Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 21

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych, ul. Siennicka 17 Mińsk Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice AKACJOWA, FRYDERYKA CHOPINA, HELENY MODRZEJEWSKIEJ, HENRYKA WIENIAWSKIEGO, JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KASZTANOWA, KLONOWA, LUDOWA, MAZOWIECKA, SIENNICKA od 29 do końca numery nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, SPACEROWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
Liczba mieszkańców 2362
Liczba wyborców 1727
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 1
Rady Powiatu Mińskiego 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Miasta Mińsk Mazowiecki) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1729
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1729
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1499
3 Liczba kart niewykorzystanych 537
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 974
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 974
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 973
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 973
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 957
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubowski marcin tomaszJAKUBOWSKI Marcin Tomasz 43 wyższe prawnicze Mińsk Mazowiecki 608 0.06353
63.53
2 szlusarczyk robert krystianŚLUSARCZYK Robert Krystian 44 wyższe Mińsk Mazowiecki 349 0.03647
36.47
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1729
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1534
3 Liczba kart niewykorzystanych 560
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 974
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 970
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 948
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krusiewicz miroslzawKRUSIEWICZ Mirosław 57 Mińsk Mazowiecki 64 0.00675
6.75
2 cichonz alicja emiliaCICHOŃ Alicja Emilia 39 Mińsk Mazowiecki 80 0.00844
8.44
3 wyszogrodzki grzegorzWYSZOGRODZKI Grzegorz 52 Mińsk Mazowiecki 23 0.00243
2.43
4 samociuk miroslzaw januszSAMOCIUK Mirosław Janusz 61 Nowe Osiny 147 0.01551
15.51
5 albrechcinzska barbaraALBRECHCIŃSKA Barbara 60 Cielechowizna 13 0.00137
1.37
6 smuga robertSMUGA Robert 48 Mińsk Mazowiecki 65 0.00686
6.86
7 andrzejewska elzzzbieta mariaANDRZEJEWSKA Elżbieta Maria 62 Mińsk Mazowiecki 4 0.00042
0.42
8 szczerba ewaSZCZERBA Ewa 52 Mińsk Mazowiecki 10 0.00105
1.05
9 celej leszekCELEJ Leszek 59 Mińsk Mazowiecki 38 0.00401
4.01
Razem 444
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 444

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gazgol jakubGĄGOL Jakub 32 Mińsk Mazowiecki 14 0.00148
1.48
2 gruba tomaszGRUBA Tomasz 36 Mińsk Mazowiecki 6 0.00063
0.63
3 reduch izabelaREDUCH Izabela 32 Mińsk Mazowiecki 4 0.00042
0.42
4 wojtczyk lzukaszWOJTCZYK Łukasz 32 Mińsk Mazowiecki 17 0.00179
1.79
5 piszczek robertPISZCZEK Robert 37 Mińsk Mazowiecki 12 0.00127
1.27
6 sierhej karolinaSIERHEJ Karolina 29 Mińsk Mazowiecki 2 0.00021
0.21
7 romanyszyn lena katarzynaROMANYSZYN Lena Katarzyna 29 Mrozy 4 0.00042
0.42
8 kokoszka paulinaKOKOSZKA Paulina 23 Latowicz 7 0.00074
0.74
9 matwiej damianMATWIEJ Damian 33 Mińsk Mazowiecki 2 0.00021
0.21
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czyzzzewska anna halinaCZYŻEWSKA Anna Halina 48 Mińsk Mazowiecki 113 0.01192
11.92
2 stezpienz piotr ryszardSTĘPIEŃ Piotr Ryszard 43 Mińsk Mazowiecki 40 0.00422
4.22
3 gazsior dariuszGĄSIOR Dariusz 52 Mińsk Mazowiecki 82 0.00865
8.65
4 wieczorek elzzzbieta zofiaWIECZOREK Elżbieta Zofia 58 Mińsk Mazowiecki 16 0.00169
1.69
5 sitkiewicz damian emilSITKIEWICZ Damian Emil 35 Mińsk Mazowiecki 9 0.00095
0.95
6 dmowska bozzzena anielaDMOWSKA Bożena Aniela 58 Mińsk Mazowiecki 18 0.0019
1.90
7 krozlak pawelz dariuszKRÓLAK Paweł Dariusz 50 Mińsk Mazowiecki 32 0.00338
3.38
8 markiewicz lzukasz krzysztofMARKIEWICZ Łukasz Krzysztof 38 Mińsk Mazowiecki 7 0.00074
0.74
9 bryzek-muszynzska edyta danutaBRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta 40 Mińsk Mazowiecki 11 0.00116
1.16
Razem 328
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 328

