Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81 Mińsk Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice DĄBRÓWKI od 27 do końca numery nieparzyste, HIPOLITA KONOPKI, JANA ŁUPIŃSKIEGO, JAŚMINOWA, JÓZEFA SYLWESTROWICZA, MARII GROCHOWSKIEJ, PŁK. ZYGMUNTA CHMIELEŃSKIEGO, PPŁK. MARIANA SKRZYNECKIEGO, RODZINY ŁUBIEŃSKICH, SĘDOMIERSKA
Liczba mieszkańców 1701
Liczba wyborców 1324
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 3
Rady Powiatu Mińskiego 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 6

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Wybory Rady Miasta Mińsk Mazowiecki) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1324
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1324
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1200
3 Liczba kart niewykorzystanych 486
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 715
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 715
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 708
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubowski marcin tomaszJAKUBOWSKI Marcin Tomasz 43 wyższe prawnicze Mińsk Mazowiecki 460 0.06497
64.97
2 szlusarczyk robert krystianŚLUSARCZYK Robert Krystian 44 wyższe Mińsk Mazowiecki 248 0.03503
35.03
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Mińsk Mazowiecki) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1324
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1324
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1194
3 Liczba kart niewykorzystanych 482
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 715
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 715
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 693
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mrozz jerzyMRÓZ Jerzy 41 Mińsk Mazowiecki 21 0.00303
3.03
2 reda barbara elzzzbietaREDA Barbara Elżbieta 39 Mińsk Mazowiecki 87 0.01255
12.55
3 galzazzka robertGAŁĄZKA Robert 54 Mińsk Mazowiecki 37 0.00534
5.34
4 borowiec grazzzyna mariaBOROWIEC Grażyna Maria 67 Mińsk Mazowiecki 9 0.0013
1.30
5 wojdyga piotr wojciechWOJDYGA Piotr Wojciech 53 Mińsk Mazowiecki 7 0.00101
1.01
6 gierdal zofiaGIERDAL Zofia 56 Mińsk Mazowiecki 33 0.00476
4.76
7 jasinzski robert witoldJASIŃSKI Robert Witold 53 Mińsk Mazowiecki 2 0.00029
0.29
8 sokolzowska elzzzbieta mariaSOKOŁOWSKA Elżbieta Maria 61 Mińsk Mazowiecki 24 0.00346
3.46
9 antosiewicz pawelzANTOSIEWICZ Paweł 41 Mińsk Mazowiecki 11 0.00159
1.59
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nurek jerzy tadeuszNUREK Jerzy Tadeusz 68 Mińsk Mazowiecki 6 0.00087
0.87
2 baginzska barbara annaBAGIŃSKA Barbara Anna 49 Mińsk Mazowiecki 5 0.00072
0.72
3 popek andrzejPOPEK Andrzej 49 Mińsk Mazowiecki 1 0.00014
0.14
4 skonecka-lzukasiak grazzzynaSKONECKA-ŁUKASIAK Grażyna 43 Mińsk Mazowiecki 1 0.00014
0.14
5 janiszewski wieslzaw romanJANISZEWSKI Wiesław Roman 66 Mińsk Mazowiecki 2 0.00029
0.29
