Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 924

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Bartnicza 8 Targówek
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Bartnicza: cała, ul. Bolesławicka: 26, 41/43, ul. Nadwiślańska: cała, ul. Poborzańska: 2, 4, 8, 25, 33
Liczba mieszkańców 2017
Liczba wyborców 1648
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 7
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1647
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1647
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1450
3 Liczba kart niewykorzystanych 381
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1072
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1072
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1069
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1069
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1066
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 28 0.00263
2.63
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 17 0.00159
1.59
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 9 0.00084
0.84
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 341 0.03199
31.99
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 43 0.00403
4.03
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 8 0.00075
0.75
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.00038
0.38
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 2 0.00019
0.19
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 11 0.00103
1.03
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 2 0.00019
0.19
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 26 0.00244
2.44
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 6 0.00056
0.56
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 559 0.05244
52.44
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 10 0.00094
0.94
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1647
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1647
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1450
3 Liczba kart niewykorzystanych 371
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1072
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1072
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1072
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1072
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1050
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 Warszawa 66 0.00629
6.29
2 baranzska-wrozblewska anna danutaBARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta 55 Warszawa 5 0.00048
0.48
3 trzcinzski jaroslzaw robertTRZCIŃSKI Jarosław Robert 50 Warszawa 4 0.00038
0.38
4 biernacka katarzyna wlzadyslzawaBIERNACKA Katarzyna Władysława 52 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 tomaszewski jacek grzegorzTOMASZEWSKI Jacek Grzegorz 51 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 stanzczuk duniaSTAŃCZUK Dunia 36 Warszawa 21 0.002
2.00
7 tomaszewska monika sylwiaTOMASZEWSKA Monika Sylwia 46 Warszawa 2 0.00019
0.19
8 czwik tomaszĆWIK Tomasz 45 Warszawa 3 0.00029
0.29
9 dazbrowska zzzaneta izabelaDĄBROWSKA Żaneta Izabela 33 Warszawa 4 0.00038
0.38
10 wojciechowicz witold czeslzawWOJCIECHOWICZ Witold Czesław 68 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 109
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 109

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewski dariuszWRÓBLEWSKI Dariusz 34 Warszawa 2 0.00019
0.19
2 karton wojciechKARTON Wojciech 67 Warszawa 0 0
0.00
3 wasilewski antoni pawelzWASILEWSKI Antoni Paweł 67 Warszawa 0 0
0.00
4 kaczmarczyk sebastianKACZMARCZYK Sebastian 39 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 derenz ewa mariaDEREŃ Ewa Maria 58 Warszawa 3 0.00029
0.29
6 barbachowska anna miroslzawaBARBACHOWSKA Anna Mirosława 50 Warszawa 0 0
0.00
7 paczkowska malzgorzata irenaPACZKOWSKA Małgorzata Irena 47 Warszawa 0 0
0.00
8 misiejko-popkowska karolinaMISIEJKO-POPKOWSKA Karolina 34 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 potapowicz slzawomirPOTAPOWICZ Sławomir 45 WARSZAWA 136 0.01295
12.95
2 tretter tomasz stanislzawTRETTER Tomasz Stanisław 38 WARSZAWA 20 0.0019
1.90
3 wujastyk iwonaWUJASTYK Iwona 38 WARSZAWA 69 0.00657
6.57
4 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 54 WARSZAWA 37 0.00352
3.52
5 zdrzalzka jerzyZDRZAŁKA Jerzy 65 Warszawa 9 0.00086
0.86
6 jaczewska-golinzska agnieszkaJACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka 27 Warszawa 38 0.00362
3.62
7 wojda pawelz konradWOJDA Paweł Konrad 25 Warszawa 23 0.00219
2.19
8 bojczew piotr janBOJCZEW Piotr Jan 38 Warszawa 2 0.00019
0.19
9 dymowska joanna malzgorzataDYMOWSKA Joanna Małgorzata 48 Warszawa 25 0.00238
2.38
10 utecht rafalz teodorUTECHT Rafał Teodor 46 Warszawa 10 0.00095
0.95
Razem 369
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 369

