Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 862

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 118, ul. Leszczynowa 5 Białołęka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ul. Aleksandra Fleminga: od nr 1 do nr 20C NP ul. Druciana: cała, ul. Ekspresowa: cała, ul. Elektronowa: cała, ul. Huczna: cała, ul. Jana Kowalczyka: cała, ul. M. Kątskiego: cała, ul. Krzyżówki: cała, ul. Liczydło: cała, ul. Łopianowa: cała, ul. Marcelińska: cała, ul. Mestwina: cała, ul. Modlińska: od nr 6 do nr 96 P, ul. Morelowa: cała, ul. Nastawnicza: cała, ul. Płochocińska: od nr 1 do nr 24 N P, ul. Soczewkowa: cała, ul. Spedycyjna: cała, ul. Tarasowa: cała, ul. Wartka: cała, ul. Żubowiecka: cała
Liczba mieszkańców 3072
Liczba wyborców 2370
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 1
Rady m.st. Warszawy 6
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
  • Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta m.st. Warszawy
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2457
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2457
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2030
3 Liczba kart niewykorzystanych 549
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1478
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1478
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1483
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1483
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1471
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antonik slzawomir wawrzyniecANTONIK Sławomir Wawrzyniec 59 wyższe Warszawa 12 0.00082
0.82
2 glusman justynaGLUSMAN Justyna 44 wyższe Warszawa 29 0.00197
1.97
3 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 wyższe Warszawa 17 0.00116
1.16
4 jaki patryk tomaszJAKI Patryk Tomasz 33 wyższe Warszawa 521 0.03542
35.42
5 jakubiak marekJAKUBIAK Marek 59 średnie Warszawa 36 0.00245
2.45
6 korwin-mikke janusz ryszardKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 75 wyższe Warszawa 25 0.0017
1.70
7 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 4 0.00027
0.27
8 potocki jan zbigniewPOTOCKI Jan Zbigniew 63 wyższe Piaseczno 5 0.00034
0.34
9 rozenek andrzej tadeuszROZENEK Andrzej Tadeusz 49 średnie Warszawa 17 0.00116
1.16
10 stefaniak jakub lzukaszSTEFANIAK Jakub Łukasz 37 wyższe Warszawa 6 0.00041
0.41
11 szpiewak jan dawidŚPIEWAK Jan Dawid 31 wyższe Warszawa 62 0.00421
4.21
12 tanajno pawelz janTANAJNO Paweł Jan 42 wyższe Warszawa 7 0.00048
0.48
13 trzaskowski rafalz kazimierzTRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 46 wyższe Warszawa 717 0.04874
48.74
14 wojciechowicz jacek piotrWOJCIECHOWICZ Jacek Piotr 55 wyższe Warszawa 13 0.00088
0.88
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2457
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2457
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2030
3 Liczba kart niewykorzystanych 551
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1478
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1478
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1475
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1472
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1454
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koziolz michalz romanKOZIOŁ Michał Roman 34 Warszawa 94 0.00646
6.46
2 smoczynzski piotr jerzySMOCZYŃSKI Piotr Jerzy 63 Warszawa 58 0.00399
3.99
3 lzazcka ilona joannaŁĄCKA Ilona Joanna 47 Warszawa 80 0.0055
5.50
4 lewandowska joanna grazzzynaLEWANDOWSKA Joanna Grażyna 68 Warszawa 42 0.00289
2.89
5 kezdzior jacek ireneuszKĘDZIOR Jacek Ireneusz 62 Warszawa 12 0.00083
0.83
6 lzazarczyk wojciech edwardŁAZARCZYK Wojciech Edward 61 Warszawa 8 0.00055
0.55
7 nowak diana zofiaNOWAK Diana Zofia 27 Warszawa 43 0.00296
2.96
Razem 337
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 337

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostrowski dariuszOSTROWSKI Dariusz 57 Warszawa 197 0.01355
13.55
2 czajkowski artur ireneuszCZAJKOWSKI Artur Ireneusz 46 Warszawa 24 0.00165
