Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 881

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Filia Szkoły Podstawowej nr 154, Sprawna 35a Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Animuszu: cała, ul. Chlebowa: cała, ul. Chlubna: od nr 1 do nr 69P i N, ul. Ciechanowska: cała, ul. Czajki: cała, ul. Czystej Wody: cała, Deseniowa: cała, ul. Dębinki: cała, ul. Dębowa: cała, ul. Gerberowa: cała, ul. Gladioli: cała, ul. Główna: cała, ul. M. Jeżowskiego: cała, ul. Jana Husa: cała, ul. Kępa Tarchomińska: cała, ul. Kibiców: cała, ul. Kośby: cała, ul. Kwietniowa: cała. ul. Landwarowska: cała, ul. Lubczyka: cała, ul. Łanowa: cała, ul. Ławnicza: cała, ul. Łączna: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Mielnicka: cała, ul. Mławska: cała, ul. Modlińska: od nr 347 do końca N, ul. Modlińska: od nr 338 do końca P, ul. Obrębowa: cała, ul. Platanowa: cała, ul. W. Poboga-Malinowskiego: cała, ul. Przylesie: cała, ul. Przyrzecze: cała, ul. Pstra: cała, ul. Ruciańska: cała, ul. rtm. Z. Dunin-Wąsowicza: cała, ul. Skierdowska: cała, ul. Sortowa: cała, ul. Stasinek: cała, ul. Szawelska: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Wieliszewska: cała, ul. Zawiślańska: cała, ul. Zielonych Traw: cała, ul. Żółta: cała
Liczba mieszkańców 2290
Liczba wyborców 1718
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 4
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1735
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1735
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 425
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1115
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1115
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1115
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1110
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 8 0.00072
0.72
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 8 0.00072
0.72
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 6 0.00054
0.54
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 346 0.03117
31.17
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 29 0.00261
2.61
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 20 0.0018
1.80
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 1 9.0E-5
0.09
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 11 0.00099
0.99
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 8 0.00072
0.72
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 30 0.0027
2.70
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 3 0.00027
0.27
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 631 0.05685
56.85
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 8 0.00072
0.72
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1735
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1735
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 425
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1115
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1115
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1113
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1086
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roszak waldemar janROSZAK Waldemar Jan 50 Warszawa 141 0.01298
12.98
2 lubbe joanna zofiaLUBBE Joanna Zofia 60 Warszawa 87 0.00801
8.01
3 ebing rafalz januszEBING Rafał Janusz 42 Warszawa 13 0.0012
1.20
4 kalinowski andrzejKALINOWSKI Andrzej 35 Warszawa 34 0.00313
3.13
5 fidura daniela teresaFIDURA Daniela Teresa 72 Warszawa 7 0.00064
0.64
6 maj wieslzawa grazzzynaMAJ Wiesława Grażyna 65 Warszawa 18 0.00166
1.66
7 sobiczewska izabela mariaSOBICZEWSKA Izabela Maria 43 Warszawa 35 0.00322
3.22
Razem 335
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 335

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozdek piotr pawelzGOZDEK Piotr Paweł 33 Warszawa 128 0.01179
11.79
2 zawadowska-kittel elzzzbieta jadwigaZAWADOWSKA-KITTEL Elżbieta Jadwiga 65 Warszawa 21 0.00193
1.93
3 dazbrowski danielDĄBROWSKI Daniel 26 Warszawa 20 0.00184
1.84
4 klimczak-sowa rozzzzaKLIMCZAK-SOWA Róża 63 Warszawa 15 0.00138
1.38
5 kaczynzski krzysztofKACZYŃSKI Krzysztof 54 Warszawa 17 0.00157
1.57
6 janiszewska iwona renataJANISZEWSKA Iwona Renata 55 Warszawa 14 0.00129
1.29
7 koperski adrianKOPERSKI Adrian 28 Warszawa 14 0.00129
1.29
Razem 229
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 229

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pelc filip tadeuszPELC Filip Tadeusz 28 Warszawa 95 0.00875
8.75
2 jakubiak wojciech bogumilzJAKUBIAK Wojciech Bogumił 49 Warszawa 12 0.0011
1.10
3 gmitrzuk-zieztarska elwira elzzzbietaGMITRZUK-ZIĘTARSKA Elwira Elżbieta 62 Warszawa 10 0.00092
0.92
4 staszewski robert wojciechSTASZEWSKI Robert Wojciech 49 Warszawa 6 0.00055
0.55
5 lubbe hanna wiktoriaLUBBE Hanna Wiktoria 63 Warszawa 8 0.00074
0.74
6 bukowska-bazczek anna mariaBUKOWSKA-BĄCZEK Anna Maria 44 Warszawa 11 0.00101
1.01
7 sikorski marcin pawelzSIKORSKI Marcin Paweł 45 Warszawa 18 0.00166
1.66
Razem 160
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 160

