Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 990
Wyborców 3 368
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Wietrzychowice
 • Wybory Wójta Gminy Wietrzychowice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Ludowy w Jadownikach Mokrych, 339 Jadowniki Mokre stały Nie Sołectwo: Jadowniki Mokre
2 Dom Ludowy w Demblinie, 96 Demblin stały Nie Sołectwa: Demblin, Nowopole, Pałuszyce
3 Dom Ludowy w Wietrzychowicach, 19 Wietrzychowice stały Tak Sołectwa: Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Miechowice Małe, Sikorzyce
4 Dom Ludowy w Woli Rogowskiej, 160 Wola Rogowska stały Tak Sołectwo: Wola Rogowska
5 Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 9 Wietrzychowice dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 sołectwo Demblin 1 254 3 3
0.0000020000Nr 2 sołectwo Jadowniki Mokre nr: 1 - 70, 72 - 100, 289, nieparzyste: 295 - 297, 300 - 308, 312 - 313, 315, 334, 335, 346, 349 1 267 2 2
0.0000030000Nr 3 sołectwo Jadowniki Mokre nr: 71, 101 - 186, 189 - 191, 213, 239, 298, parzyste: 314 - 316, 316A, nieparzyste: 317 - 319, parzyste: 320 - 322A, nieparzyste: 323 - 325, 326, 331 - 333, 336 - 340, 344, 345, 350 1 274 3 3
0.0000040000Nr 4 sołectwo Jadowniki Mokre nr: 187 - 188, 193 - 212, 214 - 238, 240 - 288, 290 - 294, 309 - 311, 318, 321, 324, 327 - 330, 341 - 343, 347 1 255 3 3
0.0000050000Nr 5 sołectwo Miechowice Małe nr: 1 - 11, 15 - 22, parzyste: 24 - 32, 33 - 57, 70, 75, 106, 113 - 118, 128 - 131, parzyste: 138 - 140, nieparzyste: 135 - 143 1 202 1 1
0.0000060000Nr 6 sołectwo Miechowice Małe nr: parzyste: 12 - 14, nieparzyste: 23 - 29, 58 - 68, 71 - 74, 76 - 105, 107 - 112, 119 - 127, 132 - 134, 136 1 201 2 2
0.0000070000Nr 7 sołectwo Miechowice Wielkie nr: 2 - 26, 31, 36, 100 - 101, 113 - 161, 164 - 168, 170 - 176, 178, 179 1 218 3 3
0.0000080000Nr 8 sołectwo Miechowice Wielkie nr: 27 - 30, 32 - 35, 37 - 99, 102 - 112, 162 - 163, 169, 177 1 210 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Nowopole i Pałuszyce 1 156 3 3
0.0000100000Nr 10 sołectwo Sikorzyce nr: 3 - 42, 44 - 54, 59 - 64, 116 - 126, nieparzyste: 129 - 131 1 189 3 3
0.0000110000Nr 11 sołectwo Sikorzyce nr: 43, 56, 65 - 115, 127, parzyste: 130 - 132, od 133 do końca 1 186 3 3
0.0000120000Nr 12 sołectwo Wietrzychowice nr: 1 - 47, 49 - 60, parzyste: 66 - 70, 71 - 84, 160 - 161, 169, 186 1 279 3 3
0.0000130000Nr 13 sołectwo Wietrzychowice nr: 48, 61 - 65, 67, 85 - 159, 163 - 168, 170 - 185, od 193 do końca 1 297 2 2
0.0000140000Nr 14 sołectwo Wola Rogowska nr: 1 - 66, 148 - 157, 159 1 204 1 1
0.0000150000Nr 15 sołectwo Wola Rogowska nr: 68 - 146, 158 1 176 2 2
Podsumowanie 15 3 368 37 37

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON KWW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON 1 1 1 1 1 1 1 1 8
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 2018 KWW PONAD PODZIAŁAMI 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPODZIAŁAMI KWW PONADPODZIAŁAMI 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WIETRZYCHOWIC KWW RAZEM DLA WIETRZYCHOWIC 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BANEK Tomasz Maksymilian 34 wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 2018 Prawo i Sprawiedliwość Demblin
3 KAPŁON Józef 64 podstawowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON Jadowniki Mokre
2 DUDA Grzegorz 45 średnie KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Nowopole

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 254 124 124 48.82% 0.04882
123 99.19% 0.09919
Tak
2 268 144 144 53.73% 0.05373
139 96.53% 0.09653
Tak
3 273 132 132 48.35% 0.04835
127 96.21% 0.09621
Tak
4 255 108 108 42.35% 0.04235
102 94.44% 0.09444
Tak
5 Bez głosowania Nie
6 201 73 73 36.32% 0.03632
69 94.52% 0.09452
Tak
7 218 89 89 40.83% 0.04083
87 97.75% 0.09775
Tak
8 210 87 87 41.43% 0.04143
83 95.40% 0.0954
Tak
9 156 90 90 57.69% 0.05769
88 97.78% 0.09778
Tak
10 189 85 85 44.97% 0.04497
82 96.47% 0.09647
Tak
11 186 79 79 42.47% 0.04247
79 100.00% 0.1
Tak
12 278 145 145 52.16% 0.05216
139 95.86% 0.09586
Tak
13 297 129 129 43.43% 0.04343
127 98.45% 0.09845
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 176 92 92 52.27% 0.05227
91 98.91% 0.09891
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 467 12 34.96% 0.03496
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON 105 8 7.86% 0.00786
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 2018 701 15 52.47% 0.05247
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPODZIAŁAMI 1 1 0.07% 7.0E-5
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WIETRZYCHOWIC 62 1 4.64% 0.00464