1.65
3 sekulza maria elzzzbietaSEKUŁA Maria Elżbieta 73 Warszawa 63 0.00433
4.33
4 zatorska monika mariaZATORSKA Monika Maria 41 Warszawa 39 0.00268
2.68
5 chamera anna izaCHAMERA Anna Iza 38 Warszawa 14 0.00096
0.96
6 suska zofia dorotaSUSKA Zofia Dorota 59 Warszawa 35 0.00241
2.41
7 grabias slzawomir edwardGRABIAS Sławomir Edward 44 Warszawa 20 0.00138
1.38
Razem 392
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 392

Lista nr 23 - KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamkiewicz marcin piotrADAMKIEWICZ Marcin Piotr 36 Warszawa 57 0.00392
3.92
2 wnuszynzska lucynaWNUSZYŃSKA Lucyna 34 Warszawa 46 0.00316
3.16
3 kolzakowska edyta annaKOŁAKOWSKA Edyta Anna 35 Warszawa 29 0.00199
1.99
4 stromecki marcinSTROMECKI Marcin 26 Warszawa 14 0.00096
0.96
5 staniszewska martaSTANISZEWSKA Marta 39 Warszawa 16 0.0011
1.10
6 komorska krystyna janinaKOMORSKA Krystyna Janina 62 Warszawa 11 0.00076
0.76
7 wasek tomasz jerzyWASEK Tomasz Jerzy 37 Warszawa 7 0.00048
0.48
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 24 - KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korowaj marcinKOROWAJ Marcin 37 Warszawa 182 0.01252
12.52
2 dragan-babraj anna agnieszkaDRAGAN-BABRAJ Anna Agnieszka 36 Warszawa 54 0.00371
3.71
3 senko mateusz maciejSENKO Mateusz Maciej 29 Warszawa 275 0.01891
18.91
4 plzodowski konrad zbigniewPŁODOWSKI Konrad Zbigniew 49 Warszawa 3 0.00021
0.21
5 kajma konrad piotrKAJMA Konrad Piotr 24 Warszawa 4 0.00028
0.28
6 wtorkowska honorataWTORKOWSKA Honorata 30 Warszawa 8 0.00055
0.55
7 lipinzska justynaLIPIŃSKA Justyna 39 Warszawa 19 0.00131
1.31
Razem 545
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 545
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2457
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2030
3 Liczba kart niewykorzystanych 554
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1478
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1474
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1474
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1443
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kacprzak dariuszKACPRZAK Dariusz 44 Warszawa 58 0.00402
4.02
2 kuchno julia helenaKUCHNO Julia Helena 23 Warszawa 26 0.0018
1.80
3 wozzniak michalz jerzyWOŹNIAK Michał Jerzy 20 Warszawa 19 0.00132
1.32
4 melak zofia emiliaMELAK Zofia Emilia 38 Warszawa 32 0.00222
2.22
5 gleb miroslzaw dariuszGLEB Mirosław Dariusz 57 Białobrzegi 2 0.00014
0.14
6 zawirska aleksandra magdalenaZAWIRSKA Aleksandra Magdalena 46 Warszawa 12 0.00083
0.83
7 polzecz dariusz jerzyPOŁEĆ Dariusz Jerzy 60 Warszawa 7 0.00049
0.49
Razem 156
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 156

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stelmanzska izabelaSTELMAŃSKA Izabela 43 Warszawa 25 0.00173
1.73
2 szymanek piotr ludomirSZYMANEK Piotr Ludomir 54 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 bogiel teresa mariaBOGIEL Teresa Maria 63 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 kaliszyk zbigniewKALISZYK Zbigniew 67 Konstancin-Jeziorna 4 0.00028
0.28
5 surowiecki robert jerzySUROWIECKI Robert Jerzy 58 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 farkowska agata mariaFARKOWSKA Agata Maria 45 Warszawa 0 0
0.00
7 nowatkiewicz rafalz sebastianNOWATKIEWICZ Rafał Sebastian 37 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malicki jaroslzawMALICKI Jarosław 52 Warszawa 8 0.00055
0.55
2 bojanowski jakub adamBOJANOWSKI Jakub Adam 26 Warszawa 6 0.00042
0.42
3 orlzowska maria elzzzbietaORŁOWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 stefaniak magdaSTEFANIAK Magda 24 Warszawa 4 0.00028
0.28
5 zielinzska malzgorzataZIELIŃSKA Małgorzata 32 Siedlce 9 0.00062
0.62
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski tomasz antoniKUCHARSKI Tomasz Antoni 65 Warszawa 188 0.01303
13.03
2 paprocka-szlusarska wiolettaPAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta 35 Warszawa 120 0.00832
8.32
3 ziaztek izabelaZIĄTEK Izabela 38 Warszawa 97 0.00672
6.72
