Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Bułgarska, Ceramiczna, Xawerego Dunikowskiego, Fajansowa, Hiszpańska, Hoffmana, Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa, Porcelanowa, Słowacka
Liczba mieszkańców 1665
Liczba wyborców 1348
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 1
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1348
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1348
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1254
3 Liczba kart niewykorzystanych 362
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 894
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 894
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 894
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 894
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 892
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 160 0.01794
17.94
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 52 0.00583
5.83
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 510 0.05717
57.17
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 101 0.01132
11.32
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 69 0.00774
7.74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1348
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1348
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1255
3 Liczba kart niewykorzystanych 362
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 894
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 894
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 894
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 893
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 885
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pabierowski marcin boguslzawPABIEROWSKI Marcin Bogusław 40 Zielona Góra 139 0.01571
15.71
2 kopij marlena barbaraKOPIJ Marlena Barbara 57 Zielona Góra 31 0.0035
3.50
3 lehman tomasz maciejLEHMAN Tomasz Maciej 35 Zielona Góra 11 0.00124
1.24
4 kornalewicz robert michalzKORNALEWICZ Robert Michał 36 Zielona Góra 7 0.00079
0.79
5 drygas jolanta gabrielaDRYGAS Jolanta Gabriela 56 Zielona Góra 5 0.00056
0.56
6 rewers janusz andrzejREWERS Janusz Andrzej 48 Zielona Góra 45 0.00508
5.08
7 magdziarek krystyna mariaMAGDZIAREK Krystyna Maria 63 Zielona Góra 20 0.00226
2.26
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki cezary jacekWYSOCKI Cezary Jacek 36 Zielona Góra 32 0.00362
3.62
2 abrahamowicz monika urszulaABRAHAMOWICZ Monika Urszula 40 Zielona Góra 17 0.00192
1.92
3 kezsy marcinKĘSY Marcin 42 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
4 nabel stefania janinaNABEL Stefania Janina 69 Zielona Góra 0 0
0.00
5 kaleta pawelz gilbertKALETA Paweł Gilbert 44 Zielona Góra 11 0.00124
1.24
6 dunas joannaDUNAS Joanna 32 Zielona Góra 5 0.00056
0.56
7 frejman dariusz stanislzawFREJMAN Dariusz Stanisław 55 Zielona Góra 16 0.00181
1.81
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 Zielona Góra 120 0.01356
13.56
2 maczkowiak grzegorz przemyslzawMAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław 30 Zielona Góra 33 0.00373
3.73
3 zelisko miroslzaw marekZELISKO Mirosław Marek 47 Zielona Góra 22 0.00249
2.49
4 fabisz danutaFABIŚ Danuta 49 Zielona Góra 7 0.00079
0.79
5 soczewko arkadiusz tadeuszSOCZEWKO Arkadiusz Tadeusz 59 Zielona Góra 0 0
0.00
6 traczyk anna beataTRACZYK Anna Beata 48 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
7 jezdrzejczak-silzka alicja janinaJĘDRZEJCZAK-SIŁKA Alicja Janina 61 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotlarek dawid maciejKOTLAREK Dawid Maciej 40 Zielona Góra 17 0.00192
1.92
2 lamcha aneta marlenaLAMCHA Aneta Marlena 47 Zielona Góra 5 0.00056
0.56
3 ratajczak tomaszRATAJCZAK Tomasz 47 Zielona Góra 14 0.00158
1.58
4 czyzzz anna mariaCZYŻ Anna Maria 63 Zielona Góra 9 0.00102
1.02
5 kozanowski jozzefKOZANOWSKI Józef 53 Zielona Góra 4 0.00045
0.45
6 lisiecka daria teresaLISIECKA Daria Teresa 29 Zielona Góra 6 0.00068
0.68
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenzski andrzej zbigniewBOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew 65 Zielona Góra 45 0.00508
5.08
2 gozrski robert grzegorzGÓRSKI Robert Grzegorz 30 Zielona Góra 168 0.01898
18.98
3 kawicki kamil krzysztofKAWICKI Kamil Krzysztof 39 Zielona Góra 31 0.0035
3.50
4 kwiatek annaKWIATEK Anna 64 Zielona Góra 29 0.00328
3.28
5 habich ewa danutaHABICH Ewa Danuta 62 Zielona Góra 23 0.0026
2.60
6 prokopyszyn katarzyna helenaPROKOPYSZYN Katarzyna Helena 39 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
7 dazbrowski arkadiusz janDĄBROWSKI Arkadiusz Jan 37 Zielona Góra 4 0.00045
0.45
Razem 301
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 301
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1348
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1205
3 Liczba kart niewykorzystanych 312
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 894
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 893
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 893
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 887
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 70 0.00789
7.89
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 22 0.00248
2.48
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 18 0.00203
2.03
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 6 0.00068
0.68
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 4 0.00045
0.45
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 5 0.00056
0.56
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 16 0.0018
1.80
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 54 0.00609
6.09
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 3 0.00034
0.34
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 2 0.00023
0.23
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 0 0
0.00
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 5 0.00056
0.56
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 3 0.00034
0.34
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 0 0
0.00
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 1 0.00011
0.11
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 251 0.0283
28.30
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 40 0.00451
4.51
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 41 0.00462
4.62
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 4 0.00045
0.45
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 13 0.00147
1.47
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 7 0.00079
0.79
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 2 0.00023
0.23
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 16 0.0018
1.80
Razem 374
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 374

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 44 0.00496
4.96
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 11 0.00124
1.24
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 0 0
0.00
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 1 0.00011
0.11
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 2 0.00023
0.23
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 6 0.00068
0.68
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 2 0.00023
0.23
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 3 0.00034
0.34
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 7 0.00079
0.79
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 2 0.00023
0.23
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 0 0
0.00
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 12 0.00135
1.35
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 4 0.00045
0.45
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 2 0.00023
0.23
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00023
0.23
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 5 0.00056
0.56
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 94 0.0106
10.60
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 39 0.0044
4.40
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 14 0.00158
1.58
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00124
1.24
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 6 0.00068
0.68
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 6 0.00068
0.68
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 2 0.00023
0.23
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 7 0.00079
0.79
Razem 179
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 179