Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1124

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26 ul. Syreny 26 Warszawa
Typ obwodu dom pomocy społecznej
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Syreny 26
Liczba mieszkańców 137
Liczba wyborców 134
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 4
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 135
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 135
3 Liczba kart niewykorzystanych 82
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 53
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 53
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 53
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 53
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 44
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 radulski pawelzRADULSKI Paweł 38 Warszawa 3 0.00682
6.82
2 kacprzak hanna elzzzbietaKACPRZAK Hanna Elżbieta 68 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 dybowski pawelz szymonDYBOWSKI Paweł Szymon 43 Warszawa 0 0
0.00
4 taborowicz miroslzawa barbaraTABOROWICZ Mirosława Barbara 71 Warszawa 0 0
0.00
5 masyk lewi danielMASYK Lewi Daniel 25 Warszawa 0 0
0.00
6 szandecka elzzzbietaSZANDECKA Elżbieta 66 Warszawa 0 0
0.00
7 szymanek arkadiusz waldemarSZYMANEK Arkadiusz Waldemar 51 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rykowski konradRYKOWSKI Konrad 51 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 kalbarczyk-perzanowska annaKALBARCZYK-PERZANOWSKA Anna 43 Warszawa 0 0
0.00
3 rudzinzski jan tadeuszRUDZIŃSKI Jan Tadeusz 67 Warszawa 1 0.00227
2.27
4 kulesza ewelina bogumilzaKULESZA Ewelina Bogumiła 19 Warszawa 1 0.00227
2.27
5 cholzast sylwester adamCHOŁAST Sylwester Adam 55 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sybilski tomasz marcinSYBILSKI Tomasz Marcin 45 Warszawa 4 0.00909
9.09
2 niewitecka renata mariaNIEWITECKA Renata Maria 37 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 kolzomycki piotr jerzyKOŁOMYCKI Piotr Jerzy 28 Warszawa 2 0.00455
4.55
4 budziszewski mariuszBUDZISZEWSKI Mariusz 35 Warszawa 1 0.00227
2.27
5 leszniak edwin bogdanLEŚNIAK Edwin Bogdan 21 Warszawa 0 0
0.00
6 koszcielniak-miazdlicka anna katarzynaKOŚCIELNIAK-MIĄDLICKA Anna Katarzyna 35 Warszawa 1 0.00227
2.27
7 zzzuber-zielicz malzgorzataŻUBER-ZIELICZ Małgorzata 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hartman jan marekHARTMAN Jan Marek 51 Warszawa 0 0
0.00
2 sitko andrzejSITKO Andrzej 45 Warszawa 0 0
0.00
3 olechowska helenaOLECHOWSKA Helena 60 Warszawa 1 0.00227
2.27
4 zieleniewski rafalz romanZIELENIEWSKI Rafał Roman 63 Warszawa 0 0
0.00
5 olszewska urszulaOLSZEWSKA Urszula 46 Warszawa 1 0.00227
2.27
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roszkowski danielROSZKOWSKI Daniel 30 Warszawa 0 0
0.00
2 strzembosz katarzyna mariaSTRZEMBOSZ Katarzyna Maria 58 Warszawa 0 0
0.00
3 rutkowski bogdan robertRUTKOWSKI Bogdan Robert 56 Warszawa 0 0
0.00
4 gielo aneta bozzzenaGIELO Aneta Bożena 38 Warszawa 0 0
0.00
5 sawicki romanSAWICKI Roman 57 Warszawa 0 0
0.00
6 sawicka beataSAWICKA Beata 56 Warszawa 0 0
0.00
7 arendt piotr pawelzARENDT Piotr Paweł 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banasiak pawelz piotrBANASIAK Paweł Piotr 32 Warszawa 0 0
