Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Januszewicach, 67 Januszewice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice sołectwa: Januszewice, Kliny
Liczba mieszkańców 796
Liczba wyborców 605
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Opocznie 1
Rady Powiatu Opoczyńskiego 1
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Burmistrza Opoczna
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 605
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 605
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 605
3 Liczba kart niewykorzystanych 181
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 424
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 424
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 424
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 424
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 415
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski mieczyslzaw franciszekWOJCIECHOWSKI Mieczysław Franciszek 55 Kruszewiec Kolonia 12 0.00289
2.89
2 solztysiak tomasz wieslzawSOŁTYSIAK Tomasz Wiesław 27 Mroczków Gościnny 22 0.0053
5.30
3 wdozwka anetaWDÓWKA Aneta 41 Ogonowice 11 0.00265
2.65
4 jurek marian stanislzawJUREK Marian Stanisław 57 Bukowiec Opoczyński 2 0.00048
0.48
5 michalzowski szczepan adamMICHAŁOWSKI Szczepan Adam 23 Międzybórz 6 0.00145
1.45
6 madej boguslzawaMADEJ Bogusława 61 Kliny 100 0.0241
24.10
7 frazczek-lewandowska bernadeta lucynaFRĄCZEK-LEWANDOWSKA Bernadeta Lucyna 39 Januszewice 18 0.00434
4.34
8 grzegorczyk urszula malzgorzataGRZEGORCZYK Urszula Małgorzata 42 Kraśnica 0 0
0.00
9 huk tomasz boleslzawHUK Tomasz Bolesław 41 Sielec 7 0.00169
1.69
10 statkiewicz marek jacekSTATKIEWICZ Marek Jacek 45 Wygnanów 2 0.00048
0.48
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 17 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzkiewicz wieslzaw ryszardWOŁKIEWICZ Wiesław Ryszard 54 Wola Załężna 7 0.00169
1.69
2 stezpienz janSTĘPIEŃ Jan 54 Sitowa 2 0.00048
0.48
3 rytczak krystynaRYTCZAK Krystyna 59 Libiszów Kolonia 0 0
0.00
4 bednarczyk bogdan slzawomirBEDNARCZYK Bogdan Sławomir 53 Ogonowice 5 0.0012
1.20
5 gawezda natalia annaGAWĘDA Natalia Anna 28 Kruszewiec 1 0.00024
0.24
6 plzuciennik slzawomir marianPŁUCIENNIK Sławomir Marian 51 Bielowice 0 0
0.00
7 wardecka aneta mariaWARDECKA Aneta Maria 44 Bielowice 2 0.00048
0.48
8 zakaszewski marianZAKASZEWSKI Marian 64 Kraśnica 2 0.00048
0.48
9 furczynzska rozalia mariaFURCZYŃSKA Rozalia Maria 63 Januszewice 19 0.00458
4.58
10 lewandowski leszek marekLEWANDOWSKI Leszek Marek 40 Sobawiny 5 0.0012
1.20
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 18 - KWW JANA WIERUSZEWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 59 Dzielna 6 0.00145
1.45
2 wolzazkiewicz grzegorz piotrWOŁĄKIEWICZ Grzegorz Piotr 49 Stużno 20 0.00482
4.82
3 pacan andrzejPACAN Andrzej 59 Bielowice 3 0.00072
0.72
4 dorocinzska elzzzbieta ewaDOROCIŃSKA Elżbieta Ewa 57 Brzustówek Kolonia 20 0.00482
4.82
5 milewski bartoszMILEWSKI Bartosz 27 Libiszów Kolonia 1 0.00024
0.24
6 szwiaztek irena jadwigaŚWIĄTEK Irena Jadwiga 60 Ogonowice 0 0
0.00
7 wazsik lucynaWĄSIK Lucyna 47 Kruszewiec Kolonia 0 0
0.00
8 ziezba jan bartlzomiejZIĘBA Jan Bartłomiej 44 Dzielna 6 0.00145
1.45
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 19 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brola tadeusz janBROLA Tadeusz Jan 51 Mroczków Duży 3 0.00072
0.72
2 dazbrowski jozzefDĄBROWSKI Józef 65 Bielowice 8 0.00193
1.93
3 michalzowska aleksandra annaMICHAŁOWSKA Aleksandra Anna 26 Januszewice 12 0.00289
2.89
4 sosnowski tomasz januszSOSNOWSKI Tomasz Janusz 51 Sitowa 0 0
0.00
5 stezpienz stanislzawSTĘPIEŃ Stanisław 77 Bukowiec Opoczyński 0 0
0.00
6 szlezzak zofia katarzynaŚLĘZAK Zofia Katarzyna 53 Wygnanów 0 0
