Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 25, al. Warszawska 37a Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: Batorego w całości, Bukietowa w całości, Chodkiewicza w całości, Dwernickiego w całości, Gen. Zajączka str. nieparzysta w całości, Harcerska w całości, Jagiellońska w całości, Korfantego w całości, Leszczynowa w całości, Ligonia w całości, Lompy w całości, Miernicza w całości, Osadowa w całości, Plater Emilii w całości, Początkowa w całości, Powstańców Śląskich w całości, al. Sikorskiego str. parzysta w całości, Sobieskiego w całości, Spadowa w całości, Strzelecka w całości, al. Warszawska str. nieparzysta od nr 1 do nr 53, Wiązowa w całości, Żołnierska w całości, Żółkiewskiego w całości.
Liczba mieszkańców 2557
Liczba wyborców 2083
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2084
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2084
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1902
3 Liczba kart niewykorzystanych 674
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1228
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1228
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1228
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1228
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1223
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 12 0.00098
0.98
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 13 0.00106
1.06
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 32 0.00262
2.62
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 12 0.00098
0.98
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 395 0.0323
32.30
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 759 0.06206
62.06
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2084
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1930
3 Liczba kart niewykorzystanych 702
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1228
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1226
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1226
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1212
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 13 0.00107
1.07
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 3 0.00025
0.25
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 1 8.0E-5
0.08
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 6 0.0005
0.50
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 6 0.0005
0.50
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 44 0.00363
3.63
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 12 0.00099
0.99
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 5 0.00041
0.41
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 6 0.0005
0.50
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 4 0.00033
0.33
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 8 0.00066
0.66
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 2 0.00017
0.17
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 5 0.00041
0.41
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 5 0.00041
0.41
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 8.0E-5
0.08
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 1 8.0E-5
0.08
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 216 0.01782
17.82
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 75 0.00619
6.19
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 27 0.00223
2.23
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 31 0.00256
2.56
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 84 0.00693
6.93
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 11 0.00091
0.91
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 17 0.0014
1.40
Razem 461
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 461

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 26 0.00215
2.15
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 19 0.00157
1.57
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 2 0.00017
0.17
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 1 8.0E-5
0.08
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 1 8.0E-5
0.08
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 4 0.00033
0.33
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 4 0.00033
0.33
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 5 0.00041
0.41
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 2 0.00017
0.17
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 0 0
0.00
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 6 0.0005
0.50
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 0 0
0.00
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 1 8.0E-5
0.08
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 2 0.00017
0.17
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 36 0.00297
2.97
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 4 0.00033
0.33
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 11 0.00091
0.91
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 2 0.00017
0.17
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 1 8.0E-5
0.08
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 9 0.00074
0.74
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 1 8.0E-5
0.08
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 2 0.00017
0.17
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 0 0
0.00
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 1 8.0E-5
0.08
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 1 8.0E-5
0.08
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 292 0.02409
24.09
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 77 0.00635
6.35
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 58 0.00479
4.79
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 9 0.00074
0.74
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 13 0.00107
1.07
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 5 0.00041
0.41
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 24 0.00198
1.98
Razem 478
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 478

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 1 8.0E-5
0.08
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 1 8.0E-5
0.08
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 1 8.0E-5
0.08
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 0 0
0.00
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 1 8.0E-5
0.08
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2084
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2084
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1902
3 Liczba kart niewykorzystanych 674
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1228
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1228
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1228
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1228
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1210
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pitucha tomasz zbigniewPITUCHA Tomasz Zbigniew 50 Lublin 251 0.02074
20.74
2 kowalewski marcin januszKOWALEWSKI Marcin Janusz 35 Lublin 68 0.00562
5.62
3 sieczka michalzSIECZKA Michał 47 Lublin 37 0.00306
3.06
4 bochniarz-tyra edyta rozzzzaBOCHNIARZ-TYRA Edyta Róża 39 Lublin 20 0.00165
1.65
5 balzaban agnieszkaBAŁABAN Agnieszka 44 Lublin 11 0.00091
0.91
6 nowak annaNOWAK Anna 40 Lublin 26 0.00215
2.15
7 jakozbczyk marcin pawelzJAKÓBCZYK Marcin Paweł 30 Lublin 30 0.00248
2.48
Razem 443
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 443

