Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 043
Wyborców 3 188
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
 • Wybory Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej, 56C Wieczfnia Kościelna stały Tak Miejscowości: Bąki, Bonisław, Chmielewko, Kulany, Kulany-Kolonie, Marianowo, Pepłowo, Pepłówek, Pogorzel, Turowo, Turówek, Wąsosze, Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Zakrzewo-Froczki, Zakrzewo-Ranki, Zakrzewo Wielkie, Załęże
2 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej Szkoła Filialna w Grzebsku, 21 Grzebsk stały Nie Miejscowości: Chmielewo Małe, Chmielewo Wielkie, Długokąty, Grądzik, Grzebsk, Kobiałki, Łęg, Żaki
3 Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich, 24 Uniszki Zawadzkie stały Nie Miejscowości: Kuklin, Michalinowo, Uniszki-Cegielnia, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Żulinek
4 Szkoła Podstawowa w Windykach, 20 Windyki stały Tak Miejscowości: Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik, Rukały, Windyki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Chmielewo Wielkie, Łęg 1 148 4 4
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Długokąty, Kobiałki 1 122 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Grzebsk 1 283 4 4
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Zakrzewo Wielkie, Załęże miejscowości Turowo, Załęże 1 177 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Bąki, Chmielewko, Pogorzel, Wąsosze 1 201 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Wieczfnia Kościelna 1 255 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Kulany, Wieczfnia-Kolonia 1 226 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Bonisław, Pepłowo 1 224 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik 1 160 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Windyki (po prawej stronie drogi powiatowej P2307W relacji Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Pepłówek od nr 1 do nr 36 i od nr 112 do nr 151) 1 218 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Windyki (po lewej stronie drogi powiatowej P2307W relacji Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Pepłówek od nr 37 do nr 111) 1 163 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Uniszki-Cegielnia, Uniszki Zawadzkie (po prawej stronie drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk-Warszawa-Chyżne od nr 42 do nr 83, 83A, 101, 101D, 102, 103, 111, 112, 114) 1 291 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Uniszki Zawadzkie (po lewej stronie drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk-Warszawa-Chyżne od nr 1 do nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, od nr 84 do nr 100, 107, 108, od nr 115 do nr 118, 121, 123) 1 264 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Kuklin 1 286 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Michalinowo, Uniszki Gumowskie 1 170 4 4
Podsumowanie 15 3 188 48 48

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA GĘBALI KWW MARIUSZA GĘBALI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO PĘKAŁY KWW JERZEGO PĘKAŁY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA KWW NGWK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI GŁOWACKIEJ KWW AGNIESZKI GŁOWACKIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 PĘKAŁA Jerzy 59 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO PĘKAŁY „Samoobrona” Wieczfnia Kościelna
2 JANKOWSKI Robert Maciej 50 wyższe humanistyczne KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Pepłowo
1 GĘBALA Mariusz 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA GĘBALI Polskie Stronnictwo Ludowe Windyki
3 KOZIEŁ-JĘDRZEJEWSKA Natalia 29 wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA Łęg

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 148 117 117 79.05% 0.07905
115 98.29% 0.09829
Tak
2 122 82 82 67.21% 0.06721
77 93.90% 0.0939
Tak
3 283 127 127 44.88% 0.04488
117 92.13% 0.09213
Tak
4 177 96 106 59.89% 0.05989
105 99.06% 0.09906
Tak
5 201 146 146 72.64% 0.07264
145 99.32% 0.09932
Tak
6 255 181 181 70.98% 0.07098
178 98.34% 0.09834
Tak
7 226 164 163 72.12% 0.07212
157 96.32% 0.09632
Tak
8 224 143 143 63.84% 0.06384
137 95.80% 0.0958
Tak
9 160 127 127 79.38% 0.07938
126 99.21% 0.09921
Tak
10 218 148 148 67.89% 0.06789
146 98.65% 0.09865
Tak
11 163 100 100 61.35% 0.06135
99 99.00% 0.099
Tak
12 291 152 152 52.23% 0.05223
142 93.42% 0.09342
Tak
13 264 134 134 50.76% 0.05076
131 97.76% 0.09776
Tak
14 286 161 161 56.29% 0.05629
158 98.14% 0.09814
Tak
15 170 131 131 77.06% 0.07706
130 99.24% 0.09924
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 437 13 22.26% 0.02226
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA GĘBALI 795 15 40.50% 0.0405
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO PĘKAŁY 121 9 6.16% 0.00616
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA 510 10 25.98% 0.02598
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI GŁOWACKIEJ 100 1 5.09% 0.00509

