Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 886

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 257, ul. Podróżnicza 11 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Anecińska: cała, ul. Bramka: cała, ul. Dołowa: cała, ul. Kalendarzowa: cała, ul. Maluchów: cała, ul. Modlińska: od nr 199 do nr 223D, ul. Okienko: cała, ul. Pomorska: cała, ul. Przemian: cała, ul. Szczerbca: cała, ul. Ścieżka: cała, ul. Zręby: cała ul. Żużlowa: cała
Liczba mieszkańców 1247
Liczba wyborców 957
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 968
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 856
3 Liczba kart niewykorzystanych 202
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 653
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 655
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 654
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 652
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 6 0.00092
0.92
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 7 0.00107
1.07
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 3 0.00046
0.46
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 209 0.03206
32.06
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 18 0.00276
2.76
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 17 0.00261
2.61
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.00061
0.61
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 0 0
0.00
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 9 0.00138
1.38
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 2 0.00031
0.31
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 17 0.00261
2.61
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 2 0.00031
0.31
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 356 0.0546
54.60
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 2 0.00031
0.31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 968
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 856
3 Liczba kart niewykorzystanych 202
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 653
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 655
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 655
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 632
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 30 0.00475
4.75
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 5 0.00079
0.79
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 3 0.00047
0.47
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 2 0.00032
0.32
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 2 0.00032
0.32
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 7 0.00111
1.11
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 6 0.00095
0.95
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 0 0
0.00
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 1 0.00016
0.16
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 3 0.00047
0.47
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 5 0.00079
0.79
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 2 0.00032
0.32
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 141 0.02231
22.31
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 22 0.00348
3.48
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 24 0.0038
3.80
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 20 0.00316
3.16
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 41 0.00649
6.49
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 13 0.00206
2.06
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 6 0.00095
0.95
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 8 0.00127
1.27
Razem 275
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 275

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 9 0.00142
1.42
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 2 0.00032
0.32
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 0 0
0.00
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 1 0.00016
0.16
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 1 0.00016
0.16
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 2 0.00032
0.32
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 0 0
0.00
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 0.00016
0.16
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 17 0.00269
2.69
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 0 0
0.00
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 2 0.00032
0.32
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 1 0.00016
0.16
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 3 0.00047
0.47
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 1 0.00016
0.16
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 2 0.00032
0.32
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 4 0.00063
0.63
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 7 0.00111
1.11
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 2 0.00032
0.32
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 1 0.00016
0.16
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 0 0
0.00
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 75 0.01187
11.87
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 35 0.00554
5.54
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 8 0.00127
1.27
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 15 0.00237
2.37
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 5 0.00079
0.79
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 3 0.00047
0.47
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 4 0.00063
0.63
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 21 0.00332
3.32
Razem 166
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 166

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 16 0.00253
2.53
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 0 0
0.00
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 2 0.00032
0.32
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 1 0.00016
0.16
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 2 0.00032
0.32
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 0 0
0.00
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 11 0.00174
1.74
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 7 0.00111
1.11
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 2 0.00032
0.32
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 2 0.00032
0.32
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 0 0
0.00
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 1 0.00016
0.16
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 2 0.00032
0.32
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 6 0.00095
0.95
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 2 0.00032
0.32
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 0 0
0.00
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 1 0.00016
0.16
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 3 0.00047
0.47
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 2 0.00032
0.32
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 0 0
0.00
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 2 0.00032
0.32
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 0 0
0.00
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 2 0.00032
0.32
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 0 0
0.00
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 2 0.00032
0.32
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 968
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 967
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 810
3 Liczba kart niewykorzystanych 156
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 653
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 655
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 655
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 644
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyburc pawelz konradTYBURC Paweł Konrad 44 Warszawa 156 0.02422
24.22
2 szwitalska elzzzbieta barbaraŚWITALSKA Elżbieta Barbara 39 Warszawa 52 0.00807
8.07
3 lzabuz dariusz jozzefŁABUZ Dariusz Józef 53 Warszawa 8 0.00124
1.24
4 szulgowicz anna malzgorzataSZULGOWICZ Anna Małgorzata 55 Warszawa 20 0.00311
3.11
5 mikulzowski kazimierz jerzyMIKUŁOWSKI Kazimierz Jerzy 65 Warszawa 6 0.00093
0.93
6 afeltowicz agnieszka zenobiaAFELTOWICZ Agnieszka Zenobia 53 Warszawa 17 0.00264
2.64
7 gorczynzski dariusz robertGORCZYŃSKI Dariusz Robert 54 Warszawa 9 0.0014
1.40
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wanat katarzyna elzzzbietaWANAT Katarzyna Elżbieta 28 Warszawa 47 0.0073
7.30
2 oracz piotrORACZ Piotr 40 Warszawa 76 0.0118
11.80
3 plzatek dariusz andrzejPŁATEK Dariusz Andrzej 53 Warszawa 20 0.00311
3.11
4 cowen elzzzbieta barbaraCOWEN Elżbieta Barbara 47 Warszawa 2 0.00031
0.31
5 sokolzowska katarzyna agataSOKOŁOWSKA Katarzyna Agata 44 Warszawa 12 0.00186
1.86
6 niezabitowski andrzejNIEZABITOWSKI Andrzej 65 Warszawa 7 0.00109
1.09
7 ligezza dariusz jacekLIGĘZA Dariusz Jacek 53 Warszawa 2 0.00031
0.31
Razem 166
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 166

