Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 863

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 112, ul. Zaułek 34 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ul. Atrakcyjna: cała, ul. V. Belliniego: cała, ul. L. Berensona: od nr 2 do końca P, ul. A. Corellego: cała, ul. Dudka: cała, ul. Kawki: cała, ul. Kąty Grodziskie: cała, ul. Kumaka: cała, ul. Pszeniczna: cała, ul. Przyrodnicza: cała, ul. G. Pucciniego: cała, ul. G. Rossiniego: cała, ul. D. Scarlattiego: cała, ul. G. Verdiego: cała, ul. Spichrzowa: cała, ul. Stogi: cała, ul. Zaskrońca: cała
Liczba mieszkańców 3201
Liczba wyborców 2202
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 5
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 5
  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2244
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2244
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1940
3 Liczba kart niewykorzystanych 605
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1335
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1335
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1360
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1334
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaworski piotr marcinJAWORSKI Piotr Marcin 41 Warszawa 186 0.01394
13.94
2 strzalzkowski arkadiusz marcinSTRZAŁKOWSKI Arkadiusz Marcin 39 Warszawa 66 0.00495
4.95
3 myszlinzska anna dorotaMYŚLIŃSKA Anna Dorota 43 Warszawa 86 0.00645
6.45
4 lzaniewska elzzzbietaŁANIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 24 0.0018
1.80
5 tkaczyk malzgorzata annaTKACZYK Małgorzata Anna 57 Warszawa 38 0.00285
2.85
6 szwitakowska anna kamilaŚWITAKOWSKA Anna Kamila 45 Warszawa 17 0.00127
1.27
7 kucicki krzysztof mariuszKUCICKI Krzysztof Mariusz 40 Warszawa 72 0.0054
5.40
Razem 489
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 489

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dezbowczyk marekDĘBOWCZYK Marek 41 Warszawa 146 0.01094
10.94
2 krauze wlzadyslzawaKRAUZE Władysława 71 Warszawa 29 0.00217
2.17
3 pietrasik dorotaPIETRASIK Dorota 47 Warszawa 51 0.00382
3.82
4 turkiewicz dariusz andrzejTURKIEWICZ Dariusz Andrzej 55 Warszawa 18 0.00135
1.35
5 binzczycki stefanBIŃCZYCKI Stefan 58 Warszawa 4 0.0003
0.30
6 jonasz grzegorzJONASZ Grzegorz 47 Warszawa 9 0.00067
0.67
7 wolska iwona joannaWOLSKA Iwona Joanna 54 Warszawa 32 0.0024
2.40
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poddezbniak jacek ryszardPODDĘBNIAK Jacek Ryszard 47 Warszawa 80 0.006
6.00
2 krawczyk grzegorz tomaszKRAWCZYK Grzegorz Tomasz 44 Warszawa 11 0.00082
0.82
3 szwidwa pawelz rafalzŚWIDWA Paweł Rafał 41 Warszawa 18 0.00135
1.35
4 kuthan-kudera anna mariaKUTHAN-KUDERA Anna Maria 37 Warszawa 17 0.00127
1.27
5 vassallo monikaVASSALLO Monika 39 Warszawa 12 0.0009
0.90
6 grzybowska elzzzbieta krystynaGRZYBOWSKA Elżbieta Krystyna 59 Warszawa 16 0.0012
1.20
7 jaworski michalz pawelzJAWORSKI Michał Paweł 32 Warszawa 153 0.01147
11.47
Razem 307
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 307

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaleska danutaZALESKA Danuta 32 Warszawa 78 0.00585
5.85
2 tkaczuk anna danutaTKACZUK Anna Danuta 33 Warszawa 94 0.00705
7.05
3 zimnicki robert arturZIMNICKI Robert Artur 44 Warszawa 8 0.0006
0.60
4 lisiecki tomasz sewerynLISIECKI Tomasz Seweryn 35 Warszawa 13 0.00097
0.97
5 skrzecz sebastian piotrSKRZECZ Sebastian Piotr 39 Warszawa 17 0.00127
1.27
6 jaworski franciszek jozzefJAWORSKI Franciszek Józef 30 Warszawa 21 0.00157
1.57
7 cieszkowska magda mariaCIESZKOWSKA Magda Maria 18 Warszawa 18 0.00135
1.35
Razem 249
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 249
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2244
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2244
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1940
3 Liczba kart niewykorzystanych 605
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1335
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1335
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 11
10 Liczba kart ważnych 1351
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1346
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 18 0.00134
1.34
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 27 0.00201
2.01
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 14 0.00104
1.04
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 393 0.0292
29.20
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 68 0.00505
5.05
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 29 0.00215
2.15
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.0003
0.30
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 6 0.00045
0.45
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 16 0.00119
1.19
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 2 0.00015
0.15
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 32 0.00238
2.38
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 6 0.00045
0.45
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 718 0.05334
53.34
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 13 0.00097
0.97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2244
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1940
3 Liczba kart niewykorzystanych 605
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1335
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 1358
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1326
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 39 0.00294
2.94
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 24 0.00181
1.81
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 9 0.00068
0.68
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 16 0.00121
1.21
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 6 0.00045
0.45
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 21 0.00158
1.58
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 11 0.00083
0.83
Razem 126
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 126