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 Lublin 16 0.00132
1.32
2 laufer pawelzLAUFER Paweł 38 Lublin 4 0.00033
0.33
3 radlinzska izabela grazzzynaRADLIŃSKA Izabela Grażyna 48 Lublin 7 0.00058
0.58
4 rybolzowicz marekRYBOŁOWICZ Marek 66 Lublin 4 0.00033
0.33
5 kurkiewicz hanna mariaKURKIEWICZ Hanna Maria 69 Lublin 2 0.00017
0.17
6 polak krzysztof janPOLAK Krzysztof Jan 33 Lublin 3 0.00025
0.25
7 dezbski tymoteusz marcinDĘBSKI Tymoteusz Marcin 39 Lublin 6 0.0005
0.50
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski jerzy grzegorzANDRZEJEWSKI Jerzy Grzegorz 49 Lublin 4 0.00033
0.33
2 sadowski jaroslzaw romanSADOWSKI Jarosław Roman 52 Lublin 1 8.0E-5
0.08
3 naumiuk helena annaNAUMIUK Helena Anna 59 Lublin 2 0.00017
0.17
4 kalisz-szrednicka agata karolinaKALISZ-ŚREDNICKA Agata Karolina 38 Lublin 3 0.00025
0.25
5 wiszniewski grzegorz antoniWIŚNIEWSKI Grzegorz Antoni 54 Lublin 3 0.00025
0.25
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milewski ryszard witoldMILEWSKI Ryszard Witold 54 Lublin 25 0.00207
2.07
2 jarzyna piotr andrzejJARZYNA Piotr Andrzej 44 Lublin 7 0.00058
0.58
3 polzecz izabelaPOŁEĆ Izabela 30 Lublin 9 0.00074
0.74
4 maciejewski mikolzaj maciejMACIEJEWSKI Mikołaj Maciej 36 Lublin 4 0.00033
0.33
5 pszczolza karolina joannaPSZCZOŁA Karolina Joanna 31 Lublin 6 0.0005
0.50
6 mikolzajczyk joannaMIKOŁAJCZYK Joanna 35 Lublin 1 8.0E-5
0.08
7 zzzytomski marcin piotrŻYTOMSKI Marcin Piotr 34 Lublin 5 0.00041
0.41
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipinzska agnieszka annaLIPIŃSKA Agnieszka Anna 44 Lublin 6 0.0005
0.50
2 karski jakub hubertKARSKI Jakub Hubert 42 Lublin 0 0
0.00
3 maliszewska agnieszkaMALISZEWSKA Agnieszka 44 Lublin 0 0
0.00
4 makarewicz lzukaszMAKAREWICZ Łukasz 33 Lublin 0 0
0.00
5 jurko danielJURKO Daniel 39 Lublin 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowska maja barbaraZABOROWSKA Maja Barbara 39 Lublin 260 0.02149
21.49
2 nowak marcin andrzejNOWAK Marcin Andrzej 43 Lublin 119 0.00983
9.83
3 jurkowski zbigniew wiktorJURKOWSKI Zbigniew Wiktor 61 Lublin 151 0.01248
12.48
4 bolibok elzzzbieta agnieszkaBOLIBOK Elżbieta Agnieszka 60 Lublin 38 0.00314
3.14
5 ryss maria annaRYSS Maria Anna 72 Lublin 11 0.00091
0.91
6 wilczek ewa joannaWILCZEK Ewa Joanna 40 Lublin 26 0.00215
2.15
7 zzzelazowski krzysztof witoldŻELAZOWSKI Krzysztof Witold 63 Lublin 44 0.00364
3.64
Razem 649
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 649