4 celinzski krzysztofCELIŃSKI Krzysztof 39 Warszawa 30 0.00208
2.08
5 jurek jerzy mariaJUREK Jerzy Maria 37 Warszawa 19 0.00132
1.32
6 gezsina elzzzbieta dorotaGĘSINA Elżbieta Dorota 60 Warszawa 51 0.00353
3.53
7 jeziorski lzukasz tomaszJEZIORSKI Łukasz Tomasz 39 Warszawa 33 0.00229
2.29
Razem 538
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 538

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waniek danutaWANIEK Danuta 71 Warszawa 32 0.00222
2.22
2 parzych-gozrska urszula izabelaPARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela 33 Warszawa 5 0.00035
0.35
3 szwiezcki mariuszŚWIĘCKI Mariusz 31 Warszawa 9 0.00062
0.62
4 sadkowski dariusz tadeuszSADKOWSKI Dariusz Tadeusz 48 Warszawa 3 0.00021
0.21
5 wiktoruk jolantaWIKTORUK Jolanta 47 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 paradowski zbigniew piotrPARADOWSKI Zbigniew Piotr 57 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 plzonka andrzejPŁONKA Andrzej 67 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagodzinzska anna klaraJAGODZIŃSKA Anna Klara 36 Warszawa 24 0.00166
1.66
2 paradzinzski aleksander krzysztofPARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof 29 Warszawa 8 0.00055
0.55
3 godlewska monika zofiaGODLEWSKA Monika Zofia 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 van wallendael kacper januszVAN WALLENDAEL Kacper Janusz 25 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 kuczynzska urszula teresaKUCZYŃSKA Urszula Teresa 36 Warszawa 3 0.00021
0.21
6 skrzyniarz michalz aleksanderSKRZYNIARZ Michał Aleksander 40 Warszawa 0 0
0.00
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rychlik jerzyRYCHLIK Jerzy 29 Warszawa 6 0.00042
0.42
2 tumanowicz barbara kazimieraTUMANOWICZ Barbara Kazimiera 56 Warszawa 2 0.00014
0.14
3 cieszlak damian wlzadyslzawCIEŚLAK Damian Władysław 32 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 luty edyta agnieszkaLUTY Edyta Agnieszka 33 Warszawa 3 0.00021
0.21
5 usiazdek pawelzUSIĄDEK Paweł 36 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 wielazdek rafalz piotrWIELĄDEK Rafał Piotr 31 Warszawa 2 0.00014
0.14
7 jozzefowicz dominika annaJÓZEFOWICZ Dominika Anna 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barbachowski tomasz krzysztofBARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof 32 Warszawa 26 0.0018
1.80
2 strzembosz agnieszka ewaSTRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 47 Ząbki 7 0.00049
0.49
3 duch mateuszDUCH Mateusz 28 Boże 23 0.00159
1.59
4 mioduszewska izabela annaMIODUSZEWSKA Izabela Anna 43 Warszawa 5 0.00035
0.35
5 wiszniewska elzzzbietaWIŚNIEWSKA Elżbieta 51 Warszawa 5 0.00035
0.35
6 banasz jerzyBANAŚ Jerzy 68 Warszawa 6 0.00042
0.42
7 bielinzska-jacewicz beata malzgorzataBIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 53 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stawicki sylwesterSTAWICKI Sylwester 22 Warszawa 7 0.00049
0.49
2 stawicki grzegorz henrykSTAWICKI Grzegorz Henryk 53 Nieporęt 2 0.00014
0.14
3 kulpita arturKULPITA Artur 22 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 krawczyk klaudia weronikaKRAWCZYK Klaudia Weronika 22 Warszawa 0 0
0.00
5 sokozlska aleksandra karolinaSOKÓLSKA Aleksandra Karolina 26 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 krawczyk magdalena mariaKRAWCZYK Magdalena Maria 20 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 kawka julia annaKAWKA Julia Anna 20 Nieporęt 1 7.0E-5
0.07
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdzikot tomasz wlzadyslzawZDZIKOT Tomasz Władysław 38 Warszawa 123 0.00852
8.52
2 zablzocki wojciech jakubZABŁOCKI Wojciech Jakub 32 Warszawa 80 0.00554
5.54
3 rozzzek anna mariaROŻEK Anna Maria 29 Warszawa 99 0.00686
6.86
4 nowak dominik konradNOWAK Dominik Konrad 29 Warszawa 21 0.00146
1.46
5 matusik-niedzialzek agnieszka magdalenaMATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena 37 Warszawa 14 0.00097
0.97
6 lisiecka ewa elzzzbietaLISIECKA Ewa Elżbieta 32 Warszawa 108 0.00748
7.48
7 milwiw-baron piotrMILWIW-BARON Piotr 57 Warszawa 11 0.00076
0.76
Razem 456