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowska anna mariaŻUKOWSKA Anna Maria 35 Warszawa 17 0.00162
1.62
2 klimaszewski dariusz romualdKLIMASZEWSKI Dariusz Romuald 61 Warszawa 3 0.00029
0.29
3 czarnacka agata alicjaCZARNACKA Agata Alicja 37 Warszawa 7 0.00067
0.67
4 kornacka beataKORNACKA Beata 54 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 kalski stanislzawKALSKI Stanisław 70 Warszawa 0 0
0.00
6 szymanzski andrzej wieslzawSZYMAŃSKI Andrzej Wiesław 76 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 koziolz dariusz krzysztofKOZIOŁ Dariusz Krzysztof 43 Warszawa 2 0.00019
0.19
8 szulakowska iwonaSZULAKOWSKA Iwona 41 Warszawa 4 0.00038
0.38
9 lzomowski zdzislzaw adamŁOMOWSKI Zdzisław Adam 71 Warszawa 3 0.00029
0.29
10 rozenek dariusz krzysztofROZENEK Dariusz Krzysztof 56 Warszawa 19 0.00181
1.81
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 modzelewski jaroslzawMODZELEWSKI Jarosław 31 Warszawa 22 0.0021
2.10
2 miszczuk pawelz jakubMISZCZUK Paweł Jakub 31 Warszawa 3 0.00029
0.29
3 martynzska marlena urszulaMARTYŃSKA Marlena Urszula 49 Warszawa 7 0.00067
0.67
4 pruska-wiszniowska anna mariaPRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria 51 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 komosa jan piotrKOMOSA Jan Piotr 25 Warszawa 0 0
0.00
6 ciesielski marek antoniCIESIELSKI Marek Antoni 65 Warszawa 2 0.00019
0.19
7 piasecka agnieszka malzgorzataPIASECKA Agnieszka Małgorzata 44 Warszawa 3 0.00029
0.29
8 owczarek magdalenaOWCZAREK Magdalena 24 Warszawa 4 0.00038
0.38
9 banach artur lechBANACH Artur Lech 32 Warszawa 4 0.00038
0.38
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maciejowski maciej juliuszMACIEJOWSKI Maciej Juliusz 40 Warszawa 2 0.00019
0.19
2 ogrodniczak ewaOGRODNICZAK Ewa 39 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 klzos mariusz wlzadyslzawKŁOS Mariusz Władysław 48 Warszawa 0 0
0.00
4 kierko wiolettaKIERKO Wioletta 19 Warszawa 0 0
0.00
5 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 39 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurkiewicz cezary andrzejJURKIEWICZ Cezary Andrzej 55 Warszawa 131 0.01248
12.48
2 zzzebrowska alicjaŻEBROWSKA Alicja 53 Warszawa 74 0.00705
7.05
3 kubicki oliwer jerzyKUBICKI Oliwer Jerzy 32 Warszawa 13 0.00124
1.24
4 samonek ewaSAMONEK Ewa 69 Warszawa 19 0.00181
1.81
5 zzzbikowski piotr jacekŻBIKOWSKI Piotr Jacek 33 Warszawa 8 0.00076
0.76
6 bilewicz jerzy cezaryBILEWICZ Jerzy Cezary 60 Warszawa 10 0.00095
0.95
7 radzio milena emiliaRADZIO Milena Emilia 27 Warszawa 12 0.00114
1.14
8 janiec stanislzawJANIEC Stanisław 73 Warszawa 11 0.00105
1.05
9 olejnik anna helenaOLEJNIK Anna Helena 24 Warszawa 14 0.00133
1.33
10 maciazzzzek miroslzawMACIĄŻEK Mirosław 54 Warszawa 18 0.00171
1.71
Razem 310
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 310

