Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 60

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Pana Wołodyjowskiego 13 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Skrzetuskiego str. parzysta od nr 6 do końca, Pana Wołodyjowskiego w całości.
Liczba mieszkańców 1260
Liczba wyborców 1086
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 2
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1085
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1085
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 991
3 Liczba kart niewykorzystanych 334
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 657
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 657
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 657
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 657
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 656
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 7 0.00107
1.07
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 12 0.00183
1.83
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 18 0.00274
2.74
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 1 0.00015
0.15
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 194 0.02957
29.57
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 424 0.06463
64.63
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1085
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 987
3 Liczba kart niewykorzystanych 330
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 657
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 657
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 657
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 648
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 7 0.00108
1.08
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 1 0.00015
0.15
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 1 0.00015
0.15
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 6 0.00093
0.93
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 2 0.00031
0.31
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 13 0.00201
2.01
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 4 0.00062
0.62
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 3 0.00046
0.46
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 0 0
0.00
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 1 0.00015
0.15
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 3 0.00046
0.46
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 2 0.00031
0.31
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 6 0.00093
0.93
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 1 0.00015
0.15
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 0.00015
0.15
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 95 0.01466
14.66
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 59 0.0091
9.10
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 21 0.00324
3.24
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 22 0.0034
3.40
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 45 0.00694
6.94
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 27 0.00417
4.17
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 12 0.00185
1.85
Razem 281
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 281

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 36 0.00556
5.56
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 2 0.00031
0.31
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 3 0.00046
0.46
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 9 0.00139
1.39
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 0 0
0.00
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 1 0.00015
0.15
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 5 0.00077
0.77
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 4 0.00062
0.62
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 1 0.00015
0.15
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 0 0
0.00
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 0 0
0.00
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 6 0.00093
0.93
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 1 0.00015
0.15
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 1 0.00015
0.15
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 12 0.00185
1.85
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 3 0.00046
0.46
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 2 0.00031
0.31
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 5 0.00077
0.77
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 2 0.00031
0.31
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 2 0.00031
0.31
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 9 0.00139
1.39
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 2 0.00031
0.31
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 0 0
0.00
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 0 0
0.00
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 0 0
0.00
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 2 0.00031
0.31
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 1 0.00015
0.15
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 138 0.0213
21.30
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 34 0.00525
5.25
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 13 0.00201
2.01
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 7 0.00108
1.08
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 1 0.00015
0.15
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 0 0
0.00
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 11 0.0017
1.70
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 1 0.00015
0.15
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 0 0
0.00
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 1 0.00015
0.15
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 0 0
0.00
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 1 0.00015
0.15
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 0 0
0.00
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1085
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1085
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 993
3 Liczba kart niewykorzystanych 336
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 657
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 657
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 657
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 657
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 suchanowska malzgorzata teresaSUCHANOWSKA Małgorzata Teresa 56 Lublin 60 0.00929
9.29
2 drozd zdzislzawDROZD Zdzisław 64 Lublin 38 0.00588
5.88
3 wozjtowicz marekWÓJTOWICZ Marek 59 Lublin 56 0.00867
8.67
4 janicki slzawomir waclzawJANICKI Sławomir Wacław 70 Lublin 8 0.00124
1.24
5 polska zofia cecyliaPOLSKA Zofia Cecylia 67 Lublin 12 0.00186
1.86
6 zajazczkowska anna mariaZAJĄCZKOWSKA Anna Maria 57 Lublin 9 0.00139
1.39
7 lzosz ewa teresaŁOŚ Ewa Teresa 66 Lublin 9 0.00139
1.39
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietrasiewicz szymon eliaszPIETRASIEWICZ Szymon Eliasz 36 Lublin 6 0.00093
0.93
2 kozicka-gradziuk monika beataKOZICKA-GRADZIUK Monika Beata 42 Lublin 4 0.00062
0.62
3 nowicki grzegorz jerzyNOWICKI Grzegorz Jerzy 37 Lublin 0 0
0.00
4 andrzejuk krystyna eugeniaANDRZEJUK Krystyna Eugenia 58 Lublin 1 0.00015
0.15
5 wezgrowski lzukasz piotrWĘGROWSKI Łukasz Piotr 38 Lublin 2 0.00031
0.31
6 kieruzalska justyna milenaKIERUZALSKA Justyna Milena 34 Lublin 0 0
0.00
7 stopyra cezary marcinSTOPYRA Cezary Marcin 60 Lublin 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipka dorotaLIPKA Dorota 54 Lublin 3 0.00046
0.46
2 kaczmarzewska agnieszka monikaKACZMARZEWSKA Agnieszka Monika 46 Lublin 2 0.00031
0.31
3 kukielzka tomasz piotrKUKIEŁKA Tomasz Piotr 50 Lublin 1 0.00015
0.15
4 michajlzow grzegorz piotrMICHAJŁOW Grzegorz Piotr 66 Lublin 1 0.00015
0.15
5 kurek janKUREK Jan 71 Lublin 2 0.00031
0.31
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczygielz-mitrus magdalena elzzzbietaSZCZYGIEŁ-MITRUS Magdalena Elżbieta 34 Lublin 21 0.00325
3.25
2 kloc czeslzawKLOC Czesław 74 Lublin 6 0.00093
0.93
3 rodak michalzRODAK Michał 24 Lublin 5 0.00077
0.77
4 fryga przemyslzaw dawidFRYGA Przemysław Dawid 35 Lublin 0 0
0.00
5 gajak joanna magdalenaGAJAK Joanna Magdalena 40 Lublin 3 0.00046
0.46
6 pietrosinzski marcin jakubPIETROSIŃSKI Marcin Jakub 29 Lublin 0 0
0.00
7 rola annaROLA Anna 27 Lublin 3 0.00046
0.46
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 okonz lzukasz slzawomirOKOŃ Łukasz Sławomir 36 Lublin 14 0.00217
2.17
2 michalzowski tomasz marekMICHAŁOWSKI Tomasz Marek 46 Lublin 0 0
0.00
3 pyzik jakub wojciechPYZIK Jakub Wojciech 40 Lublin 0 0
0.00
4 makarewicz alicja elzzzbietaMAKAREWICZ Alicja Elżbieta 58 Lublin 0 0
0.00
5 jurko grazzzyna bozzzenaJURKO Grażyna Bożena 62 Lublin 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kieronzski stanislzaw henrykKIEROŃSKI Stanisław Henryk 71 Lublin 135 0.0209
20.90
2 orzechowska monikaORZECHOWSKA Monika 49 Lublin 127 0.01966
19.66
3 niezgoda marceli mateuszNIEZGODA Marceli Mateusz 46 Lublin 46 0.00712
7.12
4 kwiatkowska monikaKWIATKOWSKA Monika 42 Lublin 53 0.0082
8.20
5 kazzmierczak jozzef tomaszKAŹMIERCZAK Józef Tomasz 56 Lublin 7 0.00108
1.08
6 gutek marcinGUTEK Marcin 48 Lublin 4 0.00062
0.62
7 kasprzak-chachaj lidia agnieszkaKASPRZAK-CHACHAJ Lidia Agnieszka 42 Lublin 8 0.00124
1.24
Razem 380
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 380