Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza-Śmigłego 5 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Rydza-Śmigłego, Żołnierzy 2 Armii
Liczba mieszkańców 1980
Liczba wyborców 1720
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 1
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1734
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1734
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1606
3 Liczba kart niewykorzystanych 623
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 982
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 982
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 974
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 189 0.0194
19.40
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 35 0.00359
3.59
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 621 0.06376
63.76
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 70 0.00719
7.19
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 59 0.00606
6.06
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1734
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1557
3 Liczba kart niewykorzystanych 576
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 982
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 982
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 982
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 965
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 85 0.00881
8.81
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 9 0.00093
0.93
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 32 0.00332
3.32
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 7 0.00073
0.73
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 3 0.00031
0.31
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 10 0.00104
1.04
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 26 0.00269
2.69
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 43 0.00446
4.46
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 1 0.0001
0.10
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 1 0.0001
0.10
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 1 0.0001
0.10
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 1 0.0001
0.10
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 4 0.00041
0.41
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 8 0.00083
0.83
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 5 0.00052
0.52
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 3 0.00031
0.31
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 1 0.0001
0.10
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 3 0.00031
0.31
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 2 0.00021
0.21
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 274 0.02839
28.39
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 35 0.00363
3.63
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 21 0.00218
2.18
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 7 0.00073
0.73
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 12 0.00124
1.24
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 5 0.00052
0.52
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.0001
0.10
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 8 0.00083
0.83
Razem 363
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 363

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 53 0.00549
5.49
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 10 0.00104
1.04
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 0 0
0.00
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 1 0.0001
0.10
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 5 0.00052
0.52
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 5 0.00052
0.52
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 6 0.00062
0.62
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 12 0.00124
1.24
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 0 0
0.00
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 2 0.00021
0.21
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 4 0.00041
0.41
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 2 0.00021
0.21
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.0001
0.10
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 0 0
0.00
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 17 0.00176
1.76
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 6 0.00062
0.62
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 1 0.0001
0.10
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 1 0.0001
0.10
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 1 0.0001
0.10
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 126 0.01306
13.06
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 48 0.00497
4.97
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 11 0.00114
1.14
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 11 0.00114
1.14
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 8 0.00083
0.83
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 5 0.00052
0.52
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 8 0.00083
0.83
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 6 0.00062
0.62
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1734
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1734
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1607
3 Liczba kart niewykorzystanych 626
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 982
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 982
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 980
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 8
10 Liczba kart ważnych 972
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 952
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pabierowski marcin boguslzawPABIEROWSKI Marcin Bogusław 40 Zielona Góra 113 0.01187
11.87
2 kopij marlena barbaraKOPIJ Marlena Barbara 57 Zielona Góra 21 0.00221
2.21
3 lehman tomasz maciejLEHMAN Tomasz Maciej 35 Zielona Góra 7 0.00074
0.74
4 kornalewicz robert michalzKORNALEWICZ Robert Michał 36 Zielona Góra 5 0.00053
0.53
5 drygas jolanta gabrielaDRYGAS Jolanta Gabriela 56 Zielona Góra 7 0.00074
0.74
6 rewers janusz andrzejREWERS Janusz Andrzej 48 Zielona Góra 28 0.00294
2.94
7 magdziarek krystyna mariaMAGDZIAREK Krystyna Maria 63 Zielona Góra 19 0.002
2.00
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki cezary jacekWYSOCKI Cezary Jacek 36 Zielona Góra 36 0.00378
3.78
2 abrahamowicz monika urszulaABRAHAMOWICZ Monika Urszula 40 Zielona Góra 9 0.00095
0.95
3 kezsy marcinKĘSY Marcin 42 Zielona Góra 3 0.00032
0.32
4 nabel stefania janinaNABEL Stefania Janina 69 Zielona Góra 3 0.00032
0.32
5 kaleta pawelz gilbertKALETA Paweł Gilbert 44 Zielona Góra 7 0.00074
0.74
6 dunas joannaDUNAS Joanna 32 Zielona Góra 2 0.00021
0.21
7 frejman dariusz stanislzawFREJMAN Dariusz Stanisław 55 Zielona Góra 10 0.00105
1.05
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 Zielona Góra 150 0.01576
15.76
2 maczkowiak grzegorz przemyslzawMAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław 30 Zielona Góra 37 0.00389
3.89
3 zelisko miroslzaw marekZELISKO Mirosław Marek 47 Zielona Góra 27 0.00284
2.84
4 fabisz danutaFABIŚ Danuta 49 Zielona Góra 6 0.00063
0.63
5 soczewko arkadiusz tadeuszSOCZEWKO Arkadiusz Tadeusz 59 Zielona Góra 1 0.00011
0.11
6 traczyk anna beataTRACZYK Anna Beata 48 Zielona Góra 4 0.00042
0.42
7 jezdrzejczak-silzka alicja janinaJĘDRZEJCZAK-SIŁKA Alicja Janina 61 Zielona Góra 7 0.00074
0.74
Razem 232
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 232

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotlarek dawid maciejKOTLAREK Dawid Maciej 40 Zielona Góra 24 0.00252
2.52
2 lamcha aneta marlenaLAMCHA Aneta Marlena 47 Zielona Góra 9 0.00095
0.95
3 ratajczak tomaszRATAJCZAK Tomasz 47 Zielona Góra 8 0.00084
0.84
4 czyzzz anna mariaCZYŻ Anna Maria 63 Zielona Góra 2 0.00021
0.21
5 kozanowski jozzefKOZANOWSKI Józef 53 Zielona Góra 8 0.00084
0.84
6 lisiecka daria teresaLISIECKA Daria Teresa 29 Zielona Góra 4 0.00042
0.42
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenzski andrzej zbigniewBOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew 65 Zielona Góra 71 0.00746
7.46
2 gozrski robert grzegorzGÓRSKI Robert Grzegorz 30 Zielona Góra 193 0.02027
20.27
3 kawicki kamil krzysztofKAWICKI Kamil Krzysztof 39 Zielona Góra 68 0.00714
7.14
4 kwiatek annaKWIATEK Anna 64 Zielona Góra 28 0.00294
2.94
5 habich ewa danutaHABICH Ewa Danuta 62 Zielona Góra 13 0.00137
1.37
6 prokopyszyn katarzyna helenaPROKOPYSZYN Katarzyna Helena 39 Zielona Góra 17 0.00179
1.79
7 dazbrowski arkadiusz janDĄBROWSKI Arkadiusz Jan 37 Zielona Góra 5 0.00053
0.53
Razem 395
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 395