Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 659
Wyborców 7 465
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Lelis
 • Wybory Wójta Gminy Lelis
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48 Lelis stały Tak Sołectwa: Lelis, Długi Kąt, Durlasy, Gibałka, Łodziska, Szafarnia
2 Szkoła Podstawowa, 37 Nasiadki stały Nie Sołectwa: Nasiadki, Szafarczyska
3 Szkoła Podstawowa, 24a Olszewka stały Nie Sołectwa: Olszewka, Szwendrowy Most
4 Szkoła Podstawowa, 80 Łęg Przedmiejski stały Tak Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery
5 Szkoła Podstawowa, 55 Dąbrówka stały Nie Sołectwa: Dąbrówka, Gąski, Szkwa, Płoszyce
6 Szkoła Podstawowa, 23 Łęg Starościński stały Nie Sołectwa: Kurpiewskie, Łęg Starościński
7 Szkoła Podstawowa, 120 Obierwia stały Tak Sołectwa: Aleksandrowo, Obierwia
8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Białobiel stały Tak Sołectwa: Białobiel, Gnaty, Siemnocha.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Lelis 1 687 5 5
0.0000020000Nr 2 Długi Kąt, Gibałka 1 302 4 4
0.0000030000Nr 3 Durlasy 1 383 3 3
0.0000040000Nr 4 Łodziska, Szafarnia 1 362 4 4
0.0000050000Nr 5 Nasiadki, Szafarczyska 1 627 4 4
0.0000060000Nr 6 Olszewka, Szwendrowy Most 1 639 5 5
0.0000070000Nr 7 Łęg Przedmiejski od nr 1 do nr 77B, ul. Akacjowa, ul. Błękitna, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Fiołkowa, ul. Grafitowa, ul. Jabłoniowa, ul. Magnolii, ul. Makowa, ul. Ostrołęcka, ul. Różana, ul. Świerkowa, ul. Wiśniowa, ul. Wrzosowa, ul. Lawendowa, ul. Olszynowa, ul. Kalinowa 1 494 3 3
0.0000080000Nr 8 Łęg Przedmiejski od nr 78 do nr 165, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Malinowa, ul. Stokrotkowa, ul. Wspólna 1 506 3 3
0.0000090000Nr 9 Łęg Starościński-Walery 1 312 4 4
0.0000100000Nr 10 Dąbrówka, Szkwa 1 381 5 5
0.0000110000Nr 11 Gąski, Płoszyce 1 397 3 3
0.0000120000Nr 12 Łęg Starościński, Kurpiewskie 1 602 3 3
0.0000130000Nr 13 Aleksandrowo, Obierwia 1 722 3 3
0.0000140000Nr 14 Białobiel 1 666 3 3
0.0000150000Nr 15 Gnaty, Siemnocha 1 385 4 4
Podsumowanie 15 7 465 56 56

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY DZIŚ KWW CZAS NA ZMIANY DZIŚ 1 1 1 1 1 5
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY LELIS KWW GMINY LELIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNA GMINA LELIS KWW BEZPARTYJNA GMINA LELIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZJEDNOCZONA GMINA” KWW ZJEDNOCZONA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA BULAKA KWW KRZYSZTOFA BULAKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 PRUSIK Stefan 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY LELIS Durlasy
2 MRÓZ Krzysztof 46 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNA GMINA LELIS Olszewka
3 OLKOWSKI Jacek 51 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Lelis
