Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 71

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 85, ul. Onyksowa 8 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Berylowa w całości, Granitowa w całości, Jantarowa str. parzysta w całości, Kryształowa w całości, Onyksowa w całości, Węglinek str. parzysta od nr 82 do końca.
Liczba mieszkańców 3117
Liczba wyborców 2021
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 3
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2025
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2024
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1759
3 Liczba kart niewykorzystanych 423
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1336
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1335
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1336
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1336
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1328
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 23 0.00173
1.73
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 22 0.00166
1.66
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 54 0.00407
4.07
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 6 0.00045
0.45
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 193 0.01453
14.53
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 1 030 0.07756
77.56
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2024
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1778
3 Liczba kart niewykorzystanych 443
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1335
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1335
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1335
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1308
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 21 0.00161
1.61
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 8 0.00061
0.61
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 1 8.0E-5
0.08
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 14 0.00107
1.07
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 19 0.00145
1.45
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 45 0.00344
3.44
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 8 0.00061
0.61
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 11 0.00084
0.84
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 6 0.00046
0.46
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 5 0.00038
0.38
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 17 0.0013
1.30
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 3 0.00023
0.23
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 9 0.00069
0.69
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 4 0.00031
0.31
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 1 8.0E-5
0.08
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 252 0.01927
19.27
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 67 0.00512
5.12
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 84 0.00642
6.42
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 37 0.00283
2.83
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 111 0.00849
8.49
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 39 0.00298
2.98
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 25 0.00191
1.91
Razem 615
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 615

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 27 0.00206
2.06
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 2 0.00015
0.15
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 0 0
0.00
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 1 8.0E-5
0.08
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 5 0.00038
0.38
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 3 0.00023
0.23
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 7 0.00054
0.54
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 2 0.00015
0.15
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 2 0.00015
0.15
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 2 0.00015
0.15
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 7 0.00054
0.54
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 11 0.00084
0.84
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 2 0.00015
0.15
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 2 0.00015
0.15
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 4 0.00031
0.31
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 5 0.00038
0.38
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 59 0.00451
4.51
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 8 0.00061
0.61
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 4 0.00031
0.31
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 15 0.00115
1.15
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 3 0.00023
0.23
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 13 0.00099
0.99
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 4 0.00031
0.31
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 7 0.00054
0.54
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 4 0.00031
0.31
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 6 0.00046
0.46
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 3 0.00023
0.23
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 1 8.0E-5
0.08
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 1 8.0E-5
0.08
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 4 0.00031
0.31
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 138 0.01055
10.55
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 79 0.00604
6.04
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 12 0.00092
0.92
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 20 0.00153
1.53
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 11 0.00084
0.84
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 5 0.00038
0.38
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 25 0.00191
1.91
Razem 290
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 290

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 2 0.00015
0.15
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 0 0
0.00
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 5 0.00038
0.38
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 5 0.00038
0.38
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 1 8.0E-5
0.08
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 1 8.0E-5
0.08
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 2 0.00015
0.15
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2025
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2024
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1757
3 Liczba kart niewykorzystanych 421
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1336
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1335
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1336
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1336
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1325
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzetuski radoslzaw wojciechSKRZETUSKI Radosław Wojciech 32 Lublin 106 0.008
8.00
2 jezior dariusz andrzejJEZIOR Dariusz Andrzej 57 Lublin 61 0.0046
4.60
3 lzawniczak zbigniew ryszardŁAWNICZAK Zbigniew Ryszard 57 Lublin 47 0.00355
3.55
4 boczkowska elzzzbieta halinaBOCZKOWSKA Elżbieta Halina 57 Lublin 12 0.00091
0.91
5 olszanzska marianna jadwigaOLSZAŃSKA Marianna Jadwiga 66 Lublin 8 0.0006
0.60
6 figarski jacekFIGARSKI Jacek 45 Lublin 9 0.00068
0.68
7 pietrzyk monikaPIETRZYK Monika 23 Lublin 22 0.00166
1.66
Razem 265
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 265

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski krzysztof lzukaszWIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz 35 Lublin 43 0.00325
3.25
2 jurkowska barbara agnieszkaJURKOWSKA Barbara Agnieszka 36 Lublin 11 0.00083
0.83
3 pawlzowski slzawomir stanislzawPAWŁOWSKI Sławomir Stanisław 52 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 skiba paulinaSKIBA Paulina 27 Lublin 2 0.00015
0.15
5 fiuta lzukasz rafalzFIUTA Łukasz Rafał 34 Lublin 5 0.00038
0.38
6 skomorowska ewelina barbaraSKOMOROWSKA Ewelina Barbara 34 Lublin 4 0.0003
0.30
7 drelich katarzyna agnieszkaDRELICH Katarzyna Agnieszka 50 Lublin 9 0.00068
0.68
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skozrska beata elzzzbietaSKÓRSKA Beata Elżbieta 53 Lublin 7 0.00053
0.53
2 wolinzski lzukaszWOLIŃSKI Łukasz 33 Lublin 4 0.0003
0.30
3 kurek hanna janinaKUREK Hanna Janina 67 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 lipka grzegorz jerzyLIPKA Grzegorz Jerzy 55 Lublin 6 0.00045
0.45
5 mrozik krzysztof tomaszMROZIK Krzysztof Tomasz 29 Lublin 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak michalz mateuszBŁASZCZAK Michał Mateusz 19 Lublin 38 0.00287
2.87
2 koprukowniak hanna justynaKOPRUKOWNIAK Hanna Justyna 31 Lublin 5 0.00038
0.38
3 mitulza andrzej krzysztofMITUŁA Andrzej Krzysztof 40 Lublin 3 0.00023
0.23
4 mieczan mariusz piotrMIECZAN Mariusz Piotr 46 Lublin 2 0.00015
0.15
5 mazek dorota mariaMAZEK Dorota Maria 41 Lublin 4 0.0003
0.30
6 kostrzewa dorotaKOSTRZEWA Dorota 36 Lublin 9 0.00068
0.68
7 golzezbiowski albertGOŁĘBIOWSKI Albert 32 Lublin 8 0.0006
0.60
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gulzkowska ewaGUŁKOWSKA Ewa 39 Lublin 0 0
0.00
2 szymanzski kamilSZYMAŃSKI Kamil 27 Lublin 0 0
0.00
3 huk sylwester michalzHUK Sylwester Michał 40 Lublin 0 0
0.00
4 kobelarz ewa janinaKOBELARZ Ewa Janina 59 Lublin 1 8.0E-5
0.08
5 kwiatkowska izabela annaKWIATKOWSKA Izabela Anna 28 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pakulza jaroslzaw andrzejPAKUŁA Jarosław Andrzej 59 Lublin 191 0.01442
14.42
2 sadowski dariuszSADOWSKI Dariusz 46 Lublin 84 0.00634
6.34
3 madejek janMADEJEK Jan 68 Lublin 65 0.00491
4.91
4 ryfka anna martaRYFKA Anna Marta 42 Lublin 246 0.01857
18.57
5 szczepanzski arkadiuszSZCZEPAŃSKI Arkadiusz 51 Lublin 42 0.00317
3.17
6 doroszuk-maj marzena wiolettaDOROSZUK-MAJ Marzena Wioletta 43 Lublin 11 0.00083
0.83
7 glijer anna elzzzbietaGLIJER Anna Elżbieta 34 Lublin 257 0.0194
19.40
Razem 896
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 896