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 467 12 2 34.96% 0.03496
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY JÓZEF KAPŁON 105 8 0 7.86% 0.00786
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 2018 701 15 12 52.47% 0.05247
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONADPODZIAŁAMI 1 1 0 0.07% 7.0E-5
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA WIETRZYCHOWIC 62 1 1 4.64% 0.00464

Rada Gminy Wietrzychowice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 WOJCIECHOWSKI Leszek Stanisław 65 52.85% 0.05285
Tak
1 16 16 WÓJCIK Anna Małgorzata 14 11.38% 0.01138
Nie
1 17 17 WALASEK Ewa Anna 44 35.77% 0.03577
Nie
2 16 16 CZECHOWSKI Marian Jan 10 7.19% 0.00719
Nie
2 17 17 URBAN Wiktor 129 92.81% 0.09281
Tak
3 2 2 KUCZAK Michał Jan 47 37.01% 0.03701
Nie
3 16 16 KAŁUŻA Alicja Elżbieta 29 22.83% 0.02283
Nie
3 17 17 KOGUT Urszula 51 40.16% 0.04016
Tak
4 2 2 KOZŁOWSKA Anna Bernadeta 41 40.20% 0.0402
Nie
4 16 16 KAPŁON Józef 14 13.73% 0.01373
Nie
4 17 17 STOKŁOSA Paweł Jacek 47 46.08% 0.04608
Tak
5 17 17 SACHA Dorota Maria Bez głosowania Tak
6 2 2 KOZŁOWSKI Krzysztof 12 17.39% 0.01739
Nie
6 17 17 WOJCIESZEK Ewa 57 82.61% 0.08261
Tak
7 2 2 BARAN Arkadiusz Adam 38 43.68% 0.04368
Nie
7 16 16 WÓDKA Janusz 2 2.30% 0.0023
Nie
7 17 17 PUDŁO Bernadeta Józefa 47 54.02% 0.05402
Tak
8 2 2 UCHWAT Tadeusz Wojciech 36 43.37% 0.04337
Nie
8 16 16 TARCHAŁA Bernadeta Elżbieta 10 12.05% 0.01205
Nie
8 17 17 KAPŁON Władysław 37 44.58% 0.04458
Tak
9 2 2 DUDA Grzegorz 37 42.05% 0.04205
Nie
9 17 17 MOSKAL Piotr Zbigniew 50 56.82% 0.05682
Tak
9 18 18 BRATKO Maria Janina 1 1.14% 0.00114
Nie
10 2 2 DYMON Renata 21 25.61% 0.02561
Nie
10 16 16 CHŁOPECKI Władysław 20 24.39% 0.02439
Nie
10 17 17 CURYŁŁO Zbigniew 41 50.00% 0.05
Tak
11 2 2 KRÓLIKOWSKA Sylwia Marta 29 36.71% 0.03671
Nie
11 16 16 BRODA Daniel 6 7.59% 0.00759
Nie
11 17 17 SOCH Adam 44 55.70% 0.0557
Tak
12 2 2 MAGIERA Stanisław Bogusław 35 25.18% 0.02518
Nie
12 17 17 KOCIALSKI Krzysztof Jarosław 42 30.22% 0.03022
Nie
12 19 19 STOKŁOSA Dorota Maria 62 44.60% 0.0446
Tak
13 2 2 MANIOCHA Renata 79 62.20% 0.0622
Tak
13 17 17 NOWAK Stanisław Józef 48 37.80% 0.0378
Nie
14 17 17 DĘBIŃSKI Andrzej Bez głosowania Tak
15 2 2 ŁUCARZ Andrzej Józef 27 29.67% 0.02967
Nie
15 17 17 KAMYSZ Janusz 64 70.33% 0.07033
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BANEK Tomasz Maksymilian 34 wyższe ekonomiczne Demblin, 1 183 76.87 Tak
2 DUDA Grzegorz 45 średnie Nowopole, 303 19.69 Nie
3 KAPŁON Józef 64 podstawowe Jadowniki Mokre, 53 3.44 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Ludowy w Jadownikach Mokrych, 339 Jadowniki Mokre stały 796 384 384 48.24% 0.04824
377 98.18%
2 Dom Ludowy w Demblinie, 96 Demblin stały 410 214 214 52.20% 0.0522
213 99.53%
3 Dom Ludowy w Wietrzychowicach, 19 Wietrzychowice stały 1 706 750 750 43.96% 0.04396
735 98.00%
4 Dom Ludowy w Woli Rogowskiej, 160 Wola Rogowska stały 379 182 182 48.02% 0.04802
178 97.80%
5 Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 9 Wietrzychowice dom pomocy społecznej 75 39 39 52.00% 0.052
36 92.31%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 990 3 368 5 1