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mencwel jan tomaszMENCWEL Jan Tomasz 34 Warszawa 27 0.00257
2.57
2 klembowska agnieszka joannaKLEMBOWSKA Agnieszka Joanna 45 Warszawa 4 0.00038
0.38
3 zwierzynzski maciejZWIERZYŃSKI Maciej 34 Warszawa 8 0.00076
0.76
4 fryza maria magdalenaFRYZA Maria Magdalena 37 Warszawa 3 0.00029
0.29
5 dumienzski marcin krzysztofDUMIEŃSKI Marcin Krzysztof 29 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 kowalska barbara katarzynaKOWALSKA Barbara Katarzyna 24 Warszawa 4 0.00038
0.38
7 celmer-domanzski piotr mikolzajCELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj 41 Warszawa 0 0
0.00
8 wieczorek jan jozzefWIECZOREK Jan Józef 35 Warszawa 2 0.00019
0.19
9 jezdrzejczyk barbaraJĘDRZEJCZYK Barbara 32 Warszawa 2 0.00019
0.19
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pozlkowska miroslzawaPÓLKOWSKA Mirosława 55 Warszawa 6 0.00057
0.57
2 ostrowska malzgorzata wlzadyslzawaOSTROWSKA Małgorzata Władysława 64 Warszawa 2 0.00019
0.19
3 olewinzska-szwiaztek wieslzawa urszulaOLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula 61 Warszawa 0 0
0.00
4 welzpa barbara dorotaWEŁPA Barbara Dorota 72 Warszawa 0 0
0.00
5 sulkowski aleksander mariaSULKOWSKI Aleksander Maria 33 Warszawa 0 0
0.00
6 bazk krystyna janinaBĄK Krystyna Janina 71 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 duda oskarDUDA Oskar 18 Warszawa 1 0.0001
0.10
8 kardasiewicz konrad andrzejKARDASIEWICZ Konrad Andrzej 24 Warszawa 1 0.0001
0.10
9 wozzniak dorota mariaWOŹNIAK Dorota Maria 65 Warszawa 0 0
0.00
10 naplzoszek miroslzaw janNAPŁOSZEK Mirosław Jan 52 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 owczarczyk daniel hubertOWCZARCZYK Daniel Hubert 18 Warszawa 5 0.00048
0.48
2 mazurek aleksanderMAZUREK Aleksander 19 Warszawa 0 0
0.00
3 salzagaj nikodem arturSAŁAGAJ Nikodem Artur 18 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 kosiorek andrzejKOSIOREK Andrzej 19 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 mrozz mateuszMRÓZ Mateusz 19 Warszawa 0 0
0.00
6 tarkowska dominika annaTARKOWSKA Dominika Anna 19 Warszawa 3 0.00029
0.29
7 pudlarz magdalenaPUDLARZ Magdalena 19 Warszawa 2 0.00019
0.19
8 jaszkiewicz katarzyna mariaJAŚKIEWICZ Katarzyna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
9 wiadrowska paulinaWIADROWSKA Paulina 20 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowski-monkiewicz maciej olafBOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf 33 Warszawa 22 0.0021
2.10
2 piekarska magdalena joannaPIEKARSKA Magdalena Joanna 22 Warszawa 8 0.00076
0.76
3 drozda lzukaszDROZDA Łukasz 27 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 wolnik magdalena klaudiaWOLNIK Magdalena Klaudia 29 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 rawski tomaszRAWSKI Tomasz 33 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 mazurek miroslzawa wieslzawaMAZUREK Mirosława Wiesława 74 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 wezgorowski boguslzawWĘGOROWSKI Bogusław 65 Warszawa 0 0
0.00
8 taperek marta magdalenaTAPEREK Marta Magdalena 28 Warszawa 1 0.0001
0.10
9 wujcik radoslzaw krzysztofWUJCIK Radosław Krzysztof 38 Warszawa 0 0
0.00
10 borowska-kazimiruk sylwiaBOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia 27 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 1 0.0001
0.10
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 0 0
0.00
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 0 0
0.00
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 1 0.0001
0.10
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 0 0
0.00
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 0 0
0.00
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 0 0
0.00
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 1 0.0001
0.10
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 Warszawa 7 0.00067
0.67
2 zawistowski grzegorz jerzyZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy 66 Warszawa 5 0.00048
0.48
3 sarrach teresaSARRACH Teresa 66 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 borowiecka sandra paulinaBOROWIECKA Sandra Paulina 30 Warszawa 0 0
0.00
5 taciak ludmilzaTACIAK Ludmiła 52 Warszawa 18 0.00171
1.71
6 brozzzyna sebastian wojciechBROŻYNA Sebastian Wojciech 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1647
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1647
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1450
3 Liczba kart niewykorzystanych 386
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1072
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1072
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1070
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1070
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1045
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miszewski krzysztof marcinMISZEWSKI Krzysztof Marcin 38 Warszawa 141 0.01349
13.49
2 miszkiewicz jolantaMIŚKIEWICZ Jolanta 40 Warszawa 82 0.00785
7.85
3 kalinowska katarzynaKALINOWSKA Katarzyna 33 Warszawa 41 0.00392
3.92
4 lach lilianna irenaLACH Lilianna Irena 59 Warszawa 36 0.00344
3.44
5 furmaniuk jaroslzaw adamFURMANIUK Jarosław Adam 30 Warszawa 57 0.00545
5.45
6 woronka hannaWORONKA Hanna 56 Warszawa 11 0.00105
1.05
7 sawicki marcinSAWICKI Marcin 40 Warszawa 42 0.00402
4.02
Razem 410
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 410

