Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 74

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 50 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Roztocze 14 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Białostocka w całości, Bieszczadzka w całości, Gdańska w całości, Kaszubska w całości, Kujawska w całości, Kurpiowska w całości, Łomżyńska w całości, Łowicka w całości, Łukowska str. nieparzysta od nr 1 do nr 51 i str. parzysta od nr 2 do nr 30, Mazurska w całości, Olsztyńska w całości, Orkana str. parzysta od nr 2 do nr 6, Podhalańska w całości, Pomorska w całości, Poznańska w całości, Radomska w całości, Roztocze str. parzysta w całości, Rzeszowska w całości, Urzędowska w całości, Wielkopolska str. nieparzysta od nr 1 do nr 53 i str. parzysta od nr 2 do nr 80, Wrocławska w całości, Zwycięska str. parzysta w całości.
Liczba mieszkańców 2299
Liczba wyborców 1824
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 3
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1822
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1551
3 Liczba kart niewykorzystanych 320
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1231
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1231
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1231
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1228
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1226
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 22 0.00179
1.79
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 14 0.00114
1.14
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 43 0.00351
3.51
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 5 0.00041
0.41
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 331 0.027
27.00
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 811 0.06615
66.15
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1644
3 Liczba kart niewykorzystanych 412
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1231
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1231
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1231
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1215
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 10 0.00082
0.82
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 7 0.00058
0.58
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 3 0.00025
0.25
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 4 0.00033
0.33
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 26 0.00214
2.14
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 3 0.00025
0.25
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 5 0.00041
0.41
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 3 0.00025
0.25
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 3 0.00025
0.25
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 2 0.00016
0.16
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 1 8.0E-5
0.08
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 3 0.00025
0.25
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 8.0E-5
0.08
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 2 0.00016
0.16
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 210 0.01728
17.28
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 57 0.00469
4.69
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 143 0.01177
11.77
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 45 0.0037
3.70
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 47 0.00387
3.87
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 24 0.00198
1.98
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 20 0.00165
1.65
Razem 546
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 546

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 49 0.00403
4.03
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 1 8.0E-5
0.08
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 3 0.00025
0.25
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 0 0
0.00
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 2 0.00016
0.16
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 3 0.00025
0.25
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 4 0.00033
0.33
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 6 0.00049
0.49
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 5 0.00041
0.41
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 2 0.00016
0.16
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 0 0
0.00
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 4 0.00033
0.33
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 1 8.0E-5
0.08
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 0 0
0.00
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 29 0.00239
2.39
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 5 0.00041
0.41
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 5 0.00041
0.41
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 2 0.00016
0.16
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 3 0.00025
0.25
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 3 0.00025
0.25
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 12 0.00099
0.99
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 0 0
0.00
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 1 8.0E-5
0.08
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 1 8.0E-5
0.08
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 2 0.00016
0.16
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 3 0.00025
0.25
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 271 0.0223
22.30
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 64 0.00527
5.27
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 36 0.00296
2.96
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 17 0.0014
1.40
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 9 0.00074
0.74
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 1 8.0E-5
0.08
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 18 0.00148
1.48
Razem 416
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 416

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 1 8.0E-5
0.08
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 4 0.00033
0.33
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 0 0
0.00
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 19 0.00156
1.56
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 3 0.00025
0.25
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 1 8.0E-5
0.08
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 1 8.0E-5
0.08
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 1 8.0E-5
0.08
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1822
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1822
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1652
3 Liczba kart niewykorzystanych 420
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1231
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1231
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1232
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1231
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1217
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzetuski radoslzaw wojciechSKRZETUSKI Radosław Wojciech 32 Lublin 90 0.0074
7.40
2 jezior dariusz andrzejJEZIOR Dariusz Andrzej 57 Lublin 212 0.01742
17.42
3 lzawniczak zbigniew ryszardŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard 57 Lublin 75 0.00616
6.16
4 boczkowska elzzzbieta halinaBOCZKOWSKA Elżbieta Halina 57 Lublin 8 0.00066
0.66
5 olszanzska marianna jadwigaOLSZAŃSKA Marianna Jadwiga 66 Lublin 6 0.00049
0.49
6 figarski jacekFIGARSKI Jacek 45 Lublin 4 0.00033
0.33
7 pietrzyk monikaPIETRZYK Monika 23 Lublin 9 0.00074
0.74
Razem 404
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 404

