Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 29

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka", ul. Botaniczna 50 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Botaniczna od nr 23, Kosynierów, Maciejowicka, Generała Madalińskiego, Nasza, Połaniecka, Racławicka, Szczekocińska do nr 14, Tatrzańska, Jerzego Waszczyka
Liczba mieszkańców 1563
Liczba wyborców 1212
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 2
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1212
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1212
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1130
3 Liczba kart niewykorzystanych 405
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 723
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 723
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 722
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 722
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 720
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 114 0.01583
15.83
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 47 0.00653
6.53
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 406 0.05639
56.39
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 96 0.01333
13.33
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 57 0.00792
7.92
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1212
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1084
3 Liczba kart niewykorzystanych 361
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 723
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 723
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 722
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 708
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 55 0.00777
7.77
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 20 0.00282
2.82
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 15 0.00212
2.12
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 6 0.00085
0.85
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 12 0.00169
1.69
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 0 0
0.00
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 11 0.00155
1.55
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 35 0.00494
4.94
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 1 0.00014
0.14
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 1 0.00014
0.14
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 0 0
0.00
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 1 0.00014
0.14
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 3 0.00042
0.42
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 8 0.00113
1.13
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 4 0.00056
0.56
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 4 0.00056
0.56
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 207 0.02924
29.24
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 31 0.00438
4.38
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 19 0.00268
2.68
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 8 0.00113
1.13
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 18 0.00254
2.54
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 6 0.00085
0.85
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.00014
0.14
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 11 0.00155
1.55
Razem 301
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 301

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 32 0.00452
4.52
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 8 0.00113
1.13
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 0 0
0.00
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 1 0.00014
0.14
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 2 0.00028
0.28
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 4 0.00056
0.56
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 2 0.00028
0.28
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 8 0.00113
1.13
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 0 0
0.00
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 1 0.00014
0.14
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 6 0.00085
0.85
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.00014
0.14
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 17 0.0024
2.40
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 1 0.00014
0.14
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 1 0.00014
0.14
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 1 0.00014
0.14
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 2 0.00028
0.28
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 84 0.01186
11.86
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 22 0.00311
3.11
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 1 0.00014
0.14
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 5 0.00071
0.71
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 5 0.00071
0.71
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 5 0.00071
0.71
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 6 0.00085
0.85
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 4 0.00056
0.56
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1212
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1212
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1130
3 Liczba kart niewykorzystanych 407
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 723
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 723
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 723
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 723
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 713
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak adam maciejURBANIAK Adam Maciej 46 Zielona Góra 111 0.01557
15.57
2 kaminzski marek waldemarKAMIŃSKI Marek Waldemar 60 Zielona Góra 30 0.00421
4.21
3 tojza beata dorotaTOJZA Beata Dorota 37 Zielona Góra 28 0.00393
3.93
4 smykalz elzzzbieta ewaSMYKAŁ Elżbieta Ewa 64 Zielona Góra 16 0.00224
2.24
5 gniazdowska marzannaGNIAZDOWSKA Marzanna 54 Zielona Góra 3 0.00042
0.42
6 oleksinzski bartlzomiej tomaszOLEKSIŃSKI Bartłomiej Tomasz 32 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
7 burzynzska danuta mariaBURZYŃSKA Danuta Maria 57 Zielona Góra 8 0.00112
1.12
Razem 197
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 197

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 Zielona Góra 75 0.01052
10.52
2 drobek anna agnieszkaDROBEK Anna Agnieszka 46 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
3 bartkowiak zbigniewBARTKOWIAK Zbigniew 79 Zielona Góra 3 0.00042
0.42
4 lik anna mariaLIK Anna Maria 46 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
5 nowakowski patryk andrzejNOWAKOWSKI Patryk Andrzej 42 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kiecz bruno aleksanderKIEĆ Bruno Aleksander 54 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
7 matuszak sylwiaMATUSZAK Sylwia 39 Zielona Góra 30 0.00421
4.21
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronowicz bozzzenaRONOWICZ Bożena 60 Zielona Góra 67 0.0094
9.40
2 niedzielski dariusz wlzadyslzawNIEDZIELSKI Dariusz Władysław 56 Zielona Góra 29 0.00407
4.07
3 mlzynzski januszMŁYŃSKI Janusz 56 Zielona Góra 6 0.00084
0.84
4 grudzinzska elzzzbieta miroslzawaGRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława 60 Zielona Góra 5 0.0007
0.70
5 szwidkiewicz robert piotrŚWIDKIEWICZ Robert Piotr 51 Zielona Góra 3 0.00042
0.42
6 najbar danuta franciszkaNAJBAR Danuta Franciszka 80 Zielona Góra 3 0.00042
0.42
7 duciewicz annaDUCIEWICZ Anna 50 Zielona Góra 7 0.00098
0.98
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipiec grzegorz janLIPIEC Grzegorz Jan 44 Zielona Góra 50 0.00701
7.01
2 turzanzska-zenkner malzgorzata izabelaTURZAŃSKA-ZENKNER Małgorzata Izabela 34 Zielona Góra 10 0.0014
1.40
3 burchardt andrzej damianBURCHARDT Andrzej Damian 42 Zielona Góra 6 0.00084
0.84
4 czyzzz aleksandra krystynaCZYŻ Aleksandra Krystyna 38 Zielona Góra 6 0.00084
0.84
5 kubiak kacper edwardKUBIAK Kacper Edward 35 Zielona Góra 1 0.00014
0.14
6 kazzmierska elzzzbieta malzgorzataKAŹMIERSKA Elżbieta Małgorzata 50 Zielona Góra 2 0.00028
0.28
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki pawelz bogdanWYSOCKI Paweł Bogdan 32 Zielona Góra 52 0.00729
7.29
2 hryniewicz grzegorz tomaszHRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz 35 Zielona Góra 91 0.01276
12.76
3 sapa robert danielSAPA Robert Daniel 53 Zielona Góra 17 0.00238
2.38
4 kraszko izabela katarzynaKRAŚKO Izabela Katarzyna 42 Zielona Góra 10 0.0014
1.40
5 klukowska agnieszka annaKLUKOWSKA Agnieszka Anna 40 Zielona Góra 4 0.00056
0.56
6 urbaniak anna magdalenaURBANIAK Anna Magdalena 48 Zielona Góra 5 0.0007
0.70
7 bobek magdalenaBOBEK Magdalena 30 Zielona Góra 29 0.00407
4.07
Razem 208
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 208