Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1140

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec, Kłobucka 5 Ursynów
Typ obwodu areszt Śledczy
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec
Liczba mieszkańców 0
Liczba wyborców 700
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 1
Rady m.st. Warszawy 8
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 8
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 300
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 300
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 299
3 Liczba kart niewykorzystanych 164
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 135
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 135
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 135
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 134
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 0 0
0.00
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 3 0.00224
2.24
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 1 0.00075
0.75
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 17 0.01269
12.69
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 5 0.00373
3.73
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 5 0.00373
3.73
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 0.00075
0.75
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 0 0
0.00
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 0 0
0.00
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 1 0.00075
0.75
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 3 0.00224
2.24
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 1 0.00075
0.75
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 97 0.07239
72.39
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 0 0
0.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 20
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 20
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 150
3 Liczba kart niewykorzystanych 145
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 5
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 5
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 5
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 5
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 5
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matejka michalz patrykMATEJKA Michał Patryk 39 Warszawa 2 0.04
40.00
2 gozrna olgaGÓRNA Olga 39 Warszawa 0 0
0.00
3 trzeciakowski andrzej zbigniewTRZECIAKOWSKI Andrzej Zbigniew 65 Warszawa 1 0.02
20.00
4 kwiatkowski marekKWIATKOWSKI Marek 50 Warszawa 0 0
0.00
5 lzagowska malzgorzata mariaŁAGOWSKA Małgorzata Maria 34 Warszawa 0 0
0.00
6 krzemkowski kamilKRZEMKOWSKI Kamil 32 Warszawa 0 0
0.00
7 szymanzska malzgorzata ewaSZYMAŃSKA Małgorzata Ewa 61 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczynzski lech marekŁUCZYŃSKI Lech Marek 36 Warszawa 0 0
0.00
2 szyperski bartlzomiej sebastianSZYPERSKI Bartłomiej Sebastian 41 Warszawa 0 0
0.00
3 wozjcik jacek robertWÓJCIK Jacek Robert 51 Warszawa 0 0
0.00
