Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 18

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1 Lublin
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ULICE: 3 Maja str. nieparzysta w całości, Bajkowskiego w całości, Dolna 3 Maja str. nieparzysta w całości, Karmelicka w całości, Krakowskie Przedmieście str. nieparzysta od nr 1 do nr 35, Niecała w całości, Plac Litewski w całości, Plac Króla Władysława Łokietka str. nieparzysta nr 1, Radziwiłłowska w całości, Staszica w całości, Szewska w całości, Świętoduska str. nieparzysta od nr 1 do nr 3 i str. parzysta w całości, Wodopojna str. parzysta w całości, Zielona w całości.
Liczba mieszkańców 1190
Liczba wyborców 960
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Lublin 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Lublin
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Lublin) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 959
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 959
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 882
3 Liczba kart niewykorzystanych 425
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 457
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 457
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 457
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 457
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 451
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pitucha tomasz zbigniewPITUCHA Tomasz Zbigniew 50 Lublin 92 0.0204
20.40
2 kowalewski marcin januszKOWALEWSKI Marcin Janusz 35 Lublin 27 0.00599
5.99
3 sieczka michalzSIECZKA Michał 47 Lublin 13 0.00288
2.88
4 bochniarz-tyra edyta rozzzzaBOCHNIARZ-TYRA Edyta Róża 39 Lublin 5 0.00111
1.11
5 balzaban agnieszkaBAŁABAN Agnieszka 44 Lublin 10 0.00222
2.22
6 nowak annaNOWAK Anna 40 Lublin 8 0.00177
1.77
7 jakozbczyk marcin pawelzJAKÓBCZYK Marcin Paweł 30 Lublin 13 0.00288
2.88
Razem 168
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 168

Lista nr 13 - KWW MIASTO DLA LUDZI-LUBELSKI RUCH MIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 Lublin 14 0.0031
3.10
2 laufer pawelzLAUFER Paweł 38 Lublin 1 0.00022
0.22
3 radlinzska izabela grazzzynaRADLIŃSKA Izabela Grażyna 48 Lublin 1 0.00022
0.22
4 rybolzowicz marekRYBOŁOWICZ Marek 66 Lublin 0 0
0.00
5 kurkiewicz hanna mariaKURKIEWICZ Hanna Maria 69 Lublin 0 0
0.00
6 polak krzysztof janPOLAK Krzysztof Jan 33 Lublin 3 0.00067
0.67
7 dezbski tymoteusz marcinDĘBSKI Tymoteusz Marcin 39 Lublin 3 0.00067
0.67
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 14 - KWW „MY Z LUBLINA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski jerzy grzegorzANDRZEJEWSKI Jerzy Grzegorz 49 Lublin 2 0.00044
0.44
2 sadowski jaroslzaw romanSADOWSKI Jarosław Roman 52 Lublin 0 0
0.00
3 naumiuk helena annaNAUMIUK Helena Anna 59 Lublin 2 0.00044
0.44
4 kalisz-szrednicka agata karolinaKALISZ-ŚREDNICKA Agata Karolina 38 Lublin 0 0
0.00
5 wiszniewski grzegorz antoniWIŚNIEWSKI Grzegorz Antoni 54 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 15 - KWW KUKIZ - WOLNOŚĆ - LUBELSCY PATRIOCI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milewski ryszard witoldMILEWSKI Ryszard Witold 54 Lublin 16 0.00355
3.55
2 jarzyna piotr andrzejJARZYNA Piotr Andrzej 44 Lublin 0 0
0.00
3 polzecz izabelaPOŁEĆ Izabela 30 Lublin 2 0.00044
0.44
4 maciejewski mikolzaj maciejMACIEJEWSKI Mikołaj Maciej 36 Lublin 2 0.00044
0.44
5 pszczolza karolina joannaPSZCZOŁA Karolina Joanna 31 Lublin 4 0.00089
0.89
6 mikolzajczyk joannaMIKOŁAJCZYK Joanna 35 Lublin 0 0
0.00
7 zzzytomski marcin piotrŻYTOMSKI Marcin Piotr 34 Lublin 4 0.00089
0.89
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 16 - KWW JOANNA KUNC WIS LUBLIN KORNEL MORAWIECKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lipinzska agnieszka annaLIPIŃSKA Agnieszka Anna 44 Lublin 2 0.00044
0.44
2 karski jakub hubertKARSKI Jakub Hubert 42 Lublin 1 0.00022
0.22