1 GAWRYCH Marek 49 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZJEDNOCZONA GMINA” Nasiadki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 687 427 425 61.86% 0.06186
416 97.88% 0.09788
Tak
2 302 206 204 67.55% 0.06755
203 99.51% 0.09951
Tak
3 383 251 251 65.54% 0.06554
249 99.20% 0.0992
Tak
4 362 259 259 71.55% 0.07155
251 96.91% 0.09691
Tak
5 627 414 414 66.03% 0.06603
411 99.28% 0.09928
Tak
6 639 381 380 59.47% 0.05947
378 99.47% 0.09947
Tak
7 494 268 268 54.25% 0.05425
265 98.88% 0.09888
Tak
8 506 256 255 50.40% 0.0504
247 96.86% 0.09686
Tak
9 312 196 196 62.82% 0.06282
191 97.45% 0.09745
Tak
10 381 237 237 62.20% 0.0622
237 100.00% 0.1
Tak
11 397 244 244 61.46% 0.06146
241 98.77% 0.09877
Tak
12 602 346 346 57.48% 0.05748
342 98.84% 0.09884
Tak
13 722 423 422 58.45% 0.05845
402 95.26% 0.09526
Tak
14 666 417 417 62.61% 0.06261
414 99.28% 0.09928
Tak
15 385 275 274 71.17% 0.07117
269 98.18% 0.09818
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 036 12 22.94% 0.02294
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY DZIŚ 94 5 2.08% 0.00208
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY LELIS 1 769 14 39.17% 0.03917
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNA GMINA LELIS 854 11 18.91% 0.01891
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZJEDNOCZONA GMINA” 710 13 15.72% 0.01572
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA BULAKA 53 1 1.17% 0.00117

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 036 12 5 22.94% 0.02294
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY DZIŚ 94 5 0 2.08% 0.00208
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY LELIS 1 769 14 8 39.17% 0.03917
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNA GMINA LELIS 854 11 1 18.91% 0.01891
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZJEDNOCZONA GMINA” 710 13 1 15.72% 0.01572
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA BULAKA 53 1 0 1.17% 0.00117

Rada Gminy Lelis - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 DAWID Elżbieta 93 22.36% 0.02236
Nie
1 18 18 CZEKAŁA Ewa Małgorzata 15 3.61% 0.00361
Nie
1 19 19 NIEDŹWIECKA Teresa Elżbieta 108 25.96% 0.02596
Nie
1 20 20 PYSKŁO Bogdan Zdzisław 133 31.97% 0.03197
Tak
1 21 21 SĘK Przemysław Marcin 67 16.11% 0.01611
Nie
2 10 10 ŚWIDWA Jadwiga 34 16.75% 0.01675
Nie
2 19 19 DAWID Jerzy 126 62.07% 0.06207
Tak
2 20 20 KRYSTIAN Monika 24 11.82% 0.01182
Nie
2 21 21 SZMIGIEL Jarosław 19 9.36% 0.00936
Nie
3 10 10 MAŻEWSKI Andrzej 82 32.93% 0.03293
Nie
3 19 19 SZCZEPANEK Stanisław 146 58.63% 0.05863
Tak
3 21 21 PUŁAWSKA Maria 21 8.43% 0.00843
Nie
4 10 10 OLEŚKIEWICZ Agnieszka 22 8.76% 0.00876
Nie
4 19 19 BAŁON Janusz Henryk 127 50.60% 0.0506
Tak
4 20 20 PIERZCHAŁA Jarosław Adam 100 39.84% 0.03984
Nie
4 21 21 ZALEWSKI Karol 2 0.80% 0.0008
Nie
5 10 10 NIEDŹWIECKI Krzysztof Władysław 76 18.49% 0.01849
Nie
5 19 19 MRÓZ Dariusz Józef 202 49.15% 0.04915
Tak