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski krzysztof lzukaszWIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz 35 Lublin 19 0.00156
1.56
2 jurkowska barbara agnieszkaJURKOWSKA Barbara Agnieszka 36 Lublin 2 0.00016
0.16
3 pawlzowski slzawomir stanislzawPAWŁOWSKI Sławomir Stanisław 52 Lublin 2 0.00016
0.16
4 skiba paulinaSKIBA Paulina 27 Lublin 2 0.00016
0.16
5 fiuta lzukasz rafalzFIUTA Łukasz Rafał 34 Lublin 7 0.00058
0.58
6 skomorowska ewelina barbaraSKOMOROWSKA Ewelina Barbara 34 Lublin 1 8.0E-5
0.08
7 drelich katarzyna agnieszkaDRELICH Katarzyna Agnieszka 50 Lublin 2 0.00016
0.16
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skozrska beata elzzzbietaSKÓRSKA Beata Elżbieta 53 Lublin 2 0.00016
0.16
2 wolinzski lzukaszWOLIŃSKI Łukasz 33 Lublin 0 0
0.00
3 kurek hanna janinaKUREK Hanna Janina 67 Lublin 2 0.00016
0.16
4 lipka grzegorz jerzyLIPKA Grzegorz Jerzy 55 Lublin 2 0.00016
0.16
5 mrozik krzysztof tomaszMROZIK Krzysztof Tomasz 29 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak michalz mateuszBŁASZCZAK Michał Mateusz 19 Lublin 21 0.00173
1.73
2 koprukowniak hanna justynaKOPRUKOWNIAK Hanna Justyna 31 Lublin 2 0.00016
0.16
3 mitulza andrzej krzysztofMITUŁA Andrzej Krzysztof 40 Lublin 2 0.00016
0.16
4 mieczan mariusz piotrMIECZAN Mariusz Piotr 46 Lublin 2 0.00016
0.16
5 mazek dorota mariaMAZEK Dorota Maria 41 Lublin 2 0.00016
0.16
6 kostrzewa dorotaKOSTRZEWA Dorota 36 Lublin 4 0.00033
0.33
7 golzezbiowski albertGOŁĘBIOWSKI Albert 32 Lublin 5 0.00041
0.41
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gulzkowska ewaGUŁKOWSKA Ewa 39 Lublin 0 0
0.00
2 szymanzski kamilSZYMAŃSKI Kamil 27 Lublin 2 0.00016
0.16
3 huk sylwester michalzHUK Sylwester Michał 40 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 kobelarz ewa janinaKOBELARZ Ewa Janina 59 Lublin 0 0
0.00
5 kwiatkowska izabela annaKWIATKOWSKA Izabela Anna 28 Lublin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pakulza jaroslzaw andrzejPAKUŁA Jarosław Andrzej 59 Lublin 187 0.01537
15.37
2 sadowski dariuszSADOWSKI Dariusz 46 Lublin 54 0.00444
4.44
3 madejek janMADEJEK Jan 68 Lublin 327 0.02687
26.87
4 ryfka anna martaRYFKA Anna Marta 42 Lublin 81 0.00666
6.66
5 szczepanzski arkadiuszSZCZEPAŃSKI Arkadiusz 51 Lublin 16 0.00131
1.31
6 doroszuk-maj marzena wiolettaDOROSZUK-MAJ Marzena Wioletta 43 Lublin 5 0.00041
0.41
7 glijer anna elzzzbietaGLIJER Anna Elżbieta 34 Lublin 60 0.00493
4.93
Razem 730
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 730