Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10 Zielona Góra
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Braci Gierymskich, Budziszyńska do nr 9, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Leona Wyczółkowskiego
Liczba mieszkańców 1782
Liczba wyborców 1515
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zielona Góra 1
Sejmiku Województwa Lubuskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zielona Góra) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1515
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1515
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1415
3 Liczba kart niewykorzystanych 399
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1013
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1013
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1013
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1012
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1007
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pabierowski marcin boguslzawPABIEROWSKI Marcin Bogusław 40 Zielona Góra 139 0.0138
13.80
2 kopij marlena barbaraKOPIJ Marlena Barbara 57 Zielona Góra 102 0.01013
10.13
3 lehman tomasz maciejLEHMAN Tomasz Maciej 35 Zielona Góra 12 0.00119
1.19
4 kornalewicz robert michalzKORNALEWICZ Robert Michał 36 Zielona Góra 8 0.00079
0.79
5 drygas jolanta gabrielaDRYGAS Jolanta Gabriela 56 Zielona Góra 16 0.00159
1.59
6 rewers janusz andrzejREWERS Janusz Andrzej 48 Zielona Góra 43 0.00427
4.27
7 magdziarek krystyna mariaMAGDZIAREK Krystyna Maria 63 Zielona Góra 40 0.00397
3.97
Razem 360
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 360

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki cezary jacekWYSOCKI Cezary Jacek 36 Zielona Góra 31 0.00308
3.08
2 abrahamowicz monika urszulaABRAHAMOWICZ Monika Urszula 40 Zielona Góra 8 0.00079
0.79
3 kezsy marcinKĘSY Marcin 42 Zielona Góra 4 0.0004
0.40
4 nabel stefania janinaNABEL Stefania Janina 69 Zielona Góra 4 0.0004
0.40
5 kaleta pawelz gilbertKALETA Paweł Gilbert 44 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 dunas joannaDUNAS Joanna 32 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
7 frejman dariusz stanislzawFREJMAN Dariusz Stanisław 55 Zielona Góra 41 0.00407
4.07
Razem 91
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 91

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 Zielona Góra 132 0.01311
13.11
2 maczkowiak grzegorz przemyslzawMAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław 30 Zielona Góra 17 0.00169
1.69
3 zelisko miroslzaw marekZELISKO Mirosław Marek 47 Zielona Góra 27 0.00268
2.68
4 fabisz danutaFABIŚ Danuta 49 Zielona Góra 9 0.00089
0.89
5 soczewko arkadiusz tadeuszSOCZEWKO Arkadiusz Tadeusz 59 Zielona Góra 0 0
0.00
6 traczyk anna beataTRACZYK Anna Beata 48 Zielona Góra 0 0
0.00
7 jezdrzejczak-silzka alicja janinaJĘDRZEJCZAK-SIŁKA Alicja Janina 61 Zielona Góra 9 0.00089
0.89
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 11 - KW RUCH MIEJSKI ZIELONA GÓRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotlarek dawid maciejKOTLAREK Dawid Maciej 40 Zielona Góra 21 0.00209
2.09
2 lamcha aneta marlenaLAMCHA Aneta Marlena 47 Zielona Góra 5 0.0005
0.50
3 ratajczak tomaszRATAJCZAK Tomasz 47 Zielona Góra 7 0.0007
0.70
4 czyzzz anna mariaCZYŻ Anna Maria 63 Zielona Góra 12 0.00119
1.19
5 kozanowski jozzefKOZANOWSKI Józef 53 Zielona Góra 3 0.0003
0.30
6 lisiecka daria teresaLISIECKA Daria Teresa 29 Zielona Góra 14 0.00139
1.39
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 12 - KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenzski andrzej zbigniewBOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew 65 Zielona Góra 52 0.00516
5.16
