Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 880

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 366, Strumykowa 21 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Dróżka: cała, ul. Strumykowa: cała
Liczba mieszkańców 3048
Liczba wyborców 2004
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2050
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1760
3 Liczba kart niewykorzystanych 235
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1527
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1527
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1526
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1525
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1514
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 14 0.00092
0.92
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 30 0.00198
1.98
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 5 0.00033
0.33
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 338 0.02232
22.32
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 56 0.0037
3.70
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 31 0.00205
2.05
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 0 0
0.00
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 6 0.0004
0.40
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 26 0.00172
1.72
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 9 0.00059
0.59
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 55 0.00363
3.63
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 10 0.00066
0.66
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 918 0.06063
60.63
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 16 0.00106
1.06
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2050
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1769
3 Liczba kart niewykorzystanych 244
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1527
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1527
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1526
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1526
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1498
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majchrzak annaMAJCHRZAK Anna 34 Warszawa 363 0.02423
24.23
2 kaminzski waldemarKAMIŃSKI Waldemar 50 Warszawa 77 0.00514
5.14
3 dazbrowa bartosz janDĄBROWA Bartosz Jan 18 Warszawa 103 0.00688
6.88
4 dziewulak andrzejDZIEWULAK Andrzej 43 Warszawa 21 0.0014
1.40
5 gromadzki maciej janGROMADZKI Maciej Jan 47 Warszawa 6 0.0004
0.40
6 getler-gruchalska ewa elzzzbietaGETLER-GRUCHALSKA Ewa Elżbieta 60 Warszawa 22 0.00147
1.47
7 solarek kinga sylwiaSOLAREK Kinga Sylwia 35 Warszawa 44 0.00294
2.94
Razem 636
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 636

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oprawski lzukasz henrykOPRAWSKI Łukasz Henryk 36 Warszawa 123 0.00821
8.21
2 banaszek krzysztof janBANASZEK Krzysztof Jan 26 Warszawa 26 0.00174
1.74
3 klimiuk bozzzenaKLIMIUK Bożena 56 Warszawa 35 0.00234
2.34
4 smakulska eulaliaSMAKULSKA Eulalia 67 Warszawa 8 0.00053
0.53
5 szymanzska anna mariaSZYMAŃSKA Anna Maria 34 Warszawa 29 0.00194
1.94
6 pac pawelz tomaszPAC Paweł Tomasz 30 Warszawa 21 0.0014
1.40
7 wybranowski zbigniew andrzejWYBRANOWSKI Zbigniew Andrzej 63 Warszawa 14 0.00093
0.93
Razem 256
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 256

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulzak maciej tadeuszKUŁAK Maciej Tadeusz 40 Warszawa 50 0.00334
3.34
2 sztygowska anna alicjaSZTYGOWSKA Anna Alicja 31 Warszawa 43 0.00287
2.87
3 sokolzowski dariusz krzysztofSOKOŁOWSKI Dariusz Krzysztof 46 Warszawa 16 0.00107
1.07
4 szczypinzska iwona annaSZCZYPIŃSKA Iwona Anna 43 Warszawa 18 0.0012
1.20
5 lzuczak barbara mariaŁUCZAK Barbara Maria 80 Warszawa 11 0.00073
0.73
6 wosz paulinaWOŚ Paulina 26 Warszawa 27 0.0018
1.80
7 wlzoch grzegorz pawelzWŁOCH Grzegorz Paweł 43 Warszawa 15 0.001
1.00
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszkowski piotrCIESZKOWSKI Piotr 43 Warszawa 114 0.00761
7.61
2 gajewska ewaGAJEWSKA Ewa 44 Warszawa 98 0.00654
6.54
3 babraj piotr tadeuszBABRAJ Piotr Tadeusz 36 Warszawa 98 0.00654
6.54
4 mazurek kinga lidiaMAZUREK Kinga Lidia 39 Warszawa 56 0.00374
3.74
5 chylinzski andrzej janCHYLIŃSKI Andrzej Jan 44 Warszawa 9 0.0006
0.60
6 adamczewska izabella malzgorzataADAMCZEWSKA Izabella Małgorzata 44 Warszawa 35 0.00234
2.34
7 staciwa dariusz oskarSTACIWA Dariusz Oskar 36 Warszawa 16 0.00107
1.07
Razem 426
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 426
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1773
3 Liczba kart niewykorzystanych 248
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1527
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1526
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1526
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1504
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 51 0.00339
3.39
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 18 0.0012
1.20
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 14 0.00093
0.93
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 17 0.00113
1.13
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 5 0.00033
0.33
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 14 0.00093
0.93
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 11 0.00073
0.73
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 23 0.00153
1.53
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 4 0.00027
0.27
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 7 0.00047
0.47
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 3 0.0002
0.20
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 4 0.00027
0.27
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 3 0.0002
0.20
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 8 0.00053
0.53
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 3 0.0002
0.20
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 5 0.00033
0.33
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 7 0.00047
0.47
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 324 0.02154
21.54
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 148 0.00984
9.84
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 104 0.00691
6.91
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 43 0.00286
2.86
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 21 0.0014
1.40
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 53 0.00352
3.52
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 36 0.00239
2.39
Razem 729
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 729