4 hemerling - kowalczyk malzgorzata mariaHEMERLING - KOWALCZYK Małgorzata Maria 32 Warszawa 0 0
0.00
5 malzecka katarzynaMAŁECKA Katarzyna 32 Warszawa 0 0
0.00
6 ziozlzek tomaszZIÓŁEK Tomasz 27 Warszawa 0 0
0.00
7 krawczyk agnieszka ewaKRAWCZYK Agnieszka Ewa 46 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwiaztkowski piotr krzysztofŚWIĄTKOWSKI Piotr Krzysztof 21 Warszawa 1 0.02
20.00
2 jaskozlzowska iwona mariaJASKÓŁOWSKA Iwona Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
3 dzik ireneusz marekDZIK Ireneusz Marek 62 Warszawa 0 0
0.00
4 chmiel marcin pawelzCHMIEL Marcin Paweł 38 Warszawa 0 0
0.00
5 kuczynzska irenaKUCZYŃSKA Irena 72 Warszawa 0 0
0.00
6 wilczynzska-bazczyk iwona grazzzynaWILCZYŃSKA-BĄCZYK Iwona Grażyna 56 Warszawa 0 0
0.00
7 lzaska grazzzyna joannaŁASKA Grażyna Joanna 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 23 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 frazczak maciejFRĄCZAK Maciej 64 Warszawa 1 0.02
20.00
2 horoszkiewicz anna mariaHOROSZKIEWICZ Anna Maria 66 Warszawa 0 0
0.00
3 reluga aneta helenaRELUGA Aneta Helena 44 Warszawa 0 0
0.00
4 wozjcik magdalena annaWÓJCIK Magdalena Anna 30 Warszawa 0 0
0.00
5 karpinzski artur piotrKARPIŃSKI Artur Piotr 36 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 24 - KWW NASZ URSYNÓW OTWARTY URSYNÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowocienz pawelz stanislzawNOWOCIEŃ Paweł Stanisław 29 Warszawa 0 0
0.00
2 sydrych-stolarek kinga dorotaSYDRYCH-STOLAREK Kinga Dorota 39 Warszawa 0 0
0.00
3 lenarczyk leszekLENARCZYK Leszek 80 Warszawa 0 0
0.00
4 jagielzlzo-tacik malzgorzata alinaJAGIEŁŁO-TACIK Małgorzata Alina 54 Warszawa 0 0
0.00
5 wiszniewska ewa monikaWIŚNIEWSKA Ewa Monika 33 Warszawa 0 0
0.00
6 rowinzska-synozwka ewa krystynaROWIŃSKA-SYNÓWKA Ewa Krystyna 27 Warszawa 0 0
0.00
7 machaj piotr grzegorzMACHAJ Piotr Grzegorz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 25 - KW PROJEKT URSYNÓW - LOKALNIE NAJLEPSI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wajszczuk piotr andrzejWAJSZCZUK Piotr Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
2 ciolzko lzukaszCIOŁKO Łukasz 33 Warszawa 0 0
0.00
3 lenarczyk michalz stanislzawLENARCZYK Michał Stanisław 30 Warszawa 0 0
0.00
4 piotrowska elzzzbieta ewaPIOTROWSKA Elżbieta Ewa 62 Warszawa 0 0
0.00
5 molak ewa katarzynaMOLAK Ewa Katarzyna 57 Warszawa 0 0
0.00
6 kokosinzska olga patrycjaKOKOSIŃSKA Olga Patrycja 47 Warszawa 0 0
0.00
7 mazur dominik karolMAZUR Dominik Karol 31 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 8
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 300
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 300
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 298
3 Liczba kart niewykorzystanych 163
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 135
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 135
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 135
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 126
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janowski piotrJANOWSKI Piotr 53 Warszawa 0 0
