Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 23

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do nr 56
Liczba mieszkańców 2099
Liczba wyborców 1736
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 2
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1613
3 Liczba kart niewykorzystanych 553
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1062
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1062
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1062
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1062
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1058
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 199 0.01881
18.81
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 56 0.00529
5.29
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 617 0.05832
58.32
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 82 0.00775
7.75
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 104 0.00983
9.83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1565
3 Liczba kart niewykorzystanych 503
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1062
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1062
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1062
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1033
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 125 0.0121
12.10
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 23 0.00223
2.23
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 36 0.00348
3.48
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 0 0
0.00
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 32 0.0031
3.10
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 39 0.00378
3.78
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 2 0.00019
0.19
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 3 0.00029
0.29
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 3 0.00029
0.29
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 9 0.00087
0.87
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 5 0.00048
0.48
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 2 0.00019
0.19
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 6 0.00058
0.58
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 1 0.0001
0.10
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 299 0.02894
28.94
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 26 0.00252
2.52
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 30 0.0029
2.90
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 2 0.00019
0.19
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 8 0.00077
0.77
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 2 0.00019
0.19
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 12 0.00116
1.16
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 71 0.00687
6.87
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 18 0.00174
1.74
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 4 0.00039
0.39
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 3 0.00029
0.29
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 1 0.0001
0.10
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 1 0.0001
0.10
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 2 0.00019
0.19
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 6 0.00058
0.58
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 0 0
0.00
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 1 0.0001
0.10
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 7 0.00068
0.68
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 2 0.00019
0.19
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 1 0.0001
0.10
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 10 0.00097
0.97
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 2 0.00019
0.19
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 3 0.00029
0.29
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 0 0
0.00
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 1 0.0001
0.10
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 120 0.01162
11.62
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 47 0.00455
4.55
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 12 0.00116
1.16
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 8 0.00077
0.77
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 10 0.00097
0.97
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 3 0.00029
0.29
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 3 0.00029
0.29
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 3 0.00029
0.29
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1614
3 Liczba kart niewykorzystanych 554
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1062
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1062
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1060
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1060
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1043
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak adam maciejURBANIAK Adam Maciej 46 Zielona Góra 149 0.01429
14.29
2 kaminzski marek waldemarKAMIŃSKI Marek Waldemar 60 Zielona Góra 58 0.00556
5.56
3 tojza beata dorotaTOJZA Beata Dorota 37 Zielona Góra 20 0.00192
1.92
4 smykalz elzzzbieta ewaSMYKAŁ Elżbieta Ewa 64 Zielona Góra 18 0.00173
1.73
5 gniazdowska marzannaGNIAZDOWSKA Marzanna 54 Zielona Góra 6 0.00058
0.58
6 oleksinzski bartlzomiej tomaszOLEKSIŃSKI Bartłomiej Tomasz 32 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
7 burzynzska danuta mariaBURZYŃSKA Danuta Maria 57 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
Razem 261
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 261

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 Zielona Góra 82 0.00786
7.86
2 drobek anna agnieszkaDROBEK Anna Agnieszka 46 Zielona Góra 9 0.00086
0.86
3 bartkowiak zbigniewBARTKOWIAK Zbigniew 79 Zielona Góra 7 0.00067
0.67
4 lik anna mariaLIK Anna Maria 46 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
5 nowakowski patryk andrzejNOWAKOWSKI Patryk Andrzej 42 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 kiecz bruno aleksanderKIEĆ Bruno Aleksander 54 Zielona Góra 0 0
0.00
7 matuszak sylwiaMATUSZAK Sylwia 39 Zielona Góra 5 0.00048
0.48
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronowicz bozzzenaRONOWICZ Bożena 60 Zielona Góra 143 0.01371
13.71
2 niedzielski dariusz wlzadyslzawNIEDZIELSKI Dariusz Władysław 56 Zielona Góra 32 0.00307
3.07
3 mlzynzski januszMŁYŃSKI Janusz 56 Zielona Góra 13 0.00125
1.25
4 grudzinzska elzzzbieta miroslzawaGRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława 60 Zielona Góra 6 0.00058
0.58
5 szwidkiewicz robert piotrŚWIDKIEWICZ Robert Piotr 51 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
6 najbar danuta franciszkaNAJBAR Danuta Franciszka 80 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
7 duciewicz annaDUCIEWICZ Anna 50 Zielona Góra 7 0.00067
0.67
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipiec grzegorz janLIPIEC Grzegorz Jan 44 Zielona Góra 85 0.00815
8.15
2 turzanzska-zenkner malzgorzata izabelaTURZAŃSKA-ZENKNER Małgorzata Izabela 34 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
3 burchardt andrzej damianBURCHARDT Andrzej Damian 42 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
4 czyzzz aleksandra krystynaCZYŻ Aleksandra Krystyna 38 Zielona Góra 9 0.00086
0.86
5 kubiak kacper edwardKUBIAK Kacper Edward 35 Zielona Góra 4 0.00038
0.38
6 kazzmierska elzzzbieta malzgorzataKAŹMIERSKA Elżbieta Małgorzata 50 Zielona Góra 2 0.00019
0.19
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki pawelz bogdanWYSOCKI Paweł Bogdan 32 Zielona Góra 107 0.01026
10.26
2 hryniewicz grzegorz tomaszHRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz 35 Zielona Góra 115 0.01103
11.03
3 sapa robert danielSAPA Robert Daniel 53 Zielona Góra 31 0.00297
2.97
4 kraszko izabela katarzynaKRAŚKO Izabela Katarzyna 42 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
5 klukowska agnieszka annaKLUKOWSKA Agnieszka Anna 40 Zielona Góra 13 0.00125
1.25
6 urbaniak anna magdalenaURBANIAK Anna Magdalena 48 Zielona Góra 3 0.00029
0.29
7 bobek magdalenaBOBEK Magdalena 30 Zielona Góra 94 0.00901
9.01
Razem 366
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 366