Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 19

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Państwowa Straż Pożarna w Opocznie, ul. Rolna 1 Opoczno
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Opoczno: ulice: budynki jednorodzinne przy ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej, Brzozowa, Bukowa, Czeremchowa, Dębowa, Grabowa, Głogowa, Kasztanowa, Klonowa, Jesionowa, Akacjowa, Lipowa, Modrzewiowa, Morwowa, Tujowa, Wiązowa, Wierzbowa, Świerkowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Orzechowa, Graniczna, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Włościańska, Plonowa, Żytnia, Okopowa, Św. Pawła od Plonowej do Rolnej, Uprawna, Siewna, Rolna, Kmicica, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Skrzetuskiego, Inowłodzka od Plonowej do Św. Mateusza
Liczba mieszkańców 1443
Liczba wyborców 1187
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Opocznie 3
Rady Powiatu Opoczyńskiego 1
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Opoczna
  • Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Opoczna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1187
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1187
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1204
3 Liczba kart niewykorzystanych 440
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 764
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 764
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 764
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 764
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 758
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosno dariusz wojciechKOSNO Dariusz Wojciech 55 wyższe Opoczno 273 0.03602
36.02
2 lzuczkowski tomaszŁUCZKOWSKI Tomasz 38 wyższe Opoczno 215 0.02836
28.36
3 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 59 wyższe Dzielna 68 0.00897
8.97
4 wolzkiewicz wieslzaw ryszardWOŁKIEWICZ Wiesław Ryszard 54 średnie Wola Załężna 30 0.00396
3.96
5 ziezba anna agnieszkaZIĘBA Anna Agnieszka 46 wyższe Opoczno 172 0.02269
22.69
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1187
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1073
3 Liczba kart niewykorzystanych 309
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 764
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 764
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 763
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 729
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk grzegorz alojzyADAMCZYK Grzegorz Alojzy 65 Mroczków Gościnny 4 0.00055
0.55
2 bialzas wlzadyslzaw edwardBIAŁAS Władysław Edward 55 Kruszewiec 4 0.00055
0.55
3 brzezinzska malzgorzata boguslzawaBRZEZIŃSKA Małgorzata Bogusława 52 Opoczno 14 0.00192
1.92
4 kolzodziejczyk rafalzKOŁODZIEJCZYK Rafał 41 Wola Załężna 7 0.00096
0.96
5 kozzzuchowski kazimierz edwinKOŻUCHOWSKI Kazimierz Edwin 69 Opoczno 6 0.00082
0.82
6 lzakomska ewa malzgorzataŁAKOMSKA Ewa Małgorzata 56 Modrzew 1 0.00014
0.14
7 matusiewicz monika agnieszkaMATUSIEWICZ Monika Agnieszka 42 Opoczno 23 0.00316
3.16
8 pacan jacek adamPACAN Jacek Adam 43 Bielowice 10 0.00137
1.37
9 teda bronislzawTEDA Bronisław 71 Owczary 0 0
0.00
10 wiktorowicz urszula hannaWIKTOROWICZ Urszula Hanna 54 Ostrów 15 0.00206
2.06
11 zaborowska katarzyna mariaZABOROWSKA Katarzyna Maria 27 Opoczno 2 0.00027
0.27
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chomicz maria barbaraCHOMICZ Maria Barbara 46 Antoniówka 54 0.00741
7.41
2 konecki michalzKONECKI Michał 34 Dzielna 69 0.00947
9.47
3 zielinzski slzawomir zenonZIELIŃSKI Sławomir Zenon 48 Stużno 14 0.00192
1.92
4 bialzek michalzBIAŁEK Michał 39 Ogonowice 11 0.00151
1.51
5 prezcikowska-skoczylas anna mariaPRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS Anna Maria 51 Opoczno 15 0.00206
2.06
6 nejman-lasota agata katarzynaNEJMAN-LASOTA Agata Katarzyna 51 Opoczno 13 0.00178
1.78
7 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 65 Opoczno 15 0.00206
2.06
8 rozzzenek janROŻENEK Jan 70 Opoczno 6 0.00082
0.82
9 karasinzska barbara krystynaKARASIŃSKA Barbara Krystyna 62 Opoczno 6 0.00082
0.82
10 pacan jozzef piotrPACAN Józef Piotr 46 Bielowice 8 0.0011
