Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 871

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. 15 Sierpnia: cała, ul. Braci Zawadzkich: cała, ul. Czarnocińska: cała, ul. Drogowa: cała, ul. Drożdżowa: cała, ul. Duninów: cała, ul. Dziatwy: cała, ul. Aleksandra Fleminga: od nr 21 do końca N P, ul. Fortel: cała, ul. Klasyków: cała, ul. Kobierzycka: cała, ul. Kołacińska: cała, ul. Krokwi: cała, ul. Lucynowska: cała, ul. Marchołta: cała, ul. Modlińska: od nr 98 do nr 210 P, ul. Oczeretu: cała, ul. Pasieki: cała, ul. Podróżnicza: cała, ul. Połączona: cała, ul. Powałów: cała, ul. Pszczela: cała, ul. Pułaskiego Kazimierza: cała, ul. Rozewska: cała, ul. Samowarowa: cała, ul. Sąsiedzka: cała, ul. Skuterowa: cała, ul. Srebrnogórska: cała, ul. Szałasa Kazimierza: cała, ul. Szałwiowa: cała, ul. Szynowa: cała, ul. Uczniowska: cała, ul. Uniwersału: cała, ul. Wczele: cała, ul. Weteranów: cała, ul. Wiklinowa: cała, ul. Żywiczna: cała
Liczba mieszkańców 3635
Liczba wyborców 2712
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 1
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2747
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2745
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2360
3 Liczba kart niewykorzystanych 378
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1994
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1992
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1998
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 19
10 Liczba kart ważnych 1979
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1975
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 40 0.00203
2.03
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 40 0.00203
2.03
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 9 0.00046
0.46
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 507 0.02567
25.67
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 69 0.00349
3.49
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 26 0.00132
1.32
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.0002
0.20
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 3 0.00015
0.15
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 20 0.00101
1.01
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 7 0.00035
0.35
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 58 0.00294
2.94
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 23 0.00116
1.16
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 1 141 0.05777
57.77
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 28 0.00142
1.42
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2747
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2745
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2360
3 Liczba kart niewykorzystanych 365
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1994
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1992
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1996
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 6
10 Liczba kart ważnych 1990
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1968
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koziolz michalz romanKOZIOŁ Michał Roman 34 Warszawa 220 0.01118
11.18
2 smoczynzski piotr jerzySMOCZYŃSKI Piotr Jerzy 63 Warszawa 172 0.00874
8.74
3 lzazcka ilona joannaŁĄCKA Ilona Joanna 47 Warszawa 160 0.00813
8.13
4 lewandowska joanna grazzzynaLEWANDOWSKA Joanna Grażyna 68 Warszawa 60 0.00305
3.05
5 kezdzior jacek ireneuszKĘDZIOR Jacek Ireneusz 62 Warszawa 20 0.00102
1.02
6 lzazarczyk wojciech edwardŁAZARCZYK Wojciech Edward 61 Warszawa 5 0.00025
0.25
7 nowak diana zofiaNOWAK Diana Zofia 27 Warszawa 46 0.00234
2.34
Razem 683
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 683

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostrowski dariuszOSTROWSKI Dariusz 57 Warszawa 200 0.01016
10.16
2 czajkowski artur ireneuszCZAJKOWSKI Artur Ireneusz 46 Warszawa 30 0.00152
1.52
3 sekulza maria elzzzbietaSEKUŁA Maria Elżbieta 73 Warszawa 95 0.00483
4.83
4 zatorska monika mariaZATORSKA Monika Maria 41 Warszawa 16 0.00081
0.81
5 chamera anna izaCHAMERA Anna Iza 38 Warszawa 12 0.00061
0.61
6 suska zofia dorotaSUSKA Zofia Dorota 59 Warszawa 22 0.00112
1.12
7 grabias slzawomir edwardGRABIAS Sławomir Edward 44 Warszawa 34 0.00173
1.73
Razem 409
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 409

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamkiewicz marcin piotrADAMKIEWICZ Marcin Piotr 36 Warszawa 186 0.00945
9.45
2 wnuszynzska lucynaWNUSZYŃSKA Lucyna 34 Warszawa 77 0.00391
3.91
3 kolzakowska edyta annaKOŁAKOWSKA Edyta Anna 35 Warszawa 180 0.00915
9.15
4 stromecki marcinSTROMECKI Marcin 26 Warszawa 19 0.00097
0.97
5 staniszewska martaSTANISZEWSKA Marta 39 Warszawa 26 0.00132
1.32
6 komorska krystyna janinaKOMORSKA Krystyna Janina 62 Warszawa 8 0.00041
0.41
7 wasek tomasz jerzyWASEK Tomasz Jerzy 37 Warszawa 15 0.00076
0.76
Razem 511
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 511

