Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 375

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 258, ul. B. Brechta 8 Praga-Północ
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. B. Brechta: 5, 8, 9, pl. gen. J. Hallera: strona parzysta, ul. Jagiellońska: 50, 52, 54, ul. Skoczylasa: 9
Liczba mieszkańców 1463
Liczba wyborców 1260
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Praga-Północ 2
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Dzielnicy Praga-Północ) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Praga-Północ) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1263
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1262
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 306
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 814
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 813
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 814
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 814
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 800
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sondij patrycja hannaSONDIJ Patrycja Hanna 40 Warszawa 84 0.0105
10.50
2 kwaszniewska barbaraKWAŚNIEWSKA Barbara 60 Warszawa 38 0.00475
4.75
3 trybocki wojciech zbigniewTRYBOCKI Wojciech Zbigniew 70 Warszawa 35 0.00438
4.38
4 truszkiewicz marcin stanislzawTRUSZKIEWICZ Marcin Stanisław 20 Warszawa 10 0.00125
1.25
5 laskowski jezdrzej leonardLASKOWSKI Jędrzej Leonard 73 Warszawa 3 0.00038
0.38
6 lzozinzska agnieszka ewaŁOZIŃSKA Agnieszka Ewa 57 Warszawa 10 0.00125
1.25
7 lzojek krystyna teresaŁOJEK Krystyna Teresa 67 Warszawa 5 0.00063
0.63
8 kopecz danutaKOPEĆ Danuta 61 Warszawa 8 0.001
1.00
9 leszczynzska lilaLESZCZYŃSKA Lila 67 Warszawa 16 0.002
2.00
10 ganzke mariusz robertGANZKE Mariusz Robert 34 Warszawa 11 0.00138
1.38
Razem 220
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 220

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cholewinzski adam krzysztofCHOLEWIŃSKI Adam Krzysztof 44 Warszawa 62 0.00775
7.75
2 smolinzska malzgorzata elzzzbietaSMOLIŃSKA Małgorzata Elżbieta 36 Warszawa 7 0.00088
0.88
3 zachar agnieszka teresaZACHAR Agnieszka Teresa 36 Warszawa 8 0.001
1.00
4 szmigiel samuel romanSZMIGIEL Samuel Roman 41 Warszawa 0 0
0.00
5 brzezinzski marek michalzBRZEZIŃSKI Marek Michał 63 Warszawa 6 0.00075
0.75
6 jankowska mariaJANKOWSKA Maria 64 Warszawa 4 0.0005
0.50
7 magdziarz lzukasz stanislzawMAGDZIARZ Łukasz Stanisław 38 Warszawa 0 0
0.00
8 szajkowski maciej antoniSZAJKOWSKI Maciej Antoni 50 Warszawa 0 0
0.00
9 szymaniak jan szymonSZYMANIAK Jan Szymon 29 Warszawa 1 0.00013
0.13
10 tondera maria barbaraTONDERA Maria Barbara 60 Warszawa 19 0.00238
2.38
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gerbert-czarniecka delfina wilhelminaGERBERT-CZARNIECKA Delfina Wilhelmina 39 Warszawa 11 0.00138
1.38
2 wojdat malzgorzata barbaraWOJDAT Małgorzata Barbara 49 Warszawa 1 0.00013
0.13
3 lewandowski krzysztof marekLEWANDOWSKI Krzysztof Marek 23 Warszawa 3 0.00038
0.38
4 stankiewicz malzgorzataSTANKIEWICZ Małgorzata 53 Warszawa 4 0.0005
0.50
5 tomaszewski dariusz andrzejTOMASZEWSKI Dariusz Andrzej 43 Warszawa 2 0.00025
0.25
6 dlzugosz patryk mikolzajDŁUGOSZ Patryk Mikołaj 27 Warszawa 2 0.00025
0.25
7 skotarek andrzej edwardSKOTAREK Andrzej Edward 21 Warszawa 1 0.00013
0.13
8 oleksiak piotrOLEKSIAK Piotr 59 Warszawa 4 0.0005
0.50
9 kurenda bartosz marcinKURENDA Bartosz Marcin 24 Warszawa 1 0.00013
0.13
10 smolak katarzynaSMOLAK Katarzyna 31 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wijas sebastian franciszekWIJAS Sebastian Franciszek 28 Warszawa 59 0.00738
7.38
2 mioduszewska teresaMIODUSZEWSKA Teresa 66 Warszawa 54 0.00675
6.75
3 prokop miroslzaw bogumilzPROKOP Mirosław Bogumił 53 Warszawa 5 0.00063
0.63
4 grzegorzewska malzgorzata annaGRZEGORZEWSKA Małgorzata Anna 55 Warszawa 66 0.00825
8.25
5 niewczas adamNIEWCZAS Adam 60 Warszawa 8 0.001
1.00
6 kaminzski rafalzKAMIŃSKI Rafał 42 Warszawa 13 0.00163
1.63
7 rynkowicz andrzej ernestRYNKOWICZ Andrzej Ernest 66 Warszawa 0 0
0.00
8 wawro anna olgaWAWRO Anna Olga 29 Warszawa 6 0.00075
0.75
9 karpinzska alicja agataKARPIŃSKA Alicja Agata 51 Warszawa 6 0.00075
0.75
10 kezdzierski mateusz aleksanderKĘDZIERSKI Mateusz Aleksander 32 Warszawa 24 0.003
3.00
Razem 241
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 241

