Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 22 359
Wyborców 17 801
Obwodów 23
 • Wybory do Rady Gminy Czarny Dunajec
 • Wybory Wójta Gminy Czarny Dunajec
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec stały Nie Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Kamieniec Górny, Kolejowa od skrzyżowania z ul. Kantora i Józefa Piłsudskiego do mostu na potoku Czarny Dunajec, Ogrodowa, Parkowa, Rynek, Sienkiewicza
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec stały Tak Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Kmietowicza, Ojca Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego do granicy z sołectwem Podczerwone, Targowa
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec stały Nie Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ojca Świętego Jana Pawła II od granicy z sołectwem Wróblówka do skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego, Tetmajera, Kantora, Kamieniec Dolny, Kolejowa od mostu na potoku Czarny Dunajec do granicy z sołectwem Wróblówka, Bugaj, Nadwodna
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka stały Nie Sołectwo Wróblówka
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice stały Tak Sołectwo Pieniążkowice
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział stały Tak Sołectwo Dział
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż stały Nie Sołectwo Odrowąż
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne stały Tak Sołectwo Załuczne
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle stały Nie Sołectwo Podszkle
10 Ośrodek Zdrowia, 129c Piekielnik stały Tak Sołectwo Piekielnik (część): od nr 1 do nr 205
11 Szkoła Podstawowa, 202 Piekielnik stały Tak Sołectwo Piekielnik (część): od nr 206 do końca
12 Remiza OSP, 112 Podczerwone stały Tak Sołectwo Podczerwone
13 Remiza OSP, 215c Koniówka stały Nie Sołectwo Koniówka
14 Szkoła Podstawowa, 184B Chochołów stały Tak Sołectwo Chochołów
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, 152 Ciche stały Tak Sołectwo Ciche (część): od nr 1 do nr 194
16 Remiza OSP (Ciche Środkowe), 343B Ciche stały Nie Sołectwo Ciche (część): od nr 195 do nr 449
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, 611A Ciche stały Nie Sołectwo Ciche (część): od nr 450 do końca
18 Remiza OSP (Ratułów dolny), 110c Ratułów stały Nie Sołectwo Ratułów (część): od nr 1 do nr 173
19 Remiza OSP (Ratułów górny), 252a Ratułów stały Nie Sołectwo Ratułów (część): od nr 174 do końca
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, 89 Czerwienne stały Tak Sołectwo Czerwienne (część): od nr 1 do nr 170
21 Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 245 Czerwienne stały Tak Sołectwo Czerwienne (część): od nr 171 do końca
22 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 124 Stare Bystre stały Nie Sołectwo Stare Bystre (część): od nr 1 do nr 229
23 Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 347 Stare Bystre stały Tak Sołectwo Stare Bystre (cześć): od nr 230 do końca

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Czarny Dunajec, Wróblówka, Podczerwone, Koniówka, Chochołów 7 5 749 4 32
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Pieniążkowice, Dział, Odrowąż, Załuczne, Podszkle, Piekielnik 6 5 053 4 31
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Ciche, Ratułów, Czerwienne, Stare Bystre 8 6 999 4 36
Podsumowanie 21 17 801 12 99

