROBICHA KWW DARIUSZA SKROBICHA 1 1 2
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMODZIELNY SKARBIMIERZ KWW SAMODZIELNY SKARBIMIERZ 1 1 1 1 4
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA JACHEĆ KWW JANUSZA JACHEĆ 1 1
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA NAWROCKIEGO KWW DARIUSZA NAWROCKIEGO 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JANOCHA KWW JOANNY JANOCHA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 PULIT Andrzej 69 średnie ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTĘP I ROZWÓJ Lipki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 458 275 275 60.04% 0.06004
270 98.18% 0.09818
Tak
2 399 220 219 54.89% 0.05489
210 95.89% 0.09589
Tak
3 381 174 174 45.67% 0.04567
170 97.70% 0.0977
Tak
4 557 331 331 59.43% 0.05943
327 98.79% 0.09879
Tak
5 477 302 301 63.10% 0.0631
289 96.01% 0.09601
Tak
6 366 202 202 55.19% 0.05519
195 96.53% 0.09653
Tak
7 405 181 181 44.69% 0.04469
174 96.13% 0.09613
Tak
8 436 224 224 51.38% 0.05138
220 98.21% 0.09821
Tak
9 408 236 236 57.84% 0.05784
231 97.88% 0.09788
Tak
10 346 174 174 50.29% 0.05029
170 97.70% 0.0977
Tak
11 427 213 213 49.88% 0.04988
210 98.59% 0.09859
Tak
12 452 250 250 55.31% 0.05531
248 99.20% 0.0992
Tak
13 457 268 267 58.42% 0.05842
261 97.75% 0.09775
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNA WIEŚ” 195 3 6.55% 0.00655
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KOŁODZIEJA 154 2 5.18% 0.00518
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTĘP I ROZWÓJ 1 088 14 36.57% 0.03657
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS GMINY 534 6 17.95% 0.01795
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA SKROBICHA 158 2 5.31% 0.00531
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMODZIELNY SKARBIMIERZ 420 4 14.12% 0.01412
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA JACHEĆ 95 1 3.19% 0.00319
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA NAWROCKIEGO 99 1 3.33% 0.00333
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JANOCHA 232 1 7.80% 0.0078

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNA WIEŚ” 195 3 0 6.55% 0.00655
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KOŁODZIEJA 154 2 1 5.18% 0.00518
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTĘP I ROZWÓJ 1 088 14 6 36.57% 0.03657
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS GMINY 534 6 2 17.95% 0.01795
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA SKROBICHA 158 2 1 5.31% 0.00531
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMODZIELNY SKARBIMIERZ 420 4 3 14.12% 0.01412
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA JACHEĆ 95 1 0 3.19% 0.00319
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA NAWROCKIEGO 99 1 1 3.33% 0.00333
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JANOCHA 232 1 1 7.80% 0.0078

Rada Gminy Skarbimierz - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 18 18 KOWALSKA Małgorzata 140 51.85% 0.05185
Tak
1 19 19 WOJTYŁA Elżbieta 130 48.15% 0.04815
Nie
2 18 18 DROZD Anna 105 50.00% 0.05
Nie
2 19 19 WYSOCKI Piotr 105 50.00% 0.05
Tak
3 18 18 KWAŚNICA Ryszard Józef 103 60.59% 0.06059
Tak
3 21 21 BARCICKA Anna Edyta 67 39.41% 0.03941
Nie
4 22 22 JACHEĆ Janusz 95 29.05% 0.02905
Nie
4 24 24 JANOCHA Joanna Halina 232 70.95% 0.07095
Tak
5 16 16 WOŹNIAK Mariusz 125 43.25% 0.04325
Nie
5 18 18 MAGIERA Stanisław Ryszard 164 56.75% 0.05675
Tak
6 16 16 CISEK Elżbieta Dorota 24 12.31% 0.01231
Nie
6 18 18 WOJTYS Ada Zofia 22 11.28% 0.01128
Nie
6 19 19 CHROMIK Dariusz Piotr 57 29.23% 0.02923
Nie
6 21 21 RYBACKA Dorota Anna 92 47.18% 0.04718
Tak
7 18 18 GÓŹDŹ Marek 58 33.33% 0.03333
Nie
7 21 21 KMIEĆ Zdzisław Henryk 116 66.67% 0.06667
Tak
8 18 18 GRĄDZIEL Paweł Mikołaj 75 34.09% 0.03409
Nie
8 21 21 NIEZGODA Dawid Szymon 145 65.91% 0.06591
Tak
9 16 16 KOZŁOWSKI Dariusz Mieczysław 46 19.91% 0.01991
Nie
9 18 18 HUPTYŚ Janusz Paweł 61 26.41% 0.02641
Nie
9 20 20 GUTWIŃSKA Barbara Alicja 124 53.68% 0.05368
Tak
10 17 17 PEREC Tadeusz Stanisław 42 24.71% 0.02471
Nie
10 18 18 HORODYŃSKI Leszek Antoni 48 28.24% 0.02824
Nie
10 19 19 SOBYRA Janusz Waldemar 80 47.06% 0.04706
Tak
11 17 17 KOŁODZIEJ Marek Waldemar 112 53.33% 0.05333
Tak
11 18 18 MAJDANIUK Adam 98 46.67% 0.04667
Nie
12 18 18 LACHOWICZ - MALEC Alicja 49 19.76% 0.01976
Nie
12 19 19 KULCZYCKI Jan Tadeusz 66 26.61% 0.02661
Nie
12 20 20 SKROBICH Dariusz Wojciech 34 13.71% 0.01371
Nie
12 23 23 NAWROCKI Dariusz Leon 99 39.92% 0.03992
Tak
13 18 18 SZKODA Piotr Wojciech 165 63.22% 0.06322
Tak
13 19 19 SOWIERSZENKO Beata 96 36.78% 0.03678
Nie
14 18 18 URYGA Zdzisław Bez głosowania Tak
15 18 18 URYGA Artur Tomasz Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 PULIT Andrzej 69 średnie ekonomiczne Lipki, 2528 77.59% 730 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Ludowy, 44 Zwanowice stały 458 275 275 60.04% 0.06004
270 98.18%
2 Dom Ludowy, 84 Kruszyna stały 399 219 219 54.89% 0.05489
214 97.72%
3 Dom Ludowy, ul. Wesoła 11 Pawłów stały 381 174 174 45.67% 0.04567
170 97.70%
4 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna stały 557 331 330 59.25% 0.05925
323 97.88%
5 Dom Ludowy, ul. Klonowa 7 Zielęcice stały 310 204 204 65.81% 0.06581
200 98.04%
6 Dom Ludowy, 25 Skarbimierz stały 167 98 98 58.68% 0.05868
97 98.98%
7 Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle, Akacjowa 27 Skarbimierz-Osiedle stały 1 615 843 843 52.20% 0.0522
834 98.93%
8 Budynek byłego Przedszkola, 65 Małujowice stały 346 174 175 50.58% 0.05058
163 93.14%
9 Dom Ludowy, 88A Łukowice Brzeskie stały 577 282 282 48.87% 0.04887
278 98.58%
10 Dom Ludowy, 63 Pępice stały 302 181 181 59.93% 0.05993
178 98.34%
11 Przedszkole, 64 Brzezina stały 457 268 268 58.64% 0.05864
262 97.76%
12 Dom Ludowy, 32 Lipki stały 540 271 271 50.19% 0.05019
269 99.26%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 703 6 099 12 1