Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 43

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Edukacyjny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Ochla-Szkolna 1 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Jeleniów, Ochla - 3 Maja, Ochla-Agrestowa, Ochla-Akacjowa, Ochla-Alfreda Smoczyka, Ochla-Bażantowa, Ochla-Bernda Mixdorfa, Ochla-Bociania, Ochla-Brzozowa, Ochla-Bukowa, Ochla-Chabrowa, Ochla-Czeremchowa, Ochla-Czereśniowa, Ochla-Daktylowa, Ochla-Deszczowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Dębowa Polana, Ochla-Działkowa, Ochla-Dzika, Ochla-Feliksa Stamma, Ochla-Folklorystyczna, Ochla-Franciszka Gaudy'ego, Ochla-Górna, Ochla-Grzybowa, Ochla-Henryka Łasaka, Ochla-Henryka Sienkiewicza, Ochla-Jagodowa, Ochla-Janusza Korczaka, Ochla-Janusza Kusocińskiego, Ochla-Jaśminowa, Ochla-Jelenia, Ochla-J. I. Kraszewskiego, Ochla-Juliana Tuwima, Ochla-Kaktusowa, Ochla-Kalinowa, Ochla-Kasztanowa, Ochla-Klimatyczna, Ochla-Klonowa, Ochla-Kornela Makuszyńskiego, Ochla-Kożuchowska, Ochla-Kręta, Ochla-Krótka, Ochla-Ks. Wł. Terlikowskiego, Ochla-Kwiatowa, Ochla-Leśna, Ochla-Lipowa, Ochla-Lisia, Ochla-Łąkowa, Ochla-Makowa, Ochla-Malinowa, Ochla-Marii Konopnickiej, Ochla-Młyńska, Ochla-Morelowa, Ochla-Muzealna, Ochla-Niedźwiedzia, Ochla-Oazowa, Ochla-Ogrodnicza, Ochla-Olchowa, Ochla-Osiedle Dworskie, Ochla-Osiedlowa, Ochla-Palmowa, Ochla-Pl. B. Błyskoszowej, Ochla-Polna, Ochla-Porannej Rosy, Ochla-Porzeczkowa, Ochla-Poziomkowa, Ochla-Prosta, Ochla-Przyleśna, Ochla-Pustynna, Ochla-Sadowa, Ochla-Sarnia, Ochla-Słoneczna, Ochla-Sokola, Ochla-Sosnowa, Ochla-Sportowa, Ochla-Stepowa, Ochla-Stroma, Ochla-Strumykowa, Ochla-Strzelecka, Ochla-Szczęśliwa, Ochla-Szkolna, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej, Ochla-Tenisowa, Ochla-Topolowa, Ochla-Truskawkowa, Ochla-Wierzbowa, Ochla-Wilcza, Ochla-Winogronowa, Ochla-Wiśniowa, Ochla-Wł. i St. Grabowskich, Ochla-Wrzosowa, Ochla-Wspólna, Ochla-Zacisze, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Zielonogórska, Ochla-Żagańska, Ochla-Żurawia
Liczba mieszkańców 2372
Liczba wyborców 1872
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 3
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1873
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1873
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1735
3 Liczba kart niewykorzystanych 665
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1087
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1087
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1067
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1067
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1063
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 216 0.02032
20.32
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 43 0.00405
4.05
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 604 0.05682
56.82
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 152 0.0143
14.30
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 48 0.00452
4.52
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1873
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1675
3 Liczba kart niewykorzystanych 630
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1087
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1068
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 9
10 Liczba kart ważnych 1059
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1034
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 97 0.00938
9.38
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 23 0.00222
2.22
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 24 0.00232
2.32
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 6 0.00058
0.58
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 9 0.00087
0.87
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 26 0.00251
2.51
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 45 0.00435
4.35
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 3 0.00029
0.29
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 2 0.00019
0.19
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 2 0.00019
0.19
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 0 0
0.00
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 3 0.00029
0.29
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 1 0.0001
0.10
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 14 0.00135
1.35
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 1 0.0001
0.10
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 1 0.0001
0.10
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 254 0.02456
24.56
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 41 0.00397
3.97
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 22 0.00213
2.13
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 8 0.00077
0.77
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 21 0.00203
2.03
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 10 0.00097
0.97
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.0001
0.10
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 19 0.00184
1.84
Razem 376
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 376