5 20 20 PRAJS Mariusz Wojciech 54 13.14% 0.01314
Nie
5 21 21 MARCZAK Jan 79 19.22% 0.01922
Nie
6 10 10 BAŁDYGA Wiesław Czesław 60 15.87% 0.01587
Nie
6 18 18 WOŁOSZ Edward 13 3.44% 0.00344
Nie
6 19 19 WOŁOSZ Małgorzata 183 48.41% 0.04841
Tak
6 20 20 GERS Kazimierz 102 26.98% 0.02698
Nie
6 21 21 BAGIŃSKA-GĄSKA Aneta 20 5.29% 0.00529
Nie
7 10 10 PŁOCHA Jarosław Adam 38 14.34% 0.01434
Nie
7 19 19 BIEŃKOWSKI Eugeniusz 162 61.13% 0.06113
Tak
7 20 20 KOWALSKI Tomasz 65 24.53% 0.02453
Nie
8 10 10 DOBKOWSKA Anna Danuta 142 57.49% 0.05749
Tak
8 18 18 ŁĘPICKI Krzysztof 34 13.77% 0.01377
Nie
8 21 21 KURGAN Arkadiusz 71 28.74% 0.02874
Nie
9 10 10 SZCZUBEŁEK Józef 147 76.96% 0.07696
Tak
9 18 18 ZYŚK Robert 11 5.76% 0.00576
Nie
9 19 19 KWIATKOWSKI Witold 12 6.28% 0.00628
Nie
9 21 21 PARZYCH Katarzyna 21 10.99% 0.01099
Nie
10 10 10 PIANKA Robert Jan 65 27.43% 0.02743
Tak
10 19 19 DUDA Tadeusz 61 25.74% 0.02574
Nie
10 20 20 ŻELAZNY Zbigniew 35 14.77% 0.01477
Nie
10 21 21 POPIELARCZYK Bogdan 23 9.70% 0.0097
Nie
10 22 22 BULAK Krzysztof 53 22.36% 0.02236
Nie
11 19 19 KOŁODZIEJCZYK Zdzisław 99 41.08% 0.04108
Tak
11 20 20 DEPTUŁA Zofia 60 24.90% 0.0249
Nie
11 21 21 KACZYŃSKA Sylwia 82 34.02% 0.03402
Nie
12 10 10 NALEWAJK Tomasz Antoni 136 39.77% 0.03977
Tak
12 19 19 MAJEWSKI Robert Antoni 109 31.87% 0.03187
Nie
12 21 21 STAŚKIEWICZ Jacek 97 28.36% 0.02836
Nie
13 19 19 STEPNOWSKI Kamil 227 56.47% 0.05647
Tak
13 20 20 BEDNARCZYK Czesław 110 27.36% 0.02736
Nie
13 21 21 ŚWIĘCKA Wioleta 65 16.17% 0.01617
Nie
14 19 19 PIEKARSKI Marcin Marian 135 32.61% 0.03261
Nie
14 20 20 TERCJAK Jerzy 136 32.85% 0.03285
Nie
14 21 21 PARZYCHOWSKI Paweł 143 34.54% 0.03454
Tak
15 10 10 BAKUŁA Andrzej 141 52.42% 0.05242
Tak
15 18 18 WISKA Krystyna 21 7.81% 0.00781
Nie
15 19 19 BRZOZOWSKI Andrzej 72 26.77% 0.02677
Nie
15 20 20 SZCZUBEŁEK Roman 35 13.01% 0.01301
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GAWRYCH Marek 49 średnie Nasiadki, 813 17.94 Nie
2 MRÓZ Krzysztof 46 wyższe Olszewka, 842 18.58 Nie
3 OLKOWSKI Jacek 51 wyższe Lelis, 520 11.47 Nie
4 PRUSIK Stefan 54 wyższe Durlasy, 2 357 52.01 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48 Lelis stały 1 734 1 141 1 141 65.80% 0.0658
1 117 97.90%
2 Szkoła Podstawowa, 37 Nasiadki stały 627 414 414 66.03% 0.06603
411 99.28%
3 Szkoła Podstawowa, 24a Olszewka stały 639 382 380 59.47% 0.05947
376 98.95%
4 Szkoła Podstawowa, 80 Łęg Przedmiejski stały 1 312 720 720 54.88% 0.05488
708 98.33%
5 Szkoła Podstawowa, 55 Dąbrówka stały 778 481 481 61.83% 0.06183
477 99.17%
6 Szkoła Podstawowa, 23 Łęg Starościński stały 602 346 346 57.48% 0.05748
343 99.13%
7 Szkoła Podstawowa, 120 Obierwia stały 722 423 423 58.59% 0.05859
412 97.40%
8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Białobiel stały 1 051 692 692 65.84% 0.06584
688 99.42%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 659 7 465 8 1