Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 47

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Amelii, Dolina Luizy, Potokowa, Ruczajowa, Towarowa, Urszuli, Winogradu, Zdrojowa, Źródlana numery nieparzyste do nr 17 i parzyste do nr 74
Liczba mieszkańców 2784
Liczba wyborców 1981
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 4
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1982
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1982
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1828
3 Liczba kart niewykorzystanych 687
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1141
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1141
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1143
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1143
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1137
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 171 0.01504
15.04
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 46 0.00405
4.05
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 646 0.05682
56.82
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 156 0.01372
13.72
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 118 0.01038
10.38
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1982
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1780
3 Liczba kart niewykorzystanych 639
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1141
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1143
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 23
10 Liczba kart ważnych 1120
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1120
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 128 0.01143
11.43
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 27 0.00241
2.41
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 68 0.00607
6.07
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 4 0.00036
0.36
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 6 0.00054
0.54
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 27 0.00241
2.41
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 0 0
0.00
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 26 0.00232
2.32
Razem 286
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 286

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 41 0.00366
3.66
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 3 0.00027
0.27
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 1 9.0E-5
0.09
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 1 9.0E-5
0.09
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 4 0.00036
0.36
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 2 0.00018
0.18
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 2 0.00018
0.18
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 1 9.0E-5
0.09
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 15 0.00134
1.34
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 8 0.00071
0.71
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 2 0.00018
0.18
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 2 0.00018
0.18
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 12 0.00107
1.07
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 3 0.00027
0.27
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 255 0.02277
22.77
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 34 0.00304
3.04
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 26 0.00232
2.32
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 8 0.00071
0.71
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 15 0.00134
1.34
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 12 0.00107
1.07
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 9.0E-5
0.09
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 22 0.00196
1.96
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 61 0.00545
5.45
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 11 0.00098
0.98
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 8 0.00071
0.71
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 2 0.00018
0.18
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 2 0.00018
0.18
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 3 0.00027
0.27
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 3 0.00027
0.27
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 6 0.00054
0.54
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 8 0.00071
0.71
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 1 9.0E-5
0.09
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 4 0.00036
0.36
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 1 9.0E-5
0.09
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 3 0.00027
0.27
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 9.0E-5
0.09
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 6 0.00054
0.54
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 6 0.00054
0.54
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 2 0.00018
0.18
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 2 0.00018
0.18
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 2 0.00018
0.18
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 3 0.00027
0.27
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 20 0.00179
1.79
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 4 0.00036
0.36
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 4 0.00036
0.36
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00018
0.18
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 6 0.00054
0.54
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 89 0.00795
7.95
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 44 0.00393
3.93
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 7 0.00063
0.63
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 12 0.00107
1.07
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 10 0.00089
0.89
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 10 0.00089
0.89
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 16 0.00143
1.43
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 5 0.00045
0.45
Razem 193
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 193
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1982
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1982
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1837
3 Liczba kart niewykorzystanych 696
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1141
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1141
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1143
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1143
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1130
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 Zielona Góra 92 0.00814
8.14
2 malon joannaMALON Joanna 40 Zielona Góra 17 0.0015
1.50
3 gryncewicz grzegorz adamGRYNCEWICZ Grzegorz Adam 29 Zielona Góra 13 0.00115
1.15
4 fialzkowska aleksandra agnieszkaFIAŁKOWSKA Aleksandra Agnieszka 43 Zielona Góra 12 0.00106
1.06
5 jarosz pawelz marianJAROSZ Paweł Marian 55 Zielona Góra 13 0.00115
1.15
6 jozzefowska-tomiak danuta mariannaJÓZEFOWSKA-TOMIAK Danuta Marianna 61 Zielona Góra 1 9.0E-5
0.09
7 stacino-lzuczynzska krystynaSTACINO-ŁUCZYŃSKA Krystyna 65 Zielona Góra 6 0.00053
0.53
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewicz edwardMARKIEWICZ Edward 69 Zielona Góra 60 0.00531
5.31
2 kukulska barbara katarzynaKUKULSKA Barbara Katarzyna 66 Zielona Góra 11 0.00097
0.97
3 kolzowiecki grzegorz krzysztofKOŁOWIECKI Grzegorz Krzysztof 46 Zielona Góra 14 0.00124
1.24
4 teodorczyk renata katarzynaTEODORCZYK Renata Katarzyna 54 Zielona Góra 17 0.0015
1.50
5 bocho-kokot jadwiga izabellaBOCHO-KOKOT Jadwiga Izabella 68 Zielona Góra 10 0.00088
0.88
6 rak jozzefRAK Józef 66 Zielona Góra 1 9.0E-5
0.09
7 teichert jerzy romualdTEICHERT Jerzy Romuald 48 Zielona Góra 7 0.00062
0.62
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budzinzski jacek wojciechBUDZIŃSKI Jacek Wojciech 51 Zielona Góra 100 0.00885
8.85
2 jaskozlska grazzzynaJASKÓLSKA Grażyna 62 Zielona Góra 14 0.00124
1.24
3 tybura arkadiuszTYBURA Arkadiusz 35 Zielona Góra 33 0.00292
2.92
4 jaszczynzski rafalz lzukaszJASZCZYŃSKI Rafał Łukasz 35 Zielona Góra 46 0.00407
4.07
5 dziadosz marta mariolaDZIADOSZ Marta Mariola 31 Zielona Góra 3 0.00027
0.27
6 szablewski andrzej januszSZABLEWSKI Andrzej Janusz 48 Zielona Góra 8 0.00071
0.71
7 brodzik martaBRODZIK Marta 31 Zielona Góra 18 0.00159
1.59
Razem 222
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 222

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 liddane joanna katarzynaLIDDANE Joanna Katarzyna 49 Zielona Góra 74 0.00655
6.55
2 hreszczyk adam piotrHRESZCZYK Adam Piotr 43 Zielona Góra 9 0.0008
0.80
3 radkiewicz-malinowska edytaRADKIEWICZ-MALINOWSKA Edyta 35 Zielona Góra 10 0.00088
0.88
4 ceglinzski kazimierz wieslzawCEGLIŃSKI Kazimierz Wiesław 32 Zielona Góra 3 0.00027
0.27
5 kraszko anna romanaKRAŚKO Anna Romana 34 Zielona Góra 11 0.00097
0.97
6 dziubek marcin tomaszDZIUBEK Marcin Tomasz 41 Zielona Góra 12 0.00106
1.06
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 Zielona Góra 199 0.01761
17.61
2 gryko filip grzegorzGRYKO Filip Grzegorz 38 Zielona Góra 198 0.01752
17.52
3 nawrocka-michalczak karolinaNAWROCKA-MICHALCZAK Karolina 38 Zielona Góra 13 0.00115
1.15
4 langner barbara elzzzbietaLANGNER Barbara Elżbieta 70 Zielona Góra 8 0.00071
0.71
5 czeszyk filipCZESZYK Filip 47 Zielona Góra 22 0.00195
1.95
6 jaszczyszyn ewa izabelaJASZCZYSZYN Ewa Izabela 62 Zielona Góra 3 0.00027
0.27
7 binek zbigniew bartoszBINEK Zbigniew Bartosz 45 Zielona Góra 72 0.00637
6.37
Razem 515
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 515