Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 72

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Browarna, Ekologiczna, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jęczmienna, Konopna, Kożuchowska numery nieparzyste od nr 31 parzyste od nr 12, Krzywa, Tadeusza Olbrychta, Osiedle Robotnicze, Osiedle Wygoda, Parkowa, Emilii Plater, Podwójna, Przyrodnicza, Pszenna, Rolnicza, Rzemieślnicza, Rzepakowa, Szczekocińska od nr 15, Winna, Zawiszy Czarnego, Żytnia
Liczba mieszkańców 2274
Liczba wyborców 1823
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 5
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1823
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1823
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1674
3 Liczba kart niewykorzystanych 606
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1068
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1068
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1077
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1077
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1072
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 243 0.02267
22.67
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 58 0.00541
5.41
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 532 0.04963
49.63
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 144 0.01343
13.43
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 95 0.00886
8.86
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1823
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1629
3 Liczba kart niewykorzystanych 551
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1078
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1067
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1067
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1047
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 61 0.00583
5.83
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 16 0.00153
1.53
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 22 0.0021
2.10
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 6 0.00057
0.57
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 6 0.00057
0.57
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 19 0.00181
1.81
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 51 0.00487
4.87
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 3 0.00029
0.29
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 0 0
0.00
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 3 0.00029
0.29
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 12 0.00115
1.15
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 1 0.0001
0.10
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 0 0
0.00
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 1 0.0001
0.10
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 297 0.02837
28.37
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 54 0.00516
5.16
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 24 0.00229
2.29
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 3 0.00029
0.29
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 21 0.00201
2.01
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 12 0.00115
1.15
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 5 0.00048
0.48
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 7 0.00067
0.67
Razem 423
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 423

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 34 0.00325
3.25
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 7 0.00067
0.67
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 7 0.00067
0.67
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 2 0.00019
0.19
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 0 0
0.00
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 5 0.00048
0.48
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 3 0.00029
0.29
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 5 0.00048
0.48
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 12 0.00115
1.15
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 2 0.00019
0.19
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 0 0
0.00
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 3 0.00029
0.29
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.0001
0.10
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 2 0.00019
0.19
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 22 0.0021
2.10
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 5 0.00048
0.48
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 3 0.00029
0.29
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00019
0.19
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 6 0.00057
0.57
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 173 0.01652
16.52
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 52 0.00497
4.97
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 10 0.00096
0.96
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00105
1.05
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 12 0.00115
1.15
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 14 0.00134
1.34
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 5 0.00048
0.48
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 3 0.00029
0.29
Razem 280
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 280
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1823
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1823
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1677
3 Liczba kart niewykorzystanych 607
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1070
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1070
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1076
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1074
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1056
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzywienz andrzej dariuszŻYWIEŃ Andrzej Dariusz 56 Zielona Góra 105 0.00994
9.94
2 machalica krzysztof edwardMACHALICA Krzysztof Edward 66 Zielona Góra 88 0.00833
8.33
3 kucharska-barczyk kazimiera bronislzawaKUCHARSKA-BARCZYK Kazimiera Bronisława 76 Zielona Góra 25 0.00237
2.37
4 nowicka hanna mariaNOWICKA Hanna Maria 54 Zielona Góra 18 0.0017
1.70
5 walicka-kotlarska aleksandraWALICKA-KOTLARSKA Aleksandra 30 Zielona Góra 10 0.00095
0.95
6 sergun zdzislzaw jaroslzawSERGUN Zdzisław Jarosław 59 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
7 sikorski mateusz stefanSIKORSKI Mateusz Stefan 36 Zielona Góra 16 0.00152
1.52
Razem 265
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 265

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brodzik radoslzaw robertBRODZIK Radosław Robert 41 Zielona Góra 67 0.00634
6.34
2 fijalzkowska katarzyna dorotaFIJAŁKOWSKA Katarzyna Dorota 54 Zielona Góra 6 0.00057
0.57
3 cielecki sebastian lzukaszCIELECKI Sebastian Łukasz 31 Zielona Góra 24 0.00227
2.27
4 ciesielska-rau renata ewaCIESIELSKA-RAU Renata Ewa 47 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
5 bulzlzo przemyslzaw andrzejBUŁŁO Przemysław Andrzej 40 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
6 czarczynzska ewelina agnieszkaCZARCZYŃSKA Ewelina Agnieszka 39 Zielona Góra 11 0.00104
1.04
7 baranowski slzawomirBARANOWSKI Sławomir 60 Zielona Góra 5 0.00047
0.47
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak eleonora mariaSZYMKOWIAK Eleonora Maria 70 Zielona Góra 125 0.01184
11.84
2 naruszewicz tomasz jacekNARUSZEWICZ Tomasz Jacek 49 Zielona Góra 86 0.00814
8.14
3 terek andrzejTEREK Andrzej 48 Zielona Góra 20 0.00189
1.89
4 klimek-zzzolznowski grzegorzKLIMEK-ŻOŁNOWSKI Grzegorz 53 Zielona Góra 12 0.00114
1.14
5 stachowska magdalena franciszkaSTACHOWSKA Magdalena Franciszka 26 Zielona Góra 15 0.00142
1.42
6 konopacka zofiaKONOPACKA Zofia 64 Zielona Góra 5 0.00047
0.47
7 stobrawa mateuszSTOBRAWA Mateusz 31 Zielona Góra 17 0.00161
1.61
Razem 280
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 280

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 Zielona Góra 136 0.01288
12.88
2 zalewski pawelzZALEWSKI Paweł 41 Zielona Góra 9 0.00085
0.85
3 tokarska wieslzawa mariannaTOKARSKA Wiesława Marianna 53 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
4 maziarz adam zbigniewMAZIARZ Adam Zbigniew 19 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
5 fraszewska maria jolantaFRASZEWSKA Maria Jolanta 60 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
6 plucinzski romanPLUCIŃSKI Roman 71 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
Razem 158
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 158

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brachmanzski andrzej marianBRACHMAŃSKI Andrzej Marian 60 Zielona Góra 64 0.00606
6.06
2 kondrad emiliaKONDRAD Emilia 34 Zielona Góra 40 0.00379
3.79
3 mocny pawelz andrzejMOCNY Paweł Andrzej 62 Zielona Góra 33 0.00313
3.13
4 porycki lzukaszPORYCKI Łukasz 36 Zielona Góra 7 0.00066
0.66
5 halzadyn-biel dorotaHAŁADYN-BIEL Dorota 59 Zielona Góra 11 0.00104
1.04
6 korcz-dziadosz jadwigaKORCZ-DZIADOSZ Jadwiga 75 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
7 kasza rafalz mariuszKASZA Rafał Mariusz 34 Zielona Góra 75 0.0071
7.10
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234