2 gozrski robert grzegorzGÓRSKI Robert Grzegorz 30 Zielona Góra 140 0.0139
13.90
3 kawicki kamil krzysztofKAWICKI Kamil Krzysztof 39 Zielona Góra 48 0.00477
4.77
4 kwiatek annaKWIATEK Anna 64 Zielona Góra 22 0.00218
2.18
5 habich ewa danutaHABICH Ewa Danuta 62 Zielona Góra 23 0.00228
2.28
6 prokopyszyn katarzyna helenaPROKOPYSZYN Katarzyna Helena 39 Zielona Góra 7 0.0007
0.70
7 dazbrowski arkadiusz janDĄBROWSKI Arkadiusz Jan 37 Zielona Góra 8 0.00079
0.79
Razem 300
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 300
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1515
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1374
3 Liczba kart niewykorzystanych 359
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1012
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1011
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1005
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 harezzzlak wioleta elzzzbietaHARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 55 Zielona Góra 64 0.00637
6.37
2 sikora krzysztof ryszardSIKORA Krzysztof Ryszard 39 Zielona Góra 14 0.00139
1.39
3 gryko lidiaGRYKO Lidia 64 Zielona Góra 21 0.00209
2.09
4 lewicki slzawomirLEWICKI Sławomir 52 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
5 malzoszyc edyta kazimieraMAŁOSZYC Edyta Kazimiera 49 Zielona Góra 5 0.0005
0.50
6 razczka dariusz piotrRĄCZKA Dariusz Piotr 43 Zielona Góra 5 0.0005
0.50
7 rusak jan januszRUSAK Jan Janusz 65 Zielona Góra 0 0
0.00
8 kubicki robert szczezsnyKUBICKI Robert Szczęsny 51 Zielona Góra 14 0.00139
1.39
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz czeslzawFIEDOROWICZ Czesław 60 Zielona Góra 47 0.00468
4.68
2 myszliwiec stanislzawMYŚLIWIEC Stanisław 57 Dąbrowa 1 0.0001
0.10
3 grupa bronislzawa reginaGRUPA Bronisława Regina 71 Sulechów 0 0
0.00
4 okopienz stanislzawOKOPIEŃ Stanisław 69 Trzebiechów 0 0
0.00
5 lzagoda anna mariaŁAGODA Anna Maria 50 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
6 wrozblewska brygidaWRÓBLEWSKA Brygida 78 Kargowa 1 0.0001
0.10
7 janik tomasz krzysztofJANIK Tomasz Krzysztof 54 Żary 0 0
0.00
8 kubicki jaroslzaw piotrKUBICKI Jarosław Piotr 32 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelech kajetanŻELECH Kajetan 29 Zielona Góra 13 0.00129
1.29
2 makowska magdalena urszulaMAKOWSKA Magdalena Urszula 38 Świebodzin 1 0.0001
0.10
3 czechowski pawelz adrianCZECHOWSKI Paweł Adrian 41 Zielona Góra 3 0.0003
0.30
4 aniszko anna izabelaANIŚKO Anna Izabela 49 Ośno Lubuskie 1 0.0001
0.10
5 szpak jaroslzawSZPAK Jarosław 53 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
6 drewniak ewaDREWNIAK Ewa 49 Kostrzyn nad Odrą 4 0.0004
0.40
7 salik wlzadyslzawSALIK Władysław 73 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 polak elzzzbieta annaPOLAK Elżbieta Anna 59 Zielona Góra 364 0.03622
36.22
2 mrozek aleksandraMROZEK Aleksandra 64 Zielona Góra 41 0.00408
4.08
3 ciemnoczolzowski sebastian sylwesterCIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 42 Zabór 30 0.00299
2.99
4 pajazk tadeuszPAJĄK Tadeusz 58 Sulechów 5 0.0005
0.50
5 makarska alicjaMAKARSKA Alicja 61 Zielona Góra 29 0.00289
2.89
6 szymanzski krzysztof sewerynSZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 68 Zielona Góra 20 0.00199
1.99
7 walencik miroslzaw janWALENCIK Mirosław Jan 57 Nowogród Bobrzański 1 0.0001
0.10
8 marchewka mariuszMARCHEWKA Mariusz 33 Zielona Góra 12 0.00119
1.19
Razem 502
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 502

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wontor tomasz pawelzWONTOR Tomasz Paweł 48 Zielona Góra 50 0.00498
4.98
2 burda bogumilzaBURDA Bogumiła 60 Zagórze 9 0.0009
0.90
3 rzezznik jerzyRZEŹNIK Jerzy 57 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