1.10
11 telus robertTELUS Robert 29 Opoczno 14 0.00192
1.92
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 14 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derewezda-jankowska katarzyna elzzzbietaDEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta 44 Opoczno 23 0.00316
3.16
2 janas arkadiuszJANAS Arkadiusz 48 Opoczno 3 0.00041
0.41
3 jezdrasik marcinJĘDRASIK Marcin 39 Mroczków Duży 7 0.00096
0.96
4 kacprzak andrzej ryszardKACPRZAK Andrzej Ryszard 61 Opoczno 58 0.00796
7.96
5 kezpski pawelzKĘPSKI Paweł 35 Januszewice 2 0.00027
0.27
6 miezkus zdzislzaw grzegorzMIĘKUS Zdzisław Grzegorz 51 Opoczno 22 0.00302
3.02
7 mrozz-duda malzgorzataMRÓZ-DUDA Małgorzata 52 Opoczno 20 0.00274
2.74
8 sagalara stanislzawSAGALARA Stanisław 56 Opoczno 13 0.00178
1.78
9 skwierczynzska-madej dorota malzgorzataSKWIERCZYŃSKA-MADEJ Dorota Małgorzata 32 Opoczno 12 0.00165
1.65
10 stezpienz jacek witoldSTĘPIEŃ Jacek Witold 47 Opoczno 14 0.00192
1.92
11 wiktorowicz agnieszka dorotaWIKTOROWICZ Agnieszka Dorota 46 Opoczno 18 0.00247
2.47
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 15 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg jozzef leonRÓG Józef Leon 59 Opoczno 30 0.00412
4.12
2 ksyta marek leonKSYTA Marek Leon 55 Opoczno 9 0.00123
1.23
3 kolzodziejczyk elzzzbieta mariaKOŁODZIEJCZYK Elżbieta Maria 47 Mroczków Gościnny 2 0.00027
0.27
4 jasinzska ewelina gertrudaJASIŃSKA Ewelina Gertruda 38 Januszewice 9 0.00123
1.23
5 nieradkiewicz anna bronislzawaNIERADKIEWICZ Anna Bronisława 46 Ogonowice 3 0.00041
0.41
6 sygut joanna alicjaSYGUT Joanna Alicja 46 Gawrony 2 0.00027
0.27
7 chmal lzukasz tytusCHMAL Łukasz Tytus 34 Parczów 6 0.00082
0.82
8 dujka arkadiusz zdzislzawDUJKA Arkadiusz Zdzisław 56 Opoczno 20 0.00274
2.74
9 indrychowski konradINDRYCHOWSKI Konrad 36 Opoczno 1 0.00014
0.14
10 wojtarek jacek robertWOJTAREK Jacek Robert 27 Janów Karwicki 10 0.00137
1.37
11 tyczynzski robert franciszekTYCZYŃSKI Robert Franciszek 53 Opoczno 6 0.00082
0.82
Razem 98
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 98

Lista nr 16 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazdziela rafalz januszKĄDZIELA Rafał Janusz 60 Opoczno 74 0.01015
10.15
2 kopania andrzej janKOPANIA Andrzej Jan 64 Opoczno 16 0.00219
2.19
3 milczarek tomasz franciszekMILCZAREK Tomasz Franciszek 44 Opoczno 13 0.00178
1.78
4 cieszlik danuta mariaCIEŚLIK Danuta Maria 31 Opoczno 2 0.00027
0.27
5 bazkiewicz zdzislzawa mariaBĄKIEWICZ Zdzisława Maria 42 Wola Załężna 6 0.00082
0.82
6 ziozlzkowski maciej ryszardZIÓŁKOWSKI Maciej Ryszard 43 Opoczno 3 0.00041
0.41
7 michalczyk iwonaMICHALCZYK Iwona 50 Opoczno 2 0.00027
0.27
8 cieluch miroslzaw andrzejCIELUCH Mirosław Andrzej 60 Opoczno 1 0.00014
0.14
9 karbownik marzena ewaKARBOWNIK Marzena Ewa 30 Mroczków Duży 1 0.00014
0.14
10 galinzska katarzynaGALIŃSKA Katarzyna 43 Mroczków Gościnny 7 0.00096
0.96
11 pezczek damian aleksyPĘCZEK Damian Aleksy 32 Januszewice 3 0.00041
0.41
Razem 128
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 128
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1187
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1187
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1195
3 Liczba kart niewykorzystanych 431
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 764
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 764
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 764
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 764
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 735
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziezba anna agnieszkaZIĘBA Anna Agnieszka 46 Opoczno 66 0.00898
8.98
2 grzesinzski robert ryszardGRZESIŃSKI Robert Ryszard 45 Opoczno 39 0.00531
5.31
3 lzuczka-nita jolanta agnieszkaŁUCZKA-NITA Jolanta Agnieszka 48 Opoczno 99 0.01347
13.47
4 baran pawelz witoldBARAN Paweł Witold 40 Opoczno 13 0.00177
1.77
5 bernas edward stanislzawBERNAS Edward Stanisław 75 Opoczno 1 0.00014
0.14
6 wilk jolanta mariaWILK Jolanta Maria 56 Opoczno 11 0.0015
1.50
7 wojtarek jadwiga cecyliaWOJTAREK Jadwiga Cecylia 51 Opoczno 8 0.00109
1.09
8 tomczyk piotr bartlzomiejTOMCZYK Piotr Bartłomiej 46 Opoczno 3 0.00041