6 gniado malzgorzataGNIADO Małgorzata 55 Mińsk Mazowiecki 1 0.00014
0.14
7 judka wlzadyslzawJUDKA Władysław 59 Mińsk Mazowiecki 3 0.00043
0.43
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skarzzzynzski daniel marcinSKARŻYŃSKI Daniel Marcin 40 Mińsk Mazowiecki 46 0.00664
6.64
2 szlusarczyk robert krystianŚLUSARCZYK Robert Krystian 44 Mińsk Mazowiecki 109 0.01573
15.73
3 gozrecki jozzefGÓRECKI Józef 65 Mińsk Mazowiecki 19 0.00274
2.74
4 markowska zofia hannaMARKOWSKA Zofia Hanna 57 Mińsk Mazowiecki 6 0.00087
0.87
5 stelmach marta kingaSTELMACH Marta Kinga 32 Mińsk Mazowiecki 9 0.0013
1.30
6 czyzzzewski roman leszekCZYŻEWSKI Roman Leszek 61 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
7 lipka emiliaLIPKA Emilia 34 Mińsk Mazowiecki 9 0.0013
1.30
8 drozzzzdzzz marianna zofiaDRÓŻDŻ Marianna Zofia 68 Mińsk Mazowiecki 1 0.00014
0.14
9 szpetnar pawelz miroslzawSZPETNAR Paweł Mirosław 56 Mińsk Mazowiecki 13 0.00188
1.88
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 16 - KWW MIŃSKIE FORUM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipinzski lzukaszLIPIŃSKI Łukasz 35 Mińsk Mazowiecki 19 0.00274
2.74
2 markowski kazimierzMARKOWSKI Kazimierz 68 Mińsk Mazowiecki 86 0.01241
12.41
3 kulma mariuszKULMA Mariusz 37 Mińsk Mazowiecki 50 0.00722
7.22
4 lzoboda bozzzena grazzzynaŁOBODA Bożena Grażyna 48 Mińsk Mazowiecki 20 0.00289
2.89
5 miszczak renata mariaMISZCZAK Renata Maria 42 Mińsk Mazowiecki 16 0.00231
2.31
6 soczko andrzej janSOĆKO Andrzej Jan 45 Mińsk Mazowiecki 13 0.00188
1.88
7 malinowska ewaMALINOWSKA Ewa 41 Mińsk Mazowiecki 5 0.00072
0.72
8 reczek sebastianRECZEK Sebastian 38 Mińsk Mazowiecki 22 0.00317
3.17
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1324
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1195
3 Liczba kart niewykorzystanych 504
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 714
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 714
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 714
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 678
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajowniczek krzysztofGAJOWNICZEK Krzysztof 39 Chlewiska 28 0.00413
4.13
2 blzonzska zofiaBŁOŃSKA Zofia 67 Sokołów Podlaski 5 0.00074
0.74
3 krupa marcinKRUPA Marcin 40 Węgrów 9 0.00133
1.33
4 kubelz joannaKUBEŁ Joanna 43 Dęby 6 0.00088
0.88
5 bodzan adamBODZAN Adam 29 Kamieńczyk 2 0.00029
0.29
6 malitka annaMALITKA Anna 55 Garwolin 6 0.00088
0.88
7 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 42 Ostrołęka 4 0.00059
0.59
8 kowalczyk urszula elzzzbietaKOWALCZYK Urszula Elżbieta 47 Bachorza 10 0.00147
1.47
9 tomasiewicz henryk ireneuszTOMASIEWICZ Henryk Ireneusz 61 Sulejówek 2 0.00029
0.29
10 krawczyk maria antoninaKRAWCZYK Maria Antonina 24 Warszawa 1 0.00015
0.15
11 lzubkowski lzukaszŁUBKOWSKI Łukasz 37 Pruszyn 2 0.00029
0.29
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzelzowska janina ewaORZEŁOWSKA Janina Ewa 51 Siedlce 9 0.00133