0.00
7 szliwka andrzej jozzefŚLIWKA Andrzej Józef 32 Sobawiny 0 0
0.00
8 wlazzlak malzgorzata katarzynaWLAŹLAK Małgorzata Katarzyna 40 Modrzewek 0 0
0.00
9 wrzeszcz maria jadwigaWRZESZCZ Maria Jadwiga 53 Janów Karwicki 1 0.00024
0.24
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 21 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzowazs katarzyna iwonaBIAŁOWĄS Katarzyna Iwona 23 Kraśnica 1 0.00024
0.24
2 grabski krzysztofGRABSKI Krzysztof 54 Mroczków Duży 3 0.00072
0.72
3 konecki lzukasz szymonKONECKI Łukasz Szymon 38 Sobawiny 5 0.0012
1.20
4 lewandowska martaLEWANDOWSKA Marta 36 Opoczno 4 0.00096
0.96
5 mirecki marcin robertMIRECKI Marcin Robert 32 Bukowiec Opoczyński 4 0.00096
0.96
6 pecyna damian marcinPECYNA Damian Marcin 27 Różanna 0 0
0.00
7 pielas anna bernadetaPIELAS Anna Bernadeta 35 Wygnanów 0 0
0.00
8 rutowicz waldemar mariuszRUTOWICZ Waldemar Mariusz 39 Januszewice 94 0.02265
22.65
9 wojtarek krystynaWOJTAREK Krystyna 57 Janów Karwicki 0 0
0.00
10 wolzazkiewicz pawelz andrzejWOŁĄKIEWICZ Paweł Andrzej 36 Opoczno 1 0.00024
0.24
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 605
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 545
3 Liczba kart niewykorzystanych 121
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 424
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 424
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 424
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 421
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk grzegorz alojzyADAMCZYK Grzegorz Alojzy 65 Mroczków Gościnny 0 0
0.00
2 bialzas wlzadyslzaw edwardBIAŁAS Władysław Edward 55 Kruszewiec 0 0
0.00
3 brzezinzska malzgorzata boguslzawaBRZEZIŃSKA Małgorzata Bogusława 52 Opoczno 0 0
0.00
4 kolzodziejczyk rafalzKOŁODZIEJCZYK Rafał 41 Wola Załężna 0 0
0.00
5 kozzzuchowski kazimierz edwinKOŻUCHOWSKI Kazimierz Edwin 69 Opoczno 9 0.00214
2.14
6 lzakomska ewa malzgorzataŁAKOMSKA Ewa Małgorzata 56 Modrzew 1 0.00024
0.24
7 matusiewicz monika agnieszkaMATUSIEWICZ Monika Agnieszka 42 Opoczno 2 0.00048
0.48
8 pacan jacek adamPACAN Jacek Adam 43 Bielowice 7 0.00166
1.66
9 teda bronislzawTEDA Bronisław 71 Owczary 0 0
0.00
10 wiktorowicz urszula hannaWIKTOROWICZ Urszula Hanna 54 Ostrów 2 0.00048
0.48
11 zaborowska katarzyna mariaZABOROWSKA Katarzyna Maria 27 Opoczno 2 0.00048
0.48
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chomicz maria barbaraCHOMICZ Maria Barbara 46 Antoniówka 45 0.01069
10.69
2 konecki michalzKONECKI Michał 34 Dzielna 29 0.00689
6.89
3 zielinzski slzawomir zenonZIELIŃSKI Sławomir Zenon 48 Stużno 4 0.00095
0.95
4 bialzek michalzBIAŁEK Michał 39 Ogonowice 3 0.00071
0.71
5 prezcikowska-skoczylas anna mariaPRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS Anna Maria 51 Opoczno 9 0.00214
2.14
6 nejman-lasota agata katarzynaNEJMAN-LASOTA Agata Katarzyna 51 Opoczno 6 0.00143
1.43
7 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 65 Opoczno 16 0.0038
3.80
8 rozzzenek janROŻENEK Jan 70 Opoczno 20 0.00475
4.75
9 karasinzska barbara krystynaKARASIŃSKA Barbara Krystyna 62 Opoczno 1 0.00024
0.24
10 pacan jozzef piotrPACAN Józef Piotr 46 Bielowice 2 0.00048
0.48
11 telus robertTELUS Robert 29 Opoczno 30 0.00713
7.13
Razem 165
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 165

Lista nr 14 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derewezda-jankowska katarzyna elzzzbietaDEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta 44 Opoczno 1 0.00024
0.24
2 janas arkadiuszJANAS Arkadiusz 48 Opoczno 0 0
0.00
3 jezdrasik marcinJĘDRASIK Marcin 39 Mroczków Duży 10 0.00238
2.38
4 kacprzak andrzej ryszardKACPRZAK Andrzej Ryszard 61 Opoczno 6 0.00143
1.43
5 kezpski pawelzKĘPSKI Paweł 35 Januszewice 59 0.01401
14.01
