Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 21

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Świętych Cyryla i Metodego, Anieli Krzywoń, Witebska, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" od nr 57
Liczba mieszkańców 1876
Liczba wyborców 1607
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 2
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1607
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1607
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1494
3 Liczba kart niewykorzystanych 645
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 849
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 848
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 847
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 840
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 178 0.02119
21.19
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 36 0.00429
4.29
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 486 0.05786
57.86
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 77 0.00917
9.17
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 63 0.0075
7.50
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1607
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1454
3 Liczba kart niewykorzystanych 606
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 848
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 847
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 813
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 75 0.00923
9.23
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 20 0.00246
2.46
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 40 0.00492
4.92
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 0 0
0.00
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 8 0.00098
0.98
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 2 0.00025
0.25
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 24 0.00295
2.95
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 24 0.00295
2.95
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 0 0
0.00
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 2 0.00025
0.25
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 1 0.00012
0.12
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 1 0.00012
0.12
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 7 0.00086
0.86
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 8 0.00098
0.98
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 2 0.00025
0.25
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 0 0
0.00
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 0 0
0.00
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 2 0.00025
0.25
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 234 0.02878
28.78
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 24 0.00295
2.95
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 16 0.00197
1.97
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 3 0.00037
0.37
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 10 0.00123
1.23
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 5 0.00062
0.62
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 10 0.00123
1.23
Razem 302
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 302

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 28 0.00344
3.44
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 11 0.00135
1.35
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 0 0
0.00
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 0 0
0.00
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 1 0.00012
0.12
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 1 0.00012
0.12
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 3 0.00037
0.37
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 3 0.00037
0.37
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 4 0.00049
0.49
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 1 0.00012
0.12
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 4 0.00049
0.49
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.00012
0.12
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 1 0.00012
0.12
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 2 0.00025
0.25
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 16 0.00197
1.97
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 1 0.00012
0.12
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 2 0.00025
0.25
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 3 0.00037
0.37
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 2 0.00025
0.25
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 92 0.01132
11.32
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 51 0.00627
6.27
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 16 0.00197
1.97
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 16 0.00197
1.97
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 5 0.00062
0.62
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 9 0.00111
1.11
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 7 0.00086
0.86
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 3 0.00037
0.37
Razem 199
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 199
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1607
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1607
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1494
3 Liczba kart niewykorzystanych 645
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 849
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 849
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 848
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 843
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 819
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak adam maciejURBANIAK Adam Maciej 46 Zielona Góra 104 0.0127
12.70
2 kaminzski marek waldemarKAMIŃSKI Marek Waldemar 60 Zielona Góra 33 0.00403
4.03
3 tojza beata dorotaTOJZA Beata Dorota 37 Zielona Góra 24 0.00293
2.93
4 smykalz elzzzbieta ewaSMYKAŁ Elżbieta Ewa 64 Zielona Góra 7 0.00085
0.85
5 gniazdowska marzannaGNIAZDOWSKA Marzanna 54 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
6 oleksinzski bartlzomiej tomaszOLEKSIŃSKI Bartłomiej Tomasz 32 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
7 burzynzska danuta mariaBURZYŃSKA Danuta Maria 57 Zielona Góra 8 0.00098
0.98
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 Zielona Góra 63 0.00769
7.69
2 drobek anna agnieszkaDROBEK Anna Agnieszka 46 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
3 bartkowiak zbigniewBARTKOWIAK Zbigniew 79 Zielona Góra 4 0.00049
0.49
4 lik anna mariaLIK Anna Maria 46 Zielona Góra 1 0.00012
0.12
5 nowakowski patryk andrzejNOWAKOWSKI Patryk Andrzej 42 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
6 kiecz bruno aleksanderKIEĆ Bruno Aleksander 54 Zielona Góra 0 0
0.00
7 matuszak sylwiaMATUSZAK Sylwia 39 Zielona Góra 5 0.00061
0.61
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ronowicz bozzzenaRONOWICZ Bożena 60 Zielona Góra 107 0.01306
13.06
2 niedzielski dariusz wlzadyslzawNIEDZIELSKI Dariusz Władysław 56 Zielona Góra 35 0.00427
4.27
3 mlzynzski januszMŁYŃSKI Janusz 56 Zielona Góra 19 0.00232
2.32
4 grudzinzska elzzzbieta miroslzawaGRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława 60 Zielona Góra 9 0.0011
1.10
5 szwidkiewicz robert piotrŚWIDKIEWICZ Robert Piotr 51 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
6 najbar danuta franciszkaNAJBAR Danuta Franciszka 80 Zielona Góra 2 0.00024
0.24
7 duciewicz annaDUCIEWICZ Anna 50 Zielona Góra 15 0.00183
1.83
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipiec grzegorz janLIPIEC Grzegorz Jan 44 Zielona Góra 57 0.00696
6.96
2 turzanzska-zenkner malzgorzata izabelaTURZAŃSKA-ZENKNER Małgorzata Izabela 34 Zielona Góra 3 0.00037
0.37
3 burchardt andrzej damianBURCHARDT Andrzej Damian 42 Zielona Góra 5 0.00061
0.61
4 czyzzz aleksandra krystynaCZYŻ Aleksandra Krystyna 38 Zielona Góra 4 0.00049
0.49
5 kubiak kacper edwardKUBIAK Kacper Edward 35 Zielona Góra 5 0.00061
0.61
6 kazzmierska elzzzbieta malzgorzataKAŹMIERSKA Elżbieta Małgorzata 50 Zielona Góra 5 0.00061
0.61
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki pawelz bogdanWYSOCKI Paweł Bogdan 32 Zielona Góra 84 0.01026
10.26
2 hryniewicz grzegorz tomaszHRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz 35 Zielona Góra 87 0.01062
10.62
3 sapa robert danielSAPA Robert Daniel 53 Zielona Góra 21 0.00256
2.56
4 kraszko izabela katarzynaKRAŚKO Izabela Katarzyna 42 Zielona Góra 6 0.00073
0.73
5 klukowska agnieszka annaKLUKOWSKA Agnieszka Anna 40 Zielona Góra 4 0.00049
0.49
6 urbaniak anna magdalenaURBANIAK Anna Magdalena 48 Zielona Góra 6 0.00073
0.73
7 bobek magdalenaBOBEK Magdalena 30 Zielona Góra 84 0.01026
10.26
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292