1.33
2 augustyniak miroslzaw janAUGUSTYNIAK Mirosław Jan 55 Sypniewo 1 0.00015
0.15
3 krupinzski marianKRUPIŃSKI Marian 71 Ostrołęka 0 0
0.00
4 domzzzalza cecyliaDOMŻAŁA Cecylia 62 Wyszków 1 0.00015
0.15
5 piesio jerzyPIESIO Jerzy 65 Garwolin 0 0
0.00
6 kozera mariuszKOZERA Mariusz 41 Barcząca 5 0.00074
0.74
7 pieniak rafalzPIENIAK Rafał 41 Sokołów Podlaski 1 0.00015
0.15
8 wieczorek anna agnieszkaWIECZOREK Anna Agnieszka 45 Krypy 0 0
0.00
9 pezdzich-oszcilzowska ewaPĘDZICH-OŚCIŁOWSKA Ewa 46 Ostrów Mazowiecka 1 0.00015
0.15
10 tarkowska annaTARKOWSKA Anna 38 Stare Biernaty 0 0
0.00
11 skwierczynzski grzegorz krzysztofSKWIERCZYŃSKI Grzegorz Krzysztof 44 Rzążew 2 0.00029
0.29
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska urszula saraZIELIŃSKA Urszula Sara 41 Siedlce 7 0.00103
1.03
2 nawrocki pawelz jerzyNAWROCKI Paweł Jerzy 58 Warszawa 0 0
0.00
3 kolzodziej irenaKOŁODZIEJ Irena 71 Warszawa 0 0
0.00
4 wilczynzski tomasz grzegorzWILCZYŃSKI Tomasz Grzegorz 38 Radom 2 0.00029
0.29
5 mitros katarzynaMITROS Katarzyna 75 Warszawa 1 0.00015
0.15
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanc elzzzbietaLANC Elżbieta 59 Sadowne 106 0.01563
15.63
2 gruzinzski krzysztof tadeuszGRUZIŃSKI Krzysztof Tadeusz 62 Sulejówek 22 0.00324
3.24
3 kalicki wieslzaw andrzejKALICKI Wiesław Andrzej 54 Żelków-Kolonia 6 0.00088
0.88
4 dziadak ryszardDZIADAK Ryszard 44 Maków Mazowiecki 8 0.00118
1.18
5 flaga ewa jolantaFLAGA Ewa Jolanta 58 Garwolin 8 0.00118
1.18
6 sobiech robertSOBIECH Robert 49 Kadzidło 8 0.00118
1.18
7 daniluk andrzejDANILUK Andrzej 52 Łosice 10 0.00147
1.47
8 jastrzezbska dorotaJASTRZĘBSKA Dorota 52 Sokołów Podlaski 5 0.00074
0.74
9 danielak marzenaDANIELAK Marzena 42 Kotuń 8 0.00118
1.18
10 wozjcik maciej miroslzawWÓJCIK Maciej Mirosław 52 Wyszków 12 0.00177
1.77
11 sawicka bozzzenaSAWICKA Bożena 52 Siedlce 18 0.00265
2.65
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 filipek krzysztofFILIPEK Krzysztof 57 Międzyleś 5 0.00074
0.74
2 prandota maciej tadeuszPRANDOTA Maciej Tadeusz 68 Warszawa 3 0.00044
0.44
3 kolzodziejczyk krzysztofKOŁODZIEJCZYK Krzysztof 66 Komorowo 9 0.00133
1.33
4 stawowska elzzzbieta halinaSTAWOWSKA Elżbieta Halina 65 Ostrołęka 0 0
0.00
5 lipowski wieslzawLIPOWSKI Wiesław 59 Łukowo 0 0
0.00
6 rowicka eryka annaROWICKA Eryka Anna 41 Wólka Paplińska 1 0.00015
0.15
7 fierka michalz dariuszFIERKA Michał Dariusz 27 Nowe Kościeliska 1 0.00015
0.15
8 matyja sylwiaMATYJA Sylwia 30 Marki 1 0.00015
0.15
9 laskowski patrykLASKOWSKI Patryk 30 Ostrów Mazowiecka 1 0.00015
0.15
10 zagrodzki tomasz zbigniewZAGRODZKI Tomasz Zbigniew 33 Warszawa 2 0.00029
0.29
11 dinh hong sandra ngocDINH HONG Sandra Ngoc 23 Warszawa 8 0.00118
1.18
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olko dorota zofiaOLKO Dorota Zofia 30 Siedlce 5 0.00074
0.74
2 pniewski tomasz andrzejPNIEWSKI Tomasz Andrzej 42 Warszawa 1 0.00015