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korowaj marcinKOROWAJ Marcin 37 Warszawa 137 0.00696
6.96
2 dragan-babraj anna agnieszkaDRAGAN-BABRAJ Anna Agnieszka 36 Warszawa 173 0.00879
8.79
3 senko mateusz maciejSENKO Mateusz Maciej 29 Warszawa 9 0.00046
0.46
4 plzodowski konrad zbigniewPŁODOWSKI Konrad Zbigniew 49 Warszawa 4 0.0002
0.20
5 kajma konrad piotrKAJMA Konrad Piotr 24 Warszawa 3 0.00015
0.15
6 wtorkowska honorataWTORKOWSKA Honorata 30 Warszawa 6 0.0003
0.30
7 lipinzska justynaLIPIŃSKA Justyna 39 Warszawa 33 0.00168
1.68
Razem 365
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 365
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2747
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2745
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2360
3 Liczba kart niewykorzystanych 364
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1994
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1992
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1995
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1992
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1965
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 93 0.00473
4.73
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 28 0.00142
1.42
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 3 0.00015
0.15
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 14 0.00071
0.71
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 3 0.00015
0.15
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 29 0.00148
1.48
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 24 0.00122
1.22
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 4 0.0002
0.20
Razem 198
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 198

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 7 0.00036
0.36
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 2 0.0001
0.10
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 0 0
0.00
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 2 0.0001
0.10
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 4 0.0002
0.20
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 557 0.02835
28.35
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 81 0.00412
4.12
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 45 0.00229
2.29
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 38 0.00193
1.93
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 105 0.00534
5.34
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 45 0.00229
2.29
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 32 0.00163
1.63
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 21 0.00107
1.07
Razem 924
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 924

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 22 0.00112
1.12
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 5 0.00025
0.25
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 0 0
0.00
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 2 0.0001
0.10
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 6 0.00031
0.31
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 4 0.0002
0.20
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 3 0.00015
0.15
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 4 0.0002
0.20
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 56 0.00285
2.85
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 3 0.00015
0.15
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 7 0.00036
0.36
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 6 0.00031
0.31
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 10 0.00051
0.51
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 3 0.00015
0.15
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 9 0.00046
0.46
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 5 0.00025
0.25
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 18 0.00092
0.92
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 5 0.00025
0.25
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 0 0
0.00
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 247 0.01257
12.57
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 55 0.0028
2.80
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 35 0.00178
1.78
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 32 0.00163
1.63
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 21 0.00107
1.07
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 6 0.00031
0.31
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 13 0.00066
0.66
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 40 0.00204
2.04
Razem 449
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 449

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 39 0.00198
1.98
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 6 0.00031
0.31
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 2 0.0001
0.10
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 5 0.00025
0.25
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 2 0.0001
0.10
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 3 0.00015
0.15
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 2 0.0001
0.10
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 24 0.00122
1.22
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 0 0
0.00
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 18 0.00092
0.92
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 7 0.00036
0.36
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 0 0
0.00
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 6 0.00031
0.31
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 11 0.00056
0.56
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 3 0.00015
0.15
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 19 0.00097
0.97
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 19 0.00097
0.97
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 3 0.00015
0.15
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 2 0.0001
0.10
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 0 0
0.00
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 2 0.0001
0.10
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 7 0.00036
0.36
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 2 0.0001
0.10
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 1 5.0E-5
0.05
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 1 5.0E-5
0.05
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 2 0.0001
0.10
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 0 0
0.00
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 8 0.00041
0.41
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 3 0.00015
0.15
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 4 0.0002
0.20
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2745
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2360
3 Liczba kart niewykorzystanych 365
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1994
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1988
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 9
10 Liczba kart ważnych 1979
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1949
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 96 0.00493
4.93
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 25 0.00128
1.28
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 19 0.00097
0.97
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 24 0.00123
1.23
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 5 0.00026
0.26
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 31 0.00159
1.59
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 21 0.00108
1.08
Razem 221
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 221

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 25 0.00128
1.28
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 0 0
0.00
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 5 0.00026
0.26
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 5.0E-5
0.05
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 3 0.00015
0.15
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 3 0.00015
0.15
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 5 0.00026
0.26
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 11 0.00056
0.56
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 0 0
0.00
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 11 0.00056
0.56
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 3 0.00015
0.15
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 6 0.00031
0.31
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 399 0.02047
20.47
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 183 0.00939
9.39
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 132 0.00677
6.77
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 47 0.00241
2.41
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 27 0.00139
1.39
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 98 0.00503
5.03
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 42 0.00215
2.15
Razem 928
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 928

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 66 0.00339
3.39
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 3 0.00015
0.15
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 3 0.00015
0.15
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 0 0
0.00
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 2 0.0001
0.10
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.0001
0.10
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 16 0.00082
0.82
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 3 0.00015
0.15
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 2 0.0001
0.10
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 2 0.0001
0.10
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 6 0.00031
0.31
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 2 0.0001
0.10
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 2 0.0001
0.10
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 49 0.00251
2.51
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 13 0.00067
0.67
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 20 0.00103
1.03
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 17 0.00087
0.87
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 9 0.00046
0.46
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 5 0.00026
0.26
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 8 0.00041
0.41
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 15 0.00077
0.77
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 2 0.0001
0.10
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 2 0.0001
0.10
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 3 0.00015
0.15
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 0 0
0.00
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 5 0.00026
0.26
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 177 0.00908
9.08
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 75 0.00385
3.85
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 68 0.00349
3.49
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 14 0.00072
0.72
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 11 0.00056
0.56
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 73 0.00375
3.75
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 15 0.00077
0.77
Razem 433
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 433

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 10 0.00051
0.51
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 2 0.0001
0.10
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 6 0.00031
0.31
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 4 0.00021
0.21
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 2 0.0001
0.10
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 2 0.0001
0.10
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 0 0
0.00
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 5.0E-5
0.05
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 2 0.0001
0.10
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 5.0E-5
0.05
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4