Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 180

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ULICE: Bukowa str. nieparzysta od nr 13 do końca i str. parzysta od nr 18 do końca, Długa str. parzysta od nr 60 do nr 84, Krańcowa str. parzysta od nr 64 do nr 80, Olchowa w całości, Pawia str. nieparzysta od nr 75 do końca
Liczba mieszkańców 1719
Liczba wyborców 1447
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 6
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 6
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1444
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1444
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1321
3 Liczba kart niewykorzystanych 424
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 895
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 895
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 897
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 897
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 890
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 14 0.00157
1.57
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 11 0.00124
1.24
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 29 0.00326
3.26
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 2 0.00022
0.22
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 307 0.03449
34.49
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 527 0.05921
59.21
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1444
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1444
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1321
3 Liczba kart niewykorzystanych 426
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 895
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 895
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 895
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 895
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 880
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 popiel piotr michalzPOPIEL Piotr Michał 38 Lublin 155 0.01761
17.61
2 gawryszczak piotr zbigniewGAWRYSZCZAK Piotr Zbigniew 53 Lublin 57 0.00648
6.48
3 szczepanowski andrzej janSZCZEPANOWSKI Andrzej Jan 70 Lublin 29 0.0033
3.30
4 dados krystyna celinaDADOS Krystyna Celina 63 Lublin 63 0.00716
7.16
5 baranowska dorotaBARANOWSKA Dorota 39 Lublin 19 0.00216
2.16
6 sawicka agnieszkaSAWICKA Agnieszka 36 Lublin 16 0.00182
1.82
7 stachyra jacek wojciechSTACHYRA Jacek Wojciech 50 Lublin 16 0.00182
1.82
Razem 355
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 355

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 furmaniak szymonFURMANIAK Szymon 34 Lublin 4 0.00045
0.45
2 koguciuk karolina agataKOGUCIUK Karolina Agata 37 Lublin 2 0.00023
0.23
3 unilzowski filipUNIŁOWSKI Filip 18 Lublin 0 0
0.00
4 pietraszko irmina wandaPIETRASZKO Irmina Wanda 55 Lublin 2 0.00023
0.23
5 grunwald arkadiusz danielGRUNWALD Arkadiusz Daniel 19 Lublin 0 0
0.00
6 kozlzowska barbara urszulaKOZŁOWSKA Barbara Urszula 60 Lublin 1 0.00011
0.11
7 samolej michalz tomaszSAMOLEJ Michał Tomasz 38 Lublin 4 0.00045
0.45
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 knap jakub krzysztofKNAP Jakub Krzysztof 34 Lublin 0 0
0.00
2 szmiech-lachowicz karolina barbaraŚMIECH-LACHOWICZ Karolina Barbara 27 Lublin 1 0.00011
0.11
3 kowalska agata antoninaKOWALSKA Agata Antonina 33 Lublin 4 0.00045
0.45
4 kania tadeuszKANIA Tadeusz 60 Lublin 0 0
0.00
5 marciniak janusz piotrMARCINIAK Janusz Piotr 73 Lublin 2 0.00023
0.23
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tylus malzgorzata anetaTYLUS Małgorzata Aneta 34 Lublin 16 0.00182
1.82
2 butrynzski pawelz maciejBUTRYŃSKI Paweł Maciej 48 Lublin 4 0.00045
0.45
patryk norbert kolzbykoPatryk Norbert KOŁBYKO XXXXX 0
0.00
4 romanowska malzgorzataROMANOWSKA Małgorzata 44 Lublin 1 0.00011
0.11
5 flisiak monikaFLISIAK Monika 29 Lublin 4 0.00045
0.45
6 maliszczak paulinaMALISZCZAK Paulina 31 Lublin 1 0.00011
0.11
7 kasperek krzysztof grzegorzKASPEREK Krzysztof Grzegorz 46 Lublin 8 0.00091
0.91
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusak dariusz slzawomirKUSAK Dariusz Sławomir 58 Lublin 1 0.00011
0.11
2 kozlzowski zbigniew slzawomirKOZŁOWSKI Zbigniew Sławomir 63 Lublin 0 0
0.00
3 odzioba sylwia annaODZIOBA Sylwia Anna 26 Lublin 0 0
0.00
4 marek piotrMAREK Piotr 30 Lublin 0 0
0.00
5 wnuczek anna edytaWNUCZEK Anna Edyta 50 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stepaniuk-kuszmierzak beata elzzzbietaSTEPANIUK-KUŚMIERZAK Beata Elżbieta 30 Lublin 195 0.02216
22.16
2 daniewski leszek kazimierzDANIEWSKI Leszek Kazimierz 66 Lublin 83 0.00943
9.43
3 kolzodziejczyk marek waldemarKOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar 58 Lublin 21 0.00239
2.39
4 dados elzzzbieta jolantaDADOS Elżbieta Jolanta 74 Lublin 102 0.01159
11.59
5 chodunz piotr wojciechCHODUŃ Piotr Wojciech 48 Lublin 19 0.00216
2.16
6 krzyzzzanowska aleksandraKRZYŻANOWSKA Aleksandra 37 Lublin 20 0.00227
2.27
7 zyglewski waldemar miroslzawZYGLEWSKI Waldemar Mirosław 58 Lublin 28 0.00318
3.18
Razem 468
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 468
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1444
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1315
3 Liczba kart niewykorzystanych 420
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 895
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 895
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 894
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 873
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 5 0.00057
0.57
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 1 0.00011
0.11
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 7 0.0008
0.80
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 2 0.00023
0.23
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 25 0.00286
2.86
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 3 0.00034
0.34
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 1 0.00011
0.11
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 2 0.00023
0.23
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 3 0.00034
0.34
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 3 0.00034
0.34
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 3 0.00034
0.34
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 5 0.00057
0.57
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 0.00011
0.11
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 124 0.0142
14.20
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 66 0.00756
7.56
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 51 0.00584
5.84
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 40 0.00458
4.58
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 27 0.00309
3.09
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 16 0.00183
1.83
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 15 0.00172
1.72
Razem 339
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 339

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 30 0.00344
3.44
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 5 0.00057
0.57
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 0 0
0.00
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 2 0.00023
0.23
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 0 0
0.00
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 2 0.00023
0.23
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 7 0.0008
0.80
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 1 0.00011
0.11
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 3 0.00034
0.34
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 2 0.00023
0.23
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 1 0.00011
0.11
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 4 0.00046
0.46
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 2 0.00023
0.23
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 1 0.00011
0.11
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 1 0.00011
0.11
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 2 0.00023
0.23
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 14 0.0016
1.60
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 2 0.00023
0.23
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 2 0.00023
0.23
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 10 0.00115
1.15
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 4 0.00046
0.46
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 5 0.00057
0.57
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 5 0.00057
0.57
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 3 0.00034
0.34
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 0 0
0.00
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 0 0
0.00
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 0 0
0.00
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 0 0
0.00
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 1 0.00011
0.11
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 1 0.00011
0.11
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 229 0.02623
26.23
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 62 0.0071
7.10
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 21 0.00241
2.41
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 12 0.00137
1.37
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 8 0.00092
0.92
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 5 0.00057
0.57
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 16 0.00183
1.83
Razem 353
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 353

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 2 0.00023
0.23
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 0 0
0.00
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 1 0.00011
0.11
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 2 0.00023
0.23
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 2 0.00023
0.23
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 0 0
0.00
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 1 0.00011
0.11
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 1 0.00011
0.11
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4