0.15
3 zielinzska ewa danutaZIELIŃSKA Ewa Danuta 55 Warszawa 3 0.00044
0.44
4 szkudlzapska aleksandra ewaSZKUDŁAPSKA Aleksandra Ewa 34 Warszawa 0 0
0.00
5 regulza patryk erykREGUŁA Patryk Eryk 19 Węgrów 0 0
0.00
6 czepiel maja joannaCZEPIEL Maja Joanna 27 Warszawa 0 0
0.00
7 krajewski piotrKRAJEWSKI Piotr 55 Warszawa 2 0.00029
0.29
8 broniarek andrzej rafalzBRONIAREK Andrzej Rafał 33 Warszawa 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tumanowicz witold slzawomirTUMANOWICZ Witold Sławomir 31 Warszawa 5 0.00074
0.74
2 durka adam eliaszDURKA Adam Eliasz 50 Stojadła 0 0
0.00
3 dazdera karolDĄDERA Karol 22 Długosiodło 0 0
0.00
4 melion magdalena patrycjaMELION Magdalena Patrycja 22 Ostrykół Włościański 0 0
0.00
5 marzoch michalzMARZOCH Michał 21 Wincentowo 0 0
0.00
6 malzyszek paulina danutaMAŁYSZEK Paulina Danuta 27 Warszawa 0 0
0.00
7 iwanowska milena agataIWANOWSKA Milena Agata 39 Warszawa 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilzka marianPIŁKA Marian 64 Trąbki 9 0.00133
1.33
2 dazbrowski zbigniewDĄBROWSKI Zbigniew 43 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
3 kulesza ireneuszKULESZA Ireneusz 53 Ostrów Mazowiecka 2 0.00029
0.29
4 trzaska teresaTRZASKA Teresa 62 Wyszków 5 0.00074
0.74
5 sadowska barbara mariaSADOWSKA Barbara Maria 61 Pruszyn-Pieńki 2 0.00029
0.29
6 kowalewska mariola zofiaKOWALEWSKA Mariola Zofia 52 Małkinia 3 0.00044
0.44
7 lzugowska wanda mariaŁUGOWSKA Wanda Maria 63 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
8 kotlarz magdalenaKOTLARZ Magdalena 33 Wyszków 1 0.00015
0.15
9 leszczynzski radoslzawLESZCZYŃSKI Radosław 18 Cegłów 3 0.00044
0.44
10 pasiak hubert michalzPASIAK Hubert Michał 36 Krzesk-Królowa Niwa 0 0
0.00
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zdunek lzukaszZDUNEK Łukasz 36 Ostrołęka 5 0.00074
0.74
2 salamon aneta annaSALAMON Aneta Anna 41 Siedlce 0 0
0.00
3 cybulski cezaryCYBULSKI Cezary 44 Siedlce 0 0
0.00
4 bala pawelzBALA Paweł 29 Węgrów 0 0
0.00
5 radzikowska edytaRADZIKOWSKA Edyta 23 Modrzew 0 0
0.00
6 stoszewski tadeuszSTOSZEWSKI Tadeusz 69 Wyszków 0 0
0.00
7 kazdziela ewaKĄDZIELA Ewa 30 Sadowne 0 0
0.00
8 tobiasz mariaTOBIASZ Maria 20 Górzno 0 0
0.00
9 harasim michalzHARASIM Michał 29 Siedlce 0 0
0.00
10 stefaniuk piotr pawelzSTEFANIUK Piotr Paweł 28 Łosice 0 0
0.00
11 korwin-mikke natalia ewaKORWIN-MIKKE Natalia Ewa 20 Warszawa 6 0.00088
0.88
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kudelski wojciech jozzefKUDELSKI Wojciech Józef 70 Siedlce 52 0.00767
7.67
2 grabowski marcinGRABOWSKI Marcin 37 Ostrołęka 20 0.00295
2.95
3 zzzochowski krzysztof janŻOCHOWSKI Krzysztof Jan 54 Sławiny 1 0.00015
0.15
4 bala joannaBALA Joanna 39 Niegów 14 0.00206
2.06
5 gozras michalz tadeuszGÓRAS Michał Tadeusz 37 Mińsk Mazowiecki 119 0.01755
17.55
6 kozaczynzski jacekKOZACZYŃSKI Jacek 50 Siedlce 4 0.00059
0.59