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzesiak zbigniewGRZESIAK Zbigniew 74 Mińsk Mazowiecki 23 0.00243
2.43
2 tarczynzski zdzislzawTARCZYŃSKI Zdzisław 69 Mińsk Mazowiecki 18 0.0019
1.90
3 trezda miroslzawaTRĘDA Mirosława 52 Mińsk Mazowiecki 7 0.00074
0.74
4 kowszun justyna katarzynaKOWSZUN Justyna Katarzyna 34 Mińsk Mazowiecki 3 0.00032
0.32
5 skiba zdzislzawSKIBA Zdzisław 61 Mińsk Mazowiecki 4 0.00042
0.42
6 brewczynzska edytaBREWCZYŃSKA Edyta 42 Mińsk Mazowiecki 20 0.00211
2.11
7 mroczek antoni piotrMROCZEK Antoni Piotr 44 Mińsk Mazowiecki 5 0.00053
0.53
8 nalewka kamilNALEWKA Kamil 33 Mińsk Mazowiecki 16 0.00169
1.69
9 rombel malzgorzataROMBEL Małgorzata 52 Mińsk Mazowiecki 12 0.00127
1.27
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1729
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1552
3 Liczba kart niewykorzystanych 574
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 974
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 972
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 972
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 938
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 32 0.00341
3.41
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 3 0.00032
0.32
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 8 0.00085
0.85
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 5 0.00053
0.53
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 2 0.00021
0.21
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 7 0.00075
0.75
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 4 0.00043
0.43
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 7 0.00075
0.75
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 0 0
0.00
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 2 0.00021
0.21
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 11 0.00117
1.17
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 11 0.00117
1.17
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 0 0
0.00
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 1 0.00011
0.11
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 0 0
0.00
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 1 0.00011
0.11
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 27 0.00288
2.88
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 2 0.00021
0.21
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 2 0.00021
0.21
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 2 0.00021
0.21
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 0 0
0.00
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 0 0
0.00
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 2 0.00021
0.21
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 2 0.00021
0.21
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 3 0.00032
0.32
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 142 0.01514
15.14
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 24 0.00256
2.56
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 11 0.00117
1.17
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 6 0.00064
0.64
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 16 0.00171
1.71
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 17 0.00181
1.81
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 4 0.00043
0.43
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 19 0.00203
2.03
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 13 0.00139
1.39
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 7 0.00075
0.75
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 20 0.00213
2.13
Razem 279
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 279

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 16 0.00171
1.71
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 3 0.00032
0.32
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 1 0.00011
0.11
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 3 0.00032
0.32
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 1 0.00011
0.11
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 1 0.00011
0.11
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 0 0
0.00
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 1 0.00011
0.11
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 1 0.00011
0.11
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 0 0
0.00
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 12 0.00128
1.28
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 10 0.00107
1.07
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 0 0
0.00
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 0 0
0.00
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 0 0
0.00
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 3 0.00032
0.32
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 4 0.00043
0.43
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 0 0
0.00
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 3 0.00032
0.32
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 0 0
0.00
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 0 0
0.00
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 1 0.00011
0.11
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 2 0.00021
0.21
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 21 0.00224
2.24
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 6 0.00064
0.64
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 4 0.00043
0.43
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 4 0.00043
0.43
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 3 0.00032
0.32
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 2 0.00021
0.21
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 0 0
0.00
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 2 0.00021
0.21
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 6 0.00064
0.64
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 1 0.00011
0.11
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 3 0.00032
0.32
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 0 0
0.00
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 1 0.00011
0.11
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 0 0
0.00
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 1 0.00011
0.11
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 0 0
0.00
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 0 0
0.00
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 0 0
0.00
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 0 0
0.00
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 4 0.00043
0.43
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 52 0.00554
5.54
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 18 0.00192
1.92
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 7 0.00075
0.75
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 15 0.0016
1.60
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 209 0.02228
22.28
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 2 0.00021
0.21
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 12 0.00128
1.28
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 7 0.00075
0.75
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 15 0.0016
1.60
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 8 0.00085
0.85
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 19 0.00203
2.03
Razem 364
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 364