6 miezkus zdzislzaw grzegorzMIĘKUS Zdzisław Grzegorz 51 Opoczno 0 0
0.00
7 mrozz-duda malzgorzataMRÓZ-DUDA Małgorzata 52 Opoczno 2 0.00048
0.48
8 sagalara stanislzawSAGALARA Stanisław 56 Opoczno 0 0
0.00
9 skwierczynzska-madej dorota malzgorzataSKWIERCZYŃSKA-MADEJ Dorota Małgorzata 32 Opoczno 1 0.00024
0.24
10 stezpienz jacek witoldSTĘPIEŃ Jacek Witold 47 Opoczno 0 0
0.00
11 wiktorowicz agnieszka dorotaWIKTOROWICZ Agnieszka Dorota 46 Opoczno 1 0.00024
0.24
Razem 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 80

Lista nr 15 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg jozzef leonRÓG Józef Leon 59 Opoczno 19 0.00451
4.51
2 ksyta marek leonKSYTA Marek Leon 55 Opoczno 5 0.00119
1.19
3 kolzodziejczyk elzzzbieta mariaKOŁODZIEJCZYK Elżbieta Maria 47 Mroczków Gościnny 6 0.00143
1.43
4 jasinzska ewelina gertrudaJASIŃSKA Ewelina Gertruda 38 Januszewice 28 0.00665
6.65
5 nieradkiewicz anna bronislzawaNIERADKIEWICZ Anna Bronisława 46 Ogonowice 3 0.00071
0.71
6 sygut joanna alicjaSYGUT Joanna Alicja 46 Gawrony 11 0.00261
2.61
7 chmal lzukasz tytusCHMAL Łukasz Tytus 34 Parczów 0 0
0.00
8 dujka arkadiusz zdzislzawDUJKA Arkadiusz Zdzisław 56 Opoczno 1 0.00024
0.24
9 indrychowski konradINDRYCHOWSKI Konrad 36 Opoczno 6 0.00143
1.43
10 wojtarek jacek robertWOJTAREK Jacek Robert 27 Janów Karwicki 1 0.00024
0.24
11 tyczynzski robert franciszekTYCZYŃSKI Robert Franciszek 53 Opoczno 6 0.00143
1.43
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 16 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazdziela rafalz januszKĄDZIELA Rafał Janusz 60 Opoczno 25 0.00594
5.94
2 kopania andrzej janKOPANIA Andrzej Jan 64 Opoczno 3 0.00071
0.71
3 milczarek tomasz franciszekMILCZAREK Tomasz Franciszek 44 Opoczno 3 0.00071
0.71
4 cieszlik danuta mariaCIEŚLIK Danuta Maria 31 Opoczno 0 0
0.00
5 bazkiewicz zdzislzawa mariaBĄKIEWICZ Zdzisława Maria 42 Wola Załężna 0 0
0.00
6 ziozlzkowski maciej ryszardZIÓŁKOWSKI Maciej Ryszard 43 Opoczno 1 0.00024
0.24
7 michalczyk iwonaMICHALCZYK Iwona 50 Opoczno 0 0
0.00
8 cieluch miroslzaw andrzejCIELUCH Mirosław Andrzej 60 Opoczno 0 0
0.00
9 karbownik marzena ewaKARBOWNIK Marzena Ewa 30 Mroczków Duży 0 0
0.00
10 galinzska katarzynaGALIŃSKA Katarzyna 43 Mroczków Gościnny 2 0.00048
0.48
11 pezczek damian aleksyPĘCZEK Damian Aleksy 32 Januszewice 33 0.00784
7.84
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 605
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 575
3 Liczba kart niewykorzystanych 151
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 424
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 424
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 424
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 408
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 3 0.00074
0.74
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 0 0
0.00
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 2 0.00049
0.49
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 0 0
0.00
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 1 0.00025
0.25
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 1 0.00025
0.25
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 128 0.03137
31.37
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 1 0.00025
0.25
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 1 0.00025
0.25
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 0 0
0.00
Razem 131
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 131

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 0 0
0.00
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 0 0
0.00
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 1 0.00025
0.25
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 1 0.00025
0.25
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 1 0.00025
0.25