3 maliszewska agnieszkaMALISZEWSKA Agnieszka 44 Lublin 1 0.00022
0.22
4 makarewicz lzukaszMAKAREWICZ Łukasz 33 Lublin 0 0
0.00
5 jurko danielJURKO Daniel 39 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 17 - KWW KRZYSZTOF ŻUK

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowska maja barbaraZABOROWSKA Maja Barbara 39 Lublin 90 0.01996
19.96
2 nowak marcin andrzejNOWAK Marcin Andrzej 43 Lublin 34 0.00754
7.54
3 jurkowski zbigniew wiktorJURKOWSKI Zbigniew Wiktor 61 Lublin 51 0.01131
11.31
4 bolibok elzzzbieta agnieszkaBOLIBOK Elżbieta Agnieszka 60 Lublin 24 0.00532
5.32
5 ryss maria annaRYSS Maria Anna 72 Lublin 3 0.00067
0.67
6 wilczek ewa joannaWILCZEK Ewa Joanna 40 Lublin 13 0.00288
2.88
7 zzzelazowski krzysztof witoldŻELAZOWSKI Krzysztof Witold 63 Lublin 10 0.00222
2.22
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 959
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 886
3 Liczba kart niewykorzystanych 429
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 457
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 457
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 457
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 450
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piotrowski ryszard mieczyslzawPIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 66 Chełm 5 0.00111
1.11
2 kryszczuk irena janinaKRYSZCZUK Irena Janina 65 Chełm 2 0.00044
0.44
3 czyzzzma ryszard janCZYŻMA Ryszard Jan 69 Chełm 0 0
0.00
4 lzadny patrykŁADNY Patryk 21 Lublin 4 0.00089
0.89
5 kulawczuk malzgorzata michalinaKULAWCZUK Małgorzata Michalina 38 Chełm 4 0.00089
0.89
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyniak anna jolantaAUGUSTYNIAK Anna Jolanta 48 Lublin 8 0.00178
1.78
2 bienzko renataBIEŃKO Renata 48 Lublin 0 0
0.00
3 kicinzska kinga dorotaKICIŃSKA Kinga Dorota 34 Lublin 1 0.00022
0.22
4 siek marzenaSIEK Marzena 56 Lublin 0 0
0.00
5 nowak konrad arturNOWAK Konrad Artur 33 Lublin 2 0.00044
0.44
6 lipinzski robertLIPIŃSKI Robert 39 Lublin 6 0.00133
1.33
7 dobraczynzski mateusz antoniDOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 26 Huta 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sosnowska edyta katarzynaSOSNOWSKA Edyta Katarzyna 44 Lublin 2 0.00044
0.44
2 siczek slzawomir tomaszSICZEK Sławomir Tomasz 61 Lublin 0 0
0.00
3 hulip kamilHULIP Kamil 22 Lubień 1 0.00022
0.22
4 wojciechowska-jezdrzejczyk magdalena mariolaWOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 50 Kazimierz Dolny 0 0
0.00
5 ciolzek bogdanCIOŁEK Bogdan 56 Lubartów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bury jacekBURY Jacek 51 Marysin 60 0.01333
13.33
2 lisowska bozzzena grazzzynaLISOWSKA Bożena Grażyna 55 Lublin 29 0.00644
6.44
3 wasilewski adam jerzyWASILEWSKI Adam Jerzy 68 Lublin 22 0.00489
4.89
4 nabozzzna iwona mariaNABOŻNA Iwona Maria 51 Lublin 11 0.00244
2.44
5 komorski krzysztofKOMORSKI Krzysztof 35 Lublin 30 0.00667
6.67
6 lipinzska emilia elizaLIPIŃSKA Emilia Eliza 34 Lublin 15 0.00333
3.33
7 kaminzski krzysztof zbigniewKAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 61 Lublin 3 0.00067
0.67
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczuk grzegorzKURCZUK Grzegorz 69 Szerokie 10 0.00222
2.22
2 kiszczak stanislzawKISZCZAK Stanisław 58 Lublin 0 0
0.00
3 kowalska barbaraKOWALSKA Barbara 52 Lublin 5 0.00111
1.11
4 przech marcin michalzPRZECH Marcin Michał 51 Lublin 0 0
0.00
5 rojek grazzzyna irenaROJEK Grażyna Irena 64 Lublin 0 0
0.00
6 wieczorek sylwia annaWIECZOREK Sylwia Anna 38 Lublin 1 0.00022
0.22
7 orlzowski miroslzawORŁOWSKI Mirosław 66 Lublin 2 0.00044
0.44
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trysinzski piotrTRYSIŃSKI Piotr 26 Lublin 1 0.00022
0.22
2 samolinzska annaSAMOLIŃSKA Anna 62 Lublin 2 0.00044
0.44
3 zielinzski kamilZIELIŃSKI Kamil 23 Lublin 1 0.00022
0.22
4 cieszkowska eliza mariaCIESZKOWSKA Eliza Maria 29 Lublin 0 0
0.00
