Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 28

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk", ul. Bartosza Głowackiego 8a Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Bociania, Botaniczna do nr 22, Brzozowa, Czyżykowa, Bartosza Głowackiego, Jaskółcza numery nieparzyste od nr 17 i parzyste od nr 36, Jeżykowa, Tadeusza Kościuszki, Kożuchowska numery nieparzyste do nr 29 i parzyste do nr 10, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Pawia, Piwna, Józefa Poniatowskiego, Sokola, Sowia, Żurawia.
Liczba mieszkańców 1900
Liczba wyborców 1614
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 2
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1614
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1614
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1501
3 Liczba kart niewykorzystanych 585
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 914
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 914
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 919
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 919
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 915
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 189 0.02066
20.66
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 48 0.00525
5.25
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 519 0.05672
56.72
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 97 0.0106
10.60
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 62 0.00678
6.78
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1614
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1614
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1503
3 Liczba kart niewykorzystanych 586
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 917
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 917
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 918
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 918
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 910
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak adam maciejURBANIAK Adam Maciej 46 Zielona Góra 174 0.01912
19.12
2 kaminzski marek waldemarKAMIŃSKI Marek Waldemar 60 Zielona Góra 33 0.00363
3.63
3 tojza beata dorotaTOJZA Beata Dorota 37 Zielona Góra 8 0.00088
0.88
4 smykalz elzzzbieta ewaSMYKAŁ Elżbieta Ewa 64 Zielona Góra 18 0.00198
1.98
5 gniazdowska marzannaGNIAZDOWSKA Marzanna 54 Zielona Góra 4 0.00044
0.44
6 oleksinzski bartlzomiej tomaszOLEKSIŃSKI Bartłomiej Tomasz 32 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
7 burzynzska danuta mariaBURZYŃSKA Danuta Maria 57 Zielona Góra 6 0.00066
0.66
Razem 245
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 245

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 Zielona Góra 96 0.01055
10.55
2 drobek anna agnieszkaDROBEK Anna Agnieszka 46 Zielona Góra 11 0.00121
1.21
3 bartkowiak zbigniewBARTKOWIAK Zbigniew 79 Zielona Góra 5 0.00055
0.55
4 lik anna mariaLIK Anna Maria 46 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
5 nowakowski patryk andrzejNOWAKOWSKI Patryk Andrzej 42 Zielona Góra 10 0.0011
1.10
6 kiecz bruno aleksanderKIEĆ Bruno Aleksander 54 Zielona Góra 4 0.00044
0.44
7 matuszak sylwiaMATUSZAK Sylwia 39 Zielona Góra 19 0.00209
2.09
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronowicz bozzzenaRONOWICZ Bożena 60 Zielona Góra 105 0.01154
11.54
2 niedzielski dariusz wlzadyslzawNIEDZIELSKI Dariusz Władysław 56 Zielona Góra 39 0.00429
4.29
3 mlzynzski januszMŁYŃSKI Janusz 56 Zielona Góra 17 0.00187
1.87
4 grudzinzska elzzzbieta miroslzawaGRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława 60 Zielona Góra 14 0.00154
1.54
5 szwidkiewicz robert piotrŚWIDKIEWICZ Robert Piotr 51 Zielona Góra 8 0.00088
0.88
6 najbar danuta franciszkaNAJBAR Danuta Franciszka 80 Zielona Góra 10 0.0011
1.10
7 duciewicz annaDUCIEWICZ Anna 50 Zielona Góra 12 0.00132
1.32
Razem 205
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 205

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipiec grzegorz janLIPIEC Grzegorz Jan 44 Zielona Góra 40 0.0044
4.40
2 turzanzska-zenkner malzgorzata izabelaTURZAŃSKA-ZENKNER Małgorzata Izabela 34 Zielona Góra 8 0.00088
0.88
3 burchardt andrzej damianBURCHARDT Andrzej Damian 42 Zielona Góra 6 0.00066
0.66
4 czyzzz aleksandra krystynaCZYŻ Aleksandra Krystyna 38 Zielona Góra 4 0.00044
0.44
5 kubiak kacper edwardKUBIAK Kacper Edward 35 Zielona Góra 6 0.00066
0.66
6 kazzmierska elzzzbieta malzgorzataKAŹMIERSKA Elżbieta Małgorzata 50 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki pawelz bogdanWYSOCKI Paweł Bogdan 32 Zielona Góra 93 0.01022
10.22
2 hryniewicz grzegorz tomaszHRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz 35 Zielona Góra 99 0.01088
10.88
3 sapa robert danielSAPA Robert Daniel 53 Zielona Góra 13 0.00143
1.43
4 kraszko izabela katarzynaKRAŚKO Izabela Katarzyna 42 Zielona Góra 7 0.00077
0.77
5 klukowska agnieszka annaKLUKOWSKA Agnieszka Anna 40 Zielona Góra 7 0.00077
0.77
6 urbaniak anna magdalenaURBANIAK Anna Magdalena 48 Zielona Góra 13 0.00143
1.43
7 bobek magdalenaBOBEK Magdalena 30 Zielona Góra 15 0.00165
1.65
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1614
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1460
3 Liczba kart niewykorzystanych 545
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 915
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 915
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 915
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 905
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 58 0.00641
6.41
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 12 0.00133
1.33
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 23 0.00254
2.54
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 0 0
0.00
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 7 0.00077
0.77
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 20 0.00221
2.21
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 57 0.0063
6.30
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 0 0
0.00
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 1 0.00011
0.11
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 0 0
0.00
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 0 0
0.00
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 6 0.00066
0.66
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 7 0.00077
0.77
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 2 0.00022
0.22
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 1 0.00011
0.11
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 6 0.00066
0.66
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 3 0.00033
0.33
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 271 0.02994
29.94
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 32 0.00354
3.54
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 17 0.00188
1.88
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 4 0.00044
0.44
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 17 0.00188
1.88
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 10 0.0011
1.10
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.00011
0.11
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 8 0.00088
0.88
Razem 360
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 360

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 53 0.00586
5.86
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 14 0.00155
1.55
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 3 0.00033
0.33
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 4 0.00044
0.44
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 0 0
0.00
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 0 0
0.00
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 2 0.00022
0.22
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 2 0.00022
0.22
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 1 0.00011
0.11
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 2 0.00022
0.22
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 4 0.00044
0.44
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 3 0.00033
0.33
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.00011
0.11
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 2 0.00022
0.22
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 16 0.00177
1.77
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 9 0.00099
0.99
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 1 0.00011
0.11
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 1 0.00011
0.11
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 2 0.00022
0.22
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 116 0.01282
12.82
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 56 0.00619
6.19
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 10 0.0011
1.10
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00122
1.22
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 5 0.00055
0.55
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 7 0.00077
0.77
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 1 0.00011
0.11
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 6 0.00066
0.66
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212