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00098
0.98
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 0 0
0.00
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 0 0
0.00
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 0 0
0.00
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 1 0.00025
0.25
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 0 0
0.00
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 4 0.00098
0.98
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 0 0
0.00
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 0 0
0.00
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 1 0.00025
0.25
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 1 0.00025
0.25
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 2 0.00049
0.49
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 0 0
0.00
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00025
0.25
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 1 0.00025
0.25
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 0 0
0.00
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 1 0.00025
0.25
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 26 0.00637
6.37
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 4 0.00098
0.98
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 2 0.00049
0.49
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 2 0.00049
0.49
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 0 0
0.00
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 0 0
0.00
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00098
0.98
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 1 0.00025
0.25
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 60 0.01471
14.71
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00343
3.43
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 3 0.00074
0.74
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 8 0.00196
1.96
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00196
1.96
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 8 0.00196
1.96
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 102 0.025
25.00
Razem 203
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 203

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 0 0
0.00
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 0 0
0.00
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 1 0.00025
0.25
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 1 0.00025
0.25
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 2 0.00049
0.49
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 0 0
0.00
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 1 0.00025
0.25
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 5 0.00123
1.23
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Opoczna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 605
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 605
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 605
3 Liczba kart niewykorzystanych 181
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 424
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 424
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 424
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 424
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 424
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosno dariusz wojciechKOSNO Dariusz Wojciech 55 wyższe Opoczno 72 0.01698
16.98
2 lzuczkowski tomaszŁUCZKOWSKI Tomasz 38 wyższe Opoczno 99 0.02335
23.35
3 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 59 wyższe Dzielna 83 0.01958
19.58
4 wolzkiewicz wieslzaw ryszardWOŁKIEWICZ Wiesław Ryszard 54 średnie Wola Załężna 14 0.0033
3.30
5 ziezba anna agnieszkaZIĘBA Anna Agnieszka 46 wyższe Opoczno 156 0.03679
36.79