5 kaczynzski marcin lzukaszKACZYŃSKI Marcin Łukasz 40 Lublin 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mulak marcin michalzMULAK Marcin Michał 43 Lublin 3 0.00067
0.67
2 kaminzska-smyl jadwigaKAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 64 Lublin 0 0
0.00
3 mekler rafalzMEKLER Rafał 36 Radzyń Podlaski 0 0
0.00
4 welman mateusz lzukaszWELMAN Mateusz Łukasz 27 Lublin 0 0
0.00
5 jaszczuk edyta annaJASZCZUK Edyta Anna 48 Lublin 1 0.00022
0.22
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski wojciech janGÓRSKI Wojciech Jan 61 Lublin 13 0.00289
2.89
2 kokot janKOKOT Jan 30 Chodel 0 0
0.00
3 dybiec andrzej henrykDYBIEC Andrzej Henryk 55 Lublin 1 0.00022
0.22
4 staniak beataSTANIAK Beata 40 Lublin 1 0.00022
0.22
5 ksiezzzzopolska-bachmatiuk hanna krystynaKSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 72 Lublin 3 0.00067
0.67
6 lzadziak patrycja annaŁADZIAK Patrycja Anna 27 Lublin 2 0.00044
0.44
7 wozzniak tadeuszWOŹNIAK Tadeusz 62 Lublin 4 0.00089
0.89
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulicki rafalz januszKULICKI Rafał Janusz 24 Lublin 5 0.00111
1.11
2 szwieboda lzukaszŚWIEBODA Łukasz 37 Lublin 1 0.00022
0.22
3 kolzodziej anna dominikaKOŁODZIEJ Anna Dominika 37 Lublin 1 0.00022
0.22
4 pomorski adamPOMORSKI Adam 35 Lublin 0 0
0.00
5 smyk magdaSMYK Magda 37 Spiczyn 1 0.00022
0.22
6 jarosz pawelzJAROSZ Paweł 43 Moszna 0 0
0.00
7 wozzna annaWOŹNA Anna 22 Lublin 2 0.00044
0.44
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ryba mieczyslzaw stanislzawRYBA Mieczysław Stanisław 49 Lublin 107 0.02378
23.78
2 wojciechowski zbigniew czeslzawWOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 56 Lublin 32 0.00711
7.11
3 bender-motyka bogna mariaBENDER-MOTYKA Bogna Maria 55 Lublin 18 0.004
4.00
4 ronek dorotaRONEK Dorota 48 Lublin 4 0.00089
0.89
5 nikiel irmina annaNIKIEL Irmina Anna 61 Lublin 4 0.00089
0.89
6 mezdykowski czeslzawMĘDYKOWSKI Czesław 63 Lublin 3 0.00067
0.67
7 tokarski tomasz krzysztofTOKARSKI Tomasz Krzysztof 28 Lublin 13 0.00289
2.89
Razem 181
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 181

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 osadczy wlzodzimierzOSADCZY Włodzimierz 49 Lublin 0 0
0.00
2 bodio-cichy cecylia jadwigaBODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 68 Lublin 1 0.00022
0.22
3 gorczyca hubert janGORCZYCA Hubert Jan 43 Lublin 0 0
0.00
4 domanzski boleslzawDOMAŃSKI Bolesław 71 Lublin 0 0
0.00
5 rogalska emilia magdalenaROGALSKA Emilia Magdalena 36 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzko renataMAŃKO Renata 49 Turka 1 0.00022
0.22
2 nakonieczny przemyslzaw tadeuszNAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 45 Puławy 0 0
0.00
3 kusyk anna barbaraKUSYK Anna Barbara 34 Kock 2 0.00044
0.44
4 gezbala andrzej wieslzawGĘBALA Andrzej Wiesław 68 Lublin 0 0
0.00
5 wierzchowski maciej piotrWIERZCHOWSKI Maciej Piotr 34 Ożarów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Lublin
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 959
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 959
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 882
3 Liczba kart niewykorzystanych 422
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 460
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 460
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 460
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 460
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 460
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dlzugosz magdalena annaDŁUGOSZ Magdalena Anna 37 wyższe Lublin 19 0.00413
4.13
2 kowalski marian januszKOWALSKI Marian Janusz 54 podstawowe Lublin 4 0.00087
0.87
3 kulesza jakubKULESZA Jakub 27 wyższe Puławy 19 0.00413
4.13
4 kunc joannaKUNC Joanna 42 wyższe Świdnik 3 0.00065
0.65
5 tulzajew sylwester karolTUŁAJEW Sylwester Karol 36 wyższe Lublin 157 0.03413
34.13
6 zzzuk krzysztof janŻUK Krzysztof Jan 61 wyższe ekonomiczne Lublin 258 0.05609
56.09