Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 40

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica, ul. Racula-Głogowska 64 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Racula - 11 Listopada, Racula-Ciepła, Racula-Czereśniowa, Racula-Dębowa, Racula-Drzonkowska, Racula-Dzieci Wrzesińskich, Racula-Głogowska, Racula-Grabowa, Racula-Groszkowa, Racula-Heleny Modrzejewskiej, Racula-Hortensji, Racula-Im. Rodła, Racula-Ireny Kosmowskiej, Racula-Jabłonowa, Racula-Jakuba Bojka, Racula-Janusza Korczaka, Racula-Jaśminowa, Racula-Jędrzeja Cierniaka, Racula-Kalinowa, Racula-Kamieniecka, Racula-Karola Lipińskiego, Racula-Klonowa, Racula-Ksawerego Dunikowskiego, Racula-Ku Słońcu, Racula-Leszczynowa, Racula-Leśna, Racula-Liliowa, Racula-Litewska, Racula-Lucjana Rydla, Racula-Lwowska, Racula-M. Gierymskiego, Racula-Macieja Rataja, Racula-Mariana Załuckiego, Racula-Michała Anioła, Racula-Mieczysława Karłowicza, Racula-Międzylesie, Racula-Mirty, Racula-Modrzewiowa, Racula-Myśliwska, Racula-Oliwkowa, Racula-Podleśna, Racula-Podolska, Racula-Polna, Racula-Porzeczkowa, Racula-Profesorska, Racula-Ruciana, Racula-Saperska, Racula-St. Wyspiańskiego, Racula-Stanisława Witkiewicza, Racula-Studencka, Racula-Szparagowa, Racula-Śliwowa, Racula-Św. Mikołaja, Racula-Świerkowa, Racula-Widokowa, Racula-Wiejska, Racula-Wierzbowa, Racula-Wiktorii Dzierżkowej, Racula-Wincentego Witosa, Racula-Wołyńska, Racula-Wspólna, Racula-Z. i I. Solarzów, Racula-Zakole, Racula-Zbarska, Racula-Zielna
Liczba mieszkańców 2695
Liczba wyborców 2076
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 3
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2076
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2076
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1905
3 Liczba kart niewykorzystanych 615
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1290
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1290
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1288
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1287
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1277
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 187 0.01464
14.64
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 64 0.00501
5.01
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 769 0.06022
60.22
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 143 0.0112
11.20
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 114 0.00893
8.93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2076
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1864
3 Liczba kart niewykorzystanych 574
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1290
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1289
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1289
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 37
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1241
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 115 0.00927
9.27
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 31 0.0025
2.50
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 38 0.00306
3.06
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 14 0.00113
1.13
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 21 0.00169
1.69
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 21 0.00169
1.69
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 22 0.00177
1.77
Razem 264
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 264

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 74 0.00596
5.96
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 1 8.0E-5
0.08
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 8.0E-5
0.08
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 2 0.00016
0.16
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 2 0.00016
0.16
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 4 0.00032
0.32
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 7 0.00056
0.56
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 6 0.00048
0.48
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 2 0.00016
0.16
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 8 0.00064
0.64
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 3 0.00024
0.24
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 367 0.02957
29.57
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 32 0.00258
2.58
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 20 0.00161
1.61
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 6 0.00048
0.48
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 19 0.00153
1.53
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 9 0.00073
0.73
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 4 0.00032
0.32
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 10 0.00081
0.81
Razem 467
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 467