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wielgolzaski artur marekWIELGOŁASKI Artur Marek 38 Warszawa 12 0.00186
1.86
2 knap piotrKNAP Piotr 35 Warszawa 22 0.00342
3.42
3 foltyn ilonaFOLTYN Ilona 41 Warszawa 19 0.00295
2.95
4 stettner ewa annaSTETTNER Ewa Anna 59 Warszawa 7 0.00109
1.09
5 rozbicki piotr boguslzawROZBICKI Piotr Bogusław 59 Warszawa 4 0.00062
0.62
6 kurt renata monikaKURT Renata Monika 50 Warszawa 7 0.00109
1.09
7 gulatowski tomasz leszekGULATOWSKI Tomasz Leszek 39 Warszawa 42 0.00652
6.52
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mackiewicz jan slzawomirMACKIEWICZ Jan Sławomir 45 Warszawa 30 0.00466
4.66
2 tumasz wojciechTUMASZ Wojciech 40 Warszawa 29 0.0045
4.50
3 adamowicz agnieszka renataADAMOWICZ Agnieszka Renata 44 Warszawa 16 0.00248
2.48
4 wnukowska aleksandra elzzzbietaWNUKOWSKA Aleksandra Elżbieta 26 Warszawa 13 0.00202
2.02
5 pagel edytaPAGEL Edyta 43 Warszawa 3 0.00047
0.47
6 nitek krzysztof piotrNITEK Krzysztof Piotr 50 Warszawa 2 0.00031
0.31
7 dziewit marlenaDZIEWIT Marlena 29 Warszawa 4 0.00062
0.62
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 967
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 885
3 Liczba kart niewykorzystanych 231
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 654
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 655
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 655
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 631
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 23 0.00365
3.65
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 7 0.00111
1.11
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 8 0.00127
1.27
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 10 0.00158
1.58
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 2 0.00032
0.32
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 3 0.00048
0.48
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 5 0.00079
0.79
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 9 0.00143
1.43
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 0 0
0.00
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 1 0.00016
0.16
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 1 0.00016
0.16
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 8 0.00127
1.27
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 0 0
0.00
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 1 0.00016
0.16
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 3 0.00048
0.48
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 101 0.01601
16.01
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 58 0.00919
9.19
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 43 0.00681
6.81
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 10 0.00158
1.58
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 6 0.00095
0.95
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 36 0.00571
5.71
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 16 0.00254
2.54
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 20 0.00317
3.17
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 0 0
0.00
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 0.00016
0.16
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00032
0.32
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 6 0.00095
0.95
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 2 0.00032
0.32
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 2 0.00032
0.32
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 0 0
0.00
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 0 0
0.00
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 1 0.00016
0.16
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 1 0.00016
0.16
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 3 0.00048
0.48
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 2 0.00032
0.32
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 10 0.00158
1.58
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 6 0.00095
0.95
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 7 0.00111
1.11
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 3 0.00048
0.48
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 3 0.00048
0.48
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 5 0.00079
0.79
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 1 0.00016
0.16
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 9 0.00143
1.43
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 3 0.00048
0.48
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 0 0
0.00
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00032
0.32
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 0 0
0.00
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 2 0.00032
0.32
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 0.00016
0.16
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 57 0.00903
9.03
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 42 0.00666
6.66
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 35 0.00555
5.55
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 7 0.00111
1.11
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 4 0.00063
0.63
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 25 0.00396
3.96
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 4 0.00063
0.63
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 7 0.00111
1.11
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 0.00016
0.16
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 0.00016
0.16
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0