0.00
2 zapolski-downar andrzej miroslzawZAPOLSKI-DOWNAR Andrzej Mirosław 71 Warszawa 0 0
0.00
3 kolzpa-szymanzska paulina annaKOŁPA-SZYMAŃSKA Paulina Anna 39 Warszawa 1 0.00079
0.79
4 wolke bartlzomiejWOLKE Bartłomiej 35 Warszawa 0 0
0.00
5 wajszczuk jolanta dorotaWAJSZCZUK Jolanta Dorota 49 Warszawa 0 0
0.00
6 jasinzska sylwia mariaJASIŃSKA Sylwia Maria 52 Warszawa 2 0.00159
1.59
7 kacprzak arkadiusz antoniKACPRZAK Arkadiusz Antoni 70 Warszawa 0 0
0.00
8 bieniasz-zazbek lucyna zofiaBIENIASZ-ZĄBEK Lucyna Zofia 68 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyszka-hebda malzgorzata bozzzenaTYSZKA-HEBDA Małgorzata Bożena 57 Warszawa 1 0.00079
0.79
2 wojciechowski michalzWOJCIECHOWSKI Michał 34 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 nazaruk paulina malzgorzataNAZARUK Paulina Małgorzata 36 Warszawa 0 0
0.00
4 bugajczyk slzawomir wojciechBUGAJCZYK Sławomir Wojciech 40 Warszawa 0 0
0.00
5 tytus aleksandraTYTUS Aleksandra 25 Warszawa 0 0
0.00
6 misiak andrzejMISIAK Andrzej 70 Warszawa 2 0.00159
1.59
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewska aleksandra malzgorzataGAJEWSKA Aleksandra Małgorzata 29 WARSZAWA 30 0.02381
23.81
2 zzzylzka tomasz andrzejŻYŁKA Tomasz Andrzej 58 Warszawa 7 0.00556
5.56
3 janczar ewaJANCZAR Ewa 51 Warszawa 8 0.00635
6.35
4 wozzniak robert andrzejWOŹNIAK Robert Andrzej 41 Warszawa 4 0.00317
3.17
5 dazbrowski przemyslzaw slzawoszDĄBROWSKI Przemysław Sławosz 47 Warszawa 2 0.00159
1.59
6 pawlzowska iwonaPAWŁOWSKA Iwona 46 Warszawa 13 0.01032
10.32
7 krozlak renata monikaKRÓLAK Renata Monika 42 Warszawa 5 0.00397
3.97
8 wyszynzski maciejWYSZYŃSKI Maciej 49 Warszawa 3 0.00238
2.38
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gadzinowski piotrGADZINOWSKI Piotr 61 Warszawa 4 0.00317
3.17
2 wasilewska dorota barbaraWASILEWSKA Dorota Barbara 60 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 nizielski miroslzaw kazimierzNIZIELSKI Mirosław Kazimierz 76 Warszawa 0 0
0.00
4 faliszewski tomasz mariaFALISZEWSKI Tomasz Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
5 kozakiewicz malzgorzataKOZAKIEWICZ Małgorzata 43 Warszawa 0 0
0.00
6 czajka wlzodzimierz jozzefCZAJKA Włodzimierz Józef 64 Warszawa 0 0
0.00
7 makowska zenobia wiktoriaMAKOWSKA Zenobia Wiktoria 75 Warszawa 1 0.00079
0.79
8 izdebski andrzej boleslzawIZDEBSKI Andrzej Bolesław 72 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sankowska-grabczuk lidia izabelaSANKOWSKA-GRABCZUK Lidia Izabela 32 Warszawa 2 0.00159
1.59
2 skwierawski pawelzSKWIERAWSKI Paweł 45 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 kalicki marcinKALICKI Marcin 40 Warszawa 0 0
0.00
4 jastrzezbski ludomir pawelzJASTRZĘBSKI Ludomir Paweł 70 Warszawa 0 0
0.00
5 olewnik agnieszkaOLEWNIK Agnieszka 42 Warszawa 4 0.00317
3.17
6 bryczkowska dorotaBRYCZKOWSKA Dorota 41 Warszawa 1 0.00079
0.79
7 budrewicz pawelz marekBUDREWICZ Paweł Marek 43 Warszawa 0 0
0.00
8 zdrojkowski lzukasz przemyslzawZDROJKOWSKI Łukasz Przemysław 24 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przystawa czeslzawPRZYSTAWA Czesław 58 Warszawa 0 0