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 10 26
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA 7 8 6 21
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO KWW MARCINA RATUŁOWSKIEGO 8 7 10 25
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI KWW SOLIDARNI Z WYBORCAMI 9 8 10 27

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 RATUŁOWSKI Marcin 30 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO Ratułów
2 GONCIARCZYK Stanisław 63 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA Odrowąż
4 TURSKI Tomasz Jan 50 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Podczerwone
1 BABICZ Józef Władysław 80 Średnie techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI Wróblówka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 5 751 2 447 2 444 42.50% 0.0425
2 327 95.21% 0.09521
Tak
2 5 054 2 260 2 261 44.74% 0.04474
2 151 95.13% 0.09513
Tak
3 7 007 2 861 2 858 40.79% 0.04079
2 741 95.91% 0.09591
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 051 26 28.41% 0.02841
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA 1 144 21 15.85% 0.01585
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO 2 486 25 34.44% 0.03444
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI 1 538 27 21.30% 0.0213

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 051 26 6 28.41% 0.02841
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNA GMINA 1 144 21 3 15.85% 0.01585
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA RATUŁOWSKIEGO 2 486 25 8 34.44% 0.03444
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI Z WYBORCAMI 1 538 27 4 21.30% 0.0213
Tak

Rada Gminy Czarny Dunajec - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 1 TURSKI Tomasz Jan 157 6.75% 0.00675
Tak
1 10 2 SKARŻYŃSKI Józef 89 3.82% 0.00382
Nie
1 10 3 CHLEBEK Stanisław Bronisław 74 3.18% 0.00318
Nie
1 10 4 SĘK Monika Anna 59 2.54% 0.00254
Nie
1 10 5 KANTOR-ZAKRZEWSKA Magdalena Katarzyna 48 2.06% 0.00206
Nie
1 10 6 KWAK Tadeusz Paweł 66 2.84% 0.00284
Nie
1 10 7 SZUBA Kinga Barbara 31 1.33% 0.00133
Nie
1 10 8 BOBAK Janusz Andrzej 32 1.38% 0.00138
Nie
1 18 1 BUKOWSKI Bartłomiej Kazimierz 86 3.70% 0.0037
Tak
1 18 2 RUBIŚ Łukasz Piotr 79 3.39% 0.00339
Nie
1 18 3 LEJA Beata 32 1.38% 0.00138
Nie
1 18 4 BULAS Anna 37 1.59% 0.00159
Nie
1 18 5 STYRCZULA Helena Anna 53 2.28% 0.00228
Nie
1 18 6 MAŁYSA Beata 14 0.60% 0.0006
Nie
1 18 7 KRZYSIAK Jacek Andrzej 32 1.38% 0.00138
Nie
1 19 1 DZIELSKI Kazimierz 127 5.46% 0.00546
Tak
1 19 2 HARBUT Stanisław 141 6.06% 0.00606
Tak
1 19 3 MIĘTUS Stanisław Wincenty 50 2.15% 0.00215
Nie
1 19 4 STYRCZULA Józef 64 2.75% 0.00275
Nie
1 19 5 KIERKOWSKA Zofia Małgorzata 222 9.54% 0.00954
Tak
1 19 6 CZAPLA Monika Karolina 87 3.74% 0.00374
Nie
1 19 7 GUŃKA Halina Jolanta 119 5.11% 0.00511
Nie
1 19 8 SEBASTIANOWICZ Piotr Mariusz 57 2.45% 0.00245
Nie
1 20 1 RUBIŚ Rafał Jan 138 5.93% 0.00593
Tak
1 20 2 SERWIŃSKA Zofia Maria 54 2.32% 0.00232
Nie
1 20 3 MARDUŁA Kazimierz Jan 116 4.98% 0.00498
Tak
1 20 4 IWAN Andrzej 69 2.97% 0.00297
Nie
1 20 5 ZIĘBA Józef Franciszek 74 3.18% 0.00318
Nie
1 20 6 SOLARCZYK Jan Józef 30 1.29% 0.00129
Nie
1 20 7 GŁOWACZ Maria 46 1.98% 0.00198
Nie
1 20 8 RĄCZKOWSKA Małgorzata 26 1.12% 0.00112
Nie
1 20 9 KMIN Anna Zofia 18 0.77% 0.00077
Nie
2 10 1 DZIUBEK Paweł 240 11.16% 0.01116
Tak
2 10 2 SZYMALA Marian 50 2.32% 0.00232
Nie
2 10 3 HOSANIAK Lucyna Anna 93 4.32% 0.00432
Tak