0.00
2 kowalska agnieszkaKOWALSKA Agnieszka 47 Warszawa 0 0
0.00
3 skierska agnieszka dorotaSKIERSKA Agnieszka Dorota 44 Warszawa 0 0
0.00
4 zzzmigrodzka malzgorzata mariaŻMIGRODZKA Małgorzata Maria 43 Warszawa 0 0
0.00
5 rywczynzski rafalzRYWCZYŃSKI Rafał 24 Warszawa 0 0
0.00
6 czerniawski lzukasz wojciechCZERNIAWSKI Łukasz Wojciech 27 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 semeniuk olga ewaSEMENIUK Olga Ewa 29 Warszawa 9 0.02045
20.45
2 binkowski maciej wojciechBINKOWSKI Maciej Wojciech 33 Warszawa 8 0.01818
18.18
3 dorosinzski rafalz sebastianDOROSIŃSKI Rafał Sebastian 35 Warszawa 1 0.00227
2.27
4 jezda maria weronikaJĘDA Maria Weronika 25 Warszawa 1 0.00227
2.27
5 chlasta joannaCHLASTA Joanna 31 Warszawa 0 0
0.00
6 rubiec jaroslzaw rafalzRUBIEC Jarosław Rafał 48 Warszawa 0 0
0.00
7 mrowinzska hannaMROWIŃSKA Hanna 59 Warszawa 1 0.00227
2.27
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kisiel jacekKISIEL Jacek 40 Warszawa 0 0
0.00
2 klikowicz joannaKLIKOWICZ Joanna 33 Warszawa 0 0
0.00
3 dziano janusz adamDZIANO Janusz Adam 59 Warszawa 0 0
0.00
4 chybowska ewa danutaCHYBOWSKA Ewa Danuta 54 Warszawa 2 0.00455
4.55
5 brzozowski daniel pawelzBRZOZOWSKI Daniel Paweł 31 Warszawa 0 0
0.00
6 nowak-radziejowska hanna barbaraNOWAK-RADZIEJOWSKA Hanna Barbara 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tofil-slzawuszewska anna mariaTOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria 54 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 drabczyk teresa mariaDRABCZYK Teresa Maria 57 Warszawa 0 0
0.00
3 krawczyk katarzyna mariaKRAWCZYK Katarzyna Maria 22 Warszawa 0 0
0.00
4 kuczewski kamil dariuszKUCZEWSKI Kamil Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
5 jankowski krzysztof jerzyJANKOWSKI Krzysztof Jerzy 44 Warszawa 0 0
0.00
6 kucharska karolina juliaKUCHARSKA Karolina Julia 38 Warszawa 1 0.00227
2.27
7 babecki wojciech antoniBABECKI Wojciech Antoni 75 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 Warszawa 0 0
0.00
2 murawski gabriel marianMURAWSKI Gabriel Marian 18 Warszawa 0 0
0.00
3 lzuczynzski kamilŁUCZYŃSKI Kamil 20 Warszawa 0 0
0.00
4 henkelman julia annaHENKELMAN Julia Anna 18 Warszawa 0 0
0.00
5 wieczorek natalia aleksandraWIECZOREK Natalia Aleksandra 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 perkowski karol konradPERKOWSKI Karol Konrad 25 Warszawa 0 0
0.00
2 bialzolzezcka dorota barbaraBIAŁOŁĘCKA Dorota Barbara 34 Warszawa 0 0
0.00
3 samolinzska justynaSAMOLIŃSKA Justyna 30 Warszawa 0 0
0.00
4 lewandowska katarzynaLEWANDOWSKA Katarzyna 30 Warszawa 0 0
0.00
5 rudzki wieslzaw wincentyRUDZKI Wiesław Wincenty 71 Warszawa 0 0
0.00
6 basiaga karol robertBASIAGA Karol Robert 22 Warszawa 0 0
0.00
7 romanowska agata annaROMANOWSKA Agata Anna 34 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wronzski marcin edwardWROŃSKI Marcin Edward 39 Warszawa 0 0
0.00
2 aleksandrowicz krystynaALEKSANDROWICZ Krystyna 55 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 mirski kamilMIRSKI Kamil 25 Warszawa 0 0
0.00
4 piworowicz grzegorzPIWOROWICZ Grzegorz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 lewczuk aleksandraLEWCZUK Aleksandra 23 Warszawa 0 0
0.00
6 kulinzska karolina beataKULIŃSKA Karolina Beata 23 Warszawa 0 0