7 winiarski krzysztofWINIARSKI Krzysztof 54 Ostrów Mazowiecka 6 0.00088
0.88
8 skrzypek dorotaSKRZYPEK Dorota 52 Wieliszew 12 0.00177
1.77
9 gozrski maciejGÓRSKI Maciej 35 Górki-Grubaki 11 0.00162
1.62
10 rogalska barbaraROGALSKA Barbara 35 Maków Mazowiecki 12 0.00177
1.77
11 wozzniak-sionek elzzzbietaWOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 63 Parysów 7 0.00103
1.03
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nartonowicz agnieszkaNARTONOWICZ Agnieszka 43 Ostrołęka 6 0.00088
0.88
2 szablzowski marekSZABŁOWSKI Marek 55 Ławy 0 0
0.00
3 dziezgielewski adrianDZIĘGIELEWSKI Adrian 24 Ostrołęka 0 0
0.00
4 bobowska grazzzynaBOBOWSKA Grażyna 54 Łęg Przedmiejski 0 0
0.00
5 dziezgielewska zdzislzawaDZIĘGIELEWSKA Zdzisława 50 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
6 wierzbicki romuald lechWIERZBICKI Romuald Lech 70 Józefów 1 0.00015
0.15
7 szczubelzek ewaSZCZUBEŁEK Ewa 51 Ostrołęka 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dmowski henrykDMOWSKI Henryk 64 Siedlce 0 0
0.00
2 zzzochowski dariusz leonŻOCHOWSKI Dariusz Leon 50 Mińsk Mazowiecki 3 0.00044
0.44
3 jedynak miroslzaw stanislzawJEDYNAK Mirosław Stanisław 56 Wygoda 0 0
0.00
4 sieniawska-sokolzowska katarzyna joannaSIENIAWSKA-SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 52 Sulejówek 0 0
0.00
5 milzosz olgaMIŁOSZ Olga 22 Garwolin 0 0
0.00
6 galzecka kamilaGAŁECKA Kamila 29 Czarnoty 1 0.00015
0.15
7 lzuka kosel hannaŁUKA KOSEL Hanna 60 Siedlce 1 0.00015
0.15
8 hennig renata danutaHENNIG Renata Danuta 63 Warszawa 0 0
0.00
9 gutowska dorotaGUTOWSKA Dorota 44 Ostrołęka 1 0.00015
0.15
10 rudzki kazimierzRUDZKI Kazimierz 53 Warszawa 0 0
0.00
11 kulas slzawomir adamKULAS Sławomir Adam 34 Teodorowo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik andrzejWÓJCIK Andrzej 70 Ochudno 2 0.00029
0.29
2 rycielski tomasz maciejRYCIELSKI Tomasz Maciej 65 Mińsk Mazowiecki 0 0
0.00
3 tul maria grazzzynaTUL Maria Grażyna 61 Sulejówek 1 0.00015
0.15
4 kanonowicz saraKANONOWICZ Sara 33 Warszawa 0 0
0.00
5 wilkowski jaroslzawWILKOWSKI Jarosław 53 Maków Mazowiecki 0 0
0.00
6 pasznicki zenon jozzefPAŚNICKI Zenon Józef 50 Łaskarzew 0 0
0.00
7 krawczak jolantaKRAWCZAK Jolanta 57 Stanisławów 0 0
0.00
8 leszczynzska barbaraLESZCZYŃSKA Barbara 40 Brzóze 0 0
0.00
9 matyszewska anna teresaMATYSZEWSKA Anna Teresa 60 Warszawa 1 0.00015
0.15
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Mińskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1324
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1194
3 Liczba kart niewykorzystanych 483
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 715
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 682
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krusiewicz miroslzawKRUSIEWICZ Mirosław 57 Mińsk Mazowiecki 66 0.00968
9.68
2 cichonz alicja emiliaCICHOŃ Alicja Emilia 39 Mińsk Mazowiecki 46 0.00674
6.74
3 wyszogrodzki grzegorzWYSZOGRODZKI Grzegorz 52 Mińsk Mazowiecki 42 0.00616
