Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 866

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 65, Pancera 3 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Feliksa Pancera: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Liczba mieszkańców 1095
Liczba wyborców 908
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 911
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 911
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 820
3 Liczba kart niewykorzystanych 199
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 621
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 621
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 619
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 618
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 617
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 5 0.00081
0.81
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 14 0.00227
2.27
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 9 0.00146
1.46
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 235 0.03809
38.09
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 28 0.00454
4.54
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 12 0.00194
1.94
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 0.00016
0.16
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 4 0.00065
0.65
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 2 0.00032
0.32
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 0 0
0.00
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 13 0.00211
2.11
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 2 0.00032
0.32
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 287 0.04652
46.52
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 5 0.00081
0.81
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 911
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 825
3 Liczba kart niewykorzystanych 204
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 621
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 621
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 621
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 596
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 36 0.00604
6.04
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 5 0.00084
0.84
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 5 0.00084
0.84
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 6 0.00101
1.01
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 3 0.0005
0.50
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 7 0.00117
1.17
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 5 0.00084
0.84
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 4 0.00067
0.67
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 0 0
0.00
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 0 0
0.00
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 2 0.00034
0.34
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 2 0.00034
0.34
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 0 0
0.00
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 2 0.00034
0.34
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 111 0.01862
18.62
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 28 0.0047
4.70
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 27 0.00453
4.53
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 16 0.00268
2.68
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 6 0.00101
1.01
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 12 0.00201
2.01
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 11 0.00185
1.85
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 17 0.00285
2.85
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 4 0.00067
0.67
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 0 0
0.00
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 0 0
0.00
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00034
0.34
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 9 0.00151
1.51
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 2 0.00034
0.34
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 2 0.00034
0.34
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 2 0.00034
0.34
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 4 0.00067
0.67
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 0 0
0.00
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 0 0
0.00
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 17 0.00285
2.85
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 3 0.0005
0.50
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 9 0.00151
1.51
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 2 0.00034
0.34
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 3 0.0005
0.50
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 0 0
0.00
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 2 0.00034
0.34
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 0.00017
0.17
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 0 0
0.00
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 2 0.00034
0.34
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 1 0.00017
0.17
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 0.00017
0.17
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 70 0.01174
11.74
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 39 0.00654
6.54
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 22 0.00369
3.69
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 9 0.00151
1.51
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 7 0.00117
1.17
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 51 0.00856
8.56
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 6 0.00101
1.01
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 7 0.00117
1.17
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 0 0
0.00
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 0 0
0.00
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 0.00017
0.17
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 0 0
0.00
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 0 0
0.00
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 0.00017
0.17
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 0 0
0.00
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 0.00017
0.17
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 1 0.00017
0.17
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 911
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 911
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 824
3 Liczba kart niewykorzystanych 203
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 621
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 621
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 617
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 617
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 592
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 81 0.01368
13.68
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 3 0.00051
0.51
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 5 0.00084
0.84
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 0 0
0.00
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 5 0.00084
0.84
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 4 0.00068
0.68
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 1 0.00017
0.17
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 2 0.00034
0.34
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 0 0
0.00
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 1 0.00017
0.17
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 134 0.02264
22.64
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 21 0.00355
3.55
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 3 0.00051
0.51
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 7 0.00118
1.18
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 23 0.00389
3.89
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 5 0.00084
0.84
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 8 0.00135
1.35
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 7 0.00118
1.18
Razem 208
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 208