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 456

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudera krzysztofKUDERA Krzysztof 39 Warszawa 7 0.00049
0.49
2 dziubak elzzzbieta mariaDZIUBAK Elżbieta Maria 64 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 michalik pawelzMICHALIK Paweł 31 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 obstawski miroslzaw marianOBSTAWSKI Mirosław Marian 59 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 szczubelzek klaudiaSZCZUBEŁEK Klaudia 18 Ostrołęka 2 0.00014
0.14
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pruszynzski bogdan bartlzomiejPRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej 73 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 pluchrat barbara teresaPLUCHRAT Barbara Teresa 66 Warszawa 0 0
0.00
3 morysinzski stanislzaw bartlzomiejMORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej 62 Warszawa 0 0
0.00
4 polichnowska jolanta mariaPOLICHNOWSKA Jolanta Maria 70 Warszawa 0 0
0.00
5 obierzynzska agnieszka annaOBIERZYŃSKA Agnieszka Anna 35 Warszawa 0 0
0.00
6 wysoczanzski waleryWYSOCZAŃSKI Walery 63 Warszawa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziong ryszard marekDZIONG Ryszard Marek 63 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
2 szmigiel beataSZMIGIEL Beata 31 Warszawa 3 0.00021
0.21
3 balcerzak barbaraBALCERZAK Barbara 67 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 dryl andrzej marianDRYL Andrzej Marian 62 Milanówek 1 7.0E-5
0.07
5 gozrski henryk albinGÓRSKI Henryk Albin 73 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 wykrezt-semilska magdalena teresaWYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa 66 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW STRONNICTWA PRACY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasilewska-miernicka grazzzyna janinaWASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina 68 Warszawa 0 0
0.00
2 szulzakiewicz ryszardSZUŁAKIEWICZ Ryszard 72 Warszawa 0 0
0.00
3 jaromska larysa helenaJAROMSKA Larysa Helena 56 Blizne Jasińskiego 0 0
0.00
4 wrozbel krzysztofWRÓBEL Krzysztof 55 Rząśnik 3 0.00021
0.21
5 zwolinzska joanna zofiaZWOLIŃSKA Joanna Zofia 65 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 lzezski pawelz cezaryŁĘSKI Paweł Cezary 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady m.st. Warszawy) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2457
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2457
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2030
3 Liczba kart niewykorzystanych 550
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1478
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1478
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1475
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1472
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1446
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 basinzski piotrBASIŃSKI Piotr 36 Warszawa 33 0.00228
2.28
2 kajm katarzynaKAJM Katarzyna 62 Warszawa 21 0.00145
1.45
3 kruk marek franciszekKRUK Marek Franciszek 59 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 porczyk katarzynaPORCZYK Katarzyna 32 Warszawa 12 0.00083
0.83
5 niebrzegowski pawelz narcyzNIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz 43 WARSZAWA 2 0.00014
0.14
6 wierzbicka malzgorzataWIERZBICKA Małgorzata 29 WARSZAWA 24 0.00166
1.66
7 szpiewak radoslzawŚPIEWAK Radosław 39 WARSZAWA 17 0.00118
1.18
8 potentas leszek stanislzawPOTENTAS Leszek Stanisław 46 WARSZAWA 3 0.00021
0.21
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluczynzski maciej tomaszKLUCZYŃSKI Maciej Tomasz 40 Warszawa 8 0.00055
0.55
2 luszniewski konradLUŚNIEWSKI Konrad 67 Warszawa 0 0
0.00
3 dazbrowska julia katarzynaDĄBROWSKA Julia Katarzyna 18 Warszawa 4 0.00028
0.28
4 smolarska-kowalska eliza ludmilzaSMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła 44 Warszawa 0 0
0.00
5 zakrzewski ireneusz adamZAKRZEWSKI Ireneusz Adam 63 Warszawa 0 0
0.00