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 54 0.00359
3.59
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 5 0.00033
0.33
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 12 0.0008
0.80
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 6 0.0004
0.40
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 2 0.00013
0.13
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 5 0.00033
0.33
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 16 0.00106
1.06
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 0 0
0.00
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 10 0.00066
0.66
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 4 0.00027
0.27
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 2 0.00013
0.13
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 7 0.00047
0.47
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 2 0.00013
0.13
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 28 0.00186
1.86
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 17 0.00113
1.13
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 14 0.00093
0.93
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 15 0.001
1.00
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 13 0.00086
0.86
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 2 0.00013
0.13
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 2 0.00013
0.13
Razem 91
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 91

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 15 0.001
1.00
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 7.0E-5
0.07
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00013
0.13
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 0 0
0.00
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 4 0.00027
0.27
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 106 0.00705
7.05
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 63 0.00419
4.19
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 56 0.00372
3.72
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 10 0.00066
0.66
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 13 0.00086
0.86
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 33 0.00219
2.19
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 11 0.00073
0.73
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 8 0.00053
0.53
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 9 0.0006
0.60
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 2 0.00013
0.13
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 7.0E-5
0.07
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 2 0.00013
0.13
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 2 0.00013
0.13
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 1 7.0E-5
0.07
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2050
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1768
3 Liczba kart niewykorzystanych 243
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1527
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1527
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1526
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1526
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1497
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 58 0.00387
3.87
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 16 0.00107
1.07
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 5 0.00033
0.33
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 6 0.0004
0.40
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 0 0
0.00
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 16 0.00107
1.07
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 20 0.00134
1.34
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 4 0.00027
0.27
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 12 0.0008
0.80
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 5 0.00033
0.33
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 4 0.00027
0.27
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 6 0.0004
0.40
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 423 0.02826
28.26
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 85 0.00568
5.68
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 34 0.00227
2.27
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 39 0.00261
2.61
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 63 0.00421
4.21
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 36 0.0024
2.40
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 25 0.00167
1.67
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 27 0.0018
1.80
Razem 732
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 732

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 21 0.0014
1.40
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 10 0.00067
0.67
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 8 0.00053
0.53
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 0 0
0.00
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 33 0.0022
2.20
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 9 0.0006
0.60
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 6 0.0004
0.40
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 4 0.00027
0.27
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 9 0.0006
0.60
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 2 0.00013
0.13
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 9 0.0006
0.60
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 2 0.00013
0.13
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 14 0.00094
0.94
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 2 0.00013
0.13
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 3 0.0002
0.20
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 3 0.0002
0.20
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 3 0.0002
0.20
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 128 0.00855
8.55
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 72 0.00481
4.81
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 13 0.00087
0.87
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 18 0.0012
1.20
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 18 0.0012
1.20
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 5 0.00033
0.33
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 5 0.00033
0.33
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 20 0.00134
1.34
Razem 279
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 279

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 35 0.00234
2.34
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 6 0.0004
0.40
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 5 0.00033
0.33
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 4 0.00027
0.27
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 0 0
0.00
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 2 0.00013
0.13
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 23 0.00154
1.54
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 2 0.00013
0.13
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 8 0.00053
0.53
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 3 0.0002
0.20
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 5 0.00033
0.33
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 0 0
0.00
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 6 0.0004
0.40
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 4 0.00027
0.27
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 15 0.001
1.00
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 18 0.0012
1.20
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 3 0.0002
0.20
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 6 0.0004
0.40
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 0 0
0.00
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 3 0.0002
0.20
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 8 0.00053
0.53
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 2 0.00013
0.13
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 2 0.00013
0.13
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 3 0.0002
0.20
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 8 0.00053
0.53
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 4 0.00027
0.27
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 6 0.0004
0.40
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 0 0
0.00
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18