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 4 0.00068
0.68
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 3 0.00051
0.51
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 0 0
0.00
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 2 0.00034
0.34
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 0 0
0.00
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 1 0.00017
0.17
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 0.00017
0.17
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 13 0.0022
2.20
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 2 0.00034
0.34
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 6 0.00101
1.01
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 1 0.00017
0.17
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 1 0.00017
0.17
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 1 0.00017
0.17
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 3 0.00051
0.51
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 0 0
0.00
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 0 0
0.00
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 77 0.01301
13.01
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 56 0.00946
9.46
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 18 0.00304
3.04
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 8 0.00135
1.35
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 6 0.00101
1.01
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 5 0.00084
0.84
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 2 0.00034
0.34
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 15 0.00253
2.53
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 5 0.00084
0.84
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 3 0.00051
0.51
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 2 0.00034
0.34
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 0 0
0.00
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 1 0.00017
0.17
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 13 0.0022
2.20
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 3 0.00051
0.51
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 0 0
0.00
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 0 0
0.00
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 2 0.00034
0.34
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 2 0.00034
0.34
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 3 0.00051
0.51
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 4 0.00068
0.68
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 0 0
0.00
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 0 0
0.00
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 1 0.00017
0.17
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 2 0.00034
0.34
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 0 0
0.00
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 0 0
0.00
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 0 0
0.00
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 1 0.00017
0.17
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 911
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 911
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 827
3 Liczba kart niewykorzystanych 206
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 621
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 621
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 619
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 619
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 602
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyburc pawelz konradTYBURC Paweł Konrad 44 Warszawa 88 0.01462
14.62
2 szwitalska elzzzbieta barbaraŚWITALSKA Elżbieta Barbara 39 Warszawa 55 0.00914
9.14
3 lzabuz dariusz jozzefŁABUZ Dariusz Józef 53 Warszawa 5 0.00083
0.83
4 szulgowicz anna malzgorzataSZULGOWICZ Anna Małgorzata 55 Warszawa 19 0.00316
3.16
5 mikulzowski kazimierz jerzyMIKUŁOWSKI Kazimierz Jerzy 65 Warszawa 8 0.00133
1.33
6 afeltowicz agnieszka zenobiaAFELTOWICZ Agnieszka Zenobia 53 Warszawa 8 0.00133
1.33
7 gorczynzski dariusz robertGORCZYŃSKI Dariusz Robert 54 Warszawa 7 0.00116
1.16
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wanat katarzyna elzzzbietaWANAT Katarzyna Elżbieta 28 Warszawa 58 0.00963
9.63
2 oracz piotrORACZ Piotr 40 Warszawa 163 0.02708
27.08
3 plzatek dariusz andrzejPŁATEK Dariusz Andrzej 53 Warszawa 4 0.00066
0.66
4 cowen elzzzbieta barbaraCOWEN Elżbieta Barbara 47 Warszawa 4 0.00066
0.66
5 sokolzowska katarzyna agataSOKOŁOWSKA Katarzyna Agata 44 Warszawa 3 0.0005
0.50
6 niezabitowski andrzejNIEZABITOWSKI Andrzej 65 Warszawa 6 0.001
1.00
7 ligezza dariusz jacekLIGĘZA Dariusz Jacek 53 Warszawa 8 0.00133
1.33
Razem 246
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 246

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wielgolzaski artur marekWIELGOŁASKI Artur Marek 38 Warszawa 19 0.00316
3.16
2 knap piotrKNAP Piotr 35 Warszawa 24 0.00399
3.99
3 foltyn ilonaFOLTYN Ilona 41 Warszawa 49 0.00814
8.14
4 stettner ewa annaSTETTNER Ewa Anna 59 Warszawa 5 0.00083
0.83
5 rozbicki piotr boguslzawROZBICKI Piotr Bogusław 59 Warszawa 6 0.001
1.00
6 kurt renata monikaKURT Renata Monika 50 Warszawa 2 0.00033
0.33
7 gulatowski tomasz leszekGULATOWSKI Tomasz Leszek 39 Warszawa 9 0.0015
1.50
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mackiewicz jan slzawomirMACKIEWICZ Jan Sławomir 45 Warszawa 19 0.00316
3.16
2 tumasz wojciechTUMASZ Wojciech 40 Warszawa 13 0.00216
2.16
3 adamowicz agnieszka renataADAMOWICZ Agnieszka Renata 44 Warszawa 5 0.00083
0.83
4 wnukowska aleksandra elzzzbietaWNUKOWSKA Aleksandra Elżbieta 26 Warszawa 10 0.00166
1.66
5 pagel edytaPAGEL Edyta 43 Warszawa 3 0.0005
0.50
6 nitek krzysztof piotrNITEK Krzysztof Piotr 50 Warszawa 1 0.00017
0.17
7 dziewit marlenaDZIEWIT Marlena 29 Warszawa 1 0.00017
0.17
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52