Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnym, 50 Mroczków Gościnny
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice sołectwa: Mroczków Gościnny, Kraszków, Mroczków Duży
Liczba mieszkańców 1249
Liczba wyborców 999
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Opocznie 1
Rady Powiatu Opoczyńskiego 1
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Opoczna
  • Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Opoczna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 999
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 999
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1009
3 Liczba kart niewykorzystanych 290
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 719
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 719
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 719
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 719
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 710
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosno dariusz wojciechKOSNO Dariusz Wojciech 55 wyższe Opoczno 143 0.02014
20.14
2 lzuczkowski tomaszŁUCZKOWSKI Tomasz 38 wyższe Opoczno 250 0.03521
35.21
3 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 59 wyższe Dzielna 118 0.01662
16.62
4 wolzkiewicz wieslzaw ryszardWOŁKIEWICZ Wiesław Ryszard 54 średnie Wola Załężna 28 0.00394
3.94
5 ziezba anna agnieszkaZIĘBA Anna Agnieszka 46 wyższe Opoczno 171 0.02408
24.08
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Opocznie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 999
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 999
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1000
3 Liczba kart niewykorzystanych 282
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 718
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 718
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 718
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 718
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 691
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski mieczyslzaw franciszekWOJCIECHOWSKI Mieczysław Franciszek 55 Kruszewiec Kolonia 6 0.00087
0.87
2 solztysiak tomasz wieslzawSOŁTYSIAK Tomasz Wiesław 27 Mroczków Gościnny 66 0.00955
9.55
3 wdozwka anetaWDÓWKA Aneta 41 Ogonowice 1 0.00014
0.14
4 jurek marian stanislzawJUREK Marian Stanisław 57 Bukowiec Opoczyński 0 0
0.00
5 michalzowski szczepan adamMICHAŁOWSKI Szczepan Adam 23 Międzybórz 0 0
0.00
6 madej boguslzawaMADEJ Bogusława 61 Kliny 1 0.00014
0.14
7 frazczek-lewandowska bernadeta lucynaFRĄCZEK-LEWANDOWSKA Bernadeta Lucyna 39 Januszewice 0 0
0.00
8 grzegorczyk urszula malzgorzataGRZEGORCZYK Urszula Małgorzata 42 Kraśnica 1 0.00014
0.14
9 huk tomasz boleslzawHUK Tomasz Bolesław 41 Sielec 8 0.00116
1.16
10 statkiewicz marek jacekSTATKIEWICZ Marek Jacek 45 Wygnanów 4 0.00058
0.58
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 17 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzkiewicz wieslzaw ryszardWOŁKIEWICZ Wiesław Ryszard 54 Wola Załężna 3 0.00043
0.43
2 stezpienz janSTĘPIEŃ Jan 54 Sitowa 6 0.00087
0.87
3 rytczak krystynaRYTCZAK Krystyna 59 Libiszów Kolonia 0 0
0.00
4 bednarczyk bogdan slzawomirBEDNARCZYK Bogdan Sławomir 53 Ogonowice 3 0.00043
0.43
5 gawezda natalia annaGAWĘDA Natalia Anna 28 Kruszewiec 0 0
0.00
6 plzuciennik slzawomir marianPŁUCIENNIK Sławomir Marian 51 Bielowice 0 0
0.00
7 wardecka aneta mariaWARDECKA Aneta Maria 44 Bielowice 2 0.00029
0.29
8 zakaszewski marianZAKASZEWSKI Marian 64 Kraśnica 1 0.00014
0.14
9 furczynzska rozalia mariaFURCZYŃSKA Rozalia Maria 63 Januszewice 0 0
0.00
10 lewandowski leszek marekLEWANDOWSKI Leszek Marek 40 Sobawiny 4 0.00058
0.58
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 18 - KWW JANA WIERUSZEWSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 59 Dzielna 9 0.0013
1.30
2 wolzazkiewicz grzegorz piotrWOŁĄKIEWICZ Grzegorz Piotr 49 Stużno 8 0.00116
1.16