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 63 0.00508
5.08
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 16 0.00129
1.29
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 1 8.0E-5
0.08
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 0 0
0.00
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 3 0.00024
0.24
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 2 0.00016
0.16
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 1 8.0E-5
0.08
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 0 0
0.00
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 8 0.00064
0.64
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 1 8.0E-5
0.08
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 1 8.0E-5
0.08
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 9 0.00073
0.73
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 9 0.00073
0.73
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 4 0.00032
0.32
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 3 0.00024
0.24
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 1 8.0E-5
0.08
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 29 0.00234
2.34
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 7 0.00056
0.56
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 5 0.0004
0.40
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00016
0.16
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 1 8.0E-5
0.08
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 141 0.01136
11.36
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 37 0.00298
2.98
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 10 0.00081
0.81
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00089
0.89
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 6 0.00048
0.48
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 6 0.00048
0.48
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 7 0.00056
0.56
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 6 0.00048
0.48
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2076
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2076
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1906
3 Liczba kart niewykorzystanych 616
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1290
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1290
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1290
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1290
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1267
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rosik mariusz leszekROSIK Mariusz Leszek 59 Zielona Góra 65 0.00513
5.13
2 furtak tomasz adamFURTAK Tomasz Adam 54 Zielona Góra 22 0.00174
1.74
3 legutowski dariusz jacekLEGUTOWSKI Dariusz Jacek 49 Zielona Góra 11 0.00087
0.87
4 jablzonka miroslzawa teresaJABŁONKA Mirosława Teresa 60 Zielona Góra 207 0.01634
16.34
5 wolzczynzski krzysztof zygmuntWOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt 53 Zielona Góra 7 0.00055
0.55
6 kasinzska ewaKASIŃSKA Ewa 58 Zielona Góra 5 0.00039
0.39
7 doszel anna katarzynaDOSZEL Anna Katarzyna 48 Zielona Góra 5 0.00039
0.39
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oziemkowska jadwiga elzzzbietaOZIEMKOWSKA Jadwiga Elżbieta 68 Zielona Góra 8 0.00063
0.63
2 ambrozzzewicz-sawczuk antoninaAMBROŻEWICZ-SAWCZUK Antonina 71 Zielona Góra 51 0.00403
4.03
3 biernacki jaroslzaw jozzefBIERNACKI Jarosław Józef 55 Zielona Góra 5 0.00039
0.39
4 persowska renataPERSOWSKA Renata 52 Zielona Góra 0 0
0.00
5 husak bogumilza mariaHUSAK Bogumiła Maria 58 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
6 olszak andrzej wlzadyslzawOLSZAK Andrzej Władysław 31 Zielona Góra 15 0.00118
1.18
7 bogucewicz ireneuszBOGUCEWICZ Ireneusz 62 Zielona Góra 7 0.00055
0.55
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budniak marek jozzefBUDNIAK Marek Józef 60 Zielona Góra 103 0.00813
8.13
2 natkanzski piotr stefanNATKAŃSKI Piotr Stefan 29 Zielona Góra 13 0.00103
1.03
3 bojar dorota danutaBOJAR Dorota Danuta 53 Zielona Góra 4 0.00032
0.32
4 wysocka hanna franciszkaWYSOCKA Hanna Franciszka 60 Zielona Góra 7 0.00055
0.55
5 plaszczyk edwardPLASZCZYK Edward 63 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
6 wesseli-lzazczak krystynaWESSELI-ŁĄCZAK Krystyna 62 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nijaki jakubNIJAKI Jakub 33 Zielona Góra 14 0.0011
1.10
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilichowski sebastianPILICHOWSKI Sebastian 29 Zielona Góra 19 0.0015
1.50
2 motyka ilona mariaMOTYKA Ilona Maria 62 Zielona Góra 12 0.00095
0.95
3 kuczer jaroslzaw krzysztofKUCZER Jarosław Krzysztof 41 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
4 aleksandrowicz katarzyna joannaALEKSANDROWICZ Katarzyna Joanna 47 Zielona Góra 8 0.00063
0.63
5 gruszka bartlzomiej jerzyGRUSZKA Bartłomiej Jerzy 42 Zielona Góra 1 8.0E-5
0.08
6 sobicka-kupczyk beata jolantaSOBICKA-KUPCZYK Beata Jolanta 56 Zielona Góra 2 0.00016
0.16
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroczynzski tomasz pawelzSROCZYŃSKI Tomasz Paweł 39 Zielona Góra 502 0.03962
39.62
2 kuchta wieslzawKUCHTA Wiesław 50 Zielona Góra 127 0.01002
10.02
3 kozakiewicz agnieszka elzzzbietaKOZAKIEWICZ Agnieszka Elżbieta 43 Zielona Góra 3 0.00024
0.24
4 januszewska elzzzbieta mariannaJANUSZEWSKA Elżbieta Marianna 58 Zielona Góra 6 0.00047
0.47
5 baranowska klaudia barbaraBARANOWSKA Klaudia Barbara 37 Zielona Góra 1 8.0E-5
0.08
6 jankowski robert ryszardJANKOWSKI Robert Ryszard 42 Zielona Góra 14 0.0011
1.10
7 zalewski mariuszZALEWSKI Mariusz 62 Zielona Góra 17 0.00134
1.34
Razem 670
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 670