Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 59

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Św. Kingi 1 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Braniborska, Glinianki, Lwowska, Władysława Łokietka, Nad Łąkami, Piaskowa, Piękna, Henryka Siemiradzkiego, Sorbska, Św. Kingi, Tkacka
Liczba mieszkańców 1281
Liczba wyborców 1082
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 5
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1082
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1082
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1034
3 Liczba kart niewykorzystanych 340
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 694
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 694
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 682
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 681
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 676
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 120 0.01775
17.75
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 52 0.00769
7.69
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 379 0.05607
56.07
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 75 0.01109
11.09
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 50 0.0074
7.40
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1082
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1082
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1041
3 Liczba kart niewykorzystanych 347
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 694
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 694
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 682
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 681
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 669
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzywienz andrzej dariuszŻYWIEŃ Andrzej Dariusz 56 Zielona Góra 73 0.01091
10.91
2 machalica krzysztof edwardMACHALICA Krzysztof Edward 66 Zielona Góra 54 0.00807
8.07
3 kucharska-barczyk kazimiera bronislzawaKUCHARSKA-BARCZYK Kazimiera Bronisława 76 Zielona Góra 18 0.00269
2.69
4 nowicka hanna mariaNOWICKA Hanna Maria 54 Zielona Góra 23 0.00344
3.44
5 walicka-kotlarska aleksandraWALICKA-KOTLARSKA Aleksandra 30 Zielona Góra 7 0.00105
1.05
6 sergun zdzislzaw jaroslzawSERGUN Zdzisław Jarosław 59 Zielona Góra 2 0.0003
0.30
7 sikorski mateusz stefanSIKORSKI Mateusz Stefan 36 Zielona Góra 10 0.00149
1.49
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brodzik radoslzaw robertBRODZIK Radosław Robert 41 Zielona Góra 65 0.00972
9.72
2 fijalzkowska katarzyna dorotaFIJAŁKOWSKA Katarzyna Dorota 54 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
3 cielecki sebastian lzukaszCIELECKI Sebastian Łukasz 31 Zielona Góra 10 0.00149
1.49
4 ciesielska-rau renata ewaCIESIELSKA-RAU Renata Ewa 47 Zielona Góra 0 0
0.00
5 bulzlzo przemyslzaw andrzejBUŁŁO Przemysław Andrzej 40 Zielona Góra 1 0.00015
0.15
6 czarczynzska ewelina agnieszkaCZARCZYŃSKA Ewelina Agnieszka 39 Zielona Góra 2 0.0003
0.30
7 baranowski slzawomirBARANOWSKI Sławomir 60 Zielona Góra 6 0.0009
0.90
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak eleonora mariaSZYMKOWIAK Eleonora Maria 70 Zielona Góra 67 0.01001
10.01
2 naruszewicz tomasz jacekNARUSZEWICZ Tomasz Jacek 49 Zielona Góra 41 0.00613
6.13
3 terek andrzejTEREK Andrzej 48 Zielona Góra 9 0.00135
1.35
4 klimek-zzzolznowski grzegorzKLIMEK-ŻOŁNOWSKI Grzegorz 53 Zielona Góra 7 0.00105
1.05
5 stachowska magdalena franciszkaSTACHOWSKA Magdalena Franciszka 26 Zielona Góra 0 0
0.00
6 konopacka zofiaKONOPACKA Zofia 64 Zielona Góra 8 0.0012
1.20
7 stobrawa mateuszSTOBRAWA Mateusz 31 Zielona Góra 11 0.00164
1.64
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 Zielona Góra 55 0.00822
8.22
2 zalewski pawelzZALEWSKI Paweł 41 Zielona Góra 7 0.00105
1.05
3 tokarska wieslzawa mariannaTOKARSKA Wiesława Marianna 53 Zielona Góra 5 0.00075
0.75
4 maziarz adam zbigniewMAZIARZ Adam Zbigniew 19 Zielona Góra 5 0.00075
0.75
5 fraszewska maria jolantaFRASZEWSKA Maria Jolanta 60 Zielona Góra 0 0
0.00
6 plucinzski romanPLUCIŃSKI Roman 71 Zielona Góra 1 0.00015
0.15
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brachmanzski andrzej marianBRACHMAŃSKI Andrzej Marian 60 Zielona Góra 60 0.00897
8.97
2 kondrad emiliaKONDRAD Emilia 34 Zielona Góra 38 0.00568
5.68
3 mocny pawelz andrzejMOCNY Paweł Andrzej 62 Zielona Góra 25 0.00374
3.74
4 porycki lzukaszPORYCKI Łukasz 36 Zielona Góra 4 0.0006
0.60
5 halzadyn-biel dorotaHAŁADYN-BIEL Dorota 59 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
6 korcz-dziadosz jadwigaKORCZ-DZIADOSZ Jadwiga 75 Zielona Góra 7 0.00105
1.05
7 kasza rafalz mariuszKASZA Rafał Mariusz 34 Zielona Góra 42 0.00628
6.28
Razem 179
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 179
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1082
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 993
3 Liczba kart niewykorzystanych 299
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 694
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 682
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 8
10 Liczba kart ważnych 674
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 665
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 47 0.00707
7.07
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 14 0.00211
2.11
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 11 0.00165
1.65
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 4 0.0006
0.60
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 2 0.0003
0.30
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 2 0.0003
0.30
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 12 0.0018
1.80
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 58 0.00872
8.72
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 0 0
0.00
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 0.00015
0.15
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 0 0
0.00
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 7 0.00105
1.05
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 1 0.00015
0.15
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 0 0
0.00
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 1 0.00015
0.15
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 1 0.00015
0.15
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 187 0.02812
28.12
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 18 0.00271
2.71
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 18 0.00271
2.71
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 2 0.0003
0.30
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 16 0.00241
2.41
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 10 0.0015
1.50
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.00015
0.15
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 13 0.00195
1.95
Razem 265
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 265

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 35 0.00526
5.26
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 12 0.0018
1.80
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 1 0.00015
0.15
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 0 0
0.00
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 1 0.00015
0.15
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 2 0.0003
0.30
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 3 0.00045
0.45
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 4 0.0006
0.60
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 1 0.00015
0.15
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 3 0.00045
0.45
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 1 0.00015
0.15
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 4 0.0006
0.60
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 2 0.0003
0.30
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.00015
0.15
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 6 0.0009
0.90
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 5 0.00075
0.75
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 0 0
0.00
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.0003
0.30
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 2 0.0003
0.30
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 69 0.01038
10.38
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 36 0.00541
5.41
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 8 0.0012
1.20
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 5 0.00075
0.75
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 11 0.00165
1.65
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 3 0.00045
0.45
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 5 0.00075
0.75
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 5 0.00075
0.75
Razem 142
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 142