6 seweryn anna mariaSEWERYN Anna Maria 19 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 roguska magdalenaROGUSKA Magdalena 38 Warszawa 251 0.01736
17.36
2 auksel-sekutowicz anna boguslzawaAUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława 39 Warszawa 38 0.00263
2.63
3 szustek gabriela beataSZUSTEK Gabriela Beata 41 Warszawa 53 0.00367
3.67
4 drobiszewski grzegorz adamDROBISZEWSKI Grzegorz Adam 27 Warszawa 21 0.00145
1.45
5 borowska agnieszka elzzzbietaBOROWSKA Agnieszka Elżbieta 46 Warszawa 41 0.00284
2.84
6 michalski piotrMICHALSKI Piotr 40 Warszawa 31 0.00214
2.14
7 stachurski roman kazimierzSTACHURSKI Roman Kazimierz 55 Warszawa 37 0.00256
2.56
8 lzabanowski aleksander tomaszŁABANOWSKI Aleksander Tomasz 19 Warszawa 21 0.00145
1.45
Razem 493
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 493

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 artymowski jan augustARTYMOWSKI Jan August 40 Warszawa 18 0.00124
1.24
2 osypiuk anna mariaOSYPIUK Anna Maria 63 Warszawa 7 0.00048
0.48
3 kowalczyk waldemar robertKOWALCZYK Waldemar Robert 57 Warszawa 6 0.00041
0.41
4 chrobak jadwiga wlzadyslzawaCHROBAK Jadwiga Władysława 69 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 rytel jerzy marianRYTEL Jerzy Marian 61 Warszawa 4 0.00028
0.28
6 pakulza mariola monikaPAKUŁA Mariola Monika 51 Warszawa 5 0.00035
0.35
7 wrozblewski andrzej wiktorWRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor 64 Warszawa 2 0.00014
0.14
8 sawczuk sebastian jerzySAWCZUK Sebastian Jerzy 43 Warszawa 2 0.00014
0.14
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olszewski dariusz stanislzawOLSZEWSKI Dariusz Stanisław 47 Warszawa 28 0.00194
1.94
2 wojdat slzawomir leonardWOJDAT Sławomir Leonard 49 Warszawa 3 0.00021
0.21
3 hajduk kamil lzukaszHAJDUK Kamil Łukasz 30 Warszawa 11 0.00076
0.76
4 mioduszewski danielMIODUSZEWSKI Daniel 43 Warszawa 4 0.00028
0.28
5 bugalska judyta annaBUGALSKA Judyta Anna 22 Warszawa 5 0.00035
0.35
6 zarezba-korzeniewska wiolettaZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta 43 Warszawa 6 0.00041
0.41
7 wolinzska katarzynaWOLIŃSKA Katarzyna 28 Warszawa 5 0.00035
0.35
8 zamorski tomaszZAMORSKI Tomasz 46 Warszawa 5 0.00035
0.35
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos rafalz patrykKŁOS Rafał Patryk 20 Warszawa 6 0.00041
0.41
2 tracz agnieszka zofiaTRACZ Agnieszka Zofia 43 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 baryga damian dariuszBARYGA Damian Dariusz 19 Warszawa 0 0
0.00
4 tracz weronikaTRACZ Weronika 18 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 klzos janinaKŁOS Janina 69 Warszawa 0 0
0.00
6 zakrzewski tomasz lzukaszZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
7 chudonz katarzyna magdalenaCHUDOŃ Katarzyna Magdalena 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ozdoba jacek dawidOZDOBA Jacek Dawid 27 Warszawa 212 0.01466
14.66
2 klimiuk wiktorKLIMIUK Wiktor 32 Warszawa 63 0.00436
4.36
3 kezdzierski sebastian robertKĘDZIERSKI Sebastian Robert 35 Warszawa 41 0.00284
2.84
4 kopka dorotaKOPKA Dorota 45 Warszawa 39 0.0027
2.70
5 balzdyga karolinaBAŁDYGA Karolina 19 Warszawa 18 0.00124
1.24
6 wilkowojska-bielecka grazzzyna mariaWILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria 59 Warszawa 8 0.00055
0.55
7 pist sylwia gabrielaPIST Sylwia Gabriela 31 Warszawa 6 0.00041
0.41
8 jasinzska katarzyna elzzzbietaJASIŃSKA Katarzyna Elżbieta 57 Warszawa 46 0.00318
3.18
Razem 433
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 433

Lista nr 15 - KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazbrowska-majewska maria elzzzbietaDĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta 62 Warszawa 15 0.00104
1.04
2 leszczynzski marcinLESZCZYŃSKI Marcin 29 Warszawa 6 0.00041
0.41
3 lzoza martaŁOZA Marta 38 Warszawa 7 0.00048
0.48
4 fornalska nataliaFORNALSKA Natalia 32 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
5 kowalski piotr krzysztofKOWALSKI Piotr Krzysztof 44 Warszawa 2 0.00014
0.14
6 poglzud-kisielewska marzannaPOGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna 57 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 pachnik cezary zbigniewPACHNIK Cezary Zbigniew 26 Warszawa 4 0.00028
