Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 75

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Administracja Osiedla „BŁONIE”, ul. Dragonów 2 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Hetmańska w całości, Husarska w całości, Ułanów str. parzysta od nr 12 do końca, Zwycięska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3.
Liczba mieszkańców 1965
Liczba wyborców 1624
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 3
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1641
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1641
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1498
3 Liczba kart niewykorzystanych 525
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 973
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 973
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 973
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 966
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 965
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 10 0.00104
1.04
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 7 0.00073
0.73
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 51 0.00528
5.28
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 4 0.00041
0.41
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 286 0.02964
29.64
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 607 0.0629
62.90
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1641
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1450
3 Liczba kart niewykorzystanych 477
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 973
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 966
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 950
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 11 0.00116
1.16
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 2 0.00021
0.21
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 8 0.00084
0.84
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 4 0.00042
0.42
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 23 0.00242
2.42
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 7 0.00074
0.74
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 6 0.00063
0.63
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 4 0.00042
0.42
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 4 0.00042
0.42
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 6 0.00063
0.63
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 0 0
0.00
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 4 0.00042
0.42
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 0.00011
0.11
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 1 0.00011
0.11
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 161 0.01695
16.95
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 46 0.00484
4.84
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 44 0.00463
4.63
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 37 0.00389
3.89
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 45 0.00474
4.74
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 22 0.00232
2.32
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 12 0.00126
1.26
Razem 367
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 367

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 30 0.00316
3.16
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 4 0.00042
0.42
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 4 0.00042
0.42
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 0 0
0.00
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 3 0.00032
0.32
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 2 0.00021
0.21
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 0 0
0.00
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 3 0.00032
0.32
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 0 0
0.00
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 1 0.00011
0.11
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 9 0.00095
0.95
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 1 0.00011
0.11
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 2 0.00021
0.21
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 1 0.00011
0.11
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 35 0.00368
3.68
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 4 0.00042
0.42
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 3 0.00032
0.32
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 13 0.00137
1.37
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 2 0.00021
0.21
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 8 0.00084
0.84
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 3 0.00032
0.32
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 1 0.00011
0.11
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 1 0.00011
0.11
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 1 0.00011
0.11
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 2 0.00021
0.21
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 3 0.00032
0.32
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 218 0.02295
22.95
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 73 0.00768
7.68
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 13 0.00137
1.37
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 11 0.00116
1.16
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 7 0.00074
0.74
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 5 0.00053
0.53
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 29 0.00305
3.05
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 0 0
0.00
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 2 0.00021
0.21
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 2 0.00021
0.21
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 2 0.00021
0.21
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 0 0
0.00
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1641
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1641
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1491
3 Liczba kart niewykorzystanych 518
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 973
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 973
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 9
10 Liczba kart ważnych 962
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 952
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzetuski radoslzaw wojciechSKRZETUSKI Radosław Wojciech 32 Lublin 108 0.01134
11.34
2 jezior dariusz andrzejJEZIOR Dariusz Andrzej 57 Lublin 114 0.01197
11.97
3 lzawniczak zbigniew ryszardŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard 57 Lublin 92 0.00966
9.66
4 boczkowska elzzzbieta halinaBOCZKOWSKA Elżbieta Halina 57 Lublin 11 0.00116
1.16
5 olszanzska marianna jadwigaOLSZAŃSKA Marianna Jadwiga 66 Lublin 4 0.00042
0.42
6 figarski jacekFIGARSKI Jacek 45 Lublin 10 0.00105
1.05
7 pietrzyk monikaPIETRZYK Monika 23 Lublin 17 0.00179
1.79
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski krzysztof lzukaszWIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz 35 Lublin 12 0.00126
1.26
2 jurkowska barbara agnieszkaJURKOWSKA Barbara Agnieszka 36 Lublin 3 0.00032
0.32
3 pawlzowski slzawomir stanislzawPAWŁOWSKI Sławomir Stanisław 52 Lublin 5 0.00053
0.53
4 skiba paulinaSKIBA Paulina 27 Lublin 4 0.00042
0.42
5 fiuta lzukasz rafalzFIUTA Łukasz Rafał 34 Lublin 2 0.00021
0.21
6 skomorowska ewelina barbaraSKOMOROWSKA Ewelina Barbara 34 Lublin 0 0
0.00
7 drelich katarzyna agnieszkaDRELICH Katarzyna Agnieszka 50 Lublin 4 0.00042
0.42
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skozrska beata elzzzbietaSKÓRSKA Beata Elżbieta 53 Lublin 5 0.00053
0.53
2 wolinzski lzukaszWOLIŃSKI Łukasz 33 Lublin 2 0.00021
0.21
3 kurek hanna janinaKUREK Hanna Janina 67 Lublin 2 0.00021
0.21
4 lipka grzegorz jerzyLIPKA Grzegorz Jerzy 55 Lublin 2 0.00021
0.21
5 mrozik krzysztof tomaszMROZIK Krzysztof Tomasz 29 Lublin 3 0.00032
0.32
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak michalz mateuszBŁASZCZAK Michał Mateusz 19 Lublin 26 0.00273
2.73
2 koprukowniak hanna justynaKOPRUKOWNIAK Hanna Justyna 31 Lublin 5 0.00053
0.53
3 mitulza andrzej krzysztofMITUŁA Andrzej Krzysztof 40 Lublin 5 0.00053
0.53
4 mieczan mariusz piotrMIECZAN Mariusz Piotr 46 Lublin 2 0.00021
0.21
5 mazek dorota mariaMAZEK Dorota Maria 41 Lublin 3 0.00032
0.32
6 kostrzewa dorotaKOSTRZEWA Dorota 36 Lublin 4 0.00042
0.42
7 golzezbiowski albertGOŁĘBIOWSKI Albert 32 Lublin 3 0.00032
0.32
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gulzkowska ewaGUŁKOWSKA Ewa 39 Lublin 3 0.00032
0.32
2 szymanzski kamilSZYMAŃSKI Kamil 27 Lublin 0 0
0.00
3 huk sylwester michalzHUK Sylwester Michał 40 Lublin 1 0.00011
0.11
4 kobelarz ewa janinaKOBELARZ Ewa Janina 59 Lublin 0 0
0.00
5 kwiatkowska izabela annaKWIATKOWSKA Izabela Anna 28 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pakulza jaroslzaw andrzejPAKUŁA Jarosław Andrzej 59 Lublin 205 0.02153
21.53
2 sadowski dariuszSADOWSKI Dariusz 46 Lublin 95 0.00998
9.98
3 madejek janMADEJEK Jan 68 Lublin 28 0.00294
2.94
4 ryfka anna martaRYFKA Anna Marta 42 Lublin 102 0.01071
10.71
5 szczepanzski arkadiuszSZCZEPAŃSKI Arkadiusz 51 Lublin 21 0.00221
2.21
6 doroszuk-maj marzena wiolettaDOROSZUK-MAJ Marzena Wioletta 43 Lublin 7 0.00074
0.74
7 glijer anna elzzzbietaGLIJER Anna Elżbieta 34 Lublin 42 0.00441
4.41
Razem 500
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 500