0.00
2 krzysztofik joannaKRZYSZTOFIK Joanna 29 Warszawa 0 0
0.00
3 cymerman-maciejowska martaCYMERMAN-MACIEJOWSKA Marta 34 Warszawa 0 0
0.00
4 zakrzewski maciej grzegorzZAKRZEWSKI Maciej Grzegorz 37 Warszawa 0 0
0.00
5 karczmarewicz katarzyna annaKARCZMAREWICZ Katarzyna Anna 42 Warszawa 0 0
0.00
6 redlzowski tomasz zbigniewREDŁOWSKI Tomasz Zbigniew 42 Warszawa 0 0
0.00
7 jasinzski danielJASIŃSKI Daniel 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szpazdrowski michalzSZPĄDROWSKI Michał 24 Warszawa 6 0.00476
4.76
2 wawrzyniak marcin henrykWAWRZYNIAK Marcin Henryk 34 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 kasztelan jolanta krystynaKASZTELAN Jolanta Krystyna 66 Warszawa 0 0
0.00
4 urbanowicz elzzzbieta mariaURBANOWICZ Elżbieta Maria 67 Warszawa 1 0.00079
0.79
5 daniluk krzysztof stanislzawDANILUK Krzysztof Stanisław 34 Warszawa 1 0.00079
0.79
6 wilkoszewski jakub franciszekWILKOSZEWSKI Jakub Franciszek 25 Warszawa 2 0.00159
1.59
7 rzepczynzski juliusz zbigniewRZEPCZYŃSKI Juliusz Zbigniew 62 Warszawa 0 0
0.00
8 smalcerz ewa mariaSMALCERZ Ewa Maria 59 Warszawa 2 0.00159
1.59
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przewlzocki pawelz karolPRZEWŁOCKI Paweł Karol 41 Warszawa 0 0
0.00
2 kwiecinzska-otachel katarzyna majaKWIECIŃSKA-OTACHEL Katarzyna Maja 38 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 kopalko piotrKOPALKO Piotr 33 Warszawa 0 0
0.00
4 cybula piotr janCYBULA Piotr Jan 37 Warszawa 0 0
0.00
5 osas malzgorzata justynaOSAS Małgorzata Justyna 29 Warszawa 1 0.00079
0.79
6 markiewicz krzysztof andrzejMARKIEWICZ Krzysztof Andrzej 50 Warszawa 0 0
0.00
7 marton malzgorzataMARTON Małgorzata 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dubiel jaroslzaw ryszardDUBIEL Jarosław Ryszard 64 Warszawa 0 0
0.00
2 moraczewska monikaMORACZEWSKA Monika 49 Warszawa 0 0
0.00
3 gruca jacek zbigniewGRUCA Jacek Zbigniew 57 Warszawa 0 0
0.00
4 skrzynzska iwona katarzynaSKRZYŃSKA Iwona Katarzyna 49 Warszawa 0 0
0.00
5 stawicka teresa beataSTAWICKA Teresa Beata 58 Warszawa 0 0
0.00
6 muszel tadeusz zygmuntMUSZEL Tadeusz Zygmunt 67 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jednoralski maciej hubertJEDNORALSKI Maciej Hubert 29 Warszawa 4 0.00317
3.17
2 korda izabela elzzzbietaKORDA Izabela Elżbieta 33 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 mielcarek agata katarzynaMIELCAREK Agata Katarzyna 40 Warszawa 1 0.00079
0.79
4 wasiak kinga dianaWASIAK Kinga Diana 20 Warszawa 3 0.00238
2.38
5 gazsior jakubGĄSIOR Jakub 19 Warszawa 2 0.00159
1.59
6 sypulza daniel janSYPUŁA Daniel Jan 19 Warszawa 0 0
0.00
7 seztorek maciej maksymilianSĘTOREK Maciej Maksymilian 20 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 misztela dagmara dorotaMISZTELA Dagmara Dorota 53 Warszawa 2 0.00159
1.59
2 mazgajska joanna iwonaMAZGAJSKA Joanna Iwona 49 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 morawska gabriela mariaMORAWSKA Gabriela Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
4 urban mateusz jozzefURBAN Mateusz Józef 37 Warszawa 0 0
