Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 571
Wyborców 4 649
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Miejskiej w Koszycach
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 Koszyce stały Tak Koszyce, Sokołowice, Włostowice, Witów, Morsko.
2 Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich, 37 Książnice Wielkie stały Tak Książnice Wielkie, Biskupice, Książnice Małe, Jankowice, Łapszów, Jaksice, Dolany, Modrzany, Zagaje Książnickie.
3 Centrum Komunikacji Społecznej w Przemykowie, 78 Przemyków stały Nie Przemyków, Piotrowice, Rachwałowice, Malkowice-Siedliska, Filipowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo KOSZYCE: ul. Czysta, ul. Elżbiety Łokietkówny, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Wesoła, Plac Jana Pawła II 1 336 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo KOSZYCE: ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja, ul. Przedmieście, ul. Podgaje, ul. Krótka, ul. Krucza, ul. Mazowiecka, ul. Wirecka, ul. Wspólna 1 354 2 2
0.0000030000Nr 3 sołectwo: SOKOŁOWICE 1 345 2 2
0.0000040000Nr 4 sołectwo: WŁOSTOWICE 1 292 1 1
0.0000050000Nr 5 sołectwo: WITÓW 1 232 1 1
0.0000060000Nr 6 sołectwo: MORSKO 1 171 2 2
0.0000070000Nr 7 sołectwo: KSIĄŻNICE WIELKIE 1 342 2 2
0.0000080000Nr 8 sołectwo: BISKUPICE, sołectwo: KSIĄŻNICE MAŁE 1 331 2 2
0.0000090000Nr 9 sołectwo: JANKOWICE, sołectwo: ŁAPSZÓW 1 341 1 1
0.0000100000Nr 10 sołectwo: JAKSICE 1 402 2 2
0.0000110000Nr 11 sołectwo: DOLANY, sołectwo: MODRZANY, sołectwo: ZAGAJE KSIĄŻNICKIE 1 354 2 2
0.0000120000Nr 12 sołectwo: PRZEMYKÓW 1 365 2 2
0.0000130000Nr 13 sołectwo: PIOTROWICE 1 171 1 1
0.0000140000Nr 14 sołectwo RACHWAŁOWICE 1 216 2 2
0.0000150000Nr 15 sołectwo: MALKOWICE-SIEDLISKA, sołectwo: FILIPOWICE 1 397 2 2
Podsumowanie 15 4 649 26 26

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIERNI WYBORCOM” KWW „WIERNI WYBORCOM” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2023 KWW KOSZYCE 2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 RYBAK Stanisław 67 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2023 Włostowice
1 CHODOROWSKI Krzysztof Jakub 61 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIERNI WYBORCOM” Prawo i Sprawiedliwość Koszyce

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 336 206 206 61.31% 0.06131
197 95.63% 0.09563
Tak
2 354 174 174 49.15% 0.04915
174 100.00% 0.1
Tak
3 344 163 163 47.38% 0.04738
160 98.16% 0.09816
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 Bez głosowania Nie
6 169 92 92 54.44% 0.05444
91 98.91% 0.09891
Tak
7 343 186 186 54.23% 0.05423
184 98.92% 0.09892
Tak
8 331 167 167 50.45% 0.05045
163 97.60% 0.0976
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 402 135 135 33.58% 0.03358
131 97.04% 0.09704
Tak
11 356 176 176 49.44% 0.04944
175 99.43% 0.09943
Tak
12 365 204 204 55.89% 0.05589
200 98.04% 0.09804
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 216 93 93 43.06% 0.04306
92 98.92% 0.09892
Tak
15 397 185 185 46.60% 0.0466
182 98.38% 0.09838
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIERNI WYBORCOM” 744 11 42.54% 0.04254
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2023 1 005 15 57.46% 0.05746

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIERNI WYBORCOM” 744 11 3 42.54% 0.04254
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOSZYCE 2023 1 005 15 12 57.46% 0.05746

Rada Miejska w Koszycach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 MORSZTYN Leszek 59 29.95% 0.02995
Nie
1 17 17 KABZIŃSKI Krzysztof Wiesław 138 70.05% 0.07005
Tak
2 16 16 SZAFLARSKI Paweł 96 55.17% 0.05517
Tak
2 17 17 STASZKIEWICZ Katarzyna 78 44.83% 0.04483
Nie
3 16 16 LEŻOŃ Krzysztof 52 32.50% 0.0325
Nie
3 17 17 KOZAKOWSKI Mirosław Stanisław 108 67.50% 0.0675
Tak
4 17 17 WENDEL Anna Maria Bez głosowania Tak
5 17 17 KALINA Krystyna Bez głosowania Tak
6 16 16 SZYLLER Dorota Teresa 24 26.37% 0.02637
Nie
6 17 17 CZERNICH Zofia Ewa 67 73.63% 0.07363
Tak
7 16 16 GRZYB Marcin Zygmunt 87 47.28% 0.04728
Nie
7 17 17 PYTEL Kazimierz 97 52.72% 0.05272
Tak
8 16 16 MIERNIK Waldemar 106 65.03% 0.06503
Tak
8 17 17 NAWROT Tadeusz 57 34.97% 0.03497
Nie
9 17 17 ROBAK Alina Krystyna Bez głosowania Tak
10 16 16 GRZESIKOWSKI Marian 40 30.53% 0.03053
Nie
10 17 17 PAŁKA Tadeusz Jan 91 69.47% 0.06947
Tak
11 16 16 POLAK Tadeusz Marian 79 45.14% 0.04514
Nie
11 17 17 GUCA Zdzisław Władysław 96 54.86% 0.05486
Tak
12 16 16 RAWECKA Jolanta Agnieszka 58 29.00% 0.029
Nie
12 17 17 CZARNECKI Stefan 142 71.00% 0.071
Tak
13 17 17 CHLEBICA Henryk Wiesław Bez głosowania Tak
14 16 16 GURDA Ryszard 32 34.78% 0.03478
Nie
14 17 17 RYDLEWSKI Andrzej 60 65.22% 0.06522
Tak
15 16 16 WIECIOŁKOWSKI Leszek Jakub 111 60.99% 0.06099
Tak
15 17 17 KOZAKOWSKI Jan 71 39.01% 0.03901
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHODOROWSKI Krzysztof Jakub 61 wyższe Koszyce, Prawo i Sprawiedliwość 871 39.02 Nie
2 RYBAK Stanisław 67 Wyższe Włostowice, 1 361 60.98 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 Koszyce stały 1 727 895 895 51.82% 0.05182
883 98.66%
2 Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich, 37 Książnice Wielkie stały 1 775 810 810 45.63% 0.04563
793 97.90%
3 Centrum Komunikacji Społecznej w Przemykowie, 78 Przemyków stały 1 149 567 567 49.35% 0.04935
556 98.06%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 571 4 649 3 1