Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 884

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Odkryta: parzyste od nr 42 do końca
Liczba mieszkańców 1973
Liczba wyborców 1353
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1388
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1387
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1223
3 Liczba kart niewykorzystanych 272
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 951
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 950
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 951
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 950
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 950
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 8 0.00084
0.84
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 22 0.00232
2.32
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 11 0.00116
1.16
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 207 0.02179
21.79
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 25 0.00263
2.63
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 12 0.00126
1.26
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 2 0.00021
0.21
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 1 0.00011
0.11
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 11 0.00116
1.16
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 4 0.00042
0.42
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 32 0.00337
3.37
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 1 0.00011
0.11
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 599 0.06305
63.05
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 15 0.00158
1.58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1388
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1387
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1221
3 Liczba kart niewykorzystanych 270
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 951
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 950
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 949
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 949
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 944
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majchrzak annaMAJCHRZAK Anna 34 Warszawa 243 0.02574
25.74
2 kaminzski waldemarKAMIŃSKI Waldemar 50 Warszawa 54 0.00572
5.72
3 dazbrowa bartosz janDĄBROWA Bartosz Jan 18 Warszawa 62 0.00657
6.57
4 dziewulak andrzejDZIEWULAK Andrzej 43 Warszawa 10 0.00106
1.06
5 gromadzki maciej janGROMADZKI Maciej Jan 47 Warszawa 7 0.00074
0.74
6 getler-gruchalska ewa elzzzbietaGETLER-GRUCHALSKA Ewa Elżbieta 60 Warszawa 15 0.00159
1.59
7 solarek kinga sylwiaSOLAREK Kinga Sylwia 35 Warszawa 37 0.00392
3.92
Razem 428
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 428

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oprawski lzukasz henrykOPRAWSKI Łukasz Henryk 36 Warszawa 68 0.0072
7.20
2 banaszek krzysztof janBANASZEK Krzysztof Jan 26 Warszawa 18 0.00191
1.91
3 klimiuk bozzzenaKLIMIUK Bożena 56 Warszawa 27 0.00286
2.86
4 smakulska eulaliaSMAKULSKA Eulalia 67 Warszawa 7 0.00074
0.74
5 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 34 Warszawa 12 0.00127
1.27
6 pac pawelz tomaszPAC Paweł Tomasz 30 Warszawa 8 0.00085
0.85
7 wybranowski zbigniew andrzejWYBRANOWSKI Zbigniew Andrzej 63 Warszawa 10 0.00106
1.06
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulzak maciej tadeuszKUŁAK Maciej Tadeusz 40 Warszawa 29 0.00307
3.07
2 sztygowska anna alicjaSZTYGOWSKA Anna Alicja 31 Warszawa 18 0.00191
1.91
3 sokolzowski dariusz krzysztofSOKOŁOWSKI Dariusz Krzysztof 46 Warszawa 15 0.00159
1.59
4 szczypinzska iwona annaSZCZYPIŃSKA Iwona Anna 43 Warszawa 7 0.00074
0.74
5 lzuczak barbara mariaŁUCZAK Barbara Maria 80 Warszawa 12 0.00127
1.27
6 wosz paulinaWOŚ Paulina 26 Warszawa 10 0.00106
1.06
7 wlzoch grzegorz pawelzWŁOCH Grzegorz Paweł 43 Warszawa 24 0.00254
2.54
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszkowski piotrCIESZKOWSKI Piotr 43 Warszawa 77 0.00816
8.16
2 gajewska ewaGAJEWSKA Ewa 44 Warszawa 56 0.00593
5.93
3 babraj piotr tadeuszBABRAJ Piotr Tadeusz 36 Warszawa 57 0.00604
6.04
4 mazurek kinga lidiaMAZUREK Kinga Lidia 39 Warszawa 37 0.00392
3.92
5 chylinzski andrzej janCHYLIŃSKI Andrzej Jan 44 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 adamczewska izabella malzgorzataADAMCZEWSKA Izabella Małgorzata 44 Warszawa 7 0.00074
0.74
7 staciwa dariusz oskarSTACIWA Dariusz Oskar 36 Warszawa 15 0.00159
1.59
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1387
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1222
3 Liczba kart niewykorzystanych 272
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 950
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 948
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 944
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 932
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 31 0.00333
3.33
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 10 0.00107
1.07
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 8 0.00086
0.86
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 6 0.00064
0.64
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 1 0.00011
0.11
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 7 0.00075
0.75
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 5 0.00054
0.54
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 7 0.00075
0.75
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 2 0.00021
0.21
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 4 0.00043
0.43
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 0.00011
0.11
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 4 0.00043
0.43
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 2 0.00021
0.21
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 3 0.00032
0.32
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 6 0.00064
0.64
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 2 0.00021
0.21
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 208 0.02232
22.32
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 111 0.01191
11.91
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 81 0.00869
8.69
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 29 0.00311
3.11
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 11 0.00118
1.18
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 31 0.00333
3.33
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 18 0.00193
1.93
Razem 489
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 489