0.00
5 mentel dawidMENTEL Dawid 34 Warszawa 0 0
0.00
6 krawczak dariusz andrzejKRAWCZAK Dariusz Andrzej 49 Warszawa 0 0
0.00
7 lzukowska janinaŁUKOWSKA Janina 62 Warszawa 0 0
0.00
8 ostolski adam edwardOSTOLSKI Adam Edward 39 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 19 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 demecki waclzawDEMECKI Wacław 75 Warszawa 1 0.00079
0.79
2 kulczycki adamKULCZYCKI Adam 67 Warszawa 1 0.00079
0.79
3 olasz halinaOLASZ Halina 74 Warszawa 0 0
0.00
4 krozl halina mariaKRÓL Halina Maria 67 Warszawa 0 0
0.00
5 piegdonz adamPIEGDOŃ Adam 21 Warszawa 0 0
0.00
6 pietraszkiewicz danuta sabinaPIETRASZKIEWICZ Danuta Sabina 77 Warszawa 0 0
0.00
7 piegdonz elzzzbieta barbaraPIEGDOŃ Elżbieta Barbara 63 Warszawa 0 0
0.00
stanislzaw ambroziewiczStanisław AMBROZIEWICZ XXXXX 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szafarz sylwester stanislzawSZAFARZ Sylwester Stanisław 78 WARSZAWA 0 0
0.00
2 olechnowicz elzzzbietaOLECHNOWICZ Elżbieta 54 WARSZAWA 1 0.00079
0.79
3 suwinzska grazzzynaSUWIŃSKA Grażyna 58 WARSZAWA 0 0
0.00
4 buczynzska agnieszka magdalenaBUCZYŃSKA Agnieszka Magdalena 39 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nalewajko grazzzyna mariaNALEWAJKO Grażyna Maria 64 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lempek jaroslzaw janLEMPEK Jarosław Jan 51 WARSZAWA 0 0
0.00
7 anaszewski stanislzaw sebastianANASZEWSKI Stanisław Sebastian 28 WARSZAWA 0 0
0.00
8 wiszniewska joanna kazimieraWIŚNIEWSKA Joanna Kazimiera 33 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaworski lech wlzodzimierzJAWORSKI Lech Włodzimierz 52 Warszawa 0 0
0.00
2 bednarek piotr mieczyslzawBEDNAREK Piotr Mieczysław 35 Warszawa 0 0
0.00
3 kozyra bogdan krzysztofKOZYRA Bogdan Krzysztof 55 Warszawa 0 0
0.00
4 ustrzycka monika luizaUSTRZYCKA Monika Luiza 40 Warszawa 0 0
0.00
5 jaworska-gilde malzgorzata monikaJAWORSKA-GILDE Małgorzata Monika 50 Warszawa 1 0.00079
0.79
6 turkiewicz danuta wandaTURKIEWICZ Danuta Wanda 67 Warszawa 0 0
0.00
7 litwin slzawomirLITWIN Sławomir 86 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 635
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 410
3 Liczba kart niewykorzystanych 177
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 233
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 233
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 233
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 216
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matyjasiak wojciech robertMATYJASIAK Wojciech Robert 57 Warszawa 0 0
0.00
2 sobczak malzgorzata hannaSOBCZAK Małgorzata Hanna 60 Warszawa 4 0.00185
1.85
3 nowak marcin adamNOWAK Marcin Adam 43 Warszawa 1 0.00046
0.46
4 buchalska iwona bozzzenaBUCHALSKA Iwona Bożena 54 Warszawa 0 0
0.00
5 sadomski andrzej danielSADOMSKI Andrzej Daniel 47 Warszawa 0 0
0.00
6 wrozblewska izabela sylwiaWRÓBLEWSKA Izabela Sylwia 48 Warszawa 3 0.00139
1.39
7 zzzmijewski bogdanŻMIJEWSKI Bogdan 62 Warszawa 1 0.00046
0.46