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chmiel irena annaCHMIEL Irena Anna 66 Warszawa 21 0.00201
2.01
2 wachnik slzawomir robertWACHNIK Sławomir Robert 51 Warszawa 10 0.00096
0.96
3 lubowicka jadwiga mariannaLUBOWICKA Jadwiga Marianna 62 Warszawa 6 0.00057
0.57
4 roicki wieslzaw andrzejROICKI Wiesław Andrzej 60 Warszawa 0 0
0.00
5 tomaszewski krzysztofTOMASZEWSKI Krzysztof 65 Warszawa 4 0.00038
0.38
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk anna elzzzbietaSĘK Anna Elżbieta 44 Warszawa 29 0.00278
2.78
2 wieczorek bartosz rafalzWIECZOREK Bartosz Rafał 46 Warszawa 35 0.00335
3.35
3 matyszczuk martaMATYSZCZUK Marta 43 Warszawa 4 0.00038
0.38
4 walkiewicz piotr januszWALKIEWICZ Piotr Janusz 42 Warszawa 5 0.00048
0.48
5 galas grzegorz maciejGALAS Grzegorz Maciej 32 Warszawa 0 0
0.00
6 postek monikaPOSTEK Monika 29 Warszawa 13 0.00124
1.24
7 rawicz przemyslzaw piotrRAWICZ Przemysław Piotr 43 Warszawa 8 0.00077
0.77
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waszczak marek andrzejWASZCZAK Marek Andrzej 56 Warszawa 141 0.01349
13.49
2 golec grzegorz piotrGOLEC Grzegorz Piotr 39 Warszawa 80 0.00766
7.66
3 wadecka dorota halinaWADECKA Dorota Halina 50 Warszawa 22 0.00211
2.11
4 mickiewicz-gawezdzka maria jolantaMICKIEWICZ-GAWĘDZKA Maria Jolanta 74 Warszawa 5 0.00048
0.48
5 jasiota sabinaJASIOTA Sabina 69 Warszawa 5 0.00048
0.48
6 wolny grzegorz jozzefWOLNY Grzegorz Józef 71 Warszawa 18 0.00172
1.72
7 pachocki patrycjuszPACHOCKI Patrycjusz 30 Warszawa 14 0.00134
1.34
Razem 285
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 285

Lista nr 23 - KWW "MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winter bozzzenaWINTER Bożena 55 Warszawa 69 0.0066
6.60
2 biezzzanzski marek janBIEŻAŃSKI Marek Jan 70 Warszawa 7 0.00067
0.67
3 skwara jaroslzaw pawelzSKWARA Jarosław Paweł 61 Warszawa 21 0.00201
2.01
4 smolinzski marcinSMOLIŃSKI Marcin 33 Warszawa 32 0.00306
3.06
5 machnik agnieszka beataMACHNIK Agnieszka Beata 33 Warszawa 18 0.00172
1.72
6 kujawa marzena jadwigaKUJAWA Marzena Jadwiga 60 Warszawa 13 0.00124
1.24
7 marciniak katarzyna annaMARCINIAK Katarzyna Anna 28 Warszawa 24 0.0023
2.30
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 24 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dudzinzski bogdan marekDUDZIŃSKI Bogdan Marek 50 Warszawa 15 0.00144
1.44
2 galzazzka monikaGAŁĄZKA Monika 33 Warszawa 12 0.00115
1.15
3 szeliga adrian marekSZELIGA Adrian Marek 20 Warszawa 0 0
0.00
4 borowska-monkiewicz sylwiaBOROWSKA-MONKIEWICZ Sylwia 25 Warszawa 4 0.00038
0.38
5 ogrodniczuk daniel adamOGRODNICZUK Daniel Adam 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1647
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1450
3 Liczba kart niewykorzystanych 394
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1072
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1072
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1072
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1052
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 27 0.00257
2.57
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 10 0.00095
0.95
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 3 0.00029
0.29
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 7 0.00067
0.67
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 1 0.0001
0.10
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 12 0.00114
1.14
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 2 0.00019
0.19
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 14 0.00133
1.33
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 8 0.00076
0.76
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 3 0.00029
0.29
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 2 0.00019
0.19
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 5 0.00048
0.48
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 3 0.00029
0.29
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 5 0.00048
0.48
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 5 0.00048
0.48
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 189 0.01797
17.97
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 88 0.00837
8.37
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 55 0.00523
5.23
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 27 0.00257
2.57
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 17 0.00162
1.62
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 20 0.0019
1.90
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 19 0.00181
1.81
Razem 415
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 415

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 72 0.00684
6.84
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 5 0.00048
0.48
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 4 0.00038
0.38
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 4 0.00038
0.38
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 2 0.00019
0.19
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 0 0
0.00
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 9 0.00086
0.86
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 4 0.00038
0.38
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 2 0.00019
0.19
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 3 0.00029
0.29
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 8 0.00076
0.76
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 2 0.00019
0.19
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 19 0.00181
1.81
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 14 0.00133
1.33
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 13 0.00124
1.24
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 7 0.00067
0.67
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 4 0.00038
0.38
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 7 0.00067
0.67
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 5 0.00048
0.48
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 4 0.00038
0.38
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 0.0001
0.10
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 0 0
0.00
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 0 0
0.00
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 0.0001
0.10
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 108 0.01027
10.27
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 80 0.0076
7.60
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 37 0.00352
3.52
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 14 0.00133
1.33
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 10 0.00095
0.95
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 37 0.00352
3.52
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 11 0.00105
1.05
Razem 297
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 297

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 6 0.00057
0.57
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 6 0.00057
0.57
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 6 0.00057
0.57
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00019
0.19
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 2 0.00019
0.19
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 2 0.00019
0.19
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 2 0.00019
0.19
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3