0.00
7 bralski pawelz marekBRALSKI Paweł Marek 46 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kochanzski piotr pawelzKOCHAŃSKI Piotr Paweł 56 Warszawa 0 0
0.00
2 choromanzska grazzzynaCHOROMAŃSKA Grażyna 62 Warszawa 0 0
0.00
3 dymkowska elzzzbietaDYMKOWSKA Elżbieta 56 Warszawa 0 0
0.00
4 kubuszewska malzgorzata annaKUBUSZEWSKA Małgorzata Anna 48 Warszawa 0 0
0.00
5 niemira krzysztofNIEMIRA Krzysztof 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przepiozrka krzysztof tadeuszPRZEPIÓRKA Krzysztof Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 kamienzska joanna urszulaKAMIEŃSKA Joanna Urszula 35 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 sawicki leszek maciejSAWICKI Leszek Maciej 27 Warszawa 0 0
0.00
4 broniszewska paulinaBRONISZEWSKA Paulina 28 Warszawa 0 0
0.00
5 krzosek tomaszKRZOSEK Tomasz 31 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 135
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 135
3 Liczba kart niewykorzystanych 82
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 53
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 53
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 53
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 53
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 50
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 2 0.004
4.00
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 2 0.004
4.00
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 2 0.004
4.00
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 18 0.036
36.00
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 3 0.006
6.00
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 3 0.006
6.00
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 0.002
2.00
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 0 0
0.00
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 4 0.008
8.00
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 0 0
0.00
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 0 0
0.00
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 0 0
0.00
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 14 0.028
28.00
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 1 0.002
2.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 135
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 135
3 Liczba kart niewykorzystanych 82
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 53
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 53
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 53
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 44
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rosiewicz andrzej wieslzawROSIEWICZ Andrzej Wiesław 74 Warszawa 2 0.00455
4.55
2 papis wojciechPAPIS Wojciech 53 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 boguszewska martaBOGUSZEWSKA Marta 43 Tłuszcz 1 0.00227
2.27
4 marciniak krzysztof tomaszMARCINIAK Krzysztof Tomasz 61 Warszawa 0 0
0.00
5 radulska danuta zofiaRADULSKA Danuta Zofia 66 Warszawa 0 0
0.00
6 koszla katarzyna monikaKOŚLA Katarzyna Monika 39 Warszawa 0 0
0.00
7 jarecka-powolny malzgorzata ewaJARECKA-POWOLNY Małgorzata Ewa 51 Warszawa 1 0.00227
2.27
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezdrzejczak tomaszJĘDRZEJCZAK Tomasz 36 Warszawa 0 0