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewska mariola anetaOLSZEWSKA Mariola Aneta 43 Warszawa 127 0.01169
11.69
2 krozl patryk stanislzawKRÓL Patryk Stanisław 28 Warszawa 190 0.0175
17.50
3 rybarczyk dominika mariaRYBARCZYK Dominika Maria 37 Warszawa 17 0.00157
1.57
4 zabylski jacek wojciechZABYLSKI Jacek Wojciech 49 Warszawa 13 0.0012
1.20
5 lzuniewska-stezpniak ewa agataŁUNIEWSKA-STĘPNIAK Ewa Agata 34 Warszawa 4 0.00037
0.37
6 skrzecz pawelz ludwikSKRZECZ Paweł Ludwik 61 Warszawa 7 0.00064
0.64
7 szczepanzska-duda monika iwonaSZCZEPAŃSKA-DUDA Monika Iwona 39 Warszawa 4 0.00037
0.37
Razem 362
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 362
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1735
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 425
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1115
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1114
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1078
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 23 0.00213
2.13
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 14 0.0013
1.30
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 8 0.00074
0.74
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 9 0.00083
0.83
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 2 0.00019
0.19
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 8 0.00074
0.74
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 5 0.00046
0.46
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 9 0.00083
0.83
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 2 0.00019
0.19
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 2 0.00019
0.19
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 4 0.00037
0.37
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 7 0.00065
0.65
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 0 0
0.00
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 8 0.00074
0.74
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 1 9.0E-5
0.09
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 226 0.02096
20.96
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 90 0.00835
8.35
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 55 0.0051
5.10
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 41 0.0038
3.80
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 10 0.00093
0.93
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 32 0.00297
2.97
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 37 0.00343
3.43
Razem 491
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 491

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 42 0.0039
3.90
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 2 0.00019
0.19
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 2 0.00019
0.19
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 10 0.00093
0.93
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 4 0.00037
0.37
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 4 0.00037
0.37
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 2 0.00019
0.19
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 2 0.00019
0.19
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 25 0.00232
2.32
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 9 0.00083
0.83
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 9 0.00083
0.83
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 2 0.00019
0.19
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 3 0.00028
0.28
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 2 0.00019
0.19
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 2 0.00019
0.19
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 10 0.00093
0.93
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 9.0E-5
0.09
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 3 0.00028
0.28
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 9.0E-5
0.09
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 132 0.01224
12.24
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 57 0.00529
5.29
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 47 0.00436
4.36
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 18 0.00167
1.67
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 12 0.00111
1.11
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 40 0.00371
3.71
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 6 0.00056
0.56
Razem 312
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 312

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 7 0.00065
0.65
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 2 0.00019
0.19
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 3 0.00028
0.28
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00019
0.19
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 2 0.00019
0.19
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1735
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1735
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1540
3 Liczba kart niewykorzystanych 425
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1115
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1115
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1115
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1112
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1083
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 32 0.00295
2.95
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 5 0.00046
0.46
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 4 0.00037
0.37
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 2 0.00018
0.18
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 12 0.00111
1.11
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 10 0.00092
0.92
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 1 9.0E-5
0.09
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 3 0.00028
0.28
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 0 0
0.00
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 2 0.00018
0.18
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 286 0.02641
26.41
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 43 0.00397
3.97
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 36 0.00332
3.32
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 14 0.00129
1.29
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 37 0.00342
3.42
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 16 0.00148
1.48
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 19 0.00175
1.75
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 14 0.00129
1.29
Razem 465
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 465

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 16 0.00148
1.48
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 6 0.00055
0.55
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 0 0
0.00
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 2 0.00018
0.18
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 2 0.00018
0.18
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 8 0.00074
0.74
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 43 0.00397
3.97
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 2 0.00018
0.18
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 10 0.00092
0.92
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 12 0.00111
1.11
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 0 0
0.00
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 0 0
0.00
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 0 0
0.00
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 148 0.01367
13.67
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 46 0.00425
4.25
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 31 0.00286
2.86
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 22 0.00203
2.03
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 23 0.00212
2.12
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 8 0.00074
0.74
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 7 0.00065
0.65
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 21 0.00194
1.94
Razem 306
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 306

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 15 0.00139
1.39
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 4 0.00037
0.37
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 3 0.00028
0.28
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 2 0.00018
0.18
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 30 0.00277
2.77
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 11 0.00102
1.02
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 0 0
0.00
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 2 0.00018
0.18
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 2 0.00018
0.18
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 2 0.00018
0.18
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 12 0.00111
1.11
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 8 0.00074
0.74
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 4 0.00037
0.37
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 2 0.00018
0.18
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 2 0.00018
0.18
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 1 9.0E-5
0.09
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 1 9.0E-5
0.09
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 0 0
0.00
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 4 0.00037
0.37
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 2 0.00018
0.18
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 0 0
0.00
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 0 0
0.00
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 3 0.00028
0.28
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9