0.41
9 pezzowicz rafalz jakubPĘZOWICZ Rafał Jakub 34 Opoczno 5 0.00068
0.68
Razem 245
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 245

Lista nr 17 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 turek wieslzaw stanislzawTUREK Wiesław Stanisław 63 Opoczno 9 0.00122
1.22
2 sijer marek piotrSIJER Marek Piotr 48 Opoczno 18 0.00245
2.45
3 wolski michalz wojciechWOLSKI Michał Wojciech 45 Opoczno 7 0.00095
0.95
4 sezdkowska ewa reginaSĘDKOWSKA Ewa Regina 36 Opoczno 0 0
0.00
5 sadlinzski krzysztofSADLIŃSKI Krzysztof 53 Opoczno 4 0.00054
0.54
6 zwolinzska sylwia beataZWOLIŃSKA Sylwia Beata 48 Opoczno 8 0.00109
1.09
7 blzazzzejewicz piotr robertBŁAŻEJEWICZ Piotr Robert 49 Opoczno 10 0.00136
1.36
8 sokozlz miroslzawaSOKÓŁ Mirosława 57 Opoczno 6 0.00082
0.82
9 wiszkowska julita malzgorzataWIŚKOWSKA Julita Małgorzata 39 Opoczno 5 0.00068
0.68
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 18 - KWW JANA WIERUSZEWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waclzawiak barbara wandaWACŁAWIAK Barbara Wanda 59 Opoczno 23 0.00313
3.13
2 kozlzowski adamKOZŁOWSKI Adam 54 Opoczno 13 0.00177
1.77
3 milczarczyk marta teresaMILCZARCZYK Marta Teresa 39 Opoczno 2 0.00027
0.27
4 sroka miroslzawSROKA Mirosław 60 Opoczno 3 0.00041
0.41
5 eliasz grzegorz marekELIASZ Grzegorz Marek 67 Opoczno 7 0.00095
0.95
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 19 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sobczyk zbigniew januszSOBCZYK Zbigniew Janusz 47 Opoczno 26 0.00354
3.54
2 rozg ewa janinaRÓG Ewa Janina 54 Opoczno 12 0.00163
1.63
3 jurowski jaroslzaw piotrJUROWSKI Jarosław Piotr 48 Opoczno 8 0.00109
1.09
4 gawin dorota renataGAWIN Dorota Renata 46 Opoczno 9 0.00122
1.22
5 szlezzak zbigniew jozzefŚLĘZAK Zbigniew Józef 48 Opoczno 1 0.00014
0.14
6 fijalzkowska monika kingaFIJAŁKOWSKA Monika Kinga 27 Opoczno 1 0.00014
0.14
7 wiktorowicz justyna grazzzynaWIKTOROWICZ Justyna Grażyna 21 Opoczno 10 0.00136
1.36
8 rajska justynaRAJSKA Justyna 43 Opoczno 12 0.00163
1.63
9 lzazczek eugeniusz stanislzawŁĄCZEK Eugeniusz Stanisław 66 Opoczno 12 0.00163
1.63
Razem 91
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 91

Lista nr 20 - KWW GŁOSUJ NA MŁODYCH

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 biernacki jakub pawelzBIERNACKI Jakub Paweł 28 Opoczno 60 0.00816
8.16
2 grochulski marcin andrzejGROCHULSKI Marcin Andrzej 28 Opoczno 3 0.00041
0.41
3 karnicki adrian marcinKARNICKI Adrian Marcin 33 Opoczno 10 0.00136
1.36
4 nowak rafalz tomaszNOWAK Rafał Tomasz 34 Opoczno 3 0.00041
0.41
5 polak justyna annaPOLAK Justyna Anna 28 Opoczno 16 0.00218
2.18
6 szczodrak paula weronikaSZCZODRAK Paula Weronika 29 Opoczno 2 0.00027
0.27
7 wilk patrycja paulinaWILK Patrycja Paulina 36 Opoczno 5 0.00068
0.68
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 21 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belica magdalena zofiaBELICA Magdalena Zofia 38 Opoczno 14 0.0019
1.90
2 bialzeta bartlzomiejBIAŁETA Bartłomiej 40 Opoczno 4 0.00054
0.54
3 glzuszek beata helenaGŁUSZEK Beata Helena 51 Opoczno 1 0.00014
0.14
4 niewadzi katarzyna beataNIEWADZI Katarzyna Beata 44 Opoczno 12 0.00163
1.63
5 nowak ireneuszNOWAK Ireneusz 37 Opoczno 3 0.00041
0.41
6 nowak radoslzaw jozzefNOWAK Radosław Józef 41 Opoczno 2 0.00027
0.27
7 orciuch lzukasz zbigniewORCIUCH Łukasz Zbigniew 35 Opoczno 10 0.00136
1.36
8 walinzski sylwester bogdanWALIŃSKI Sylwester Bogdan 40 Opoczno 4 0.00054
0.54
9 wiktorowicz beataWIKTOROWICZ Beata 46 Opoczno 135 0.01837
18.37
Razem 185
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 185
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1187
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1136
3 Liczba kart niewykorzystanych 372
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 764
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 764
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 764
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 724
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 6 0.00083
0.83
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 0 0
0.00
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 7 0.00097
0.97