Lista nr 23 - KWW RSM PRAGA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jara adriana lzucjaJARA Adriana Łucja 37 Warszawa 12 0.0015
1.50
2 migaczew hubert inocentyMIGACZEW Hubert Inocenty 39 Warszawa 6 0.00075
0.75
3 molezda maciej pawelzMOLĘDA Maciej Paweł 42 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 waclzawiak magdalenaWACŁAWIAK Magdalena 33 Warszawa 0 0
0.00
5 rdzanek ilonaRDZANEK Ilona 29 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 pawlzowicz mateuszPAWŁOWICZ Mateusz 26 Warszawa 1 0.00013
0.13
7 pietraszko anna karolinaPIETRASZKO Anna Karolina 37 Warszawa 0 0
0.00
8 niemczura agnieszka mariaNIEMCZURA Agnieszka Maria 37 Warszawa 1 0.00013
0.13
9 zieleniewski wojciech marekZIELENIEWSKI Wojciech Marek 48 Warszawa 1 0.00013
0.13
10 czernik michalz mariuszCZERNIK Michał Mariusz 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 24 - KW DLA PRAGI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalnoj-ziajkowska ewa mariaKALNOJ-ZIAJKOWSKA Ewa Maria 46 Warszawa 19 0.00238
2.38
2 wazsik anna elzzzbietaWĄSIK Anna Elżbieta 32 Warszawa 1 0.00013
0.13
3 kownas wojciech stanislzawKOWNAS Wojciech Stanisław 64 Warszawa 2 0.00025
0.25
4 jarosinzski marekJAROSIŃSKI Marek 59 Warszawa 2 0.00025
0.25
5 zzzeromski tadeusz rimvydasŻEROMSKI Tadeusz Rimvydas 25 Warszawa 0 0
0.00
6 harasimowicz michalz dariuszHARASIMOWICZ Michał Dariusz 32 Warszawa 4 0.0005
0.50
7 rudasz arturRUDAŚ Artur 43 Warszawa 0 0
0.00
8 wieczorek-trzeciak olga mariaWIECZOREK-TRZECIAK Olga Maria 34 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 25 - KWW KOCHAM PRAGĘ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wachowicz jacekWACHOWICZ Jacek 58 Warszawa 25 0.00313
3.13
2 lzubowska dorota elzzzbietaŁUBOWSKA Dorota Elżbieta 45 Warszawa 3 0.00038
0.38
3 kaim justyna magdalenaKAIM Justyna Magdalena 32 Warszawa 8 0.001
1.00
4 mikulski bartosz antoniMIKULSKI Bartosz Antoni 39 Warszawa 5 0.00063
0.63
5 piaztek marta ksaweraPIĄTEK Marta Ksawera 37 Warszawa 7 0.00088
0.88
6 zalewska malzgorzata ewaZALEWSKA Małgorzata Ewa 36 Warszawa 10 0.00125
1.25
7 olejnicka-oliwa annaOLEJNICKA-OLIWA Anna 33 Warszawa 2 0.00025
0.25
8 komosa danielaKOMOSA Daniela 69 Warszawa 3 0.00038
0.38
9 pergozlz eryk przemyslzawPERGÓŁ Eryk Przemysław 21 Warszawa 1 0.00013
0.13
10 kowalczyk mieczyslzawKOWALCZYK Mieczysław 70 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 26 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walkiewicz grzegorzWALKIEWICZ Grzegorz 36 Warszawa 61 0.00763
7.63
2 gugalza magdalenaGUGAŁA Magdalena 35 Warszawa 11 0.00138
1.38
3 lesiak karol gustawLESIAK Karol Gustaw 36 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 sadowska-sobczyk malzgorzata mariaSADOWSKA-SOBCZYK Małgorzata Maria 61 Warszawa 3 0.00038
0.38
5 kotowski marcinKOTOWSKI Marcin 30 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 heynemann cyntia jadwigaHEYNEMANN Cyntia Jadwiga 28 Warszawa 1 0.00013
0.13
7 achinger piotr tytusACHINGER Piotr Tytus 32 Warszawa 2 0.00025
0.25
8 trzaskalza ewa danutaTRZASKAŁA Ewa Danuta 73 Warszawa 3 0.00038
0.38
9 maryl maciej andrzejMARYL Maciej Andrzej 36 Warszawa 1 0.00013
0.13
10 grzelak zuzanna bozzzennaGRZELAK Zuzanna Bożenna 62 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1263
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1262
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 306
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 814
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 813
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 814
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 814
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 787
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 8 0.00102
1.02
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 5 0.00064
0.64
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 0 0
0.00
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 5 0.00064
0.64
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 3 0.00038
0.38
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 4 0.00051
0.51
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 14 0.00178
1.78
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 4 0.00051
0.51
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 4 0.00051
0.51
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 0 0
0.00
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 2 0.00025
0.25
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 140 0.01779
17.79
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 18 0.00229
2.29
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 42 0.00534
5.34
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 5 0.00064
0.64
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 34 0.00432
4.32
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 7 0.00089
0.89
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 8 0.00102
1.02
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 8 0.00102
1.02
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 21 0.00267
2.67
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 2 0.00025
0.25
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 3 0.00038
0.38
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 6 0.00076
0.76
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 0 0
0.00
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 6 0.00076
0.76
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 1 0.00013
0.13
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 14 0.00178
1.78
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 6 0.00076
0.76
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 3 0.00038
0.38
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 3 0.00038
0.38
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 6 0.00076
0.76
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 2 0.00025
0.25
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 4 0.00051
0.51
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 3 0.00038
0.38
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 1 0.00013
0.13
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 4 0.00051
0.51
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 0 0
0.00
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 0 0
0.00
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 2 0.00025
0.25
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 81 0.01029
10.29
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 19 0.00241
2.41
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 54 0.00686
6.86
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 13 0.00165
1.65
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 7 0.00089
0.89
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 11 0.0014
1.40
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 4 0.00051
0.51
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 44 0.00559
5.59
Razem 233
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 233

