Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 890

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Odkryta: nieparzyste od nr 41 do końca
Liczba mieszkańców 1997
Liczba wyborców 1366
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1397
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1397
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1228
3 Liczba kart niewykorzystanych 247
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 981
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 981
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 978
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 6 0.00061
0.61
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 23 0.00235
2.35
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 10 0.00102
1.02
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 224 0.0229
22.90
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 35 0.00358
3.58
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 12 0.00123
1.23
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.00041
0.41
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 1 0.0001
0.10
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 15 0.00153
1.53
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 4 0.00041
0.41
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 35 0.00358
3.58
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 3 0.00031
0.31
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 594 0.06074
60.74
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 12 0.00123
1.23
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1397
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1397
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1215
3 Liczba kart niewykorzystanych 234
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 981
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 981
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 967
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majchrzak annaMAJCHRZAK Anna 34 Warszawa 155 0.01603
16.03
2 kaminzski waldemarKAMIŃSKI Waldemar 50 Warszawa 21 0.00217
2.17
3 dazbrowa bartosz janDĄBROWA Bartosz Jan 18 Warszawa 71 0.00734
7.34
4 dziewulak andrzejDZIEWULAK Andrzej 43 Warszawa 95 0.00982
9.82
5 gromadzki maciej janGROMADZKI Maciej Jan 47 Warszawa 4 0.00041
0.41
6 getler-gruchalska ewa elzzzbietaGETLER-GRUCHALSKA Ewa Elżbieta 60 Warszawa 9 0.00093
0.93
7 solarek kinga sylwiaSOLAREK Kinga Sylwia 35 Warszawa 16 0.00165
1.65
Razem 371
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 371

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oprawski lzukasz henrykOPRAWSKI Łukasz Henryk 36 Warszawa 79 0.00817
8.17
2 banaszek krzysztof janBANASZEK Krzysztof Jan 26 Warszawa 14 0.00145
1.45
3 klimiuk bozzzenaKLIMIUK Bożena 56 Warszawa 15 0.00155
1.55
4 smakulska eulaliaSMAKULSKA Eulalia 67 Warszawa 7 0.00072
0.72
5 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 34 Warszawa 23 0.00238
2.38
6 pac pawelz tomaszPAC Paweł Tomasz 30 Warszawa 7 0.00072
0.72
7 wybranowski zbigniew andrzejWYBRANOWSKI Zbigniew Andrzej 63 Warszawa 7 0.00072
0.72
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulzak maciej tadeuszKUŁAK Maciej Tadeusz 40 Warszawa 23 0.00238
2.38
2 sztygowska anna alicjaSZTYGOWSKA Anna Alicja 31 Warszawa 40 0.00414
4.14
3 sokolzowski dariusz krzysztofSOKOŁOWSKI Dariusz Krzysztof 46 Warszawa 15 0.00155
1.55
4 szczypinzska iwona annaSZCZYPIŃSKA Iwona Anna 43 Warszawa 8 0.00083
0.83
5 lzuczak barbara mariaŁUCZAK Barbara Maria 80 Warszawa 6 0.00062
0.62
6 wosz paulinaWOŚ Paulina 26 Warszawa 14 0.00145
1.45
7 wlzoch grzegorz pawelzWŁOCH Grzegorz Paweł 43 Warszawa 55 0.00569
5.69
Razem 161
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 161