0.00
2 maslzowski wiktor zbigniewMASŁOWSKI Wiktor Zbigniew 63 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 bielski karol tomaszBIELSKI Karol Tomasz 41 Warszawa 0 0
0.00
4 garstka tatiana joannaGARSTKA Tatiana Joanna 47 Warszawa 1 0.00227
2.27
5 wasilewska lucyna gertrudaWASILEWSKA Lucyna Gertruda 73 Warszawa 0 0
0.00
6 dudzik mariaDUDZIK Maria 51 Warszawa 1 0.00227
2.27
7 dyduch januszDYDUCH Janusz 70 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubalewski wojciech marianKUBALEWSKI Wojciech Marian 60 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 oleszkiewicz-zakrzewska agnieszka krystynaOLESZKIEWICZ-ZAKRZEWSKA Agnieszka Krystyna 50 Warszawa 0 0
0.00
3 koziatek mariuszKOZIATEK Mariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
4 gozrska joanna majaGÓRSKA Joanna Maja 23 Warszawa 0 0
0.00
5 zbrozzzek konrad piotrZBROŻEK Konrad Piotr 55 Warszawa 0 0
0.00
6 szumska-przenioslzo malzgorzata ewaSZUMSKA-PRZENIOSŁO Małgorzata Ewa 64 Warszawa 0 0
0.00
7 marusik michalz dominikMARUSIK Michał Dominik 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniakowski bartoszWIŚNIAKOWSKI Bartosz 35 Warszawa 4 0.00909
9.09
2 strzalzkowski krzysztof grzegorzSTRZAŁKOWSKI Krzysztof Grzegorz 37 Warszawa 2 0.00455
4.55
3 kierzkowska urszula annaKIERZKOWSKA Urszula Anna 51 Warszawa 3 0.00682
6.82
4 hacz adam michalzHAĆ Adam Michał 34 Warszawa 2 0.00455
4.55
5 osinzska jolanta stanislzawaOSIŃSKA Jolanta Stanisława 67 Warszawa 0 0
0.00
6 slzomczynzska agnieszka sylwiaSŁOMCZYŃSKA Agnieszka Sylwia 40 Warszawa 0 0
0.00
7 mencina tomasz witoldMENCINA Tomasz Witold 48 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sekulza-szmajdzinzska malzgorzata helenaSEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena 62 Warszawa 3 0.00682
6.82
2 wolzk-lzaniewska agnieszka katarzynaWOŁK-ŁANIEWSKA Agnieszka Katarzyna 46 Warszawa 0 0
0.00
3 cegielski mariusz czeslzawCEGIELSKI Mariusz Czesław 60 Warszawa 0 0
0.00
4 lamcho hanna dorotaLAMCHO Hanna Dorota 58 Warszawa 0 0
0.00
5 namyslzowski andrzej stefanNAMYSŁOWSKI Andrzej Stefan 54 Warszawa 0 0
0.00
6 tymieniecka eugenia jozzefaTYMIENIECKA Eugenia Józefa 68 Warszawa 0 0
0.00
7 dzieniszewski ryszard jozzefDZIENISZEWSKI Ryszard Józef 71 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 paprota katarzyna ewaPAPROTA Katarzyna Ewa 41 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 duszczenko damian jakubDUSZCZENKO Damian Jakub 28 Warszawa 0 0
0.00
3 strzalzka agnieszka dianaSTRZAŁKA Agnieszka Diana 25 Warszawa 0 0
0.00
4 kundzik jakub ryszardKUNDZIK Jakub Ryszard 33 Warszawa 0 0
0.00
5 wartecka marianna jadwigaWARTECKA Marianna Jadwiga 32 Warszawa 0 0
0.00
6 rozzzzycki bartlzomiejRÓŻYCKI Bartłomiej 24 Pomiechowo 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawer michalz janWAWER Michał Jan 29 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 karczmarczyk dariusz arturKARCZMARCZYK Dariusz Artur 44 Warszawa 0 0
0.00
3 jamroz anna mariaJAMROZ Anna Maria 61 Warszawa 0 0
0.00
4 kowalinzski aleksander filipKOWALIŃSKI Aleksander Filip 23 Warszawa 0 0
0.00
5 zzzmuda renata celinaŻMUDA Renata Celina 58 Warszawa 0 0
0.00
6 mucha krzysztof waldemarMUCHA Krzysztof Waldemar 33 Warszawa 0 0
0.00