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 40 0.00508
5.08
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 3 0.00038
0.38
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 5 0.00064
0.64
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 10 0.00127
1.27
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 2 0.00025
0.25
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 0 0
0.00
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 42 0.00534
5.34
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 5 0.00064
0.64
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 4 0.00051
0.51
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 0 0
0.00
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 1 0.00013
0.13
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 7 0.00089
0.89
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 8 0.00102
1.02
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 4 0.00051
0.51
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 5 0.00064
0.64
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 2 0.00025
0.25
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 0 0
0.00
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 5 0.00064
0.64
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 1 0.00013
0.13
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 1 0.00013
0.13
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 3 0.00038
0.38
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 1 0.00013
0.13
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 0 0
0.00
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1262
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 307
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 813
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 813
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 813
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 783
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 17 0.00217
2.17
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 6 0.00077
0.77
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 13 0.00166
1.66
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 1 0.00013
0.13
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 8 0.00102
1.02
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 4 0.00051
0.51
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 7 0.00089
0.89
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 2 0.00026
0.26
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 2 0.00026
0.26
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 5 0.00064
0.64
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 9 0.00115
1.15
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 2 0.00026
0.26
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 6 0.00077
0.77
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 2 0.00026
0.26
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 4 0.00051
0.51
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 100 0.01277
12.77
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 60 0.00766
7.66
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 32 0.00409
4.09
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 36 0.0046
4.60
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 11 0.0014
1.40
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 12 0.00153
1.53
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 22 0.00281
2.81
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 59 0.00754
7.54
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 2 0.00026
0.26
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 2 0.00026
0.26
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 6 0.00077
0.77
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 5 0.00064
0.64
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 0 0
0.00
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 26 0.00332
3.32
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 0 0
0.00
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 4 0.00051
0.51
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 1 0.00013
0.13
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 2 0.00026
0.26
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 1 0.00013
0.13
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 11 0.0014
1.40
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 3 0.00038
0.38
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 5 0.00064
0.64
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 11 0.0014
1.40
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 0 0
0.00
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 2 0.00026
0.26
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 2 0.00026
0.26
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 0 0
0.00
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 2 0.00026
0.26
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 0 0
0.00
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 0.00013
0.13
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 35 0.00447
4.47
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 93 0.01188
11.88
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 12 0.00153
1.53
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 5 0.00064
0.64
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 5 0.00064
0.64
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 106 0.01354
13.54
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 257
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 257

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 0 0
0.00
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 3 0.00038
0.38
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00026
0.26
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 0.00013
0.13
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 0.00013
0.13
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 2 0.00026
0.26
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 1 0.00013
0.13
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 2 0.00026
0.26
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 0.00013
0.13
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1263
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1262
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1120
3 Liczba kart niewykorzystanych 306
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 814
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 813
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 812
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 812
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 810
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 5 0.00062
0.62
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 18 0.00222
2.22
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 15 0.00185
1.85
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 276 0.03407
34.07
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 19 0.00235
2.35
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 8 0.00099
0.99
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 2 0.00025
0.25
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 4 0.00049
0.49
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 17 0.0021
2.10
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 2 0.00025
0.25
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 34 0.0042
4.20
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 1 0.00012
0.12
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 404 0.04988
49.88
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 5 0.00062
0.62