6.16
4 samociuk miroslzaw januszSAMOCIUK Mirosław Janusz 61 Nowe Osiny 39 0.00572
5.72
5 albrechcinzska barbaraALBRECHCIŃSKA Barbara 60 Cielechowizna 17 0.00249
2.49
6 smuga robertSMUGA Robert 48 Mińsk Mazowiecki 43 0.0063
6.30
7 andrzejewska elzzzbieta mariaANDRZEJEWSKA Elżbieta Maria 62 Mińsk Mazowiecki 11 0.00161
1.61
8 szczerba ewaSZCZERBA Ewa 52 Mińsk Mazowiecki 10 0.00147
1.47
9 celej leszekCELEJ Leszek 59 Mińsk Mazowiecki 31 0.00455
4.55
Razem 305
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 305

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gazgol jakubGĄGOL Jakub 32 Mińsk Mazowiecki 7 0.00103
1.03
2 gruba tomaszGRUBA Tomasz 36 Mińsk Mazowiecki 4 0.00059
0.59
3 reduch izabelaREDUCH Izabela 32 Mińsk Mazowiecki 3 0.00044
0.44
4 wojtczyk lzukaszWOJTCZYK Łukasz 32 Mińsk Mazowiecki 6 0.00088
0.88
5 piszczek robertPISZCZEK Robert 37 Mińsk Mazowiecki 5 0.00073
0.73
6 sierhej karolinaSIERHEJ Karolina 29 Mińsk Mazowiecki 4 0.00059
0.59
7 romanyszyn lena katarzynaROMANYSZYN Lena Katarzyna 29 Mrozy 0 0
0.00
8 kokoszka paulinaKOKOSZKA Paulina 23 Latowicz 4 0.00059
0.59
9 matwiej damianMATWIEJ Damian 33 Mińsk Mazowiecki 4 0.00059
0.59
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czyzzzewska anna halinaCZYŻEWSKA Anna Halina 48 Mińsk Mazowiecki 97 0.01422
14.22
2 stezpienz piotr ryszardSTĘPIEŃ Piotr Ryszard 43 Mińsk Mazowiecki 48 0.00704
7.04
3 gazsior dariuszGĄSIOR Dariusz 52 Mińsk Mazowiecki 18 0.00264
2.64
4 wieczorek elzzzbieta zofiaWIECZOREK Elżbieta Zofia 58 Mińsk Mazowiecki 15 0.0022
2.20
5 sitkiewicz damian emilSITKIEWICZ Damian Emil 35 Mińsk Mazowiecki 8 0.00117
1.17
6 dmowska bozzzena anielaDMOWSKA Bożena Aniela 58 Mińsk Mazowiecki 23 0.00337
3.37
7 krozlak pawelz dariuszKRÓLAK Paweł Dariusz 50 Mińsk Mazowiecki 11 0.00161
1.61
8 markiewicz lzukasz krzysztofMARKIEWICZ Łukasz Krzysztof 38 Mińsk Mazowiecki 6 0.00088
0.88
9 bryzek-muszynzska edyta danutaBRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta 40 Mińsk Mazowiecki 12 0.00176
1.76
Razem 238
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 238

Lista nr 15 - KWW TWÓJ POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzesiak zbigniewGRZESIAK Zbigniew 74 Mińsk Mazowiecki 30 0.0044
4.40
2 tarczynzski zdzislzawTARCZYŃSKI Zdzisław 69 Mińsk Mazowiecki 20 0.00293
2.93
3 trezda miroslzawaTRĘDA Mirosława 52 Mińsk Mazowiecki 8 0.00117
1.17
4 kowszun justyna katarzynaKOWSZUN Justyna Katarzyna 34 Mińsk Mazowiecki 6 0.00088
0.88
5 skiba zdzislzawSKIBA Zdzisław 61 Mińsk Mazowiecki 1 0.00015
0.15
6 brewczynzska edytaBREWCZYŃSKA Edyta 42 Mińsk Mazowiecki 8 0.00117
1.17
7 mroczek antoni piotrMROCZEK Antoni Piotr 44 Mińsk Mazowiecki 9 0.00132
1.32
8 nalewka kamilNALEWKA Kamil 33 Mińsk Mazowiecki 10 0.00147
1.47
9 rombel malzgorzataROMBEL Małgorzata 52 Mińsk Mazowiecki 10 0.00147
1.47
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102