2 10 4 GAWRON Władysław 62 2.88% 0.00288
Nie
2 10 5 MAZUR Sabina Sylwia 28 1.30% 0.0013
Nie
2 10 6 BARNAŚ Bożena 41 1.91% 0.00191
Nie
2 10 7 LENART Edward Józef 65 3.02% 0.00302
Nie
2 10 8 DZIELSKI Kamil Edward 12 0.56% 0.00056
Nie
2 18 1 DUSZA Tadeusz Wincenty 154 7.16% 0.00716
Tak
2 18 2 SZYMUSIAK Adam Czesław 94 4.37% 0.00437
Nie
2 18 3 MAŚNICA Władysława 57 2.65% 0.00265
Nie
2 18 4 WACŁAWIAK Jan 86 4.00% 0.004
Nie
2 18 5 GONCIARCZYK Stanisław 50 2.32% 0.00232
Nie
2 18 6 MACHAJ Władysław 10 0.46% 0.00046
Nie
2 18 7 GONCIARCZYK Marta Zofia 8 0.37% 0.00037
Nie
2 18 8 BIELAŃSKA Anna 8 0.37% 0.00037
Nie
2 19 1 CZEPIEL Tadeusz 210 9.76% 0.00976
Tak
2 19 2 LENART Władysław 171 7.95% 0.00795
Nie
2 19 3 CHOWANIEC Sebastian Janusz 177 8.23% 0.00823
Tak
2 19 4 HOSANIAK Marek 53 2.46% 0.00246
Nie
2 19 5 NOWAK Teresa Katarzyna 13 0.60% 0.0006
Nie
2 19 6 DZIELSKI Marian 11 0.51% 0.00051
Nie
2 19 7 GOBER Marzena Maria 42 1.95% 0.00195
Nie
2 20 1 SZUBA Władysław 89 4.14% 0.00414
Nie
2 20 2 GAL Zdzisław 105 4.88% 0.00488
Tak
2 20 3 SZLACHTA Krystyna 51 2.37% 0.00237
Nie
2 20 4 JASIEŃ Józef 70 3.25% 0.00325
Nie
2 20 5 GAL Danuta Agnieszka 19 0.88% 0.00088
Nie
2 20 6 GAWRON Maria 52 2.42% 0.00242
Nie
2 20 7 KOMPERDA Władysław 5 0.23% 0.00023
Nie
2 20 8 RAPACZ Andrzej 25 1.16% 0.00116
Nie
3 10 1 DOMAGAŁA Daniel Józef 228 8.32% 0.00832
Tak
3 10 2 FIT Małgorzata 70 2.55% 0.00255
Nie
3 10 3 GĄSIENICA Kazimierz Tadeusz 73 2.66% 0.00266
Nie
3 10 4 PICZURA Maria 79 2.88% 0.00288
Nie
3 10 5 KOKOSZKA Bogumiła Maria 87 3.17% 0.00317
Tak
3 10 6 DŁUGOPOLSKI Bolesław 89 3.25% 0.00325
Tak
3 10 7 KARWACZKA Piotr Tadeusz 84 3.06% 0.00306
Nie
3 10 8 STASZEL Edward 73 2.66% 0.00266
Nie
3 10 9 CHYC Aneta Łucja 37 1.35% 0.00135
Nie
3 10 10 KUŁACH Jacek Marek 84 3.06% 0.00306
Nie
3 18 1 ŁOWISZ Władysław 69 2.52% 0.00252
Nie
3 18 2 KRUPA Tadeusz Kazimierz 140 5.11% 0.00511
Tak
3 18 3 KĘSEK Maria Magdalena 9 0.33% 0.00033
Nie
3 18 4 STRĄCZEK Maria 61 2.23% 0.00223
Nie
3 18 5 DRZYZGA Maria 32 1.17% 0.00117
Nie
3 18 6 KOIS Kazimierz 33 1.20% 0.0012
Nie
3 19 1 RATUŁOWSKI Marcin 241 8.79% 0.00879
Tak
3 19 2 WAJDA Czesław 183 6.68% 0.00668
Tak
3 19 3 GARBACIAK Tomasz 94 3.43% 0.00343
Nie
3 19 4 BEDNARZ Bartłomiej 101 3.68% 0.00368
Tak
3 19 5 WIECZOREK Andrzej Józef 49 1.79% 0.00179
Nie
3 19 6 KULA Kinga Patrycja 60 2.19% 0.00219
Nie
3 19 7 GARCZEK Małgorzata Maria 82 2.99% 0.00299
Nie
3 19 8 RAMSKA Maria Antonina 29 1.06% 0.00106
Nie
3 19 9 RABIAŃSKA Barbara 20 0.73% 0.00073
Nie
3 19 10 RATUŁOWSKI Tadeusz Bronisław 83 3.03% 0.00303
Nie
3 20 1 BARTOSZEK Krzysztof Czesław 147 5.36% 0.00536
Tak
3 20 2 CHRAMIEC Adam 106 3.87% 0.00387
Nie
3 20 3 TYLKA Jan 59 2.15% 0.00215
Nie
3 20 4 LIGAS Andrzej Jan 56 2.04% 0.00204
Nie
3 20 5 GEWONT Józef 35 1.28% 0.00128
Nie
3 20 6 MULICA Maria 30 1.09% 0.00109
Nie
3 20 7 SŁODYCZKA Zofia 31 1.13% 0.00113
Nie
3 20 8 MIĘTUS Józef 43 1.57% 0.00157
Nie
3 20 9 PISZCZEK Krystyna 23 0.84% 0.00084
Nie
3 20 10 SZELIGA Helena 21 0.77% 0.00077
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BABICZ Józef Władysław 80 Średnie techniczne Wróblówka, 1 759 23.48 Druga tura
2 GONCIARCZYK Stanisław 63 Wyższe Odrowąż, 730 9.74 Nie
3 RATUŁOWSKI Marcin 30 Wyższe Ratułów, 3 443 45.96 Druga tura
4 TURSKI Tomasz Jan 50 Wyższe Podczerwone, 1 560 20.82 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec stały 878 422 420 47.84% 0.04784
420 100.00%