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 17 0.00128
1.28
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 2 0.00015
0.15
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 2 0.00015
0.15
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 1 8.0E-5
0.08
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 2 0.00015
0.15
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 4 0.0003
0.30
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 4 0.0003
0.30
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 4 0.0003
0.30
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 4 0.0003
0.30
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 9 0.00068
0.68
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 233 0.01757
17.57
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 105 0.00792
7.92
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 103 0.00777
7.77
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 30 0.00226
2.26
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 18 0.00136
1.36
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 41 0.00309
3.09
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 48 0.00362
3.62
Razem 578
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 578

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 32 0.00241
2.41
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 6 0.00045
0.45
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 6 0.00045
0.45
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 0 0
0.00
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 2 0.00015
0.15
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 3 0.00023
0.23
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 7 0.00053
0.53
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 10 0.00075
0.75
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 3 0.00023
0.23
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 4 0.0003
0.30
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 0 0
0.00
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 0 0
0.00
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 3 0.00023
0.23
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 3 0.00023
0.23
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 0 0
0.00
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 2 0.00015
0.15
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 42 0.00317
3.17
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 10 0.00075
0.75
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 9 0.00068
0.68
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 12 0.0009
0.90
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 8 0.0006
0.60
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 8 0.0006
0.60
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 7 0.00053
0.53
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 22 0.00166
1.66
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 1 8.0E-5
0.08
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 4 0.0003
0.30
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 4 0.0003
0.30
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00015
0.15
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 3 0.00023
0.23
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 8.0E-5
0.08
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 105 0.00792
7.92
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 61 0.0046
4.60
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 68 0.00513
5.13
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 18 0.00136
1.36
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 24 0.00181
1.81
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 39 0.00294
2.94
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 10 0.00075
0.75
Razem 325
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 325

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 12 0.0009
0.90
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 3 0.00023
0.23
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 1 8.0E-5
0.08
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 3 0.00023
0.23
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 0 0
0.00
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 3 0.00023
0.23
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 8.0E-5
0.08
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 1 8.0E-5
0.08
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 1 8.0E-5
0.08
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 0 0
0.00
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2244
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2244
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1940
3 Liczba kart niewykorzystanych 605
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1335
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1335
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1362
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1361
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1333
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 24 0.0018
1.80
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 13 0.00098
0.98
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 8 0.0006
0.60
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 8 0.0006
0.60
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 2 0.00015
0.15
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 20 0.0015
1.50
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 21 0.00158
1.58
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 10 0.00075
0.75
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 4 0.0003
0.30
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 3 0.00023
0.23
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 0 0
0.00
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 2 0.00015
0.15
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 258 0.01935
19.35
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 75 0.00563
5.63
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 35 0.00263
2.63
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 11 0.00083
0.83
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 174 0.01305
13.05
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 16 0.0012
1.20
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 17 0.00128
1.28
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 10 0.00075
0.75
Razem 596
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 596

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 8 0.0006
0.60
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 14 0.00105
1.05
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 2 0.00015
0.15
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 2 0.00015
0.15
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 3 0.00023
0.23
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 6 0.00045
0.45
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 40 0.003
3.00
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 8 0.0006
0.60
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 30 0.00225
2.25
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 3 0.00023
0.23
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 5 0.00038
0.38
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 2 0.00015
0.15
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 8 0.0006
0.60
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 4 0.0003
0.30
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 17 0.00128
1.28
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 2 0.00015
0.15
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 2 0.00015
0.15
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 5 0.00038
0.38
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 123 0.00923
9.23
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 40 0.003
3.00
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 36 0.0027
2.70
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 40 0.003
3.00
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 31 0.00233
2.33
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 11 0.00083
0.83
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 7 0.00053
0.53
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 27 0.00203
2.03
Razem 315
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 315

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 25 0.00188
1.88
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 4 0.0003
0.30
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 5 0.00038
0.38
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 4 0.0003
0.30
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 2 0.00015
0.15
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 15 0.00113
1.13
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 2 0.00015
0.15
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 0 0
0.00
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 13 0.00098
0.98
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 3 0.00023
0.23
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 2 0.00015
0.15
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 4 0.0003
0.30
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 5 0.00038
0.38
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 4 0.0003
0.30
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 10 0.00075
0.75
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 9 0.00068
0.68
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 4 0.0003
0.30
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 0 0
0.00
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 0 0
0.00
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 3 0.00023
0.23
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 3 0.00023
0.23
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 6 0.00045
0.45
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 0 0
0.00
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 0 0
0.00
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 0 0
0.00
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 0 0
0.00
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 0 0
0.00
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 3 0.00023
0.23
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 0 0
0.00
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 0 0
0.00
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 4 0.0003
0.30
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 2 0.00015
0.15
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 0 0
0.00
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 2 0.00015
0.15
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 1 8.0E-5
0.08
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10