3 pacan andrzejPACAN Andrzej 59 Bielowice 3 0.00043
0.43
4 dorocinzska elzzzbieta ewaDOROCIŃSKA Elżbieta Ewa 57 Brzustówek Kolonia 0 0
0.00
5 milewski bartoszMILEWSKI Bartosz 27 Libiszów Kolonia 0 0
0.00
6 szwiaztek irena jadwigaŚWIĄTEK Irena Jadwiga 60 Ogonowice 0 0
0.00
7 wazsik lucynaWĄSIK Lucyna 47 Kruszewiec Kolonia 0 0
0.00
8 ziezba jan bartlzomiejZIĘBA Jan Bartłomiej 44 Dzielna 4 0.00058
0.58
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 19 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brola tadeusz janBROLA Tadeusz Jan 51 Mroczków Duży 345 0.04993
49.93
2 dazbrowski jozzefDĄBROWSKI Józef 65 Bielowice 13 0.00188
1.88
3 michalzowska aleksandra annaMICHAŁOWSKA Aleksandra Anna 26 Januszewice 1 0.00014
0.14
4 sosnowski tomasz januszSOSNOWSKI Tomasz Janusz 51 Sitowa 0 0
0.00
5 stezpienz stanislzawSTĘPIEŃ Stanisław 77 Bukowiec Opoczyński 0 0
0.00
6 szlezzak zofia katarzynaŚLĘZAK Zofia Katarzyna 53 Wygnanów 0 0
0.00
7 szliwka andrzej jozzefŚLIWKA Andrzej Józef 32 Sobawiny 0 0
0.00
8 wlazzlak malzgorzata katarzynaWLAŹLAK Małgorzata Katarzyna 40 Modrzewek 0 0
0.00
9 wrzeszcz maria jadwigaWRZESZCZ Maria Jadwiga 53 Janów Karwicki 0 0
0.00
Razem 359
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 359

Lista nr 21 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bialzowazs katarzyna iwonaBIAŁOWĄS Katarzyna Iwona 23 Kraśnica 0 0
0.00
2 grabski krzysztofGRABSKI Krzysztof 54 Mroczków Duży 182 0.02634
26.34
3 konecki lzukasz szymonKONECKI Łukasz Szymon 38 Sobawiny 1 0.00014
0.14
4 lewandowska martaLEWANDOWSKA Marta 36 Opoczno 2 0.00029
0.29
5 mirecki marcin robertMIRECKI Marcin Robert 32 Bukowiec Opoczyński 0 0
0.00
6 pecyna damian marcinPECYNA Damian Marcin 27 Różanna 1 0.00014
0.14
7 pielas anna bernadetaPIELAS Anna Bernadeta 35 Wygnanów 0 0
0.00
8 rutowicz waldemar mariuszRUTOWICZ Waldemar Mariusz 39 Januszewice 1 0.00014
0.14
9 wojtarek krystynaWOJTAREK Krystyna 57 Janów Karwicki 15 0.00217
2.17
10 wolzazkiewicz pawelz andrzejWOŁĄKIEWICZ Paweł Andrzej 36 Opoczno 0 0
0.00
Razem 202
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 202
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 999
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 956
3 Liczba kart niewykorzystanych 238
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 718
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 662
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 11 0.00166
1.66
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 4 0.0006
0.60
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 2 0.0003
0.30
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 2 0.0003
0.30
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 3 0.00045
0.45
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 12 0.00181
1.81
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 248 0.03746
37.46
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 2 0.0003
0.30
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 0 0
0.00
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00015
0.15
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 0 0
0.00
Razem 263
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 263

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 2 0.0003
0.30
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 2 0.0003
0.30
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 0 0
0.00
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 2 0.0003
0.30
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 2 0.0003
0.30
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00076
0.76
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 3 0.00045
0.45
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 2 0.0003
0.30
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 1 0.00015
0.15
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 1 0.00015
0.15
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00015
0.15