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 437 13 1 22.26% 0.02226
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA GĘBALI 795 15 9 40.50% 0.0405
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO PĘKAŁY 121 9 0 6.16% 0.00616
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA 510 10 4 25.98% 0.02598
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI GŁOWACKIEJ 100 1 1 5.09% 0.00509

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 PSZCZÓŁKOWSKA Barbara 39 33.91% 0.03391
Nie
1 16 16 WINNOWSKI Krzysztof 47 40.87% 0.04087
Tak
1 17 17 ŻBIKOWSKA Wioletta 0 0.00% 0
Nie
1 18 18 ŁAPKA Leszek 29 25.22% 0.02522
Nie
2 16 16 DŁUGOKĘCKI Paweł 40 51.95% 0.05195
Tak
2 18 18 CHMIELEWSKI Szymon Marek 37 48.05% 0.04805
Nie
3 10 10 NAPIÓRKOWSKI Franciszek 6 5.13% 0.00513
Nie
3 16 16 TEREPET Zofia 25 21.37% 0.02137
Nie
3 17 17 KOWALSKI Jan 1 0.85% 0.00085
Nie
3 18 18 BĄK Tadeusz 85 72.65% 0.07265
Tak
4 10 10 BARTKOWSKA Teresa 21 20.00% 0.02
Nie
4 16 16 SZYPULSKI Zygmunt Tadeusz 17 16.19% 0.01619
Nie
4 17 17 KOŁAKOWSKI Włodzimierz 13 12.38% 0.01238
Nie
4 18 18 TUROWSKI Tomasz 54 51.43% 0.05143
Tak
5 10 10 GEMEL Andrzej Zenon 12 8.28% 0.00828
Nie
5 16 16 ZEMBRZUSKI Zbigniew 52 35.86% 0.03586
Nie
5 17 17 AMELIAN Anna 12 8.28% 0.00828
Nie
5 18 18 KOŁAKOWSKI Marek 69 47.59% 0.04759
Tak
6 10 10 ZASINA Grzegorz 47 26.40% 0.0264
Nie
6 16 16 GŁOWACKA Aneta 73 41.01% 0.04101
Tak
6 17 17 DĄBKOWSKA Magdalena 16 8.99% 0.00899
Nie
6 18 18 GUTOWSKA Ewa 42 23.60% 0.0236
Nie
7 10 10 SIECZKA Elżbieta 81 51.59% 0.05159
Tak
7 16 16 KOCOT Henryk 61 38.85% 0.03885
Nie
7 17 17 JĘDRZEJEWSKA Elżbieta 15 9.55% 0.00955
Nie
8 10 10 JANKOWSKI Robert Maciej 31 22.63% 0.02263
Nie
8 16 16 POKUS Krystyna 57 41.61% 0.04161
Tak
8 17 17 JASTRZĘBOWSKI Piotr 49 35.77% 0.03577
Nie
9 16 16 GOLON Mirosława 71 56.35% 0.05635
Tak
9 18 18 SOBOTKA Arkadiusz 55 43.65% 0.04365
Nie
10 10 10 MAJERAN Sylwester 24 16.44% 0.01644
Nie
10 16 16 SZEMPLIŃSKA Agnieszka 88 60.27% 0.06027
Tak
10 18 18 HAN Robert 34 23.29% 0.02329
Nie
11 10 10 JANUSZ Wiktor Wojciech 19 19.19% 0.01919
Nie
11 16 16 GĘBALA Andrzej 80 80.81% 0.08081
Tak
12 10 10 JASZCZERSKA Anna 49 34.51% 0.03451
Nie
12 16 16 CHMIELEWSKI Krzysztof Marcin 63 44.37% 0.04437
Tak
12 18 18 GOŁĘBIEWSKI Miłosz 30 21.13% 0.02113
Nie
13 10 10 CICHA Monika 38 29.01% 0.02901
Nie
13 16 16 SKOLIMOWSKI Mirosław 93 70.99% 0.07099
Tak
14 10 10 RUDZIŃSKI Kazimierz 40 25.32% 0.02532