4 sybis-jezzz aneta ninaSYBIS-JEŻ Aneta Nina 46 Babimost 0 0
0.00
5 cyganzski zbigniew wlzadyslzawCYGAŃSKI Zbigniew Władysław 68 Radowice 5 0.0005
0.50
6 boharewicz agnieszka annaBOHAREWICZ Agnieszka Anna 29 Sulechów 3 0.0003
0.30
7 sobolewska joanna henrykaSOBOLEWSKA Joanna Henryka 37 Nowogród Bobrzański 0 0
0.00
8 fedorowicz teresaFEDOROWICZ Teresa 65 Zabór 4 0.0004
0.40
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszkowska adriannaRUSZKOWSKA Adrianna 41 Zielona Góra 8 0.0008
0.80
2 kaczmar krzysztofKACZMAR Krzysztof 48 Sulechów 0 0
0.00
3 piotrowicz emilia agnieszkaPIOTROWICZ Emilia Agnieszka 47 Zielona Góra 3 0.0003
0.30
4 pacholczyk slzawomirPACHOLCZYK Sławomir 57 Gorzów Wielkopolski 0 0
0.00
5 szmytkowska anna mariaSZMYTKOWSKA Anna Maria 23 Gorzów Wielkopolski 2 0.0002
0.20
6 galantowicz milzosz zbigniewGALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 48 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
7 nowakowski adamNOWAKOWSKI Adam 58 Zielona Góra 1 0.0001
0.10
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dajworska aldona zainaDAJWORSKA Aldona Zaina 48 Zielona Góra 7 0.0007
0.70
2 pachnik-lzodzinzska beata zofiaPACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 51 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
3 ostrowski krzysztofOSTROWSKI Krzysztof 36 Łagów 1 0.0001
0.10
4 klimczak kamil przemyslzawKLIMCZAK Kamil Przemysław 23 Żary 0 0
0.00
5 masternak agnieszka janinaMASTERNAK Agnieszka Janina 43 Zielona Góra 2 0.0002
0.20
6 kucharski artur jerzyKUCHARSKI Artur Jerzy 45 Zielona Góra 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalski slzawomirKOWALSKI Sławomir 45 Zielona Góra 16 0.00159
1.59
2 kuna anna teresaKUNA Anna Teresa 57 Sulechów 5 0.0005
0.50
3 razzny grzegorz jerzyRAŹNY Grzegorz Jerzy 39 Buków 0 0
0.00
4 piwecki jozzef stefanPIWECKI Józef Stefan 47 Babimost 0 0
0.00
5 bock adrianna beataBOCK Adrianna Beata 27 Babimost 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcik zbigniewKOŚCIK Zbigniew 52 Zielona Góra 83 0.00826
8.26
2 lzatwinzski kazimierzŁATWIŃSKI Kazimierz 60 Zielona Góra 58 0.00577
5.77
3 toronz-fozrmanek barbara violettaTOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 54 Czerwieńsk 7 0.0007
0.70
4 badach-rogowski roman wieslzawBADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 52 Zielona Góra 6 0.0006
0.60
5 drozd wlzadyslzawDROZD Władysław 78 Zielona Góra 10 0.001
1.00
6 kapusta bozzzenaKAPUSTA Bożena 53 Nowogród Bobrzański 8 0.0008
0.80
7 czerwinzska grazzzyna teresaCZERWIŃSKA Grażyna Teresa 50 Babimost 4 0.0004
0.40
8 kozakiewicz ryszard aleksanderKOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 64 Sulechów 6 0.0006
0.60
Razem 182
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 182
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Zielona Góra
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1515
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1515
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1414
3 Liczba kart niewykorzystanych 398
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1014
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1012
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1006
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barczak piotrBARCZAK Piotr 45 wyższe Zielona Góra 177 0.01759
17.59
2 kotylak slzawomir rafalzKOTYLAK Sławomir Rafał 42 wyższe Zielona Góra 79 0.00785
7.85
3 kubicki janusz krzysztofKUBICKI Janusz Krzysztof 48 wyższe Zielona Góra 566 0.05626
56.26
4 kucharska-dziedzic anita agnieszkaKUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 46 wyższe Zielona Góra 106 0.01054
10.54
5 nesterowicz tomasz krzysztofNESTEROWICZ Tomasz Krzysztof 45 wyższe Zielona Góra 78 0.00775
7.75