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 33 0.00319
3.19
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 9 0.00087
0.87
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 0 0
0.00
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 2 0.00019
0.19
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 0 0
0.00
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 2 0.00019
0.19
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 1 0.0001
0.10
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 10 0.00097
0.97
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 3 0.00029
0.29
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 0 0
0.00
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 2 0.00019
0.19
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 7 0.00068
0.68
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 2 0.00019
0.19
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 27 0.00261
2.61
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 10 0.00097
0.97
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 3 0.00029
0.29
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00019
0.19
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 1 0.0001
0.10
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 130 0.01257
12.57
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 57 0.00551
5.51
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 15 0.00145
1.45
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00106
1.06
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 16 0.00155
1.55
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 11 0.00106
1.06
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 7 0.00068
0.68
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 6 0.00058
0.58
Razem 253
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 253
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1873
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1873
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1746
3 Liczba kart niewykorzystanych 627
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1087
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1087
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1069
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1068
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1059
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rosik mariusz leszekROSIK Mariusz Leszek 59 Zielona Góra 115 0.01086
10.86
2 furtak tomasz adamFURTAK Tomasz Adam 54 Zielona Góra 24 0.00227
2.27
3 legutowski dariusz jacekLEGUTOWSKI Dariusz Jacek 49 Zielona Góra 25 0.00236
2.36
4 jablzonka miroslzawa teresaJABŁONKA Mirosława Teresa 60 Zielona Góra 10 0.00094
0.94
5 wolzczynzski krzysztof zygmuntWOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt 53 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
6 kasinzska ewaKASIŃSKA Ewa 58 Zielona Góra 10 0.00094
0.94
7 doszel anna katarzynaDOSZEL Anna Katarzyna 48 Zielona Góra 13 0.00123
1.23
Razem 201
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 201

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oziemkowska jadwiga elzzzbietaOZIEMKOWSKA Jadwiga Elżbieta 68 Zielona Góra 23 0.00217
2.17
2 ambrozzzewicz-sawczuk antoninaAMBROŻEWICZ-SAWCZUK Antonina 71 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
3 biernacki jaroslzaw jozzefBIERNACKI Jarosław Józef 55 Zielona Góra 21 0.00198
1.98
4 persowska renataPERSOWSKA Renata 52 Zielona Góra 14 0.00132
1.32
5 husak bogumilza mariaHUSAK Bogumiła Maria 58 Zielona Góra 0 0
0.00
6 olszak andrzej wlzadyslzawOLSZAK Andrzej Władysław 31 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
7 bogucewicz ireneuszBOGUCEWICZ Ireneusz 62 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budniak marek jozzefBUDNIAK Marek Józef 60 Zielona Góra 49 0.00463
4.63
2 natkanzski piotr stefanNATKAŃSKI Piotr Stefan 29 Zielona Góra 19 0.00179
1.79
3 bojar dorota danutaBOJAR Dorota Danuta 53 Zielona Góra 253 0.02389
23.89
4 wysocka hanna franciszkaWYSOCKA Hanna Franciszka 60 Zielona Góra 3 0.00028
0.28
5 plaszczyk edwardPLASZCZYK Edward 63 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
6 wesseli-lzazczak krystynaWESSELI-ŁĄCZAK Krystyna 62 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nijaki jakubNIJAKI Jakub 33 Zielona Góra 5 0.00047
0.47
Razem 333
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 333

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilichowski sebastianPILICHOWSKI Sebastian 29 Zielona Góra 40 0.00378
3.78
2 motyka ilona mariaMOTYKA Ilona Maria 62 Zielona Góra 9 0.00085
0.85
3 kuczer jaroslzaw krzysztofKUCZER Jarosław Krzysztof 41 Zielona Góra 5 0.00047
0.47
4 aleksandrowicz katarzyna joannaALEKSANDROWICZ Katarzyna Joanna 47 Zielona Góra 7 0.00066
0.66
5 gruszka bartlzomiej jerzyGRUSZKA Bartłomiej Jerzy 42 Zielona Góra 8 0.00076
0.76
6 sobicka-kupczyk beata jolantaSOBICKA-KUPCZYK Beata Jolanta 56 Zielona Góra 32 0.00302
3.02
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroczynzski tomasz pawelzSROCZYŃSKI Tomasz Paweł 39 Zielona Góra 179 0.0169
16.90
2 kuchta wieslzawKUCHTA Wiesław 50 Zielona Góra 23 0.00217
2.17
3 kozakiewicz agnieszka elzzzbietaKOZAKIEWICZ Agnieszka Elżbieta 43 Zielona Góra 13 0.00123
1.23
4 januszewska elzzzbieta mariannaJANUSZEWSKA Elżbieta Marianna 58 Zielona Góra 5 0.00047
0.47
5 baranowska klaudia barbaraBARANOWSKA Klaudia Barbara 37 Zielona Góra 9 0.00085
0.85
6 jankowski robert ryszardJANKOWSKI Robert Ryszard 42 Zielona Góra 63 0.00595
5.95
7 zalewski mariuszZALEWSKI Mariusz 62 Zielona Góra 65 0.00614
6.14
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357