Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 34

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Edukacyjny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Przylep - 8 Maja 6 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Przylep - 8 Maja, Przylep-Akacjowa, Przylep-Berlińska, Przylep-Czereśniowa, Przylep-Działkowa, Przylep-Gronowa, Przylep-Leszczynowa, Przylep-Lotnicza, Przylep-Morelowa, Przylep-Orzechowa, Przylep-Osiedlowa, Przylep-Pilotów, Przylep-Podgórna, Przylep-Robotnicza, Przylep-Sadowa, Przylep-Skokowa, Przylep-Solidarności, Przylep-Sosnowa, Przylep-Spokojna, Przylep-Strażacka, Przylep-Szybowcowa, Przylep-Światowa, Przylep-Turystyczna, Przylep-Warszawska, Przylep-Winna, Przylep-Wiśniowa, Przylep-Zakładowa
Liczba mieszkańców 2081
Liczba wyborców 1702
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 3
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1702
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1580
3 Liczba kart niewykorzystanych 650
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 897
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 897
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 900
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 894
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 186 0.02081
20.81
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 42 0.0047
4.70
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 518 0.05794
57.94
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 82 0.00917
9.17
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 66 0.00738
7.38
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1532
3 Liczba kart niewykorzystanych 635
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 897
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 897
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 897
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 874
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 75 0.00858
8.58
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 24 0.00275
2.75
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 18 0.00206
2.06
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 4 0.00046
0.46
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 5 0.00057
0.57
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 13 0.00149
1.49
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 17 0.00195
1.95
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 45 0.00515
5.15
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 0 0
0.00
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 2 0.00023
0.23
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 1 0.00011
0.11
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 3 0.00034
0.34
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 0 0
0.00
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 4 0.00046
0.46
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 8 0.00092
0.92
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 2 0.00023
0.23
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 3 0.00034
0.34
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 214 0.02449
24.49
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 47 0.00538
5.38
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 12 0.00137
1.37
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 2 0.00023
0.23
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 16 0.00183
1.83
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 5 0.00057
0.57
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 10 0.00114
1.14
Razem 306
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 306

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 27 0.00309
3.09
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 13 0.00149
1.49
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 1 0.00011
0.11
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 2 0.00023
0.23
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 0 0
0.00
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 4 0.00046
0.46
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 9 0.00103
1.03
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 2 0.00023
0.23
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 11 0.00126
1.26
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 3 0.00034
0.34
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 1 0.00011
0.11
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 2 0.00023
0.23
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 20 0.00229
2.29
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 7 0.0008
0.80
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 0 0
0.00
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 2 0.00023
0.23
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 3 0.00034
0.34
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 128 0.01465
14.65
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 31 0.00355
3.55
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 14 0.0016
1.60
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00126
1.26
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 9 0.00103
1.03
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 14 0.0016
1.60
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 9 0.00103
1.03
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 11 0.00126
1.26
Razem 227
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 227
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1702
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1576
3 Liczba kart niewykorzystanych 679
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 897
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 897
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 897
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 46
10 Liczba kart ważnych 851
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 834
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rosik mariusz leszekROSIK Mariusz Leszek 59 Zielona Góra 73 0.00875
8.75
2 furtak tomasz adamFURTAK Tomasz Adam 54 Zielona Góra 15 0.0018
1.80
3 legutowski dariusz jacekLEGUTOWSKI Dariusz Jacek 49 Zielona Góra 7 0.00084
0.84
4 jablzonka miroslzawa teresaJABŁONKA Mirosława Teresa 60 Zielona Góra 3 0.00036
0.36
5 wolzczynzski krzysztof zygmuntWOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt 53 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
6 kasinzska ewaKASIŃSKA Ewa 58 Zielona Góra 10 0.0012
1.20
7 doszel anna katarzynaDOSZEL Anna Katarzyna 48 Zielona Góra 9 0.00108
1.08
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oziemkowska jadwiga elzzzbietaOZIEMKOWSKA Jadwiga Elżbieta 68 Zielona Góra 16 0.00192
1.92
2 ambrozzzewicz-sawczuk antoninaAMBROŻEWICZ-SAWCZUK Antonina 71 Zielona Góra 6 0.00072
0.72
3 biernacki jaroslzaw jozzefBIERNACKI Jarosław Józef 55 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
4 persowska renataPERSOWSKA Renata 52 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
5 husak bogumilza mariaHUSAK Bogumiła Maria 58 Zielona Góra 25 0.003
3.00
6 olszak andrzej wlzadyslzawOLSZAK Andrzej Władysław 31 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
7 bogucewicz ireneuszBOGUCEWICZ Ireneusz 62 Zielona Góra 6 0.00072
0.72
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budniak marek jozzefBUDNIAK Marek Józef 60 Zielona Góra 45 0.0054
5.40
2 natkanzski piotr stefanNATKAŃSKI Piotr Stefan 29 Zielona Góra 19 0.00228
2.28
3 bojar dorota danutaBOJAR Dorota Danuta 53 Zielona Góra 6 0.00072
0.72
4 wysocka hanna franciszkaWYSOCKA Hanna Franciszka 60 Zielona Góra 140 0.01679
16.79
5 plaszczyk edwardPLASZCZYK Edward 63 Zielona Góra 7 0.00084
0.84
6 wesseli-lzazczak krystynaWESSELI-ŁĄCZAK Krystyna 62 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
7 nijaki jakubNIJAKI Jakub 33 Zielona Góra 5 0.0006
0.60
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilichowski sebastianPILICHOWSKI Sebastian 29 Zielona Góra 17 0.00204
2.04
2 motyka ilona mariaMOTYKA Ilona Maria 62 Zielona Góra 6 0.00072
0.72
3 kuczer jaroslzaw krzysztofKUCZER Jarosław Krzysztof 41 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
4 aleksandrowicz katarzyna joannaALEKSANDROWICZ Katarzyna Joanna 47 Zielona Góra 6 0.00072
0.72
5 gruszka bartlzomiej jerzyGRUSZKA Bartłomiej Jerzy 42 Zielona Góra 4 0.00048
0.48
6 sobicka-kupczyk beata jolantaSOBICKA-KUPCZYK Beata Jolanta 56 Zielona Góra 4 0.00048
0.48
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sroczynzski tomasz pawelzSROCZYŃSKI Tomasz Paweł 39 Zielona Góra 36 0.00432
4.32
2 kuchta wieslzawKUCHTA Wiesław 50 Zielona Góra 10 0.0012
1.20
3 kozakiewicz agnieszka elzzzbietaKOZAKIEWICZ Agnieszka Elżbieta 43 Zielona Góra 11 0.00132
1.32
4 januszewska elzzzbieta mariannaJANUSZEWSKA Elżbieta Marianna 58 Zielona Góra 3 0.00036
0.36
5 baranowska klaudia barbaraBARANOWSKA Klaudia Barbara 37 Zielona Góra 285 0.03417
34.17
6 jankowski robert ryszardJANKOWSKI Robert Ryszard 42 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
7 zalewski mariuszZALEWSKI Mariusz 62 Zielona Góra 50 0.006
6.00
Razem 396
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 396