Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 873

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Basetli: cała, ul. , Błonie: cała, ul. Cichy Zakątek: cała, ul. Cieślewskich: cała, ul. Ciupagi: cała, ul. Czołowa: od nr 36 do końca N i P, ul. Epopei: cała, ul. Gaik: cała, ul. Gitarowa: cała, ul. Inna: cała, ul. Wiktorii Kaweckiej: cała, ul. Lucyny Messal: cała, ul. Łazy: cała, ul. Majorki: cała, ul. Młyńska: cała, ul. Poli Negri: cała, ul. Nowiny: cała, ul. Odłogi: cała, ul. Ogrody Przyjaciół: cała, ul. Operowa: cała, ul. Osieki: cała, ul. Romana Palestera: cała, ul. Perkusyjna: cała, ul. Zygmunta Stojowskiego: cała, ul. Strunowa: cała, ul. Śpiewaków: cała, ul. W. Tetmajera: cała, ul. Waligóry: cała, ul. Warmińska: cała, ul. Werandowa: cała, ul. Wiolonczeli: cała, ul. Zegarynki: cała, ul. Żyrardowska: cała
Liczba mieszkańców 1645
Liczba wyborców 1354
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 4
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1369
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1369
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1191
3 Liczba kart niewykorzystanych 300
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 891
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 893
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 890
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 886
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 4 0.00045
0.45
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 17 0.00192
1.92
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 9 0.00102
1.02
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 266 0.03002
30.02
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 34 0.00384
3.84
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 19 0.00214
2.14
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 0 0
0.00
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 2 0.00023
0.23
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 16 0.00181
1.81
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 5 0.00056
0.56
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 18 0.00203
2.03
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 7 0.00079
0.79
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 480 0.05418
54.18
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 9 0.00102
1.02
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1369
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1369
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1199
3 Liczba kart niewykorzystanych 308
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 891
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 891
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 891
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 886
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roszak waldemar janROSZAK Waldemar Jan 50 Warszawa 113 0.01275
12.75
2 lubbe joanna zofiaLUBBE Joanna Zofia 60 Warszawa 83 0.00937
9.37
3 ebing rafalz januszEBING Rafał Janusz 42 Warszawa 11 0.00124
1.24
4 kalinowski andrzejKALINOWSKI Andrzej 35 Warszawa 13 0.00147
1.47
5 fidura daniela teresaFIDURA Daniela Teresa 72 Warszawa 27 0.00305
3.05
6 maj wieslzawa grazzzynaMAJ Wiesława Grażyna 65 Warszawa 8 0.0009
0.90
7 sobiczewska izabela mariaSOBICZEWSKA Izabela Maria 43 Warszawa 15 0.00169
1.69
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozdek piotr pawelzGOZDEK Piotr Paweł 33 Warszawa 171 0.0193
19.30
2 zawadowska-kittel elzzzbieta jadwigaZAWADOWSKA-KITTEL Elżbieta Jadwiga 65 Warszawa 9 0.00102
1.02
3 dazbrowski danielDĄBROWSKI Daniel 26 Warszawa 9 0.00102
1.02
4 klimczak-sowa rozzzzaKLIMCZAK-SOWA Róża 63 Warszawa 3 0.00034
0.34
5 kaczynzski krzysztofKACZYŃSKI Krzysztof 54 Warszawa 10 0.00113
1.13
6 janiszewska iwona renataJANISZEWSKA Iwona Renata 55 Warszawa 14 0.00158
1.58
7 koperski adrianKOPERSKI Adrian 28 Warszawa 13 0.00147
1.47
Razem 229
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 229

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pelc filip tadeuszPELC Filip Tadeusz 28 Warszawa 91 0.01027
10.27
2 jakubiak wojciech bogumilzJAKUBIAK Wojciech Bogumił 49 Warszawa 11 0.00124
1.24
3 gmitrzuk-zieztarska elwira elzzzbietaGMITRZUK-ZIĘTARSKA Elwira Elżbieta 62 Warszawa 9 0.00102
1.02
4 staszewski robert wojciechSTASZEWSKI Robert Wojciech 49 Warszawa 3 0.00034
0.34
5 lubbe hanna wiktoriaLUBBE Hanna Wiktoria 63 Warszawa 11 0.00124
1.24
6 bukowska-bazczek anna mariaBUKOWSKA-BĄCZEK Anna Maria 44 Warszawa 3 0.00034
0.34
7 sikorski marcin pawelzSIKORSKI Marcin Paweł 45 Warszawa 20 0.00226
2.26
Razem 148
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 148