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 36 0.00386
3.86
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 2 0.00021
0.21
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 3 0.00032
0.32
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 3 0.00032
0.32
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 3 0.00032
0.32
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 15 0.00161
1.61
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 3 0.00032
0.32
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 3 0.00032
0.32
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 0 0
0.00
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 3 0.00032
0.32
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 11 0.00118
1.18
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 19 0.00204
2.04
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 7 0.00075
0.75
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 0 0
0.00
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 6 0.00064
0.64
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 6 0.00064
0.64
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 5 0.00054
0.54
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 3 0.00032
0.32
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 8 0.00086
0.86
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 0.00011
0.11
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00021
0.21
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 2 0.00021
0.21
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 57 0.00612
6.12
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 39 0.00418
4.18
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 36 0.00386
3.86
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 9 0.00097
0.97
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 8 0.00086
0.86
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 13 0.00139
1.39
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 9 0.00097
0.97
Razem 171
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 171

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 3 0.00032
0.32
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 5 0.00054
0.54
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 3 0.00032
0.32
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 1 0.00011
0.11
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 2 0.00021
0.21
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 0.00011
0.11
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 0.00011
0.11
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1388
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1387
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1211
3 Liczba kart niewykorzystanych 260
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 951
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 950
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 951
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 951
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 936
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 33 0.00353
3.53
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 5 0.00053
0.53
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 4 0.00043
0.43
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 5 0.00053
0.53
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 0 0
0.00
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 9 0.00096
0.96
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 10 0.00107
1.07
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 1 0.00011
0.11
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 3 0.00032
0.32
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 4 0.00043
0.43
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 2 0.00021
0.21
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 238 0.02543
25.43
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 75 0.00801
8.01
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 34 0.00363
3.63
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 17 0.00182
1.82
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 37 0.00395
3.95
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 30 0.00321
3.21
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 17 0.00182
1.82
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 17 0.00182
1.82
Razem 465
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 465

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 14 0.0015
1.50
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 4 0.00043
0.43
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 2 0.00021
0.21
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 5 0.00053
0.53
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 0 0
0.00
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 16 0.00171
1.71
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 8 0.00085
0.85
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 3 0.00032
0.32
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 5 0.00053
0.53
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 7 0.00075
0.75
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 0 0
0.00
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 4 0.00043
0.43
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 4 0.00043
0.43
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 3 0.00032
0.32
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 0 0
0.00
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 0 0
0.00
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 68 0.00726
7.26
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 50 0.00534
5.34
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 13 0.00139
1.39
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 16 0.00171
1.71
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 10 0.00107
1.07
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 6 0.00064
0.64
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 9 0.00096
0.96
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 18 0.00192
1.92
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 3 0.00032
0.32
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 9 0.00096
0.96
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 3 0.00032
0.32
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 4 0.00043
0.43
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 0 0
0.00
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 24 0.00256
2.56
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 4 0.00043
0.43
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 0 0
0.00
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 3 0.00032
0.32
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 13 0.00139
1.39
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 20 0.00214
2.14
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 3 0.00032
0.32
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 2 0.00021
0.21
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 1 0.00011
0.11
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 1 0.00011
0.11
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 1 0.00011
0.11
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 0 0
0.00
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 8 0.00085
0.85
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 4 0.00043
0.43
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 2 0.00021
0.21
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17