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszkowski piotrCIESZKOWSKI Piotr 43 Warszawa 97 0.01003
10.03
2 gajewska ewaGAJEWSKA Ewa 44 Warszawa 66 0.00683
6.83
3 babraj piotr tadeuszBABRAJ Piotr Tadeusz 36 Warszawa 32 0.00331
3.31
4 mazurek kinga lidiaMAZUREK Kinga Lidia 39 Warszawa 21 0.00217
2.17
5 chylinzski andrzej janCHYLIŃSKI Andrzej Jan 44 Warszawa 41 0.00424
4.24
6 adamczewska izabella malzgorzataADAMCZEWSKA Izabella Małgorzata 44 Warszawa 11 0.00114
1.14
7 staciwa dariusz oskarSTACIWA Dariusz Oskar 36 Warszawa 15 0.00155
1.55
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1397
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1251
3 Liczba kart niewykorzystanych 270
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 981
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 960
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 41 0.00427
4.27
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 20 0.00208
2.08
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 4 0.00042
0.42
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 12 0.00125
1.25
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 4 0.00042
0.42
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 12 0.00125
1.25
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 3 0.00031
0.31
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 14 0.00146
1.46
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 0.0001
0.10
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 2 0.00021
0.21
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 4 0.00042
0.42
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 4 0.00042
0.42
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 2 0.00021
0.21
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 6 0.00063
0.63
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 192 0.02
20.00
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 88 0.00917
9.17
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 71 0.0074
7.40
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 29 0.00302
3.02
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 13 0.00135
1.35
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 28 0.00292
2.92
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 23 0.0024
2.40
Razem 444
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 444

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 52 0.00542
5.42
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 0 0
0.00
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 0 0
0.00
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 2 0.00021
0.21
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 15 0.00156
1.56
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 0 0
0.00
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 13 0.00135
1.35
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 3 0.00031
0.31
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 3 0.00031
0.31
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 13 0.00135
1.35
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 3 0.00031
0.31
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 22 0.00229
2.29
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 4 0.00042
0.42
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 7 0.00073
0.73
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 12 0.00125
1.25
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 8 0.00083
0.83
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 4 0.00042
0.42
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 5 0.00052
0.52
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 0.0001
0.10
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 2 0.00021
0.21
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 0.0001
0.10
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 75 0.00781
7.81
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 28 0.00292
2.92
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 26 0.00271
2.71
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 11 0.00115
1.15
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 11 0.00115
1.15
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 28 0.00292
2.92
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 181
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 181

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 12 0.00125
1.25
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 3 0.00031
0.31
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 0.0001
0.10
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 1 0.0001
0.10
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 0 0
0.00
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 0.0001
0.10
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1397
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1397
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1225
3 Liczba kart niewykorzystanych 244
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 981
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 981
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 969
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 42 0.00433
4.33
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 7 0.00072
0.72
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 7 0.00072
0.72
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 2 0.00021
0.21
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 9 0.00093
0.93
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 17 0.00175
1.75
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 3 0.00031
0.31
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 6 0.00062
0.62
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 0 0
0.00
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 249 0.0257
25.70
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 51 0.00526
5.26
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 33 0.00341
3.41
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 8 0.00083
0.83
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 60 0.00619
6.19
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 21 0.00217
2.17
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 15 0.00155
1.55
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 18 0.00186
1.86
Razem 455
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 455

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 11 0.00114
1.14
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 12 0.00124
1.24
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 0 0
0.00
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 0 0
0.00
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 3 0.00031
0.31
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 0 0
0.00
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 36 0.00372
3.72
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 3 0.00031
0.31
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 5 0.00052
0.52
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 4 0.00041
0.41
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 0 0
0.00
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 15 0.00155
1.55
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 3 0.00031
0.31
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 0 0
0.00
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 3 0.00031
0.31
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 6 0.00062
0.62
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 3 0.00031
0.31
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 1 0.0001
0.10
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 82 0.00846
8.46
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 39 0.00402
4.02
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 13 0.00134
1.34
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 16 0.00165
1.65
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 15 0.00155
1.55
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 4 0.00041
0.41
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 5 0.00052
0.52
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 10 0.00103
1.03
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 20 0.00206
2.06
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 4 0.00041
0.41
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 3 0.00031
0.31
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 6 0.00062
0.62
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 3 0.00031
0.31
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 29 0.00299
2.99
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 2 0.00021
0.21
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 0 0
0.00
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 3 0.00031
0.31
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 0 0
0.00
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 1 0.0001
0.10
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 15 0.00155
1.55
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 12 0.00124
1.24
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 2 0.00021
0.21
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 0 0
0.00
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 5 0.00052
0.52
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 1 0.0001
0.10
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 1 0.0001
0.10
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 1 0.0001
0.10
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 1 0.0001
0.10
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 3 0.00031
0.31
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 1 0.0001
0.10
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6