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 1 0.00015
0.15
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 2 0.0003
0.30
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 8 0.00121
1.21
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 0 0
0.00
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 0 0
0.00
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 9 0.00136
1.36
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 2 0.0003
0.30
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 0 0
0.00
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 1 0.00015
0.15
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 1 0.00015
0.15
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 1 0.00015
0.15
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00015
0.15
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 2 0.0003
0.30
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 0 0
0.00
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 1 0.00015
0.15
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 1 0.00015
0.15
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00015
0.15
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 48 0.00725
7.25
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 3 0.00045
0.45
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 3 0.00045
0.45
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 4 0.0006
0.60
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 2 0.0003
0.30
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 1 0.00015
0.15
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 2 0.0003
0.30
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 4 0.0006
0.60
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 1 0.00015
0.15
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 96 0.0145
14.50
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00242
2.42
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 4 0.0006
0.60
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 28 0.00423
4.23
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00196
1.96
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 4 0.0006
0.60
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 81 0.01224
12.24
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 0 0
0.00
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 2 0.0003
0.30
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 1 0.00015
0.15
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 2 0.0003
0.30
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 1 0.00015
0.15
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 1 0.00015
0.15
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 0.00015
0.15
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 4 0.0006
0.60
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 1 0.00015
0.15
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 1 0.00015
0.15
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Opoczyńskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 999
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 907
3 Liczba kart niewykorzystanych 187
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 683
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk grzegorz alojzyADAMCZYK Grzegorz Alojzy 65 Mroczków Gościnny 30 0.00439
4.39
2 bialzas wlzadyslzaw edwardBIAŁAS Władysław Edward 55 Kruszewiec 0 0
0.00
3 brzezinzska malzgorzata boguslzawaBRZEZIŃSKA Małgorzata Bogusława 52 Opoczno 0 0
0.00
4 kolzodziejczyk rafalzKOŁODZIEJCZYK Rafał 41 Wola Załężna 9 0.00132
1.32
5 kozzzuchowski kazimierz edwinKOŻUCHOWSKI Kazimierz Edwin 69 Opoczno 4 0.00059
0.59
6 lzakomska ewa malzgorzataŁAKOMSKA Ewa Małgorzata 56 Modrzew 1 0.00015
0.15
7 matusiewicz monika agnieszkaMATUSIEWICZ Monika Agnieszka 42 Opoczno 2 0.00029
0.29
8 pacan jacek adamPACAN Jacek Adam 43 Bielowice 1 0.00015
0.15
9 teda bronislzawTEDA Bronisław 71 Owczary 0 0
0.00
10 wiktorowicz urszula hannaWIKTOROWICZ Urszula Hanna 54 Ostrów 4 0.00059