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec stały 963 371 371 38.53% 0.03853
365 98.38%
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec stały 1 234 530 529 42.87% 0.04287
524 99.05%
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka stały 491 193 193 39.31% 0.03931
192 99.48%
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice stały 716 300 299 41.76% 0.04176
296 99.00%
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział stały 421 139 139 33.02% 0.03302
137 98.56%
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż stały 807 349 350 43.37% 0.04337
349 99.71%
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne stały 580 331 331 57.07% 0.05707
328 99.09%
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle stały 671 291 291 43.37% 0.04337
289 99.31%
10 Ośrodek Zdrowia, 129c Piekielnik stały 926 409 413 44.60% 0.0446
405 98.06%
11 Szkoła Podstawowa, 202 Piekielnik stały 933 441 441 47.27% 0.04727
436 98.87%
12 Remiza OSP, 112 Podczerwone stały 837 307 307 36.68% 0.03668
301 98.05%
13 Remiza OSP, 215c Koniówka stały 345 174 174 50.43% 0.05043
173 99.43%
14 Szkoła Podstawowa, 184B Chochołów stały 1 003 450 450 44.87% 0.04487
444 98.67%
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, 152 Ciche stały 830 348 348 41.93% 0.04193
347 99.71%
16 Remiza OSP (Ciche Środkowe), 343B Ciche stały 873 332 332 38.03% 0.03803
330 99.40%
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, 611A Ciche stały 790 320 320 40.51% 0.04051
317 99.06%
18 Remiza OSP (Ratułów dolny), 110c Ratułów stały 865 411 411 47.51% 0.04751
409 99.51%
19 Remiza OSP (Ratułów górny), 252a Ratułów stały 911 391 391 42.92% 0.04292
388 99.23%
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, 89 Czerwienne stały 617 271 271 43.92% 0.04392
263 97.05%
21 Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 245 Czerwienne stały 696 292 292 41.95% 0.04195
290 99.32%
22 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 124 Stare Bystre stały 719 267 267 37.13% 0.03713
264 98.88%
23 Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 347 Stare Bystre stały 706 229 228 32.29% 0.03229
225 98.68%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BABICZ Józef Władysław 80 Średnie techniczne Wróblówka, 2377 33.13 Nie
2 RATUŁOWSKI Marcin 30 Wyższe Ratułów, 4797 66.87 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych RATUŁOWSKI Marcin Głosów ważnych oddanych na kandydatów BABICZ Józef Władysław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec 396 304 76.77% 0.07677
23.23% 92
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec 351 240 68.38% 0.06838
31.62% 111
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec 505 359 71.09% 0.07109
28.91% 146
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka 194 86 44.33% 0.04433
55.67% 108
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice 311 213 68.49% 0.06849
31.51% 98
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział 123 81 65.85% 0.06585
34.15% 42
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż 317 190 59.94% 0.05994
40.06% 127
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne 306 180 58.82% 0.05882
41.18% 126
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle 289 206 71.28% 0.07128
28.72% 83
10 Ośrodek Zdrowia, 129c Piekielnik 413 284 68.77% 0.06877
31.23% 129
11 Szkoła Podstawowa, 202 Piekielnik 406 309 76.11% 0.07611