7 wiszewska malzgorzataWISZEWSKA Małgorzata 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasiewicz waldemarWASIEWICZ Waldemar 68 Warszawa 1 0.00227
2.27
2 wasiukiewicz jerzyWASIUKIEWICZ Jerzy 52 Warszawa 0 0
0.00
3 komorowski pawelz wiktorKOMOROWSKI Paweł Wiktor 59 Warszawa 0 0
0.00
4 zawada klara jadwigaZAWADA Klara Jadwiga 33 Warszawa 0 0
0.00
5 grzegorzewicz pawelzGRZEGORZEWICZ Paweł 57 Warszawa 0 0
0.00
6 wozzniakowska anna dariaWOŹNIAKOWSKA Anna Daria 34 Warszawa 0 0
0.00
7 wasiewicz rozalia mariaWASIEWICZ Rozalia Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaleszna katarzyna annaZALEŚNA Katarzyna Anna 24 Warszawa 0 0
0.00
2 dziubinzski slzawomirDZIUBIŃSKI Sławomir 46 Warszawa 0 0
0.00
3 bulinzska boguslzawaBULIŃSKA Bogusława 26 Mysiadło 0 0
0.00
4 dywicki lzukaszDYWICKI Łukasz 32 Warszawa 0 0
0.00
5 stawicka alicja stanislzawaSTAWICKA Alicja Stanisława 54 Warszawa 0 0
0.00
6 golzota adamGOŁOTA Adam 30 Mława 0 0
0.00
7 krajewska zuzanna mariaKRAJEWSKA Zuzanna Maria 24 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 prozszynzski michalz feliksPRÓSZYŃSKI Michał Feliks 31 Warszawa 7 0.01591
15.91
2 grodzki michalzGRODZKI Michał 39 Warszawa 4 0.00909
9.09
3 snarski andrzejSNARSKI Andrzej 72 Warszawa 2 0.00455
4.55
4 staniszewska claudiaSTANISZEWSKA Claudia 22 Warszawa 3 0.00682
6.82
5 omelanzczuk mariusz marekOMELAŃCZUK Mariusz Marek 46 Otrębusy 0 0
0.00
6 wojtasik izabela antoninaWOJTASIK Izabela Antonina 73 Warszawa 0 0
0.00
7 jakubowska agnieszka jadwigaJAKUBOWSKA Agnieszka Jadwiga 49 Warszawa 1 0.00227
2.27
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nitecka ewa alicjaNITECKA Ewa Alicja 68 Warszawa 0 0
0.00
2 adamiak anna mariaADAMIAK Anna Maria 41 Warszawa 1 0.00227
2.27
3 lisiowski marekLISIOWSKI Marek 53 Warszawa 0 0
0.00
4 czaplicki zygmuntCZAPLICKI Zygmunt 78 Grabowo 0 0
0.00
5 szczubelzek martynaSZCZUBEŁEK Martyna 26 Warszawa 0 0
0.00
6 wierzbicki jan pawelzWIERZBICKI Jan Paweł 33 Józefów 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polzanecki pawelz mieczyslzawPOŁANECKI Paweł Mieczysław 67 Warszawa 0 0
0.00
2 modelska-creech miroslzawa zofiaMODELSKA-CREECH Mirosława Zofia 72 Warszawa 0 0
0.00
3 szwierszcz katarzyna ewaŚWIERSZCZ Katarzyna Ewa 47 Warszawa 0 0
0.00
4 sozzzewska-wirkus malzgorzata annaSOŻEWSKA-WIRKUS Małgorzata Anna 74 Warszawa 0 0
0.00
5 malzkiewicz tomaszMAŁKIEWICZ Tomasz 52 Warszawa 0 0
0.00
6 lubanzski piotrLUBAŃSKI Piotr 48 Ciechanów 0 0
0.00
7 oprzazdek slzawomirOPRZĄDEK Sławomir 57 Nowa Wieś 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mokrogulski zdzislzaw wlzadyslzawMOKROGULSKI Zdzisław Władysław 67 Warszawa 0 0
0.00
2 lazur andrzejLAZUR Andrzej 54 Warszawa 0 0
0.00
3 kopczynzska elzzzbieta danutaKOPCZYŃSKA Elżbieta Danuta 58 Warszawa 0 0
0.00
4 witkowski zbigniew marekWITKOWSKI Zbigniew Marek 62 Warszawa 0 0
0.00
5 bernatek kamilBERNATEK Kamil 22 Warszawa 0 0
0.00
6 lazur aleksandra mariaLAZUR Aleksandra Maria 28 Warszawa 0 0
0.00
7 witkowska-suska agnieszka iwonaWITKOWSKA-SUSKA Agnieszka Iwona 41 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 135
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 110
3 Liczba kart niewykorzystanych 57
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 53