Nie
14 16 16 LIBUDZKA Małgorzata 11 6.96% 0.00696
Nie
14 17 17 ZYŚK Marta 7 4.43% 0.00443
Nie
14 19 19 GŁOWACKA Agnieszka 100 63.29% 0.06329
Tak
15 10 10 WYDURSKI Leszek Adam 30 23.08% 0.02308
Nie
15 16 16 SZYMAŃSKA Renata 17 13.08% 0.01308
Nie
15 17 17 ROGOWSKI Paweł 8 6.15% 0.00615
Nie
15 18 18 KRYSTEK Marcin 75 57.69% 0.05769
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GĘBALA Mariusz 44 wyższe Windyki, 971 49.02 Druga tura
2 JANKOWSKI Robert Maciej 50 wyższe humanistyczne Pepłowo, 256 12.92 Nie
3 KOZIEŁ-JĘDRZEJEWSKA Natalia 29 wyższe ekonomiczne Łęg, 691 34.88 Druga tura
4 PĘKAŁA Jerzy 59 średnie Wieczfnia Kościelna, 63 3.18 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej, 56C Wieczfnia Kościelna stały 1 083 748 739 68.24% 0.06824
728 98.51%
2 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej Szkoła Filialna w Grzebsku, 21 Grzebsk stały 553 326 326 58.95% 0.05895
319 97.85%
3 Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich, 24 Uniszki Zawadzkie stały 1 011 575 575 56.87% 0.05687
566 98.43%
4 Szkoła Podstawowa w Windykach, 20 Windyki stały 541 375 375 69.32% 0.06932
368 98.13%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GĘBALA Mariusz 44 wyższe Windyki, 1059 55.18 Tak
2 KOZIEŁ-JĘDRZEJEWSKA Natalia 29 wyższe ekonomiczne Łęg, 860 44.82 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych GĘBALA Mariusz Głosów ważnych oddanych na kandydatów KOZIEŁ-JĘDRZEJEWSKA Natalia
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej, 56C Wieczfnia Kościelna 648 384 59.26% 0.05926
40.74% 264
2 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej Szkoła Filialna w Grzebsku, 21 Grzebsk 318 102 32.08% 0.03208
67.92% 216
3 Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich, 24 Uniszki Zawadzkie 565 278 49.20% 0.0492
50.80% 287
4 Szkoła Podstawowa w Windykach, 20 Windyki 388 295 76.03% 0.07603
23.97% 93

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej, 56C Wieczfnia Kościelna stały 1094 650 650 59.41% 0.05941
648 99.69%
2 Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej Szkoła Filialna w Grzebsku, 21 Grzebsk stały 554 320 320 57.76% 0.05776
318 99.38%
3 Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich, 24 Uniszki Zawadzkie stały 1015 570 570 56.16% 0.05616
565 99.12%
4 Szkoła Podstawowa w Windykach, 20 Windyki stały 542 389 389 71.77% 0.07177
388 99.74%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 043 3 188 4 1