0.28
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 16 - KWW SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ P. IKONOWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ikonowicz piotr igorIKONOWICZ Piotr Igor 62 Warszawa 29 0.00201
2.01
2 bielecki krzysztofBIELECKI Krzysztof 80 Warszawa 0 0
0.00
3 rembiejewska ewa martaREMBIEJEWSKA Ewa Marta 38 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
4 palarski grzegorzPALARSKI Grzegorz 44 Warszawa 0 0
0.00
5 konopka dariuszKONOPKA Dariusz 46 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 salich krzysztof marekSALICH Krzysztof Marek 68 Warszawa 0 0
0.00
7 kaczor wiolettaKACZOR Wioletta 42 Warszawa 0 0
0.00
8 karaszkiewicz sylwia annaKARAŚKIEWICZ Sylwia Anna 32 Warszawa 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 17 - KWW ODKORKUJEMY WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 retelski dariuszRETELSKI Dariusz 20 Warszawa 10 0.00069
0.69
2 cieszlak maciejCIEŚLAK Maciej 20 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 pytlarczyk michalzPYTLARCZYK Michał 19 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 wiadrowska anna barbaraWIADROWSKA Anna Barbara 52 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 petykiewicz marzena barbaraPETYKIEWICZ Marzena Barbara 31 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
6 pabich-tanajno agnieszka elzzzbietaPABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta 42 Warszawa 3 0.00021
0.21
7 kierzkowski krzysztof kamilKIERZKOWSKI Krzysztof Kamil 18 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 18 - KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlicz-wezgorowski konrad wojciechWIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech 32 Warszawa 23 0.00159
1.59
2 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 33 Warszawa 112 0.00775
7.75
3 osypowicz michalzOSYPOWICZ Michał 45 Warszawa 4 0.00028
0.28
4 wiechowska zuzanna jadwigaWIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga 27 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 truszcinzski lzukasz boguslzawTRUŚCIŃSKI Łukasz Bogusław 35 Warszawa 5 0.00035
0.35
6 marczynzska-goldstein ewa aleksandraMARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra 39 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
7 tysler marcin piotrTYSLER Marcin Piotr 40 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
8 grabowska agata juliaGRABOWSKA Agata Julia 23 Warszawa 6 0.00041
0.41
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 20 - KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 0 0
0.00
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 0 0
0.00
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 1 7.0E-5
0.07
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 21 - KW II RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska arkadiusz zbigniewTRZASKA Arkadiusz Zbigniew 55 Warszawa 2 0.00014
0.14
2 nowak krystyna elzzzbietaNOWAK Krystyna Elżbieta 62 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 kuna anna mariaKUNA Anna Maria 64 Warszawa 2 0.00014
0.14
4 strzezpek anna dominikaSTRZĘPEK Anna Dominika 38 Warszawa 0 0
0.00
5 jablzonzski andrzejJABŁOŃSKI Andrzej 47 Warszawa 0 0
0.00
6 gajda marcin rafalzGAJDA Marcin Rafał 38 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 22 - KWW JACKA WOJCIECHOWICZA AKCJA WARSZAWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iskra marcin piotrISKRA Marcin Piotr 43 Warszawa 11 0.00076
0.76
2 godlewski rafalz dariuszGODLEWSKI Rafał Dariusz 40 Warszawa 1 7.0E-5
0.07
3 dawidowicz magdalenaDAWIDOWICZ Magdalena 29 Warszawa 3 0.00021
0.21
4 dudkiewicz aida simonaDUDKIEWICZ Aida Simona 22 Warszawa 2 0.00014
0.14
5 broniszewski pawelzBRONISZEWSKI Paweł 26 Warszawa 0 0
0.00
6 matysiak grazzzyna dorotaMATYSIAK Grażyna Dorota 59 Warszawa 0 0
0.00
7 pieztka krzysztof piotrPIĘTKA Krzysztof Piotr 29 Warszawa 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17