0.59
11 zaborowska katarzyna mariaZABOROWSKA Katarzyna Maria 27 Opoczno 0 0
0.00
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chomicz maria barbaraCHOMICZ Maria Barbara 46 Antoniówka 25 0.00366
3.66
2 konecki michalzKONECKI Michał 34 Dzielna 33 0.00483
4.83
3 zielinzski slzawomir zenonZIELIŃSKI Sławomir Zenon 48 Stużno 63 0.00922
9.22
4 bialzek michalzBIAŁEK Michał 39 Ogonowice 6 0.00088
0.88
5 prezcikowska-skoczylas anna mariaPRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS Anna Maria 51 Opoczno 2 0.00029
0.29
6 nejman-lasota agata katarzynaNEJMAN-LASOTA Agata Katarzyna 51 Opoczno 3 0.00044
0.44
7 wieruszewski janWIERUSZEWSKI Jan 65 Opoczno 7 0.00102
1.02
8 rozzzenek janROŻENEK Jan 70 Opoczno 1 0.00015
0.15
9 karasinzska barbara krystynaKARASIŃSKA Barbara Krystyna 62 Opoczno 4 0.00059
0.59
10 pacan jozzef piotrPACAN Józef Piotr 46 Bielowice 17 0.00249
2.49
11 telus robertTELUS Robert 29 Opoczno 11 0.00161
1.61
Razem 172
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 172

Lista nr 14 - KWW NBS - POROZUMIENIE 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derewezda-jankowska katarzyna elzzzbietaDEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta 44 Opoczno 2 0.00029
0.29
2 janas arkadiuszJANAS Arkadiusz 48 Opoczno 0 0
0.00
3 jezdrasik marcinJĘDRASIK Marcin 39 Mroczków Duży 222 0.0325
32.50
4 kacprzak andrzej ryszardKACPRZAK Andrzej Ryszard 61 Opoczno 0 0
0.00
5 kezpski pawelzKĘPSKI Paweł 35 Januszewice 0 0
0.00
6 miezkus zdzislzaw grzegorzMIĘKUS Zdzisław Grzegorz 51 Opoczno 0 0
0.00
7 mrozz-duda malzgorzataMRÓZ-DUDA Małgorzata 52 Opoczno 8 0.00117
1.17
8 sagalara stanislzawSAGALARA Stanisław 56 Opoczno 2 0.00029
0.29
9 skwierczynzska-madej dorota malzgorzataSKWIERCZYŃSKA-MADEJ Dorota Małgorzata 32 Opoczno 0 0
0.00
10 stezpienz jacek witoldSTĘPIEŃ Jacek Witold 47 Opoczno 2 0.00029
0.29
11 wiktorowicz agnieszka dorotaWIKTOROWICZ Agnieszka Dorota 46 Opoczno 3 0.00044
0.44
Razem 239
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 239

Lista nr 15 - KWW OWS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg jozzef leonRÓG Józef Leon 59 Opoczno 21 0.00307
3.07
2 ksyta marek leonKSYTA Marek Leon 55 Opoczno 5 0.00073
0.73
3 kolzodziejczyk elzzzbieta mariaKOŁODZIEJCZYK Elżbieta Maria 47 Mroczków Gościnny 54 0.00791
7.91
4 jasinzska ewelina gertrudaJASIŃSKA Ewelina Gertruda 38 Januszewice 3 0.00044
0.44
5 nieradkiewicz anna bronislzawaNIERADKIEWICZ Anna Bronisława 46 Ogonowice 1 0.00015
0.15
6 sygut joanna alicjaSYGUT Joanna Alicja 46 Gawrony 1 0.00015
0.15
7 chmal lzukasz tytusCHMAL Łukasz Tytus 34 Parczów 1 0.00015
0.15
8 dujka arkadiusz zdzislzawDUJKA Arkadiusz Zdzisław 56 Opoczno 3 0.00044
0.44
9 indrychowski konradINDRYCHOWSKI Konrad 36 Opoczno 0 0
0.00
10 wojtarek jacek robertWOJTAREK Jacek Robert 27 Janów Karwicki 5 0.00073
0.73
11 tyczynzski robert franciszekTYCZYŃSKI Robert Franciszek 53 Opoczno 0 0
0.00
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 16 - KWW OPOCZNIANIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazdziela rafalz januszKĄDZIELA Rafał Janusz 60 Opoczno 17 0.00249
2.49
2 kopania andrzej janKOPANIA Andrzej Jan 64 Opoczno 3 0.00044
0.44
3 milczarek tomasz franciszekMILCZAREK Tomasz Franciszek 44 Opoczno 3 0.00044
0.44
4 cieszlik danuta mariaCIEŚLIK Danuta Maria 31 Opoczno 0 0
0.00
5 bazkiewicz zdzislzawa mariaBĄKIEWICZ Zdzisława Maria 42 Wola Załężna 2 0.00029
0.29
6 ziozlzkowski maciej ryszardZIÓŁKOWSKI Maciej Ryszard 43 Opoczno 1 0.00015
0.15
7 michalczyk iwonaMICHALCZYK Iwona 50 Opoczno 0 0
0.00
8 cieluch miroslzaw andrzejCIELUCH Mirosław Andrzej 60 Opoczno 0 0
0.00
9 karbownik marzena ewaKARBOWNIK Marzena Ewa 30 Mroczków Duży 6 0.00088
0.88
10 galinzska katarzynaGALIŃSKA Katarzyna 43 Mroczków Gościnny 95 0.01391
13.91
11 pezczek damian aleksyPĘCZEK Damian Aleksy 32 Januszewice 0 0
0.00
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127