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 11 0.00117
1.17
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 1 0.00011
0.11
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 1 0.00011
0.11
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 1 0.00011
0.11
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 0 0
0.00
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 1 0.00011
0.11
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 2 0.00021
0.21
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 1 0.00011
0.11
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 3 0.00032
0.32
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 1 0.00011
0.11
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 2 0.00021
0.21
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 2 0.00021
0.21
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 1 0.00011
0.11
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 0 0
0.00
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 2 0.00021
0.21
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 0 0
0.00
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 2 0.00021
0.21
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 5 0.00053
0.53
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 0 0
0.00
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 0 0
0.00
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 0 0
0.00
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 0 0
0.00
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 2 0.00021
0.21
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mińsk Mazowiecki) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1729
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1729
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1538
3 Liczba kart niewykorzystanych 574
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 974
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 974
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 974
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 974
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 958
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubowski marcin tomaszJAKUBOWSKI Marcin Tomasz 43 Mińsk Mazowiecki 197 0.02056
20.56
2 bujalska eliza aleksandraBUJALSKA Eliza Aleksandra 32 Mińsk Mazowiecki 22 0.0023
2.30
3 plzochocki tomasz jacekPŁOCHOCKI Tomasz Jacek 49 Mińsk Mazowiecki 77 0.00804
8.04
4 rozparzynzska elzzzbieta tamaraROZPARZYŃSKA Elżbieta Tamara 70 Mińsk Mazowiecki 1 0.0001
0.10
5 bodziony kamil lzukaszBODZIONY Kamil Łukasz 27 Mińsk Mazowiecki 6 0.00063
0.63
6 jackiewicz olga jadwigaJACKIEWICZ Olga Jadwiga 31 Mińsk Mazowiecki 12 0.00125
1.25
7 dzienio mariusz robertDZIENIO Mariusz Robert 55 Mińsk Mazowiecki 6 0.00063
0.63
8 ludek igaLUDEK Iga 29 Mińsk Mazowiecki 18 0.00188
1.88
9 zzzylza mariuszŻYŁA Mariusz 44 Mińsk Mazowiecki 25 0.00261
2.61
Razem 364
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 364

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karwowski stefan janKARWOWSKI Stefan Jan 73 Mińsk Mazowiecki 8 0.00084
0.84
2 sienicka sylwiaSIENICKA Sylwia 34 Mińsk Mazowiecki 8 0.00084
0.84
3 lzukasiak arkadiusz jacekŁUKASIAK Arkadiusz Jacek 51 Mińsk Mazowiecki 2 0.00021
0.21
4 florowska-uchman monikaFLOROWSKA-UCHMAN Monika 37 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
5 zalewski mariusz andrzejZALEWSKI Mariusz Andrzej 39 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
6 kosakowska sylwia elwiraKOSAKOWSKA Sylwia Elwira 28 Mińsk Mazowiecki 5 0.00052
0.52
7 maciejewski jerzyMACIEJEWSKI Jerzy 77 Mińsk Mazowiecki 1 0.0001
0.10
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jurek leon wlzodzimierzJUREK Leon Włodzimierz 68 Mińsk Mazowiecki 57 0.00595
5.95
2 stolarczyk izabela beataSTOLARCZYK Izabela Beata 56 Mińsk Mazowiecki 54 0.00564
5.64
3 miazsko krzysztofMIĄSKO Krzysztof 32 Mińsk Mazowiecki 12 0.00125
1.25
4 blzaszczak tadeusz michalzBŁASZCZAK Tadeusz Michał 57 Mińsk Mazowiecki 20 0.00209
2.09
5 bartnicka karolinaBARTNICKA Karolina 32 Mińsk Mazowiecki 53 0.00553
5.53
6 kozakiewicz agnieszka izabelaKOZAKIEWICZ Agnieszka Izabela 32 Mińsk Mazowiecki 29 0.00303
3.03
7 plzochocki michalzPŁOCHOCKI Michał 30 Mińsk Mazowiecki 89 0.00929
9.29
8 tarchalska ewaTARCHALSKA Ewa 39 Mińsk Mazowiecki 2 0.00021
0.21
9 skalski patrykSKALSKI Patryk 24 Mińsk Mazowiecki 11 0.00115
1.15
Razem 327
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 327

Lista nr 16 - KWW MIŃSKIE FORUM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olzdak kamil przemyslzawOŁDAK Kamil Przemysław 30 Mińsk Mazowiecki 122 0.01273
12.73
2 frankiewicz ewelina magdalenaFRANKIEWICZ Ewelina Magdalena 33 Mińsk Mazowiecki 22 0.0023
2.30
3 kielzczykowski jacekKIEŁCZYKOWSKI Jacek 54 Mińsk Mazowiecki 3 0.00031
0.31
4 tkacz slzawomir krzysztofTKACZ Sławomir Krzysztof 59 Mińsk Mazowiecki 5 0.00052
0.52
5 klzossowska anna irenaKŁOSSOWSKA Anna Irena 64 Mińsk Mazowiecki 5 0.00052
0.52
6 wilk lidiaWILK Lidia 63 Mińsk Mazowiecki 9 0.00094
0.94
7 sowa karolSOWA Karol 21 Mińsk Mazowiecki 3 0.00031
0.31
8 plzochocki kamil grzegorzPŁOCHOCKI Kamil Grzegorz 35 Mińsk Mazowiecki 74 0.00772
7.72
Razem 243
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 243