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 0 0
0.00
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 4 0.00055
0.55
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 5 0.00069
0.69
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 225 0.03108
31.08
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 1 0.00014
0.14
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 2 0.00028
0.28
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00041
0.41
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 2 0.00028
0.28
Razem 238
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 238

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 1 0.00014
0.14
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 0 0
0.00
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 0 0
0.00
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 5 0.00069
0.69
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 0 0
0.00
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 2 0.00028
0.28
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 52 0.00718
7.18
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 10 0.00138
1.38
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 1 0.00014
0.14
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 6 0.00083
0.83
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 3 0.00041
0.41
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00028
0.28
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 3 0.00041
0.41
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 6 0.00083
0.83
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 5 0.00069
0.69
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 3 0.00041
0.41
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 2 0.00028
0.28
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 2 0.00028
0.28
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 21 0.0029
2.90
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 4 0.00055
0.55
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 1 0.00014
0.14
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 2 0.00028
0.28
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 6 0.00083
0.83
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 9 0.00124
1.24
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00028
0.28
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 0 0
0.00
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 1 0.00014
0.14
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00028
0.28
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 46 0.00635
6.35
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 15 0.00207
2.07
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 5 0.00069
0.69
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 4 0.00055
0.55
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 0 0
0.00
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 0 0
0.00
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00055
0.55
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 8 0.0011
1.10
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00014
0.14
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 1 0.00014
0.14
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 1 0.00014
0.14
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 85 0.01174
11.74
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00262
2.62
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 3 0.00041
0.41
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 18 0.00249
2.49
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00318
3.18
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 5 0.00069
0.69
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 72 0.00994
9.94
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 1 0.00014
0.14
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 1 0.00014
0.14
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 0 0
0.00
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 3 0.00041
0.41
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 2 0.00028
0.28
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 0.00014
0.14
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3