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 53
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 53
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 53
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 46
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matusik adam pawelzMATUSIK Adam Paweł 35 Warszawa 4 0.0087
8.70
2 huszno magdalena urszulaHUSZNO Magdalena Urszula 30 Warszawa 7 0.01522
15.22
3 grudzinzski piotr tadeuszGRUDZIŃSKI Piotr Tadeusz 28 Warszawa 3 0.00652
6.52
4 rudziak annaRUDZIAK Anna 30 Warszawa 1 0.00217
2.17
5 kozlzowska aleksandra martaKOZŁOWSKA Aleksandra Marta 20 Warszawa 0 0
0.00
6 mieszczynzski lzukasz pawelzMIESZCZYŃSKI Łukasz Paweł 25 Warszawa 0 0
0.00
7 sitarek albert pawelzSITAREK Albert Paweł 49 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sadowski jacek konradSADOWSKI Jacek Konrad 24 Warszawa 1 0.00217
2.17
2 okonz andrzej jerzyOKOŃ Andrzej Jerzy 62 Warszawa 1 0.00217
2.17
3 rojewski ryszard michalzROJEWSKI Ryszard Michał 58 Warszawa 0 0
0.00
4 wrozblewska edyta kingaWRÓBLEWSKA Edyta Kinga 42 Warszawa 0 0
0.00
5 kaczanowska monika klaudynaKACZANOWSKA Monika Klaudyna 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miller patrykMILLER Patryk 25 Warszawa 1 0.00217
2.17
2 kowalska weronika sylwiaKOWALSKA Weronika Sylwia 40 Warszawa 0 0
0.00
3 kolztuniak tomasz romualdKOŁTUNIAK Tomasz Romuald 27 Warszawa 0 0
0.00
4 arendt-suchojad anna mariaARENDT-SUCHOJAD Anna Maria 32 Warszawa 0 0
0.00
5 czekalski andrzej jerzyCZEKALSKI Andrzej Jerzy 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milowanzski piotrMILOWAŃSKI Piotr 30 Warszawa 11 0.02391
23.91
2 kuchta pawelzKUCHTA Paweł 48 Warszawa 2 0.00435
4.35
3 jankowski karol wojciechJANKOWSKI Karol Wojciech 24 Warszawa 2 0.00435
4.35
4 dzwonek grazzzynaDZWONEK Grażyna 67 Warszawa 1 0.00217
2.17
5 walzachowska anna agnieszkaWAŁACHOWSKA Anna Agnieszka 51 Warszawa 4 0.0087
8.70
6 dudek janinaDUDEK Janina 67 Warszawa 0 0
0.00
7 jurkiewicz adrian krzysztofJURKIEWICZ Adrian Krzysztof 29 Warszawa 2 0.00435
4.35
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 23 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gnatowski maciej albinGNATOWSKI Maciej Albin 44 Warszawa 2 0.00435
4.35
2 kocejko magdalenaKOCEJKO Magdalena 37 Warszawa 0 0
0.00
3 bogusz krzysztofBOGUSZ Krzysztof 25 Warszawa 2 0.00435
4.35
4 wieczorek barbara mariaWIECZOREK Barbara Maria 67 Warszawa 0 0
0.00
5 milzkowski michalz pawelzMIŁKOWSKI Michał Paweł 21 Warszawa 0 0
0.00
6 kuczewska dorota olimpiaKUCZEWSKA Dorota Olimpia 42 Warszawa 0 0
0.00
7 ciesielski arturCIESIELSKI Artur 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 24 - KWW WOLA MIESZKAŃCÓW - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skubida aneta mariaSKUBIDA Aneta Maria 30 Warszawa 1 0.00217
2.17
2 gil mateusz kamilGIL Mateusz Kamil 25 Warszawa 0 0
0.00
3 miernowska-zawada agataMIERNOWSKA-ZAWADA Agata 44 Warszawa 1 0.00217
2.17
4 sawera konrad krzysztofSAWERA Konrad Krzysztof 20 Warszawa 0 0
0.00
5 drozdowicz agnieszka mariaDROZDOWICZ Agnieszka Maria 35 Warszawa 0 0
0.00
6 starewicz pawelz jaroslzawSTAREWICZ Paweł Jarosław 35 Warszawa 0 0
0.00
7 wilim iwona malzgorzataWILIM Iwona Małgorzata 48 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2