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewska mariola anetaOLSZEWSKA Mariola Aneta 43 Warszawa 85 0.00959
9.59
2 krozl patryk stanislzawKRÓL Patryk Stanisław 28 Warszawa 4 0.00045
0.45
3 rybarczyk dominika mariaRYBARCZYK Dominika Maria 37 Warszawa 56 0.00632
6.32
4 zabylski jacek wojciechZABYLSKI Jacek Wojciech 49 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 lzuniewska-stezpniak ewa agataŁUNIEWSKA-STĘPNIAK Ewa Agata 34 Warszawa 9 0.00102
1.02
6 skrzecz pawelz ludwikSKRZECZ Paweł Ludwik 61 Warszawa 18 0.00203
2.03
7 szczepanzska-duda monika iwonaSZCZEPAŃSKA-DUDA Monika Iwona 39 Warszawa 65 0.00734
7.34
Razem 239
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 239
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1369
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1369
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1197
3 Liczba kart niewykorzystanych 306
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 891
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 891
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 891
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 880
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 27 0.00307
3.07
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 8 0.00091
0.91
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 7 0.0008
0.80
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 4 0.00045
0.45
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 12 0.00136
1.36
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 9 0.00102
1.02
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 7 0.0008
0.80
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 1 0.00011
0.11
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 8 0.00091
0.91
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 0 0
0.00
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 3 0.00034
0.34
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 193 0.02193
21.93
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 36 0.00409
4.09
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 39 0.00443
4.43
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 10 0.00114
1.14
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 60 0.00682
6.82
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 17 0.00193
1.93
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 12 0.00136
1.36
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 8 0.00091
0.91
Razem 375
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 375

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 20 0.00227
2.27
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 4 0.00045
0.45
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 2 0.00023
0.23
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 3 0.00034
0.34
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 4 0.00045
0.45
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 3 0.00034
0.34
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 4 0.00045
0.45
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 33 0.00375
3.75
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 0 0
0.00
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 5 0.00057
0.57
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 6 0.00068
0.68
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 0 0
0.00
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 10 0.00114
1.14
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 0 0
0.00
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 0 0
0.00
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 114 0.01295
12.95
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 35 0.00398
3.98
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 19 0.00216
2.16
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 16 0.00182
1.82
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 7 0.0008
0.80
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 5 0.00057
0.57
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 25 0.00284
2.84
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 12 0.00136
1.36
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 0 0
0.00
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 3 0.00034
0.34
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 0 0
0.00
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 18 0.00205
2.05
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 9 0.00102
1.02
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 0 0
0.00
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 0 0
0.00
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 3 0.00034
0.34
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 0 0
0.00
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 2 0.00023
0.23
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 9 0.00102
1.02
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 3 0.00034
0.34
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 0 0
0.00
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 3 0.00034
0.34
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 0 0
0.00
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 0 0
0.00
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 0 0
0.00
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 7 0.0008
0.80
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 0 0
0.00
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 2 0.00023
0.23
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 3 0.00034
0.34
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 4 0.00045
0.45
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 0 0
0.00
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1369
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1220
3 Liczba kart niewykorzystanych 329
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 891
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 890
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 890
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 873
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 42 0.00481
4.81
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 8 0.00092
0.92
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 3 0.00034
0.34
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 7 0.0008
0.80
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 1 0.00011
0.11
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 11 0.00126
1.26
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 4 0.00046
0.46
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 14 0.0016
1.60
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 2 0.00023
0.23
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 7 0.0008
0.80
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 0 0
0.00
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 2 0.00023
0.23
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 6 0.00069
0.69
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 3 0.00034
0.34
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 4 0.00046
0.46
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 151 0.0173
17.30
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 61 0.00699
6.99
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 66 0.00756
7.56
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 18 0.00206
2.06
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 12 0.00137
1.37
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 54 0.00619
6.19
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 16 0.00183
1.83
Razem 378
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 378

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 40 0.00458
4.58
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 2 0.00023
0.23
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 5 0.00057
0.57
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 3 0.00034
0.34
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 9 0.00103
1.03
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 0 0
0.00
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 1 0.00011
0.11
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 0 0
0.00
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 6 0.00069
0.69
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.00023
0.23
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 18 0.00206
2.06
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 8 0.00092
0.92
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 7 0.0008
0.80
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 6 0.00069
0.69
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 6 0.00069
0.69
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 0 0
0.00
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 11 0.00126
1.26
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 0 0
0.00
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 0 0
0.00
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 0 0
0.00
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00023
0.23
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 2 0.00023
0.23
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 83 0.00951
9.51
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 43 0.00493
4.93
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 25 0.00286
2.86
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 10 0.00115
1.15
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 13 0.00149
1.49
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 43 0.00493
4.93
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 8 0.00092
0.92
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 5 0.00057
0.57
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 5 0.00057
0.57
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 0.00011
0.11
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 2 0.00023
0.23
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 0 0
0.00
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 0.00011
0.11
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 1 0.00011
0.11
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 0 0
0.00
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2