23.89% 97
12 Remiza OSP, 112 Podczerwone 279 163 58.42% 0.05842
41.58% 116
13 Remiza OSP, 215c Koniówka 155 98 63.23% 0.06323
36.77% 57
14 Szkoła Podstawowa, 184B Chochołów 396 239 60.35% 0.06035
39.65% 157
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, 152 Ciche 341 272 79.77% 0.07977
20.23% 69
16 Remiza OSP (Ciche Środkowe), 343B Ciche 315 183 58.10% 0.0581
41.90% 132
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, 611A Ciche 299 117 39.13% 0.03913
60.87% 182
18 Remiza OSP (Ratułów dolny), 110c Ratułów 417 353 84.65% 0.08465
15.35% 64
19 Remiza OSP (Ratułów górny), 252a Ratułów 359 270 75.21% 0.07521
24.79% 89
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, 89 Czerwienne 254 191 75.20% 0.0752
24.80% 63
21 Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 245 Czerwienne 268 160 59.70% 0.0597
40.30% 108
22 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 124 Stare Bystre 258 160 62.02% 0.06202
37.98% 98
23 Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 347 Stare Bystre 222 139 62.61% 0.06261
37.39% 83

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec stały 878 402 402 45.79% 0.04579
396 98.51%
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec stały 964 352 352 36.51% 0.03651
351 99.72%
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec stały 1239 507 507 40.92% 0.04092
505 99.61%
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka stały 489 197 197 40.29% 0.04029
194 98.48%
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice stały 715 312 312 43.64% 0.04364
311 99.68%
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział stały 421 124 124 29.45% 0.02945
123 99.19%
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż stały 808 318 318 39.36% 0.03936
317 99.69%
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne stały 580 307 307 52.93% 0.05293
306 99.67%
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle stały 671 293 293 43.67% 0.04367
289 98.63%
10 Ośrodek Zdrowia, 129c Piekielnik stały 928 416 416 44.83% 0.04483
413 99.28%
11 Szkoła Podstawowa, 202 Piekielnik stały 934 409 409 43.79% 0.04379
406 99.27%
12 Remiza OSP, 112 Podczerwone stały 836 282 282 33.73% 0.03373
279 98.94%
13 Remiza OSP, 215c Koniówka stały 345 155 155 44.93% 0.04493
155 100.00%
14 Szkoła Podstawowa, 184B Chochołów stały 1005 396 396 39.40% 0.0394
396 100.00%
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, 152 Ciche stały 830 342 342 41.20% 0.0412
341 99.71%
16 Remiza OSP (Ciche Środkowe), 343B Ciche stały 875 318 318 36.34% 0.03634
315 99.06%
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, 611A Ciche stały 790 299 299 37.85% 0.03785
299 100.00%
18 Remiza OSP (Ratułów dolny), 110c Ratułów stały 865 417 417 48.21% 0.04821
417 100.00%
19 Remiza OSP (Ratułów górny), 252a Ratułów stały 912 360 360 39.47% 0.03947
359 99.72%
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, 89 Czerwienne stały 613 255 255 41.60% 0.0416
254 99.61%
21 Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 245 Czerwienne stały 689 268 268 38.90% 0.0389
268 100.00%
22 Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 124 Stare Bystre stały 719 258 258 35.88% 0.03588
258 100.00%
23 Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 347 Stare Bystre stały 706 222 222 31.44% 0.03144
222 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 21 3 22 359 17 801 23 1