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rakiel-czarnecka walentynaRAKIEL-CZARNECKA Walentyna 63 Warszawa 6 0.00278
2.78
2 strazk michalz stanislzawSTRĄK Michał Stanisław 73 Warszawa 0 0
0.00
3 wyszynzska teresa mariaWYSZYŃSKA Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 nyk adamNYK Adam 48 Marki 0 0
0.00
5 grudowska agata zofiaGRUDOWSKA Agata Zofia 37 Warszawa 0 0
0.00
6 miazek ryszard waldemarMIAZEK Ryszard Waldemar 73 Milanówek 0 0
0.00
7 jagodzinzski tomaszJAGODZIŃSKI Tomasz 59 Warszawa 1 0.00046
0.46
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kossakowski marek stanislzawKOSSAKOWSKI Marek Stanisław 66 Warszawa 2 0.00093
0.93
2 sufin-jacquemart ewa annaSUFIN-JACQUEMART Ewa Anna 60 Warszawa 1 0.00046
0.46
3 jakubczyk piotr stefanJAKUBCZYK Piotr Stefan 47 Warszawa 2 0.00093
0.93
4 stezpniak katarzynaSTĘPNIAK Katarzyna 34 Warszawa 1 0.00046
0.46
5 zielinzski janZIELIŃSKI Jan 39 Warszawa 1 0.00046
0.46
6 grabowska beata mariaGRABOWSKA Beata Maria 59 Radom 1 0.00046
0.46
7 lzukasiewicz iwona malzgorzataŁUKASIEWICZ Iwona Małgorzata 61 Radom 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rakowski ludwik jerzyRAKOWSKI Ludwik Jerzy 43 Warszawa 45 0.02083
20.83
2 tysznicki maciejTYŚNICKI Maciej 39 Warszawa 4 0.00185
1.85
3 bornowska katarzyna annaBORNOWSKA Katarzyna Anna 35 Warszawa 22 0.01019
10.19
4 olesinzski bogdan marianOLESIŃSKI Bogdan Marian 56 Warszawa 8 0.0037
3.70
5 cichocka helenaCICHOCKA Helena 71 Warszawa 26 0.01204
12.04
6 wiszniewska-glzowik joanna elzzzbietaWIŚNIEWSKA-GŁOWIK Joanna Elżbieta 57 Warszawa 6 0.00278
2.78
7 skolimowski krzysztof piotrSKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 57 Warszawa 12 0.00556
5.56
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piekarska katarzyna mariaPIEKARSKA Katarzyna Maria 51 Warszawa 5 0.00231
2.31
2 kolzodziejski pawelz grzegorzKOŁODZIEJSKI Paweł Grzegorz 41 Warszawa 2 0.00093
0.93
3 bzdak zofia domicelaBZDAK Zofia Domicela 71 Błonie 0 0
0.00
4 zzzukowska natalia aleksandraŻUKOWSKA Natalia Aleksandra 52 Warszawa 0 0
0.00
5 slzowinzski wlzadyslzawSŁOWIŃSKI Władysław 45 Warszawa 2 0.00093
0.93
6 koszcielecka marta boleslzawaKOŚCIELECKA Marta Bolesława 62 Bielawa 1 0.00046
0.46
7 michalski danielMICHALSKI Daniel 33 Warszawa 3 0.00139
1.39
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zimmermann julia elizaZIMMERMANN Julia Eliza 34 Warszawa 1 0.00046
0.46
2 koba radoslzaw bartoszKOBA Radosław Bartosz 27 Warszawa 1 0.00046
0.46
3 adamczyk malzgorzata joannaADAMCZYK Małgorzata Joanna 31 Warszawa 0 0
0.00
4 kwiatkowska natalia katarzynaKWIATKOWSKA Natalia Katarzyna 22 Warszawa 0 0
0.00
5 tula adamTULA Adam 35 Warszawa 2 0.00093
0.93
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krogulski mariusz leslzawKROGULSKI Mariusz Lesław 53 Warszawa 2 0.00093
0.93
2 kazdziela karolina cecyliaKĄDZIELA Karolina Cecylia 29 Warszawa 0 0
0.00
3 florysiak jacek piotrFLORYSIAK Jacek Piotr 48 Warszawa 0 0
0.00
4 florysiak miroslzawaFLORYSIAK Mirosława 32 Warszawa 1 0.00046
0.46
5 nieznanzski michalzNIEZNAŃSKI Michał 31 Warszawa 0 0
0.00
6 kranas justyna stefaniaKRANAS Justyna Stefania 32 Warszawa 0 0
0.00
7 grzebalski piotrGRZEBALSKI Piotr 30 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witowski daniel leszekWITOWSKI Daniel Leszek 28 Warszawa 5 0.00231
2.31
2 patey mariusz bernardPATEY Mariusz Bernard 55 Warszawa 3 0.00139
1.39
3 glick magdalenaGLICK Magdalena 62 Warszawa 3 0.00139
1.39
4 artman justynaARTMAN Justyna 40 Warszawa 2 0.00093
0.93
5 kocon nataliaKOCON Natalia 24 Warszawa 4 0.00185
1.85
6 milfort julian dyzmaMILFORT Julian Dyzma 23 Warszawa 2 0.00093
0.93
7 franczak stanislzawFRANCZAK Stanisław 55 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski mariusz grzegorzZALEWSKI Mariusz Grzegorz 35 Warszawa 0 0
0.00
2 salzapski rafalzSAŁAPSKI Rafał 45 Warszawa 1 0.00046
0.46
3 midak mikolzaj szymonMIDAK Mikołaj Szymon 25 Warszawa 0 0
0.00
4 sokozlska izabelaSOKÓLSKA Izabela 48 Warszawa 0 0
0.00
5 lzapinzska anita olgaŁAPIŃSKA Anita Olga 28 Warszawa 0 0
0.00
6 dywicka paulinaDYWICKA Paulina 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolzodziejski witold czeslzawKOŁODZIEJSKI Witold Czesław 52 Warszawa 10 0.00463
4.63
2 cierpisz zbigniew adamCIERPISZ Zbigniew Adam 59 Warszawa 1 0.00046
0.46
3 gmitruk andrzej robertGMITRUK Andrzej Robert 67 Warszawa 3 0.00139
1.39
4 sackiewicz barbaraSACKIEWICZ Barbara 46 Warszawa 0 0
0.00
5 nowicka lidia janinaNOWICKA Lidia Janina 67 Warszawa 2 0.00093
0.93
6 kobitowicz malzgorzata iwonaKOBITOWICZ Małgorzata Iwona 56 Warszawa 1 0.00046
0.46
7 terlecki pawelz andrzejTERLECKI Paweł Andrzej 57 Warszawa 7 0.00324
3.24
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gabrysz barbara annaGABRYŚ Barbara Anna 46 Warszawa 1 0.00046
0.46
2 boborycka katarzyna monikaBOBORYCKA Katarzyna Monika 39 Warszawa 0 0
0.00
3 czajka pawelz piotrCZAJKA Paweł Piotr 38 Warszawa 0 0
0.00
4 wojtczuk tomasz jozzefWOJTCZUK Tomasz Józef 34 Wilków Polski 0 0
0.00
5 turek marcin stanislzawTUREK Marcin Stanisław 40 Rząśnik 0 0
0.00
6 nartonowicz aleksandraNARTONOWICZ Aleksandra 21 Ostrołęka 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 izdebski roman janIZDEBSKI Roman Jan 66 Warszawa 0 0
0.00
2 szwed bozzzena urszulaSZWED Bożena Urszula 62 Warszawa 0 0
0.00
3 dobrzynzski wojciech edwardDOBRZYŃSKI Wojciech Edward 61 Warszawa 0 0
0.00
4 nowak jacek janNOWAK Jacek Jan 69 Warszawa 0 0
0.00
5 stawiarski marek ziemowitSTAWIARSKI Marek Ziemowit 76 Warszawa 0 0
0.00
6 wiszniewska janina grazzzynaWIŚNIEWSKA Janina Grażyna 58 Warszawa 1 0.00046
0.46
7 huppert lenaHUPPERT Lena 60 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kokosinzska urszula danutaKOKOSIŃSKA Urszula Danuta 40 Warszawa 2 0.00093
0.93
2 lambrych barbara stanislzawaLAMBRYCH Barbara Stanisława 59 Warszawa 0 0
0.00
3 jaksa-zlzotnicka wieslzawaJAKSA-ZŁOTNICKA Wiesława 56 Warszawa 0 0
0.00
4 mikina arnoldMIKINA Arnold 57 Warszawa 1 0.00046
0.46
5 dolzganiuk mariusz bogdanDOŁGANIUK Mariusz Bogdan 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wozzniak krzysztofWOŹNIAK Krzysztof 47 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3